باند رجوی درصدد گرفتن امید ازمردم است!!

0
590

من هنوز امیدوارم که ملت ها – خصوصا ملت آمریکا- با برآوردکردن سود وزیان عملکرد مسئولانشان، جلوی این فجایع را خواهند گرفت واز سر شکرانه ی این امید است که هنوز کم وبیش میخوابم و دراوقاتی اززندگی لذت مببرم ! در زمانی که ما هم مشکلات عظیم مشترک با همه ی مردم جهان داریم وهم مشکلات خاص خودمان را- که قسمت مهمی ازاین مشکلات با مشکلات مشترک پیوند دارد-  وآنرا با دوش نحیف خود حمل میکنیم و این قدرت حمل را از داشتن امید بدست میآوریم، باند رجوی وطن فروش، بما توصیه میکند که این امید را رها کنیم و از پشت این سنگر متینی بنام امید بیرون آمده، دستها را بعلامت تسلیم بالا ببریم وبطور زبونانه ای تیرباران شویم!

باند رجوی درصدد گرفتن امیدازمردم است!!

هر عرصه را بهار وخزانی هست/ درعرصه ی امید خزانی نیست!

حمید تبریزی ـ 17.10.2018

فرقه ی رجوی بر سخنان دکتر روحانی دردانشگاه تهران ایرادگرفته که چرا ازمردم دعوت میکند که امید خود را ازدست نداده وبرای آینده ای بهتر ، امیدوار ومنتظرباشند که اگر این چنین نکنند، دچار عوارض سختی خواهند شد!

من با تایید این سخنان رئیس جمهور ، برآنم که قضیه را ازجنبه های دیگر بررسی کرده وثابت کنم که درهز زمان ومخصوصا درشرایط حاد فعلی، بدون داشتن امید ، باید که  تسلیم  شد یا انتحار کرد و …

خواننده ی محترم توجه دارد که بدلیل طمع ورزی زیاد ثروتمندان، کره ی زمین گرمتر شده واین وضعیت ، شرایط زندگی را برمردم غیر قابل تحمل کرده است.

مثلا خشکسالی های وحشتناک بوجود آورده، دریاچه های استراتژیکی را خشک نموده، توفان های مهیبی بوجود آورده، سونامی های بی نظیری را سبب شده وبیم آن میرود که با ذوب شدن یخ های قطب، ارتفاع آب تا 10 متر بالا آمده وحتی شهرهای مهمی مانند نیویورک  و …را ازصفحه ی روزگار محو کند وسایر قضایا…

یا هیئت حاکمه ی آمریکا علاج نابسامانی های خود را درغارت اموال جهانیان- اعم از دوست ودشمن- میداند وبه هر حربه ای متوسل میشود که دیگران فعلا دراین مورد خویشتنداری میکنند که البته این خویشتنداری ، حد ومرزی دارد وبزودی به مقابله به مثل منجر خواهد شد و با سرعت تمام به جنگ اتمی جهانی منجر خواهد شد که همه ی بشریت بای بای!

بنابراین هراس ما ازاین موارد بسیار زیاد است واگر امیدی به بهتر شدن این رفتار ها نداشته باشیم ،ازشدت بیخوابی  و … رنجور شده وخواهیم مرد!

من هنوز امیدوارم که ملت ها – خصوصا ملت آمریکا- با برآوردکردن سود وزیان عملکرد مسئولانشان، جلوی این فجایع را خواهند گرفت واز سر شکرانه ی این امید است که هنوز کم وبیش میخوابم و دراوقاتی اززندگی لذت مببرم !

در زمانی که ما هم مشکلات عظیم مشترک با همه ی مردم جهان داریم وهم مشکلات خاص خودمان را- که قسمت مهمی ازاین مشکلات با مشکلات مشترک پیوند دارد-  وآنرا با دوش نحیف خود حمل میکنیم و این قدرت حمل را از داشتن امید بدست میآوریم، باند رجوی وطن فروش، بما توصیه میکند که این امید را رها کنیم و از پشت این سنگر متینی بنام امید بیرون آمده، دستها را بعلامت تسلیم بالا ببریم وبطور زبونانه ای تیرباران شویم!

—————–

albania-mohammad-azim-meichmast-260-410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید