سایت نجات یافتگان در آلبانی حمله چماقداران تروریست فرقه رجوی به خانواده دردمند محمدی را محکوم می کند

0
925

بعد از یک ساعت خانواده محمدی  به سمت بازار رفتند و  مزدوران و جاسوسان رجوی که در تعقیب خانواده محمدی بودند ، این پدر و مادر رنج دیده را دوره کردند و  مشغول توهین و فحاشی علیه خانواده محمدی شدند و مردم تیرانا که این صحنه را دیدند که پدر و مادر سالخورده سمیه محمدی در شرایط خطرناکی از سوی مزدوران فرقه تروریستی رجوی در آلبانی قرار گرفته اند به پلیس تلفن زدند و به سرعت پلیس خودش را به صحنه رساند و این در حالی بود که هفت تا هشت تن از مردوران ماهیت خود را نشان دادند و در جلوی چشمان پلیس به خانواده محمدی حمله ور شدند و برای پلیس همه چیز به اثبات رسید و با رسیدن ماشین بعدی پلیس تعدادی از آنها را دستگیر و به داخل ماشین پلیس انداخت و چند صد متر بعد نیز دو نفر دیگر انها را که نقش فرماندهی داشتند، دستگیر کرد.

در پایان سایت نجات یافتگان در آلبانی تاکید می کند که باید حقوق خانواده های قربانیان اسیر در فرقه مجاهدین در آلبانی مورد توجه ویژه قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که این خانواده های با فرزنداشنان بتوانند ملاقات کنند. آیا این خواسته زیادی برای یک پدر، مادر یا برادر و خواهر هست؟

سایت نجات یافتگان در آلبانی حمله چماقداران تروریست فرقه رجوی به خانواده دردمند محمدی را محکوم می کند

حمله تروریست های فرقه رجوی در آلبانی به خانواده محمدی

تحریریه سایت نجات یافتگان در آلبانی ـ ایران ازادی ـ 29.07.2018

لینک به منبع

سایت نجات یافتگان در آلبانی حمله چماقداران تروریست فرقه رجوی به خانواده دردمند محمدی را محکوم می کند . فرقه مجاهدین خلق که از خانواده های قربانیان اسیر در زندان اشرف 3 در آلبانی ترس و وحشت فراوان دارد،  با انواع روش های تروریستی و فرقه گرایانه حقوق انسانی یک پدر و مادر را نقش می کند و حتی به آنها تهاجم فیزیکی می کند تا اجازه ندهد عشق و عاطفه پدر و مادر به فرزندانشان تجلی پیدا کند، چرا که به خوبی می داند تنها عشق و عاطفه است که از هر مرزی، دیواری، و حصار زندانی عبور خواهد کرد و پیام خودش را به زندانی خواهد داد. این بار خانواده دردمند و شجاع  محمدی گرفتار خشونت سازمان یافته فرقه رجوی در تیرانا ـ آلبانی شده اند. سایت نجات یافتگان در آلبانی ضمن محکومبت اعمال خشونت طلبانه فرقه مجاهدین در آلبانی ، به مقامات دولت آلبانی هشدار های لازم را می دهد تا توجه و مانیتورینگ دقیق تری نسبت به اعمال فرقه مجاهدین در آلبانی داشته باشند . از سوی دیگر دولت آلبانی باید موازین قانونی این کشور و حقوق انسانی افراد را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهند. اما حمله تروریستی فرقه مجاهدین به چه شکلی بوده است؟Somaye Mohammadi-Nejatyaftegan dar Albani 260-410

آقا و خانم محمدی  برای نجات فرزندشان سمیه محمدی از دست فرقه رجوی در آلبانی در تلاش هستند که حداقل بتوانند دخترشان را برای دقایقی ملاقات کنند. آنها چند روزی هست که در آلبانی هستند و با رسانه های آلبانی نیز گفتگو داشته اند. آنها رور گذشته در میدان اسکندر شهر تیرانا در صدد بودن برای دیدن دخترشان به جلوی بیمارستان ترزا رفته بودند به امید اینکه سمیه را ببینند ، چرا که سمیه محمدی مترجم بیماران سازمان مجاهدین در این بیمارستان می باشد. در همین هنگام چندین نفر از چماقدار تروریست های فرقه رجوی در آلبانی به پدر و مادر سمیه محمدی توهین و ناسزا گفتند و مشغول عکس گرفتن و شانتاژ روانی و ایجاد رعب و وحشت برای آقای مصطفی محمدی و  خانم محبوبه محمدی شدند.  بعد از یک ساعت خانواده محمدی  به سمت بازار رفتند و  مزدوران و جاسوسان رجوی که در تعقیب خانواده محمدی بودند ، این پدر و مادر رنج دیده را دوره کردند و  مشغول توهین و فحاشی علیه خانواده محمدی شدند و مردم تیرانا که این صحنه را دیدند که پدر و مادر سالخورده سمیه محمدی در شرایط خطرناکی از سوی مزدوران فرقه تروریستی رجوی در آلبانی قرار گرفته اند به پلیس تلفن زدند و به سرعت پلیس خودش را به صحنه رساند و این در حالی بود که هفت تا هشت تن از مردوران ماهیت خود را نشان دادند و در جلوی چشمان پلیس به خانواده محمدی حمله ور شدند و برای پلیس همه چیز به اثبات رسید و با رسیدن ماشین بعدی پلیس تعدادی از آنها را دستگیر و به داخل ماشین پلیس انداخت و چند صد متر بعد نیز دو نفر دیگر انها را که نقش فرماندهی داشتند، دستگیر کرد.

در پایان سایت نجات یافتگان در آلبانی تاکید می کند که باید حقوق خانواده های قربانیان اسیر در فرقه مجاهدین در آلبانی مورد توجه ویژه قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که این خانواده های با فرزنداشنان بتوانند ملاقات کنند. آیا این خواسته زیادی برای یک پدر، مادر یا برادر و خواهر هست؟

مصطفی محمدی محبوبه محمدی تیرانا آلبانی

Somayeh Mohammadi, muxhahedinia 38-vjeçare që akuzon babain si agjent i qeverisë iraniane

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید