زهرا میرباقری: شورا و خواب های پنبه دانه رجوی برای براندازی ومایک پمپئو

0
414
80 روز است که ما استعفا دادیم ولی مسعود رجوی هنوز جرات نکرده است استعفای ما را اعلام کند و جرات نکرده انتقادات ما را منتشر کند . ما زندگی مان را تمام زندگی ما ن را در این راه گذاشتیم پدران ومادران مان را در این راه گذاشتیم ونتوانستیم بعد ازمرگ آنها بر سر خاکشان برویم .
شورای ملی مقاومت به اهدافش پایبند نبود.
من ازهمینجا به آقای دکتر هزارخانی سلام عرض می کنم می گویم کسی که پشت سر شما حرکت می کرد وبه شما احترام می گذاشت ومی گذارد جزیک درصدی هاست، بهش احترام بگذارید بگید ننویسند اینها خائن بودند بگویید اینها را ننویسند. ما به مسعود رجوی اجازه نمی دهیم که برخلاف تصریحات شورای ملی مقاومت و تعهدات، شورای شکنی وکارشکنی کند . مسعود رجوی حق ندارد بر علیه تعهداتش به شورا شورا شکنی کند . هرکاری که دستش می آید می کند. یک کلمه جواب آقای مسعود رجوی به 80 صفحه انتقاداتی که ما کردیم نداد. شورایی ها بدانند تنها را ه نجات ایران اتحاد مردم ایران است . رجوی که خدا نیست بیاید بگوید اشتباه کردم ، رجوی که پیامبر نیست بیاد بگوید اشتباه کردم اگرقوائد و قوانین شورا اعتبار دارد باید رجوی به آن متعهد باشد .
شورا و خواب های پنبه دانه رجوی برای براندازی ومایک پمپئو
زهرا سادات میرباقری ـ 25.07.2018
منبع : فیس بوک میرباقری
هدفم ازاین نوشته پرداختن به چند موضوع است :
ابتداء
نگاهی کوتاه به شعارهای رجوی و واقعیت عمل وی، به بهانه سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت ایران در30 تیر 1360
30 تیر1331 سالگرد تاریخی قیام ملی مردم ایران می باشد که درآن روز به حمایت ازدکترمحمد مصدق بزرگ ، سردارملی ایران انجام شد. وبا درود به شهدا ی آن روز که برای تحقق استقلال ، دموکراسی ،آزادی و عدالت اجتماعی جان باختند .
من ترجیح میدهم موضوع شورای ملی مقاومت را از زبان اعضاء جدا شده شورا اختصاص بدهم ، خود از اعضاء لایه دوم شورای رهبری مجاهدین بودم ودر اینجا نظردکترقصیم درباره نمایشنامه های رجوی و برخورد های متناقض و دوگانه مسعود مسئول شورا ملی مقاومت را که در غیاب شورایی ها که علیه اعضاء شورا لجن پراکنی می کرد را تایید می کنم .
دکتر بهمن نیرومند: بزرگترین اشتباه سیاسی من همکاری با شورای ملی مقاومت بود.
وی در مصاحبه با بی بی سی گفت در آنجا که به شورای ملی مقاومت پیوستیم اصلا نیروهای مذهبی رانمی شناختم و”بزرگترین اشتباهم اینبود که به شورای ملی مقاومت پیوستم “
راه مصدق باید ادامه پیدامی کرد که یک زمانی با کودتای 28 مرداد قطع شد، کاری که مصدق شروع کرده بود باید در دستورقرار می گرفت که در شورا ملی مقاومت ایران توسط شخص رجوی به اشتباه رفت .
ما جدا شده ها ازشورا یعنی دکترکریم قصیم ، دکترمحمد رضا روحانی ، دکترابوالحسن بنی صدر و جبهه دموکراتیک ملی وبقیه قرار بود یک آلترناتیو ایجاد کنیم ولی مسعود رجوی بعنوان مسئول شورا بزرگترین اشتباه تاریخی خود یعنی رفتن به عراق را انجام داد رفتارمجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی بدترازهمه است، رجوی شروع کرد بدون اطلاع اعضا شورا روابط باعراق را برقرار کرد آنهم در زمان جنگ عراق و ایران !!! چطور ممکن است، برای ما قابل تصور نبود یک آدم ملی برود با حکومت صدام حسین، حکومت خونریزصدام پنهانی ازما و اعضاء شورا روابط برقرارکند واینکار را کردند وقتی ما مطلع شدیم بلافاصله با شورای ملی مقاومت ایران قطع رابطه نمودیم .
دکترکریم قصیم مسِئولیت کمیسیون محیط زیست درشورای ملی مقاومت ایران بود:
باید بگم نوشته دوست قدیمی اسماعیل، بنام هفت حصار هفت حصاری که منتقدان قدیمی را در بر گرفته است، خیلی منطبق با وضع ما بود واکنون برای بقیه اعضاء شورا است. من و اعضای قدیمی شورا رفته رفته طی سالیان دراز رفته رفته درشماری از آن حصارها در افتاده بودیم ،بعضی هم با خود فریبی و خبط و خطای خودمان که انتقادی که به خود داریم بسیاری از اعمال زوج رجوی و اعمارت شورا که ظاهراٌ اروپایی بود ، دخمه ای که کشیده شده بود دخمه ای هزارتو صداهایی که به داخل آن نفوذ کرد بعد از گزارشاتی که به ما رسید که همیشه می گفتیم که انشای الله گربه است .
خبرها وفاجعه هایی که ما درباره اخباروحشتناک و نقص فاحش حقوق بشر به طرزمهیبی ازابوغریب ، تیف و داخل اشرف شنیدیم وخیلی دیر بدست ما رسید. شورا همیشه اخبار دروغ و دغل به ما می رساند.
مبارزان شرافتمندی که ازسازمان جداشده بودند و دنیای وحشتناکی که از درون سازمان به بیرون منتقل کردند ما خود را با وضعیت مهیب وحشتناکی مواجه دیدیم که رهبری سازمان داشت.
سرانجام مرا به این فکرانداخت که کناره گیری کنم از سال 88 با آن پیام های ننگین مسعود رجوی که خودسرانه توسط این مرد نابکاربدون اطلاع اعضای شورا انجام داد .چون اصل مسئله اعمال ننگین مسعود رجوی بود که کارخود را کرد .
مسعود رجوی خود را پنهان کرد و به جلد امام زمان وارد کرد.
حالت نمایشنامه
این مرد نابکار نقش های منتاقضی را ایفا می کرد یک نقش در سازمان و بدگویی از اعضا شورا ویک نقش نمایشی نابکارانه در شورای ملی مقاومت داشت. بلافاصله نقش آفرینی برای اعضا سازمان مجاهدین داشت.
دکتر قصیم : من فارغ التحصیل دوره تخصصی جراحی و دوران جراحی کودک درطب آلترناتیو دانش آموخته بودم.
دکترمحمدرضا روحانی وکیل دادگستری تهران مسئول کمیسیون شورا :
80 روز است که ما استعفا دادیم ولی مسعود رجوی هنوز جرات نکرده است استعفای ما را اعلام کند و جرات نکرده انتقادات ما را منتشر کند . ما زندگی مان را تمام زندگی ما ن را در این راه گذاشتیم پدران ومادران مان را در این راه گذاشتیم ونتوانستیم بعد ازمرگ آنها بر سر خاکشان برویم .
شورای ملی مقاومت به اهدافش پایبند نبود.
من ازهمینجا به آقای دکتر هزارخانی سلام عرض می کنم می گویم کسی که پشت سر شما حرکت می کرد وبه شما احترام می گذاشت ومی گذارد جزیک درصدی هاست، بهش احترام بگذارید بگید ننویسند اینها خائن بودند بگویید اینها را ننویسند.
ما به مسعود رجوی اجازه نمی دهیم که برخلاف تصریحات شورای ملی مقاومت و تعهدات، شورای شکنی وکارشکنی کند .
مسعود رجوی حق ندارد بر علیه تعهداتش به شورا شورا شکنی کند . هرکاری که دستش می آید می کند.
یک کلمه جواب آقای مسعود رجوی به 80 صفحه انتقاداتی که ما کردیم نداد. شورایی ها بدانند تنها را ه نجات ایران اتحاد مردم ایران است .
رجوی که خدا نیست بیاید بگوید اشتباه کردم ، رجوی که پیامبر نیست بیاد بگوید اشتباه کردم اگرقوائد و قوانین شورا اعتبار دارد باید رجوی به آن متعهد باشد .
حال چطور:؟!!
اشتباهات ، خیانت های مهیب وجنایت های رهبری مسعود ومریم رجوی در آن زمانها پایان نگرفت و همچنان وبا سرعت به دره سقوط خیانت و وطن فروشی پیشروی کرد. با تحریک و تشویق و دادن اطلاعات مهم به ایالت متحد امریکا ، اسرائیل ، عربستان سعودی و تمام دشمنان ایران زمین و تشویق وتحریک آنها به تجاوز نظامی به ایران و تحریمات علیه مردم ستمدیده و قهرمان ایران ادامه دارد.
خیانت ها ی مسعود هیچگاه پایان نگرفت خیانت به شعارها وتعهداتش در حمایت مردم فلسطین در سخت ترین شرایط این مردم به معامله و خیانت کشیده شد.
فاکت جدید جلسه در امریکا توسط وزارت خارجه مایک پمپئو
در جلسه ایرانیان درکالیفورنیای امریکا پمپئو و دیگران دیدن که ایرانیان غیرتمند و شرافتمند به هرگونه تحریم و شکنجه مردم ایران با سس و درزرورق حمایت از دمکراسی نه وتف می کنند ، و دخالت امریکا درامورو کارداخل ایران را ممنوع می دانند و باید امریکا ازمداخله درامور داخلی مردم ایران خود داری کند وکار ایرانیان به خودشان مربوط است .
خواننده مردمی محبوب ومشهور ایرانی علیه ترامپ و پمپئودراین جلسه به خبرنگاران گفت: “ یعنی فشار تماما روی مردم است فقط مردم بدبخت وبیچاره هستند که فشار رویشان می آید، واین تحریمات همه باعث بدبختی مردم ایران می شود،تحریم ملت ایران وگرسنگی دادن به ملت ایران فقط زجردادن به ایرانیان است بنظرمن مردم ایران خودشان می دانند چکار باید بکنند وکارملت ایران را باید به خود ایرانیان داخل کشورواگذارنمود،ایرانیان خود بهترمی دانند”.
دراین جلسه یکی اززنان شرکت کننده با اعتراضات خود وشعارهایی درمورد سیاستهای مهاجرتی ترامپ که لب مرز بچه ها را ازوالدینشان جدا می کنند، دقایقی جلسه را بهم ریخت .
·
درهفته های اخیر حضور چند شخصیت نزدیک به دولت آمریکا درنشست مجاهدین خلق در پاریس خیلی ازمخالفین را مردد کرده بود و این شبه را در اذهان ایجاد کرده بود، که آیا این به معنی حمایت دولت ترامپ از مجاهدین خلق است؟ این نشست در نزدیکی لوسانجلس میتواند تلاشی برای تغییر آن فضا باشد .
ومقامات وزارت خارج امریکا می گویند تا جایی که اطلاع دارند کسی از مجاهدین خلق در جلسه دعوت نبود.
این یعنی پایان یک دوره طولانی از تلاش رجوی ها برای جلب توجه آمریکا و داشتن رابطه اختصاصی با دولت ایالات متحده که لابی مجاهدین وعده آن را داده بود.
باردیگر اثبات شد مجاهدینِ، مسعود ومریم رجوی انگل های ضد مردمی وانقضاء تاریخ مصرف حتی برای دشمنان کهن ایران زمین دارند.
آنها صرفا اهرم فشاری برای تحریم و شکنجه هرچه بیشتر وگرسنگی دادن به ملت ایران بیش نیستند . رجوی های وطن فروش و انگل فقط دکانی برای تغذیه وحیات ننگین خویش باز کرده اند.
# وهمه ناظران و تحلیلگران سیاسی متحد نظرهستند که : تاریخ ثابت کرده است امریکا همیشه علیه منافع ایران بوده است و برخورد ناصادقانه آنها برجهانیان اثبات شده است و دخالت های غلط دولت امریکا از کودتای ننگین 28 مرداد 1331 و جنگ نفت کش ها و نقض برجام توسط دولت ترامپ ودرحال حاضر بویژه می خواهد منافع مدنی مردم ایران را به خطر بیاندازد واین محکوم به شکست است .
زهرا سادات میرباقری 24-17-2018

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید