محمد کرمی: برد تیم ملی ایران، خائنین فرقه رجوی را به کما برد

0
1117

برد تیم ملی ایران، خائنین فرقه رجوی را به کما برد 

Mohammad_Karami_Human_Rights_Activist_Parisمحمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، هجدهم ژوئن ۲۰۱۸:… خائنی که به مردم عراق تبریکی میگوید . اما در برابر تیم ملی ایران به کما فرو میرود .راستی چه بر سر این فرقه جنایت کار تروریستی امده است . کسانی که به ظاهر خود را ایرانی می دانند . زمانی که تمام ایرانیان این پیروزرا جشن میگیرند و هموطنان داخل کشور تا دم سحر مشغول جشن وپایگوبی در خیابان ها هستند اما مریم قجر عضدانلو و … 

لینک به منبع

برد تیم ملی ایران، خائنین فرقه رجوی را به کما برد

محمد کرمی فعال حقوق بشر پاریسروز جمعه دومین روز مسابقات جهانی در روسیه بود ۲۵ خرداد ( ۱۵ ژوئن ) مسابقه فوتبال بین تیم ملی ایران و تیم ملی مراکش بود . دفاع سخت بیست دقیقه اول در مقابل حملات پر دامنه مراکشی ها . بعد از ان که بازیکنان توانستند ان فضا و جو اولیه را بشکنند . بازی را بدست بگیرند.در ۹۵ دقیقه بازی که جریان داشت تمام ایرانی ها ، یعنی انهائی که خود را ایرانی می دانند و قلبشان با تیم ملی ایران می تپید . فارغ از مواضع سیاسی و نقطه جعرافیائی که قرار داشتند . بااین جریان بازی فوتبال که نگاه میکردند پایئن و بالا می شدند و حتی پاهی وقت ها عصبی می شدند ، گاهی اوقات از جای خود نیم خیز می شدند .در دقیقه ۹۵ که عزیز بوهدوز بازیکن مراکشی به اشتباه دروازه خود را گشود . ( یعنی همان اشتباهی که در جام جهانی ارژانتین بازی ایران و پرو ؛ حسین کازرونی با چنین اشتباهی دروازه خودی راگشود ) . از این پیروزی بدست امده هشتاد میلیون ایرانی در داخل کشور این برد شیرین را جشن گرفتند و در بعضی از شهرها اتش بازی هم براه افتاد . در اکثر ها مردم تا نزدیک صبح در حال شادی و سرور بودند . در کشورهای اروپائی یا امریکا ، در روی این کره خاکی هر کجا ایرانی ها بودند از این پیروزی خوشحال و ساعت ها جشن و پایکوبی بود . حتی بسیاری از مردم عربستان در این شادی خود را سهیم کردند و جشن گرفتند که در دنیای مجازی به صورت گسترده انعکاس پیدا کرد.

مزدور مریم رجوی و خائنین مجاهدین خلق و جام جهانی فوتبال ایران

ایران در گروه مرگ صدر نشین شد . اولین بار است که ایران دو دوره متوالی به جام جهانی می رود .اولین پیروزی ایران در نخستین بازی جام جهانی .شکستن رکورد ۱۹ بازی بدون شکست مراکش … من شخصا از سروازی و پیروزی تیم ملی ایران جدا از سیاست کشورم خیلی خوشحال هستم .وقتی که در فیلم ها می بینم که هموطنان چه ان خانمی که با حجاب کامل و پرچم رسمی ایران در کنار هموطنی دیگر که از یک کشور اروپائی امده و بدون حجاب است و با پرچم و سنبل شیر خورشید که به ان معتقد است در کنار هم تیم ملی ایران راتشویق می کنند و زمانی که تیم ملی ایران پیروز میدان می شود و گل وارد دروازه حریف می شود ناخداگاه هموطنان با هر مذهب و مرام همدیگر را در اغوش میگیرند و اشگ شوق می ریزند . انهم در این برهه از زمان که چماق تحریم ها بر سرمردم ایران فرود می اید از یک سو و از سوئی دیگر تعدای سودجو جیب مردم تحت ستم را تخلیه می کنند .

دراین بین فقط انهائی که خائن به ایران و ایرانی و خاک مقدس ایران هستند عزا میگیرند.باند جنایت کار فرقه رجوی در در این کرده خاکی تنها افراد و ایرانی نمائی ها ی بودند که مطلقا واکنش نشان ندادند . در حالی که مریم قجر عضدانلو پیروزی تیم ملی عراق را به مردم و بازیکنان عراقی تبریک می گوید . خائنی که به مردم عراق تبریکی میگوید . اما در برابر تیم ملی ایران به کما فرو میرود

راستی چه بر سر این فرقه جنایت کار تروریستی امده است . کسانی که به ظاهر خود را ایرانی می دانند . زمانی که تمام ایرانیان این پیروزرا جشن میگیرند و هموطنان داخل کشور تا دم سحر مشغول جشن وپایگوبی در خیابان ها هستند اما مریم قجر عضدانلو و سران این فرقه در سکوت مطلق فرو می روند در واقع و این گل به دروازه ایدئولوژیک فرقه رجوی خورد .که بر اثر ضربه وارده کماکان در کما مطلق به سر می برند . یک بار دیگر در عمل مریم قجر عضدانلو و فرقه رجوی نشان دادند که ضد ایران وایرانی هستند و ضد مردم ایران هستند . هرکسی که خودش را میهن پرست می داند باید بیش از پیش به تیمِ ملیِ ایران توجه و تشویق کندمگر اینکه شما خود را ایرانی ندانید.

زمستان می رود و روسیاهی و طن فروشی و خائن بود بر پیشانی فرقه رجوی می ماند

محمد کرمی ۲۰۱۸ / ۰۶ / ۱۸

*** 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید