محمد کرمی : چرا از مریم قجر عضدانلو در روز جهانی زن خبری نبود ؟

0
441

چرا از مریم قجر عضدانلو در روز جهانی زن خبری نبود ؟

اما سوال اصلی این است چرا دولت فرانسه اجازه برگزاری کنفرانس به فرقه رجوی نداد ؟ ایا دوباره ورقی مانند ژوئن ۲۰۰۳ در حال فرق خوردن است ؟ چرا در حال حاضر مریم قجر عضدانلو بیشتر زمان خود در کشور البانی می گذراند ؟…..به این سوالات سران فرقه تروریستی رجوی باید پاسخ بدهند . اما شواهد و قرائن این طور که نشان میدهد چیز های در حال تغیر است …mohammad  karami 200_200

مریم قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی منفور ترین ایرانیگزارش تصویری از منفورترین شخصی که خود را ایرانی می نامد( مریم قجر عضدانلو – رجوی)

لینک به منبع

چرا از مریم قجر عضدانلو در روز جهانی زن خبری نبود ؟

هر سال مریم قجر عضدانلو به مناسبت روز جهانی زن ، چندین روز با افراد اجاره ای به شکل های مختلف شو اجرا می کرد . یعنی یک یا دو روز قبل از روز جهانی زن، سور چرانی های مریم قجر شروع می شد تا سه یا چهار روز بعد ان ادامه داشت . اما امسال ورق بر علیه فرقه رجوی برگشته بود . هیچگونه شانسی نداشت که در سور چرانی ها خودش را به اربابا نش ارزانی بدارد که با سیاست بازان اجاره ای بخواهد مانور بدهد . ان هم از بد شانسی مریم قجر عضدانلو درست در زمانی که دختران معترض به حجاب اجباری در ایران روسری های خود را برمی دارد یا تظاهرات های صنفی کارگران که این روز ها زیاد به چشم می خورد .طبعا مریم قجر توبره گشادی هم برای خودش دوخته بود اما اجازه برگزاری هیچ گونه جلسه ای به این فرقه تروریستی داده نشد. به همین دلیل مریم قجر نزدیک سه هفته قبل با تعدادی از افراد اجاره ای شو مسخره ای به اسم روز جهانی زن اجرا کرد که در زیر عکس شو مسخره را می بینید .

مریم رجوی فرانسه روز زن تروریسم وطن فروشی خیانت 1

در این شو مسخره شروع به تعریف و تمجید از زنان ایران کرده است .کسی نیست به این بگوید باشد زنان ایران پیشتاز هستند ، مبارز هستند ضد بنیادگرادئی و فرقه هستند …. به شما چه ربطی دارد شما که نه ایرانی هستی و نه از وضعیت زنان ایران درکی درست داری . پس لطفا خفه شوید و بتمرگید سرجایتان.

اما سوال اصلی این است چرا دولت فرانسه اجازه برگزاری کنفرانس به فرقه رجوی نداد ؟ ایا دوباره ورقی مانند ژوئن ۲۰۰۳ در حال فرق خوردن است ؟ چرا در حال حاضر مریم قجر عضدانلو بیشتر زمان خود در کشور البانی می گذراند ؟…..به این سوالات سران فرقه تروریستی رجوی باید پاسخ بدهند . اما شواهد و قرائن این طور که نشان میدهد چیز های در حال تغیر است. هر چند که موضع دولت فرانسه در رابطه ای جریان روشن است و این سازمان را یک فرقه تروریستی بسته نام برده است که خشونت طلب هستند و حضورشان در فرانسه غیر قانونی است.

محمد کرمی ۲۰۱۸ / ۰۳ / ۱۰

مریم رجوی فرانسه روز زن تروریسم وطن فروشی خیانت 1

آخرین موضع گیری وزارت خارجه فرانسه : ترجمه ( نظر رسمی دولت فرانسه : دولت فرانسه هیچ رابطه ای با سازمان مجاهدین خلق ندارد . این سازمان غیر دموکراتیک و الهام بخش خشونت می باشد .و با این رفتار ها از سوی شماری از سازمان های حقوق بشری متمایز به فرقه گرایی شده است و حاضر نیست بطور رسمی دست از اعمال خشونت بردارد.)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید