برکناری بزرگترین حامی مریم قجر عضدانلو در پارلمان اروپا از سمت نایب رئیسی !

0
340

مریم قجر عضدانلو بدین ترتیب یکی از بزرگترین حامیانش را درون پارلمان اروپا از دست داد. البته نام برده مجانی برای فرقه رجوی لابی گری نمیکرد و از این بابت اساسی به وی رسیدگی می کردند . از طریق این لابی ها هست که فرقه رجوی دائم در پارلمان اروپا سالن کنفرانس کرایه میکند ، همین طور بعضی از پارلمانتر ها را اجاره میکند که برای یک ساعت در جلسه انها بیش از سی هزار یور دریافت کنند.این لابی های کثیف هم در مجامع بین المللی هم پای فرقه تروریستی رجوی هستند دستشان به همان اندازه در جنایت و خیانت بر علیه مردم ایران الوده است . کسانی که به نام حقوق بشر شرف و وجدان بشری را تبدیل سوپر مارکتی کرده اند که برای زندگی حقارت باری خود را در مقابل مبلغی عرضه می کنند.این افراد که به عنوان نماینده ظاهر می شوند ننگ بشر هستند . تاریخ روزی مانند گذشتگان در رابطه با موجودات دوپا مدافع حقوق بشر قضاوت خواهد کرد.

برکناری بزرگترین حامی مریم قجر عضدانلو در پارلمان اروپا از سمت نایب رئیسی 

محمد کرمی ـ وبلاگ عیاران ـ 23.02.2018

از طریق این لابی ها هست که فرقه رجوی دائم در پارلمان اروپا سالن کنفرانس کرایه میکند ، همین طور بعضی از پارلمانتر ها را اجاره میکند که برای یک ساعت در جلسه انها بیش از سی هزار یور دریافت کنند.این لابی های کثیف هم در مجامع بین المللی هم پای فرقه تروریستی رجوی هستند دستشان به همان اندازه در جنایت و خیانت بر علیه مردم ایران الوده است . کسانی که به نام حقوق بشر شرف و وجدان بشری را تبدیل سوپر مارکتی کرده اند که برای زندگی حقارت باری خود را در مقابل مبلغی عرضه می کنند.این افراد که به عنوان نماینده ظاهر می شوند ننگ بشر هستند . تاریخ روزی مانند گذشتگان در رابطه با موجودات دوپا مدافع حقوق بشر قضاوت خواهد کرد….

برکناری بزرگترین حامی مریم قجر عضدانلو در پارلمان اروپااز سمت نایب رئیسی !

هردم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد
زمانی بود که مریم قجر عضدانلو به لابی های امریکائی و اروپائی خود خیلی می بالید.بر اثر مرور زمان افتضاحات سیاسی و اخلاقی …نمایندگان امریکائی یکی بعد از دیگری بیرون زد . بعد از مدتی به نمایندگان و پارلمانتر های اروپائی انها رسید .
چندی قبل بزرگترین حامی این فرقه در پارلمان اروپا ، یعنی اقای ریشارد ژارنسکی که سمت نایب رئیس پارلمان اروپا بود ، نزدیک بیست سال می باشد که از لابی های های این فرقه در اروپا است . نام برده یکی از چهارده عضو هیئت رئیسه پارلمان اروپا بود که حامی مستحکمی برای فرقه محسوب می شد . چند روز قبل در یک نشست عمومی پارلمان اروپا ،به یکی از نمایندگان پارلمان اروپا که از هموطنان خود بود اقای ژارنسکی می باشد توهین می کند. ان نماینده خانم را تشبیه به یک نماینده نازی ها کرد . به دلیل برخورد نژاد پرستانه ای که با یک نماینده انجام داده بود و حاضر به معذرت خواهی هم نشده بود .
در پارلمان اروپا سر این موضوع تشکیل جلسه شد ، و برای نخستین بار است که یک مقام بلند پایه پارلمان اروپا با رای نمایندگان از سمت خود برکنار می شود .در واقع 447 نفر رای منفی و 196 نماینده رای مثبت به سود وی دادند که عمدتا از احزاب راستگرا بودند . اما کماکان به عنوان یکی از نمایندگان پارلمان از کشور لهستان در پارلمان اروپا حضور دارد.
مریم قجر عضدانلو بدین ترتیب یکی از بزرگترین حامیانش را درون پارلمان اروپا از دست داد. البته نام برده مجانی برای فرقه رجوی لابی گری نمیکرد و از این بابت اساسی به وی رسیدگی می کردند .
از طریق این لابی ها هست که فرقه رجوی دائم در پارلمان اروپا سالن کنفرانس کرایه میکند ، همین طور بعضی از پارلمانتر ها را اجاره میکند که برای یک ساعت در جلسه انها بیش از سی هزار یور دریافت کنند.این لابی های کثیف هم در مجامع بین المللی هم پای فرقه تروریستی رجوی هستند دستشان به همان اندازه در جنایت و خیانت بر علیه مردم ایران الوده است . کسانی که به نام حقوق بشر شرف و وجدان بشری را تبدیل سوپر مارکتی کرده اند که برای زندگی حقارت باری خود را در مقابل مبلغی عرضه می کنند.این افراد که به عنوان نماینده ظاهر می شوند ننگ بشر هستند . تاریخ روزی مانند گذشتگان در رابطه با موجودات دوپا مدافع حقوق بشر قضاوت خواهد کرد.
محمد کرمی

Mohamad Karami

—————————–

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید