گـروگـان گـیـری مـدرن در آلبـانـی

0
364

گـروگـان گـیـری مـدرن در آلبـانـی

+ آموزش های تخصصی برای جداشده ها ، جهت کار در آلبانی

 انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و هشتم دسامبر ۲۰۱۷:…  دولت آلبانی و کمیساریا در تلاش است ، به هر طریق ممکن ، تضاد کار جداشده ها را حل کرده و در وصل و ذوب جداشدگان به جامعه مردم عادی تیرانا کمک کند . موضوع از هرقرار که باشد، این امر حاوی نکته جالبی است ، آن هم اینکه سازمان در یک تلاش حداکثری و البته شیادانه ، می کوشد جداشده ها را … 

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقAlbania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania

https://youtu.be/yt-rXbs8014

گـروگـان گـیـری مـدرن در آلبـانـی !

توسط انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی در ۷ دی ۱۳۹۶
لینک به منبع

امروزه در فرقه های انحرافی ، مثل فرقه انحرافی رجوی ، همه اعمال فرقه ای ، با ظواهر مدرن و البته استثماری در حال انجام است !

اگر این عمل که عده ای را چشم و گوش بسته ، بصورت گروهی ، با لابی های گسترده ، از کشوری خارج کرده و در کشوری دیگر اسکان داده و سپس بصورت ظاهرأ داوطلبانه ! به پایگاهی متروکه در یک روستای دورافتاده ببرند ! گروگان گیری نیست ، پس چیست ؟

یاد آن خاطره از زندان های انفرادی در اشرف می افتم که یک روز، که چند ماه از زندانی شدنم می گذشت ، رئیس زندان اسکان ، ابولحسن مجتهدزاده ( نبی ) ، قفل های سلولم را باز کرد و بعد از چک های معمول روزانه و کامل داخل سلول انفرادی سئوال کردم ، من کی آزاد می شوم ؟

گفت : کی آزاد می شوی؟! مگر ما تو را زندانی کردیم که آزادت کنیم ؟!

گفتم : پس این کار چیست ؟ این اتاق هم که من ماههاست در آن زندانی هستم کجاست ؟

گفت : گفت همه ما چون به سازمان اعتماد داریم و خود را کاملا به رهبری سپردیم ، سازمان را مختار می دانیم که هر موقع ابهامی در مورد پروسه ما داشت ، از ما بپرسد ! به این کار در سازمان ، برخورد تشکیلاتی می گویند ! که امری رایج و معمولی است و شروع به سفید کاری می کرد !

متاسفانه ، در تاریخ هم هست که در قرون وسطی انسان ها را تا سرحد مرگ شکنجه می کردند و تا حد مرگ می زدند و تجاوز می کردند و … می گفتند می خواهیم شیطان را از وجودتان خارج کنیم و شما را پاک کنیم !!!

امروز هم در آلبانی ، سازمان قرون وسطائی رجوی ، به اسم آزادی با روش های بازسازی فکری ،کنترل رفتاری و مجاب سازی تحمیلی ، همه را به بند کشیده و زندانی و اسیر خود کرده و مدعی آفریدن انسان های تراز مکتب و نمونه است ! وقیحانه هم مدعی هستند به یمن آن راز درونی ! ( انقلاب ایدئولوژیک ) ، به دانش مخصوصی دست یافتند ! که انسان ها را آزاد می کند !
این چه مکتب و چه ترازی است که در قرن پیشرفت و ترقی و ارتباطات جهانی ، همه را از اولیه ترین حقوق انسانی محروم کرده ، رحم زنان را درآورده و مردان را به تجرد اجباری ، مجبور می کند ! بعد هم ادعای خلق انسان هایی نمونه و الگو می کنید ؟

آقای مسعود رجوی و خانم مریم قجر ! شما به کدام خدا ؟ به کدام قبله ؟ به چه چیزی معتقد هستید ؟

آهای مجامع حقوق بشری ! آهای مدعیان مدافع حقوق انسانی ! مگر کور و کر شده اید ؟ مگر نمی بینید درفرقه انحرافی رجوی چه خبر است ؟ مگر منافع مادی این دنیا ، می تواند این چنین شرافت انسانی و اولیه انسان ها را ، به پستی کشانده و خوار و ذلیلشان کند ؟ عمر و جوانی و حیات ،صدها و هزاران انسان ،با ژست ها و فیگورها و پوزخندهای مریم قجر و مزدورانش ، درحال پایمال شدن و از بین رفتن است و همگان سکوت کردند ؟!

مگر حتما با یک سلاح روی شقیقه و بستن چشم ها و دستبند زدن به دست ، باید یک عده کثیری را به گروگان گرفت ؟ تا صدای همه در بیاید ؟

مگر در تعاریف ساده ، روابط فرقه ای جز این تعریف شده است که :

روابط فرقه ای ، عبارت از روابطی است که در آن یک فرد آگاهانه ، افراد دیگر را وادار می کند تا به طور کامل ، در خصوص تقریبأ همه تصمیمات مهم زندگی اش وابسته به او باشند !

در گروگان گیری های امروزی و در روش های فرقه ای ، با لبخدی بر لب ! با قدرت بیشتری نسبت به سلاح و چشم بند ودستبند ، بر فکر و تصمیم گیری افراد تسلط پیدا می کنند !

روشهایی که امروزه اذهان را خام کرده و دست به سوءاستفاده های فکری و ذهنی می زنند ، بسیار ساده تر از روش های تهدید آشکار است !

سوءاستفاده چی های مدرن ! با فرم های مختلف کادربندی شده ، همه را به انجام خواسته هایشان وادار می کنند !

در اسم و در ظاهر همه در یک سازمان به غایت انقلابی و تکامل یافته در حال مبارزه با یک حکومت ضد مردمی و غاصب هستند ! همه داوطلبانه و کتبا مهر و امضاء کردند که می خواهند به مقر اشرف ۳ ، منتقل شوند ! همه ادعا می کنند که بالغ هستند و نیاز به وصی و قیم و خانواده ندارند ! داوطلبانه به این سازمان پر افتخار ! پیوستند و… مدام یک حرف های دگم و تکراری را بلغور می کنند !

اما واقعیت چیست ؟

واقعیت این است که در یک شکل پیچیده ، توسط شیادانی ! صدها و هزاران انسان گروگان گرفته شدند ! همه اسیر ذهنی یک فرقه شدند ! همه نیازمند بازپروری و بازسازی فکری هستند ! فقط زمان کافی و شرایط آزاد ، به دور از اجبارات فرقه ای می تواند ، واقعیت ها را برملا و آشکار سازد ! شدت مغزشوئی فرقه رجوی به حدی است که اکنون ، حتی ایده ترک گروه برای خیلی ها ، غیر قابل تصور شده است !

پس همه بیائید ، دست به دست هم داده و در افشای حقایق بکوشیم ! هیچ کس تا ابد در هیچ فرقه ماندگار نیست ! همه روزی فرقه را ترک خواهند کرد ! اما فرقه ها ، همیشه به اندازه ای نیرو برای خود نگه میدارند ، که بتوانند به حیات خفیف و خائنانه خود در شکل برده داری و شیادی مدرن ، ادامه دهند …

فرید

آموزش های تخصصی برای جداشده ها ، جهت کار در آلبانی

توسط انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی در ۶ دی ۱۳۹۶
لینک به منبع

آخرین اخبار رسیده از جامعه جداشدگان در آلبانی حاکی است ، دولت آلبانی و کمیساریا ، اخیرا نسبت به برگزاری کلاس های تخصصی برای جداشدگانی که از آنها حمایت می کند ، اقدام کرده است!

دولت آلبانی و کمیساریا در تلاش است ، به هر طریق ممکن ، تضاد کار جداشده ها را حل کرده و در وصل و ذوب جداشدگان به جامعه مردم عادی تیرانا کمک کند .

موضوع از هرقرار که باشد، این امر حاوی نکته جالبی است ، آن هم اینکه سازمان در یک تلاش حداکثری و البته شیادانه ، می کوشد جداشده ها را در آلبانی به شکست کشانده و به خیابان خوابی ، گدائی و فحشاء و اعتیاد و … بکشاند ! تا از این فرآیند با ایجاد وحشت از دنیای بیرون در درون فرقه ، تبلیغ منفی نماید ! اما کمیساریا هر چند ناقص ، نسبت به دادن غذا و مسکن حداقلی ، در سروسامان گرفتن جداشده ها همیاری می کند .همچنین این امر در یک کشوردورافتاده ، که برای جداشده ها غربت محسوب می شود ! موجب دلگرمی است !

تشویق و تبلیغ این کارهای هر چند کوچک و جزئی ، می تواند کمک موثری به جداشده ها کرده و همچنین ، جرقه امیدی در دل کسانی باشد که اکنون در تشکیلات فرقه انحرافی رجوی هستند وبه دلیل اینکه سالیان از جامعه عادی دور بودند و از آن وحشت دارند ، بنماید !

سازمان سالها ، کوشیده که با اقدامات ضد انگیزه ای ، تمامی اعضای فرقه ، فاقد تخصص هائی باشند که در دنیای بیرون به درد میخورد وبه زعم خود از این طریق می کوشد تا مانع جدایی و فرار اعضاء شود ! اما از این امر غافل است که تخصص های ضروری در یک جامعه ، اکتسابی است و می توان بعد از جدائی ، با برگزاری چند کلاس چند هفته ای آنرا حل کرد!

حل شدن معضل بیکاری جداشده ها و سمت و سو گرفتن شرایط بهینه زیستی در دنیای بیرون فرقه و فراهم نمودن شرایط مساعد برای کار در آلبانی ، این نوید را به جداشده ها و هر کسی که در فکر جداشدن است می دهد که ، بله می توان بدون کمک مالی فرقه در دنیای آزاد به فردائی بدون فرقه و آزاد اندیشید !

این روزها هر چند شاید به دلیل در پیش رو بودن ایام جشن های کریسمس ، وقفه ای در برگزاری با تعداد بالا ، در این کلاس ها ، برای جداشده ها ایجاد شود ، اما مطمئنا ، این امر ضامن یک شروع زیبا و بدون وابستگی به فرقه رجوی برای کسانی خواهد بود که اراده کردند در دنیایی خارج از زندان فرقه ای رجوی ها مستقل ، زندگی کنند !

شاید این تصور تا حدودی ، درست باشد که عزیزان جداشده ما در کشوری دورافتاده ، بی پناهند ! اما بی شک آنها در آغوش خداوند هستند !

فرید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید