همایون کهزادی: آیا رفت وآمدهای مکرر مریم رجوی به البانی میتواند دردی را دوا کند؟

0
517

آیا رفت وآمدهای مکرر مریم رجوی به البانی میتواند دردی را دوا کند؟

 همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، دهم نوامبر ۲۰۱۷:… همانطوری که میدانید این روزها مریم رجوی برای جلوگیری ازفروپاشی وریزش نیروهایش درالبانی بسیار نگران است وتقریبا هر ماه چند هفته در البانی مشغول نشست وبحث وبرسی برای جلوگیری از موج ریزشها درالبانی هست چون این روزها تعداد زیادی از اسیران که تقریبا بیش از ۲۴۰ نفر از این سازمان جدا شده واین برای سازمان وشخص مریم بسیار نگران کننده و … 

لینک به منبع

آیا رفت وآمدهای مکرر مریم رجوی به البانی میتواند دردی را دوا کند؟

همانطوری که میدانید این روزها مریم رجوی برای جلوگیری ازفروپاشی وریزش نیروهایش درالبانی بسیار نگران است وتقریبا هر ماه چند هفته در البانی مشغول نشست وبحث وبرسی برای جلوگیری از موج ریزشها درالبانی هست چون این روزها تعداد زیادی از اسیران که تقریبا بیش از ۲۴۰ نفر از این سازمان جدا شده واین برای سازمان وشخص مریم بسیار نگران کننده وقابل قبول نیست به همین خاطر شخصا وارد میدان شده تا شاید بتواند جلوی این همه ریزش را بگیرد به همین خاطر سازمان خیلی از مرز سرخهایی که بقول خودشان برای ان خون داده اند را نادیده بگیرد یعنی عملیات جاری را اختیاری کرده است هرکس دوست دارد عملیات جاری میکند وهر کس دوست ندارد کسی حق ندارد از او انتقاد یا حسابرسی کند

اما بجای این عملیات جاری که ادمها فکر میکنند کمی ازادی گرفته اند برای هرنفر یک کوبل در نظر گرفته شده است یعنی همان عملیات جاری بدون اینکه خودشان بفهمند

غسل هفتگی هم همینطورکسانی که اعتقاد دارند که این غسل هفتگی میتواند انها را سرپا نگهدارد میتوانند انجام دهند وهرکسی که ندارد ازاد وبه اختیار است اما جالب است که

بجای ان کسی حق ندارد تنهایی بیرون برود یا تلفن داشته باشد یا با خانواده خود تماس داشته باشد

از طرف دیگر مریم رجوی مثل حرفهای مسعود که دستور حمله میداد وروز شمار برای سرنگونی تائین میکردتانکها را عملیاتی میکردوبه امید وپشتیبانی امریکا واینکه فکر میکند امریکا به ایران حمله خواهد کرد به انها قول داده است که تا دوسال ایند رژیم ایران سرنگون خواهیم کرد به همین خاطر وبرای همین سرنگون کردن میخواهیم اشرفی در دل البانی بسازیم واین را بدانید که این رژیم فقط با دستان مجاهد خلق سرنگون میشود ووقت ان فرا رسیده است بدون شک در این میان نیمی از این ادمها دردلشان به این وعدها ودروغهای همیشگی میخندیدند که چگونه وبا چه امکاناتی با کدام تانک توپ وکدام مرزاینجا که دیگر صدام حسین در کار نیست ومرزی نداریم حتی اختیار نداریم تنها بیرون برویم

البته ناگفته نماند که این حرفها نه درگوش کسی فرو میرود ونه کسی حاضر است بشنود زیرا سالیان سال این حرفها زده شده وگوشها پر از این خالی بندیها ووعده های دروغی است

حتی مریم رجوی مثل مسعود .شگردهایی که داشت میخواهد نیروها را با ترکیب عملیاتی سازماندهی کند ومثل اون صلیب بلند میکند شعار میدهد امادگی اعلام میکند وادمها را به عملیاتیی کردن خود وادار میکنندکه شاید با این وعدها بتواند جلوی ریزش را بگیرد اما این همه دروغ وعده های پوشالی هیچ دردی را دوا نخواهد کرد وروز به روز بیشتر وبیشترتر میشود وروزی خواهید دید که مریم فقط در میان اندک شماری از سران سازمان تنها باقی مانده است

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

*** 

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 1)

https://youtu.be/WYEGkiTvyJc

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 2)

https://youtu.be/9tWjpDHPktE

همچنین:

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید