هشدار به مردم و دولت آلبانی

0
526

هشدار به مردم و دولت آلبانی 

 فریاد آزادی، پانزدهم اکتبر ۲۰۱۷:… فرقه رجوی فرقه بسیار کثیف وناصادقی است که موریانه وار وبا صبر وحوصله وارد هر ارگان وکاری میشوند . شاید شما در وهله اول بگویید چه انسانهای کاری وپاکی هستند درست است ، چون مزیت این سازمان همین است که گفتم کاری که اانجام میدهند ، به ظاهر خیلی محترمانه ووبا حوصله وارد میشوند . در این راستا هم سر مسائل مالی کم نمیگذارند . این فرقه فتنه انگیزی در وجودش هست و … 

لینک به منبع

هشدار به مردم و دولت آلبانی

من یک عضو سابق این فرقه هستم ومیخواهم توضیحاتی در مورد کارها وآینده فرقه برای شما شرح بدهم . فرقه رجوی فرقه بسیار کثیف وناصادقی است که موریانه وار وبا صبر وحوصله وارد هر ارگان وکاری میشوند . شاید شما در وهله اول بگویید چه انسانهای کاری وپاکی هستند درست است ، چون مزیت این سازمان همین است که گفتم کاری که اانجام میدهند ، به ظاهر خیلی محترمانه ووبا حوصله وارد میشوند . در این راستا هم سر مسائل مالی کم نمیگذارند . این فرقه فتنه انگیزی در وجودش هست ویکی از کارهایی که میکند ، در مسائل دولت وارد میشود واگر راه ندادند وکسی به آنها بها نداد آنها از طریق اپوزوسیون آن کشور وارد میشوند . با پولهای کلان که خرج میکنند به آن دولت میفهمانند که باید ما را هم وارد ارکان خود کنی . این فرقه اصلا حرف دولتی که در آن کشور هست را نمیخواند وقبول ندارد . تنها کسی که فرقه ازآن حساب میبرد آمریکا است . آن هم مجبور است ، چون حفظ خود را مدیون آمریکا میداند . نمونه اش هم در عراق چطور بین احزاب سیاسی فتنه انگیزی میکرد وهمه را به جون هم می نداخت تا از آب گلالود ماهی بگیرد. بله دولت عراقی که سالها با فتنه انگیزی این سازمان ودادن خونهای زیادی به سامان نرسید .همین الان هم سازمان مدعی ۵۰۰ میلیون حق وحقوق خود از دولت عراق میباشد . در صورتیکه من یکی از این اعضا بودم واین مسخره بازیهایی که فرقه به راه انداخته بود دروغ محض بود چون که خیلی از اجناس مال مردم عراق بود که از دولت قبلی به اینها رسیده بود وخیلی از اجناس هم فروخته شد در لیبرتی که خودم هم در جریان آن بودم وتعدادی هم که اجناس در اشرف مانده بود خود دولت عراق به فرقه گفته بود که من ۶ میلیون دلار بابت ماشینهایتان میدهم وبعضی از اجناسی که خودتان خریدید درست میگفتند چون اجناس بیشتر از این هم نمیرزید ورهبری سازمان هم این را در نشستی گفته بود ومیگفت پول آن برای ما ارزش ندارد خدا شاهد است که میگفت که جنگ سر این موارد برای ما مهم است یعنی فتنه انگیزی در عراق این مثال را زدم که مردم آلبانی ودولتش از همین الان به گوش باشند که این فرقه موریانه وار وارد دستگاه شما خواهد شد و فتنه انگیزی را کشور آلبانی شروع میکند چون به قول خودشان درگیریها در کشوری که هستند وهستیم برای ما خیر وبرکت است باید دولت آلبانی از همین الان شرایطی برای این فرقه بگذارد چون این فرقه جز حرف آمریکا حرف کسی دیگر را قبول ندارد باید با این فرقه با مشت آهنین برخورد کرد وهمیشه بالای سرش بود واگر خطایی کرد با مشت به سر آن کوبید کشور آلبانی کشوری با مردمان خوب ومهمان نواز وکشور آرام وزیبایی است پس هوشیار باشید ونگذارید عراق دیگری در کشور شما به وجود بیاید ومردم آلبانی هم در این راستا میتوانند کمک کار دولت باشند واز این فرقه فاصله بگیرند تا آلوده نشوند وهوشیار باشند وگول تفکرات این سازمان را نخورند مثالهای زیادی است که میتوان از فتنه انگیزی این سازمان گفت مثلا کشتار کردهای عراق وشیعیان عراق که همه بچه های فرقه در درونش قبول کردند این موضوع را میگفتد چرا سازمان دروغ میگوید ما خودمان در کشتار بودیم وخودمان کشتیم وفیلمهایش هم هست بله وووو مثالهایی از فتنه انگیزی این سازمان میشود گفت ولی من خلاصه ای را فقط گفتم وامیدوارم که مردم آلبانی نگذارند عراق دیگری در این کشور آرام بر پا بشود وخودما هم که از این فرقه بودیم به مردم آلبانی کمکهایی در افشاگریهای این سازمان خواهیم کرد تا مردم ودولت آلبانی از ماهیت این فرقه آشنا شوند.

عضو جدا شده از فرقه رجوی. تیرانا . آلبانی . سعید زمانی (مستعار).

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید