فرهنگ فریب در فرقه رجوی + انتخابات در مجاهدین خلق

0
674

فرهنگ فریب در فرقه رجوی 

انتخابات در مجاهدین خلق 

بنیاد خانواده سحر، تیرانا، آلبانی، نهم اکتبر ۲۰۱۷:… زمانی که به آلبانی آمدیم هم باز تکرار همین دست دروغ ها وجود داشت که اگر خبری بشود در ایران از همین جا حرکت می کنیم و میرویم به سمت ایران. ولی برای ما که سال های تلخ را دیده بودیم مشخص بود که این ها فریبی بیش نیست چون آن زمان زیر چت و حمایت صدام حسین با سلاح و تانک هیچ راهی … 

فرهنگ فریب در فرقه رجوی

محمد علی قدرتی (مستعار)
لینک به منبع

در طول سالهای سیاه در فرقه رجوی، هر بار با ترفندهای مختلف و با دروغ و نیرنگ، آدم ها را درگیر مسائلی می کنند تا به مسئله اصلی فکر نکنند. این یک فریب شناخته شده در فرقه رجوی است.

به طور مثال بعد از جابجایی از اشرف به لبیرتی، برای همه مشخص بود که لبیرتی دیگر اشرف نیست و زیر چتر کمیساریا می باشد و دیگر نمی توانند آدم ها بازی بدهند. لذا با شعارهای توخالی و ترفندهای خاص خودشان که مثلا لبیرتی پلی بسوی تهران است، دوباره مدتی نفرات را مشغول کردند و در دام انداختند، ولی به خوبی برای تک تک ما که در فرقه رجوی بودیم و در طول این سالها حرف های دروغ و فریبهای رجوی را دیده بودیم مشخص بود که این هم سرابی بیش نیست.

زمانی که به آلبانی آمدیم هم باز تکرار همین دست دروغ ها وجود داشت که اگر خبری بشود در ایران از همین جا حرکت می کنیم و میرویم به سمت ایران. ولی برای ما که سال های تلخ را دیده بودیم مشخص بود که این ها فریبی بیش نیست چون آن زمان زیر چت و حمایت صدام حسین با سلاح و تانک هیچ راهی پیش رو نبود، چطور الان از آلبانی می خواهند برای سرنگونی بروند. تاریخ مصرف این دروغ ها و فریب ها به سر رسیده است.

شکر خدا روزانه شاهد جدا شدن و رهایی یافتن نفرات در تیرانا هستیم. آلبانی قطعا نقطه پایانی عمر فرقه است. مریم رجوی خودش گفت که آلبانی عراق نیست. درست است، اینجا عراق نیست که افراد در داخل یک محیط بسته اسیر باشند و خبر از دنیای بیرون نداشته باشند. این جا فریب دادن به سادگی اشرف و لیبرتی نیست. اینجا جایی است که مریم رجوی را از پاریس به تیرانا می کشاند تا خودش شخص دروغ ها و ترفندهای قبلی را تکرار نماید تا شاید کسی باور کند.

ولی مریم رجوی باید بداند که دوران دروغ و فریب و دم زدن از انقلاب و سرنگونی به سر آمده و دیگر نزد افراد کارآیی ندارد.

با آرزوی روزی که هر چه زودتر اسیران فرقه رجوی به دنیای آزاد قدم بگذارند و نجات یابند.

نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی
محمد علی قدرتی

انتخابات در مجاهدین خلق

مجید آتش افروز (مستعار)
لینک به منبع

امروز مطلبی خواندم که باز هم نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و شارلاتان بازی فرقه رجوی را بر ملا نکنم. آن هم سر انتخاب زهرا مریخی است که مریم رجوی با شیوه جدید و با یک آمار و ارقام ساختگی او را برای دو سال مسئول اول سازمان از هم پاشیده مجاهدین خلق کرده است.

اینجا خنده دار اینست که مریم رجوی گفته است که در سه مرحله رای گیری انجام شده و آمار هر مرحله را هم داده است تا کسی شک نکند. ولی تا آنجایی که من به مدت سی سال با این فرقه به صورت تمام وقت بوده ام و در همه برنامه های انتخاب مسئول اول هم حضور داشته ام، هرگز هیچ مرحله ای در انتخابات در کار نبود، فقط یکی حرف میزد و تمام میکرد.

حال چه شده انتخاب را مرحله بندی کرده اند و نهایتا زهرا مریخی رأی آورده و مسئول اول شده است؟ ما با این گونه موضوعات آشنایی داریم. این تماما بخاطر این است که در نزد سناتور های آمریکایی قمپز در کنند یا پیش این پارلمانتر یا آن پارلمانتر فیگور دموکراتیک بگیرند تا عملکرد شیطانی خودشان را مخفی نگاه دارند.
به مریم رجوی باید گفت که خیلی نگران نباشد. پایان راه نزدیک است و دیگر کسی نخواهد ماند تا الفاظ دهان پر کن استفاده کند و با آنها با ژست های مختلف عکس بگیرد.

یک سوال: از آن همه شورای مرکزی و شورای رهبری همان چند نفر روی سن مانده اند؟ فکر کنم آلبانی یا به قول رجوی بورژوازی کار خودش را کرده است و مریم رجوی اجبارا به همان چند نفر بسنده کرده است.

اگر مریم رجوی از دست هر کس خلاصی یابد از دست ما نجات یافته ها و از دست خانواده ها خلاصی پیدا نمی کند چون ما حقمان را در آلبانی از گلوی فرقه بیرون میکشیم. فرقه رجوی فکر می کند می تواند هر کسی را در هر کجا به بند بکشد، ولی اشتباه می کند.

دود اعمال مریم رجوی و هر کسی را که به بند کشید به چشم خودش می رود. او چندان وقت ندارد. راه درست اینست که بگذارد نفرات آزادانه انتخاب کنند و راحت باشند و مانعی بر سر راه جداشدنشان نباشد. اگر کسی ماند آن درست است و به درد مریم رجوی می خورد. با تهدید و تطمیع نگاه داشتن نفرات چه سودی دارد؟ قطعا رجوی اولین کسی است که از سیاست فعلی ضرر خواهد کرد.

آلبانی – تیرانا
نجات یافته از فرقه رجوی
مجید آتش افروز

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید