این جام زهرها، عملا به کام باند رجوی است!

0
517

نکند که به گفته های خود اعتقادی ندارید و برای مصرف داخلی است که اینگونه مینویسید؟ درمورد تروریزم وریشه ها و منابع بوجود آورنده ی آن ، آنقدر حرف زده شده که من احتیاج چندانی به ذکر نام سیستم آمریکائی وشرکاء ودولت های شیرده منطقه ای ندارم! حقوق بشر هم که درد اربابان شما ودشمنان ملت ایران نیست وبهتر که روی این یکی حسابی بازنکنید! بنیادگرایی یا واپسگرایی وارتجاع هم موضوعی است که بزرگتر های شما آنرا بد نمی دانند واتفاقا ازدهه ها ویا شاید سده ها پیش ، نسخه ی شومی است که برای کشورهای عقب نگه داشته شده پیچیده شده وشما ازاین بابت دل نگران نباشید !

این جام زهرها، عملا به کام باند رجوی است!

ارسال شده از طرف آقای نوید ـ با تشکر از ایشان ـ 03.10.2017

مهرداد هرسینی که امروزها به تحلیگر برجام تبدیل شده ، درنوشته  منتشر شده اش در رسانه های رجوی ، میگوید :

” اما گردش چرخ زمانه که با خود واقعیات غیر قابل انکاری را به دنبال دارد، اکنون تحولات را علیه مطامع و سیاست های مخرب ولی فقیه طور دیگری رقم زده است. این چرخش را که ما از آن «چرخش دوران» در سه زمینه داخلی، منطقه ای و بین المللی نام می بریم، اکنون به طناب دار برای حاکمیتی تبدیل شده که تمامی فرصت های ممکن برای حل بحران ها را سوزانده است “.

با وجود اینکه دوستان دیگر بارها خواسته اند که  بجای مبهم گویی ، مشخصات و مخصوصا نمودهای عینی این گردش دوران برای آنها شرح داده شود ، باند رجوی اقدامی دراین خصوص انجام نداده است!

ایران درکنار مشکلات خود که زیاد هم هست متاتسفانه– و این مشکلات را اغلب کشورهای جهان حمل میکنند و  خود زائده ی نظام ظالم سلطه وتابعیت جهانی است- پیروزی های درخشانی هم داشته که بخاطر رعایت اختصار ، میتوان تنها به موارد زیر اشاره نمود :

1-  با سرعت قابل توجهی ، میرود که به یکی از برندگان جنگ سوریه تبدیل شود!

جنگی که یک طرفش آمریکا بوده وایران برای اولین بار درجبهه ی مقابل آمریکا به یک پیروزی درخشان نائل آمده و میتوان آنرا بنوعی  نقطه ی عطف در تاریخ ایران دانست .

2- موفق شده که درجبهه ی ” ایران هراسی ” شکاف بزرگی ایجاد کند ومانع ایجاد تشکل درخور توجه برعلیه خود گردد.

3- کشتی های تجاری ونفتی ایران که سالها حضور بی رونق وقاچاق گونه ای درآب های بین المللی داشته ، اکنون با آزادی تمام به تردد خود ادامه میدهند .

4- امکان تولید وصدور نفت خود را از900 هزار بشکه به 5/2 میلیون بشکه رسانده است!

5- اقدامات عمرانی- صنعتی استراتژیکی در دریای عمان نموده که یکی ازنتایج درخشانش ، خنثی نمودن ضرباتی است که درتنگه ی هرمز میتوانند بر ایران وارد کنند و … ازدستآوردهای روبه تزاید  درحیطه ی پترو شیمی هم اطلاع دارید لابد!

ضمنا ، زمانی یکی ازدوستان نوشته بود که رجویست ها چیزی جز طناب دار را که ازخشونت ذاتی آنها برمیخیزید ، نمی شناسند و مهرداد هرسینی با استعمال این واژه ،  بار دیگرصحت تحلیل روحی رجوی ها را به ثبوت رسانده است!

درادامه ی نوشته ی مورد بحث آمده است :

” روحانی که به یقین نه از طرف خود، بلکه به نمایندگی از کلیت نظام آخوندی، سفره گسترده ای را به طرف های مقابل نشان داده است، علائم جام های زهر بعدی درزمینه های موشکی، سپاه و تروریسم و همچنین صدور بنیادگرایی به منطقه را اینگونه به خارج ساطع نمود. وی از جمله تاکید کرد: «برجام می‌تواند الگوی خوبی برای صلح و ثبات در منطقه و جهان باشد». براین سیاق است که اکنون خامنه‌ای محمد جود ظریف را قریب دو هفته است با «حکم حکومتی» راهی بلاد «استکبار» کرده تا به گفته بسیاری از ناظران مسائل ایران، زمینه های معامله بر سر «برجام های دیگر» را آماده نماید “.

انتظار داشتید که طرف های مقابل بما باج سبیل بدهند؟!

آیا نمیدانید که داد وستد متقابل است واگر خواهان استفاده از سفره ی گسترده ی  دیگران هستی، باید خود نیز سفره ای گسترده برای او بازکنی؟!

دیگر اینکه مسئولین کشور در زمان سخن گفتن منتظر  واکنش رجوی ها نمیمانند وآنچه را که صلاح بدانند مطرح میکنند و رئیس جمهور ایران هم بدون توجه به لاطائلات بعد از منعقد شدن کلامش ، نمیتواند مواضع رسمی کشورش را اعلام نکند وآیا اگر ایشان دم از جنگ طلبی و… میزد، بازهم با مخالفت رجوی مواجه نمیشد با این بهانه که ایران جنگ طلب است وباید که ویران شود؟!

سفر وزیر خارجه ی کشور هم در چهارچوب وظایفی است که برعهده دارد و درجهانی که هیچ کشوری فارغ از ارتباط گیری با دیگران نیست ، ایشان چه میتوانست کرد تا مورد خوشآیند باند رجوی باشد؟!

وسرانجام اینکه :

” درچنین وضعیت بغایت نامتعین … چشم انداز موفقیت رژیم با تاکتیک خرید وقت بسیار ضعیف می باشد. نه طرف های مقابل خواهان ورود به چنین بازی هستند و نه اساسا رژیم توان مدیریت سه تابلو برای برجام و برجام های بعدی (تروریسم، بنیاد گرایی و حقوق بشر) را دارد. بهرحال از هر زاویه ای که رژیم دستگاه دیپلماسی خود را بچیند، از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که برجام های بعدی، خواه «مقام معظم» را خوشایند باشد، یا نباشد، در راه هستند. براین منطق بازنده اصلی آن نیز به یقین رژیم آخوندی با عقب نشینی های هرچه بیشتر خواهد بود “.

خوب ضعیف باشد وچرا این موضوع که عین خواست رجوی است ، شما را دلواپس میکند؟!

نکند که به گفته های خود اعتقادی ندارید و برای مصرف داخلی است که اینگونه مینویسید؟

درمورد تروریزم وریشه ها و منابع بوجود آورنده ی آن ، آنقدر حرف زده شده که من احتیاج چندانی به ذکر نام سیستم آمریکائی وشرکاء ودولت های شیرده منطقه ای ندارم!

حقوق بشر هم که درد اربابان شما ودشمنان ملت ایران نیست وبهتر که روی این یکی حسابی بازنکنید!

بنیادگرایی یا واپسگرایی وارتجاع هم موضوعی است که بزرگتر های شما آنرا بد نمی دانند واتفاقا ازدهه ها ویا شاید سده ها پیش ، نسخه ی شومی است که برای کشورهای عقب نگه داشته شده پیچیده شده وشما ازاین بابت دل نگران نباشید !

نوید

 

———————

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید