بازهم تصورات خوش خیالانه ی باند رجوی از جامعه ی جهانی!

0
443

بازهم تصورات خوش خیالانه ی باند رجوی از جامعه ی جهانی!

طناب صدام

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و ششم سپتامبر ۲۰۱۷:… این فرقه ی ضد میهنی ، تعریف دلبخواه خود را از مقوله ای بنام ” جامعه ی جهانی ” دارد ومفهوم این تعریف عبارت ازاین است که سخنگویان این جامعه ی جهانی همان کسانی هستند که یک درصد مردم ثروتمند جهان را نمایندگی کرده و درراستای حفظ این منافع کلان ونامشروع این اقلیت ناچیز است که جهانی … 

http://iran-interlink.org

بازهم تصورات خوش خیالانه ی باند رجوی از جامعه ی جهانی!

۰۳/۰۷/۱۳۹۶

این فرقه ی ضد میهنی ، تعریف دلبخواه خود را از مقوله ای بنام ” جامعه ی جهانی ” دارد ومفهوم این تعریف عبارت ازاین است که سخنگویان این جامعه ی جهانی همان کسانی هستند که یک درصد مردم ثروتمند جهان را نمایندگی کرده و درراستای حفظ این منافع کلان ونامشروع این اقلیت ناچیز است که جهانی را به ویرانی میکشند !

جامعه ی جهانی رجوی ها این است و خوشحال ومفتخراند که درخط وربط آنها حرکت میکنند وبدتر اینکه بطور بی شرمانه ای ادعا هم دارندکه مردم ایران- واگر دست داد جهانرا – به سوی جامعه ی آرمانی بی طبقه هدایت خواهند کرد!!

این گروه سرتاپا ضد ملی ، درسرمایه گذاری بر اعمال احتمالی و باحتمال زیاد غیر ممکن این مدافع یک درصدی ها که برجام را نقض کنند و فشار غیر انسانی وغیر قانونی خود را برعلیه مردم ایران بیشتر وبیشتر کنند، هر روز حرف وحدیث تازه ای مطرح میکند ودراین راستا نوشته است :

” اما رژیم برای خروج از «هچل» کنونی به‌جز دود و دم تبلیغاتی، چه راه گریزی دارد؟ به نظر می‌رسد یکی از امکانات و راهکارها، استفاده از تضاد منافع و شکاف میان اروپا و آمریکا بر سر برجام است؛ در این مورد رژیم تلاش بسیار کرده تا با پیشکش خائنانه منابع ملی و ثروتهای مردم ایران به اروپاییها، روی این شکاف کار کند …”.

استفاده ازتضادهای موجود – بنحوی که حقوق دیگران ضایع نشود و به منافع ملی کمک کند- کار کاملا مشروع وقانونی است واگر ایران برای تجرید دشمن اصلی خود ازاین حربه ی کارآمد ومنطقی استفاده میکند ، کاری کاملا درست انجام میدهد!

 در قرار دادهای فیمابین بین المللی ، پیشکش منابع ملی درکار نیست و داد وستد متقابلا سودمندی دردستور کار است که ایران اینگونه میکند وراه خطایی نمیرود!

درادامه ی نوشته ی اساسی ( سر سخن، سرمقاله ) فرقه ی رجوی آمده است :

“نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در پاسخ به‌ این‌که رئیس‌جمهور در ۱۵اکتبر (۲۳مهر) چه تصمیمی خواهد گرفت، تصریح کرد که هم برجام و هم قطعنامه‌ ملل‌متحد مورد توجه قرار خواهد گرفت که «شامل آزمایش موشکهای بالستیک و قاچاق اسلحه و حمایت از تروریسم و چیزهای دیگر می‌شود؛ رئیس‌جمهور به‌ همه این چیزها نگاه می‌کند…”.

اولا آمریکا بدون تقبل هزینه های سنگین ، قادر به لغو برجامی نیست که قدرت های دیگر جهانی انرا بدون ماده وتبصره ی اضافی امضا کرده اند وشورای امنیت سازمان ملل متحد هم بدان رای داده است!

ثانیا درقوانین سازمان ملل متحد ، موردی برای جلوگیری ایران از کسب آمادگی قدرت دفاعی خود وجود ندارد واگر امریکا بخواهد اما واگر هایی بدین مسئله علاوه نماید ، برعلیه سازمان ملل متحد دست به کودتا زده که مشکل بتوان باور کرد که سود این کار به زیانش میارزد!

ثالثا قاچاق اسلحه ادعایی موهوم برعلیه ایران است وایران میتواند سلاح های متعارف ومازاد براحتیاجاتش را صادر کند!

رابعا ، ایران نه بنیانگذار تروریزم است ونه حامی آن !

آنچه که ایران  در سطح محدود وتعریف شده ای در سوریه انجام میدهد ، عین مبارزه با تروریزم است و اتفاقا ترامپ براین مسئله ودرست درزمان آغاز ریاست جمهوری اش ودراوقاتی که هنوز دربرابر نئوکان ها تسلیم نشده بود ، مهر تایید زده است!

وسرانجام اینکه :

” بنابراین رژیم دیگر مهلتی برای لفاظی و دجالگری ندارد و اگر به‌ این خواسته‌های مشخص پاسخ ندهد، رو در روی جامعه جهانی قرار می‌گیرد “.

به خواسته های مشخص چه کسی؟

به کسانی که ازاو میخواهند که تبعیت وتسلیم کامل را بپذیرد که امری شدنی نیست؟!

دیگر اینکه ایران به جامعه ی جهانی مورد تعریف رجوی ، اعتنایی ندارد و سیاست دوستی با تمام دولت های جهان با لحاظ منافع ملی را تعقیب میکند.

صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید