نظری: ریزش نیروئی فرقه رجوی در آلبانی سرنوشت محتوم و قانونمند که …

0
478

ریزش نیروئی فرقه رجوی در آلبانی سرنوشت محتوم و قانونمند که گریزی از ان نیست

 منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و هشتم اوت ۲۰۱۷:…  اما فرای همه این بازی های کثیف فرقه رجوی دنیای امروز هرگز تحمل این شارلاطان بازی ها را ندارد و به همین دلیل است فرقه رجوی هر کاری هم میکند سرش به سنگ میخورد. امروزه هیچ ایرانی ازاده ای به اینها نزدیک نمیشود بوی گند کهنگی و پوسیدگی فرقه رجوی همه مردم ایران و جامعه ایرانیان ازاده را می ازارد مگر میشود در جهان امروز فقط شعار داد … 

http://iran-interlink.org

ریزش نیروئی فرقه رجوی در آلبانی سرنوشت محتوم و قانونمند که گریزی از ان نیست

دستگاه فرسوده و ارتجائی  فرقه رجوی سالهاست که در بن بست لاعلاج دست و پا میزند تا بتواند فرقه رجوی را از باتلاق بیرون بکشد اما هر چه میگذرد اوضاع و احوالش بدتر میشود و از همه مهمتر نیروهای فرقه یا همان اسیران نگونبخت که مانند فنر فشرده ای هستند که هر لحظه ممکن است رها شوند و بر سر فرقه رجوی اوار شوند سرنوشتی که که دیر و زود دارد اما تردید برنمی دارد این وضعیت نتیجه نزدیک به چهل سال خیانت رجویست که با روش های مالیخولیائی خود از یک سازمان یک فرقه ساخت فرقه ای تمام عیار با تمام شاخص ها و معیار های  شناخته شده  جهانی برای یک فرقه .

سرنوشت تمام فرقه ها  با کمی پس و پیش از نقطه شروع تا نقطه پایان یکسان است مسیری که فرقه رجوی به تمام و کمال طی کرده تا مانند دیگر فرقه ها به نقطه سیاه تاریخ بدل شود فصل مشترک تمام فرقه ها در قدم نخست فاصله گرفتن از جوامع بشری است بطور خاص فاصله گرفتن ا زخانواده یکی از مهمترین ویژگی های فرقه هاست که در تمام فرقه ها مو به مو اجرا شده است و البته علت هم دارد علت چیزی نیست جز اینکه خدایان فرقه ها میخواهند بدین ترتیب عشق و عاطفه و خانواده را و فرزند و همسر را جایش را به عشق با خدایان فرقه ها عوض کنند کاری که فرقه رجوی هم کرد از هم گسستن خانواده ها طلاق های اجباری و فحش و ناسزار به خانواده و پخش کردن تخم کینه و نفرت بین قربانیان و اعضای خانواده برای این بوده که قربانیان را برده خدای فرقه کنند بی جهت نبوده و نیست که فرقه رجوی از خانواده وحشت دارد اسم خانواده پدر و مادر و خواهر و برادر و زن و همسر که می اید فرقه وحشت میکند دو چیز متضاد مانند اب و اتش  .

و امروزه هم فرقه رجوی با شارلاطانیزم مطلق و حقه بازی و ایجاد دهها مانع میخواهد قربانیان نگونبخت را همچنان اسیر و برده نگاه دارد بازی کثیفی که فقط از عهده رجوی بر می اید همو که بی شرم و حیا گریخته و پاسخگو هم نیست .

در جهانی که امروزه ما در ان زندگی میکنیم  جائی برای ان نیست که انسانهائی را در درون غار و دیوار و حصار نگه داشته و بعد شعار حقوق انسان سر داده و دم از جامعه بی طبقه زد همچنین در جامعه جهانی امروز گذاشتن جلسات تفتیش عقاید تحت عنوان عملیات جاری و یا نشست غسل و امثالهم مثل خنجری در قلب جامعه انسانیست اخر در کجای این جهان پیدا میشود کسی شعار ازادی و عدالت سر بدهد و در روز روشن دوهزار و اندی انسان نگونبخت را برده وار در درون حصار و قلعه نگاه دارد و بیرون از این قلعه هم شعار بدهد که در پی ازادیست شعارهای توخالی که فقط برای دکان عوام فریبی رجوی بوده و هست اما مسئله اینجاست همینکه اینها این مزخرفات را از دستگاهشان بردارند و حذف کنند همان روز فرو خواهند ریخت اینها اهرم های کنترل ذهن قربانیان نگونبخت است و. .

برای ارزیابی این فرقه کافیست برای یک روز وارد مناسبات اینها شد تا فهمید با چه فرقه شارلاطانی طرف هستیم همانهائی که تا دیروز اجازه دسترسی به تلفن همراه را به  قربانیان نمی داند وامروز تحت فشار افکار عمومی مجبور شده اند این امکان را در اختیار قربانیان قرار دهند قربانیانی که با جامعه جهانی فاصله نوری دارند .

اما فرای همه این بازی های کثیف فرقه رجوی دنیای امروز هرگز تحمل این شارلاطان بازی ها را ندارد و به همین دلیل است فرقه رجوی هر کاری هم میکند سرش به سنگ میخورد. امروزه هیچ ایرانی ازاده ای به اینها نزدیک نمیشود بوی گند کهنگی و پوسیدگی فرقه رجوی همه مردم ایران و جامعه ایرانیان ازاده را می ازارد مگر میشود در جهان امروز فقط شعار داد وبعد فکر کرد که مردم نمی فهمند که درون این فرقه چه میگذرد و چه گذشته است رجوی با گریختنش میخواست و میخواهد تاریخ ۴۰ ساله خیانت رجوی را بپوشاند اما هرگز تاریخ را نمیتوان رنگ کرد .

و امید انکه قربانیان نگونبخت بتوانند هر چه زودتر از این هفتاد حصار این فرقه روسیاه رهائی یابند و مسیر زندگی خویش را خود انتخاب کنند و تولدی دیگر را تجربه کنند به امید انروز.

/////////

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید