تحریم های آمریکا با هدف ایجاد جنگ نیابتی درخاورمیانه است !

0
652

 ترامپ در پی نا امن کردن جهان و تبلیغ امریکا بعنوان امن ترین کشور جهان برای جلب سرمایه هاست. در همین چارچوب او بدنبال فشار سنگین به اروپا، روسیه و چین است. نفت در این فشار سنگین حرف اول را می زند. امریکا استخراج نفت آلاسکا و تگزاس را وسعت بخشیده، سوخت فیسلی را در دستور کار قرار داده و برای قبضه بازار گاز مایع حتی گریبان قطر را گرفته است. قطع نفت خلیج فارس به سود امریکا در جهت استراتژی جهان نا امن و امریکای امن است. بنابراین، برپائی جنگ در خلیج فارس پیش بینی غافلگیر کننده ای نیست، آنچه حیرت انگیز و غافلگیر کننده است : امریکا در جهت منافع و اهداف خود می خواهد خلیج فارس را به آتش بکشد و کشورهای منطقه را به جان هم بیاندازد.

تحریم های آمریکا با هدف ایجاد جنگ نیابتی درخاورمیانه است !

05/05/1396 ـ حمید تبریزی ـ با تشکر از ایشان

شب وروز رسانه های باند رجوی تبدیل شده به اعلام پیاپی تحریم های خصمانه ای که آمریکا برعلیه ایران براه انداخته است.

این فرقه ی مخرب و وطن فروش و تشنه ی قدرت ، تلاش دارد که ثابت کند که کارهای ایران است که سبب خشم آمریکا و اعمال این تحریم های غیر قانونی علیه ایران می شود ودراین راه استدلال میکند که :

1- ایران حقوق بشر را نقض میکند که موجب ناخشنودی آمریکا میشود ؟؟!!

این ادعا بسادگی اینکه چرا این تحریم ها شامل عربستانی که اوضاع حقوق بشری اش افتضاح بوده ودرنقض آن شهره ی آفاق است ، نمی شود ، رد می شود!

آمریکابعنوان یک قدرت جهنمی که به بیش از50 کشور جهان حمله کرده ودرآنها دولت های ناقض حقوق بشر بوجود آورده ونیز کودتاهای رنگی و غیر رنگی اش ، همه وهمه ثابت میکند که هیئت حاکمه ی آمریکا نفعی در برپایی حقوق انسان ها ندارد وبلکه برضد آنست!

2- ایران از حکومت سوریه دفاع میکند وآمریکا میخواهد با تجزیه ی این کشور ، چندین حکومت دموکراتیک ؟؟!! درخاک سوریه تولید کند وبنابراین، ایران بخاطر ایجاد مانع دربرابر این کشورهای دموکراتیکی که میباید درسوریه ایجاد شود ، شایسته ی تنبیه است؟؟!!

اما درستتر آنست که آمریکا بدون اینکه قراردادی با سوریه داشته باشد وپیشنهادی ازطرف دولت قانونی این کشور ،  از فاصله ی هزاران کیلومتر وبطور غیر قانونی وارد خاک سوریه شده ویا بانی اصلی وسردمدار تجزیه طلبان وتروریست های رنگارنگ گردیده وهیچ مشروعیتی ندارد و اگر عدالتی درکار بود ، این امریکا بود که بایدمورد تنبیه وتحریم قرار می گرفت ونه ایران که بدعوت متحد دیرینه اش به سوریه ای که فاصله ی چندانی با آن ندارد درآنجا حضور قانونی دارد!!

3- آمریکا که خود یک پادگان جنگی بنام اسرائیل درمنطقه دارد واشغالگری های این رژیم اشغالگر زبانزد خاص وعام است و ازعربستانی حمایت میکند که مردم بحرین وبخصوص یمن را بخاک وخون میکشد ، نمیتواند به این وآن اعتراض کند که چرا درمنطقه ی خودش حضور دارد!!

اما دلایل این کارها که درلفافه های ظاهرالصلاح وزرورق ها پیچیده شده وبخورد مردم میدهند وتبلیغات فرقه ی رجوی که مانند آتش بیار معرکه وستون پنجم علیه ایران ومردم منطقه عمل میکند ، چیست؟!

وزیر خارجه اسبق آلمان “یوشکا فیشر” در مقاله ای که اغلب آنرا غافلگیرانه خواندند ودرنگاه اول هم براستی این چنین بود ، پیش بینی کرد که روند امور درراستای ایجاد جنگ درخلیج فارس است !  البته سخنان او حیرت جهانیان را ازاین بابت که متوجه نبودند که خلیج فارس اعتبار گذشته ی  نفتی خود در پیش آمریکا را ازدست داده واین قدرت سلطه گر خواهد کوشید که ازاین  بی احتیاجی مستقیم اش به نفت خلیج فارس ، کمال استفاده را ببرد ودلیل این ادعا کاملا روشن است:

ترامپ در پی نا امن کردن جهان و تبلیغ امریکا بعنوان امن ترین کشور جهان برای جلب سرمایه هاست. در همین چارچوب او بدنبال فشار سنگین به اروپا، روسیه و چین است. نفت در این فشار سنگین حرف اول را می زند. امریکا استخراج نفت آلاسکا و تگزاس را وسعت بخشیده، سوخت فیسلی را در دستور کار قرار داده و برای قبضه بازار گاز مایع حتی گریبان قطر را گرفته است. قطع نفت خلیج فارس به سود امریکا در جهت استراتژی جهان نا امن و امریکای امن است. بنابراین، برپائی جنگ در خلیج فارس پیش بینی غافلگیر کننده ای نیست، آنچه حیرت انگیز و غافلگیر کننده است : امریکا در جهت منافع و اهداف خود می خواهد خلیج فارس را به آتش بکشد و کشورهای منطقه را به جان هم بیاندازد.

پس لازم نیست که هموطنان ضد وطن وفرقوی ما ، دست به استلالات بزنند وتنها کافی است که وجدانی داشته باشند وعقلی تا بدانند که ما ایرانی ها ، نقشی دراین طماعی آمریکا نداریم  ونباید مورد اعتراض وتنبیه واقع شویم!

اما کو آن وجدان وعقلی که چنین کند؟!

حمید  تبریزی

—————————-

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید