اعمال فشار مستمر فرقه رجوی بر جداشدگان

0
438

اعمال فشار مستمر فرقه رجوی بر جداشدگان

بنیاد خانواده سحر، تیرانا، آلبانی، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۷:…  روز گذشته فرقه رجوی در آلبانی به سه تن از جداشدگان در تیرانا اعلام نمود که دیگر حق پناهندگی آنان را نخواهد پرداخت چرا که مزدور رژیم ایران شده اند. دلیل این امر را هم ارتباط آنان با خانواده های خود در ایران ذکر کرده و البته برای همین موضوع هم مدرکی ارائه نداده است. این موضوع برای دیگر جداشدگان نیز در گذشته اتفاق افتاده که به این بهانه حقوق آنان را قطع … 

احسان بیدی سیاوش رستارنجات یافتگان در آلبانی اقدامات تروریستی مجاهدین در تیرانا را محکوم می کنند

لینک به منبع

اعمال فشار مستمر فرقه رجوی بر جداشدگان

گزارش ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

روز گذشته فرقه رجوی در آلبانی به سه تن از جداشدگان در تیرانا اعلام نمود که دیگر حق پناهندگی آنان را نخواهد پرداخت چرا که مزدور رژیم ایران شده اند. دلیل این امر را هم ارتباط آنان با خانواده های خود در ایران ذکر کرده و البته برای همین موضوع هم مدرکی ارائه نداده است. این موضوع برای دیگر جداشدگان نیز در گذشته اتفاق افتاده که به این بهانه حقوق آنان را قطع نموده است. فرقه می خواهد با این ترفند جداشدگان را از ارتباط با دنیای آزاد بترساند.

ظاهرا به زعم فرقه رجوی هرگونه ارتباط با ایران، حتی اگر با پدر و مادر باشد، ارتباط با رژیم ایران محسوب می شود. مسئولین سازمان به خوبی می دانند که ارتباط با خانواده منجر به آگاهی افراد نسبت به حقایق شده و دست نیرنگ و فریب سازمان را در برابر آنان رو میکند. البته ناگفته نماند که کمیساریا به صورت غیرقانونی این اختیار را به سازمان داده تا بتواند نظر خود را اعمال کند.

به دنبال این موضوع سه نفر یاد شده به کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در آلبانی مراجعه کرده و نسبت به این عمل غیر قانونی اعتراض کردند. یکی از کارمندان ارشد کمیساریا به حرف آنان گوش داده و تمامی موارد را یادداشت نموده و اظهار داشته است که موضوع را به ژنو گزارش خواهد کرد. او البته پیشنهاد داده که بهتر است این نفرات به مقر اصلی فرقه در تیرانا که نام آنرا اشرف ۳ گذاشته اند مراجعه نمایند چرا که به این صورت زودتر به نتیجه میرسند.

این سه نفر به توصیه کمیساریا به مقر مجاهدین خلق مراجعه کردند و با متانت کامل مشکل خود را مطرح نمودند اما در مقابل با انواع تهمت ها و توهین ها و تهدیدات از جانب مسئولین فرقه مواجه شدند که همزمان به عکس برداری و فیلم برداری از جداشدگان معترض مشغول شده و نهایتا درگیری ایجاد کردند که منجر به دخالت پلیس گردید.

در این میان زنان مسئول در فرقه رجوی بیرون آمده و با الفاظ رکیکی که انسان از شنیدن آنها شرم دارد چه برسد به این که بر زبان بیاورد شروع به فحاشی نمودند و جالب است که از دریدگی و وقاحت خود که به آن افتخار می کردند فیلم برداری هم می نمودند.

آنچه جای تأسف دارد اینست که کمیساریا و پلیس آلبانی که شاهد زورگوئی فرقه رجوی به تعدادی پناهنده در کشوری غریب بودند صرفا آنان را ترغیب می کردند تا با سازمان راه بیایند و سعی کنند نظر آنان را جلب نمایند. البته واضح است که نظر سازمان اینست که افراد جدا شده مانند افراد گرفتار در درون فرقه با هیچ کس و هیچ جا حتی خانواده خود ارتباط نداشته باشند و صرفا به امر جاسوسی و خبرچینی بر روی دیگران مشغول گردند.

بنیاد خانواده سحر بار دیگر از فعالین در اروپا میخواهد تا ندای مظلومیت این جداشدگان در آلبانی که روز به روز بر تعداد آنان افزوده میشود را به گوش افکار عمومی برسانند و تلاش کنند تا کمیساریا را وادار به عمل به وظایف خود نمایند.

بنیاد خانواده سحر
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

***

مجاهدین خلق فرقه رجوی آلبانی تیراناتبخیرشدگان فرقه رجوی در آلبانی

camp_tirana_albania_mojahedin_khalq_rajavi_cultMojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) members in Albania feel invisible, they go unheard by

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید