آقایان و خانم های یاران شیطانی ! عمو صابر ما درست گفته و متین حرف زده!

0
102

آقایان و خانم های یاران شیطانی ! عمو صابر ما درست گفته و متین حرف زده! (با امکانات دیگران نمیتوان داماد شد)ا

گروهی از خانواده ها ی گرفتار باند رجوی و جمعی  از  جدا شدگان از زنجیر اسارت این باند، تبریز، هجدهم مارس ۲۰۱۷:… پاتریک کندی گفت از مجاهدین پول دریافت کرده وبرای آنها سخنرانی نموده وهمفکران او اجرت المثل بیشتری دریافت داشته اند – دل بسته بودید ! یادتان باشد که اجداد ما گفته اند که کسی که سوار اسب غیر میشود، مجبور به پیاده شدن زود … 

(با تشکر دریافت شد – ایران اینترلینک)
http://iran-interlink.org

آقایان و خانم های یاران شیطانی ! عمو صابر ما درست گفته و متین حرف زده!

۲۸/۱۲/۱۳۹۵

بدنبال جاروجنجال های باند رجوی – بعنوان گروگانگیران فرزندان ودوستان سابق ما- که سعی داشت ازمراسم چهارشتبه سوری انقلابی شبیه ایجاد توفان درفنجان بپا کند ،  تعدادی افراد هم از اینطرف قضیه – که ازسوی ماخانواده های مظلوم و نجات یافتگان ستمدیده ازاین سازمان باشند ، جواب های درخوری به این وطن فروشی های این فرقه ی منحط دادند !

بنظر می رسد، نوشته ی متین ومستدل عمو صابر همه ی ما خانواده ها وجداشدگان مرتبط با باند رجوی ، کار سازتر بوده وآنها دربرابر این منطق آرائی این یاور خانواده های متضرر شده ،  صبر وحوصله ی خود را ازدست داده  ونتوانستند برعلیه اش فحاشی نکنند!

این فحاشی  با تحریف نوشته های این یار زحمتکش واقعی مردم ومنافع ملی ایران  توام بوده وبنظر  می رسد که انتشار آن و متن اصلی نوشته ی آقا صابر ، باند رجویه را بیشتر افشا ورسوا خواهد کرد!

به نوشته ی این گروه دروغ پرداز که در سایت ” یاران شیطان ” خود  آورده است ، توجه میکنیم:

” اما جالب تر از همه ،انجمن نجات رژیم ،انجمن پوشش وزارت اطلاعات وفردی با اسم مستعار صابر که یک مزدور شناخته شده وبد نامی در آذربایجان شرقی است هم از زبان پاسداران واطلاعاتی ها نوشت که خدارا شکر که امسال هم بخیر گذشت وقیامی راه نیفتاد.اما کسی که این حرفها را در دهان اوگذاشت ویا برای او نوشت حواسش بود که مانع اصلی رژیم وموتور وانگیزه والگوی اصلی جوانان علیه رژیم یادش نرود وبه همه یاد آور شود که نظام هر چه میکشد از دست مجاهدین است ، بخاطر فراخوانهای اینهاست که جوانها محل سگ هم به رژیم .گله های پاسداران وبسیجی ها ومزدوران ، نمیگذارند وگله گذاری که چهارشنبه سوری تمام شد ولی اینها وجوانها ول کن نیستند.  پاسدار ولایت فقیه ومزدور انجمن نجات ،به اینهم بسنده نمیکند برای اینکه چاکری ومزدوری خودش را اثبات کند میگوید خدا را شکر که چهارشنبه سوری امسال هم بخیر گذشت هنوز جمله اش تمام نشده ، یاد جنبش دادخواهی شهیدان وقتل عام شده ها میافتد که داردند طناب دارحقوق بشر را برای ولی فقیه آماده میکندواین مزدورهمین مسئله را با چهارشنبه سوری قاطی میکند که بله اینها دارند کاری میکنند که نشان بدهند ما وحشی هستیم ما خونریز هستیم ما آدم کشتیم که بعدش ما را محکوم کنند وبیایند وما را سرنگون کنند . این مزدور انجمن نجات آنقدر وحشت برش داشته که همینجوری دارد همه چیز را لو میدهد وآدرس آلترناتیو سرنگون گننده را به همه میدهد. البته چاره ای ندارد عصر دجالیت بی خبری سانسور وعوامفریبی بسر آمده ،از همه اینها گذشته ،عصر خان نعمت مماشات وجناب اوباما هم بسر رسیده واز جهت دیگر احترام واستقبال روز افزون زنان وجوانان میهن در داخل وجایگاه رفیع بین المللی مجاهدین وحضور همه جانبه وفعال یک آلترناتیو حاضر وآماده وبا تجربه وحشت مرگبار سرنگونی را درنظام پوسیده ولایت فقیه صد چندان کرده است هیچ کس نمیتواند رژیم را از این مخمصه نجات دهد تلاش این قلم به مزدان هم بیفایده است روز حساب رسی هم بسیار نزدیک میباشد ” .   

اینک به متن نوسته ی عمو صابر هم توجه فرمایید :

” با توجه به فراخوان تعدادی از شخصیت های مدنی و مراقبت والدین ، مراسم چهارشنبه سوری امسال ، درمقایسه با سال های گذشته ازآرامش بیشتری برخوردار بود ، اما بازهم حوادث ترقه بازی نوجوانان کم تجربه و طرفدار هیجان ، موجب حوادثی چند شد که ابدا سودی برای مردم ایران نداشت! درهیچ کجای دنیا به نوجوانان طرفدار هیجان – که متاسفانه این هیجان به همراه الزامات سنی ازطرف فیلم های تلویزیونی مخرب ویا بازی های کامپیوتری  و… افزون تر می شود – اجازه نمیدهند که با ترقه ونارنجک به جان شهر افتاده وموجب آتش سوزی ها، سقط جنین ها، تشدید بیماری بیماران قلبی ، آلوده کردن هوا در شهرهایی که بدون آنهم بقدرکافی آلوده است – گردند! وظیفه ی دولت وپلیس است که جلوی این وحشی گری ها را که فروشندگان مواد محترقه هم نقش مهمی دراشاعه ی آن دارند ، بگیرد که اگر نگیرد ، بصورت کاملا طبیعی مارک ضد مردمی خواهد خورد!! در دیگر کشورهایی که مراسم چهارشنبه سوری درآنجاها برگزار می شود ، انجام مراسم و کنترل آن بعهده ی دولت میباشد وکسی حق ترقه درکردن ها را ندارد واگر فشفشه های نورانی آسمان را خوش رنگ میسازند، پرتاب آنها صرفا توسط نیروهای پلیس انجام میگیرد. فرقه ی رجوی که هیچ اعتنایی به سلامتی انسان ها نداشته و مانند گرگی هوای ابری را می پسندد ، شب وروز برای هرچه بیشتر خشن تر کردن این مراسم اطلاعیه میداد که تا نوجوانان هرچه میتوانند از کشتن وکشته شدن دریغ نورزیده وشهر وخانه وکاشانه ی خود را به آتش کشیده ، پلیس را بسوی محل حوادث کشانده و با هر سلاح سرد وگرمی با آن درگیر شوند!تصادفا، این همان جریانی است که شب وروز ندای وا حقوق بشر سرداده واز دنیای سلطه گر میخواهد که دولت ایران ( دراصل مردم ) را بخاطر رعایت نکردن اصول حقوق بشری که – پای این موجود درتمامی کشورها با درجات متعدد لنگ است- مورد شدید ترین تحریم ها قرار داده و اگر دست داد به ایران حمله کند و… نتایج این پیشنهادها ، حوادث خشونت بار خواهد بود که درنوع خود، شدید ترین شکل نقض حقوق بشر است! آتش بازی درشکل وشمایلی که شما ( گروه رجویه ) دربیانیه هایتان ترسیم میکنید ، درهیچ کجای جهان وجود ندارد وبنابراین دروغ میگویید و با این ادعا یا به شعور مردم توهین میکنید ویا خود را خیلی باشعور بحساب میآورید! مگر درد امنیت داشتن برای رژیم نقطه ی ضعف است؟!  شما درک ضد انسانی و ابتری ازمقوله ی امنیت وآرامش دارید واگر دغدغه ی دولت امنیت باشد ، کار درخور تحسینی کرده وبه یکی از وظایف خود عمل کرده است!با تمامی این اوصاف، چهارشنبه ی سوری امسال هم سپری شد وبه تاریخ پیوست! اما سیمای ضد آزادی باند رجوی قرار وآرام ندارد که با سرهم بندی کردن مطالب ثابت کند که خشونت این مراسم دراوج بوده و پلیس حافظ نظم توسط ترقه بازان مورد انواع حمله ها در بیشتر شهرها قرار گرفته است ! آیا این نوع تبلیغ درراستای توسعه ی ” ایران هراسی ” نیست ؟! آیا بیننده ی خارجی ویدئو کلیپ های تهیه شده توسط این رسانه ی ضد ملی ، نتیجه نخواهد گرفت که مردم ایران وحشی هستند ودولت های سلطه گر ازاین افکار عمومی منحرف شده درراستای تعرض به کشور ما استفاده نخواهند کرد؟! وقتی میدانیم که رهبران سیستم سلطه گر جهانی ، قبل از تعرض به کشور مفروض ، چهره ای کریه و وحشی از مردم آن ارائه داده وافکار عمومی را قانع می سازند که  برای متمدن ساختن آن کشور به آنجا حمله میکنند ، کار باند رجوی چیزی جز تامین  این منظور و تهیه ی مواد اولیه و چاشنی لازم برای ضربه زدن به کشور است ؟! اگر چنین است که هست ، ظاهرا هیچ توصیه ای برای سیمای رجوی مسموع نخواهد بود واین سیما که موظف به تولید خشونت هرچه بیشتر و ضربه زدن به کشور است ، بطور طبیعی وظیفه ی خود را انجام میدهد ! دراینجا جریان آن نا اهل و گردویی بر سقف گنبد مطرح است !- صابر “. پایان نقل قول

وحالا نحوه ی نقد فرقه ی رجوی از منتقدانش و رعایت اخلاقیات ژورنالیستی توسط این گروه دغلکار را مشاهده کرده وبر حال ما که با چنین موجود وحشتناکی طرف حسابیم ، درایام بعد از تعطیلات عید گریه کنید!

آقا صابر به موضوعی بنام جنبش دادخواهی اشاره ای نداشته وشما چرا ازحرف های کاملا روشن او به چنین نتایج درخشانی!! دست یافتید؟!

به مردم وجوانان که میرسیم ، آنها حضوری غیر ازانچه که مورد اعتراض تان هست ، درتمام مراسم ملی ومذهبی دارند و هیچ یادی ازشما که طرفدارانی درداخل ندارید، نمیکنند.

انتخابات گذشته و فرارو نشان داده وخواهد داد که مردم چه تحلیل درستی ازاوضاع داشته وشما چگونه درباغ نبوده اید!

شما برروی حرف های هنوز منعقد نشده ی ترامپ دل بسته اید، همانگونه که به اوباما ومخصوصا پارلمانتاریست های غربی – که پاتریک کندی گفت از مجاهدین پول دریافت کرده وبرای آنها سخنرانی نموده وهمکران او اجرت المثل بیشتری دریافت داشته اند – دل بسته بودید !

یادتان باشد که اجداد ما گفته اند که کسی که سوار اسب غیر میشود، مجبور به پیاده شدن زودهنگام است ویا با پول وامکانات و… دیگران نمیتوان داماد شد و به حجله رفت !!

این همان جایگاهی است که شوربختانه برای خود درنظر گرفته وخام خیالانه آنرا رفیع دانسته وبه رخ مردم کشیده اید!

گروهی از خانواده ها ی گرفتار باند رجوی

جمعی  از  جدا شدگان از زنجیر اسارت این باند

تبریز- ایران

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید