“فرقه ها جدید ترین و خطرناک ترین تهدید برای آزادی زنان” … قسمت اول

0
106

گوش تاریخ پر است از قتل ها و غارت ها و جنگ ها و کشتارهای عده ای از انسان های خودکامه علیه عده ای دیگر. و در این میان زن ها نیز در غالب جوامع و فرهنگ ها به سبب ظرافت و لطافت و تفاوت در قوای بدنی با مردان، نه تنها گرامی داشته نشده اند بلکه مورد ظلم و اجحاف واقع شده و مردان با اتکا بر قدرت خود بر سرنوشت آنها سایه افکنده و با وضع قوانین مردسالارانه آنها را از بسیاری از حقوقشان محروم  و در بند خود نگه داشته اند.

“فرقه ها جدید ترین و خطرناک ترین تهدید برای آزادی زنان” … قسمت اول

نویسنده: خانم راحله ایران پور، عضو هیأت علمی دانشگاه و خواهر محمد رضا و احمد رضا ایران پور اسیر در فرقه ستیزه جوی رجوی.

سایت نیم نگاه  12.03.2017

لینک به منبع

“فرقه ها جدید ترین و خطرناک ترین تهدید برای آزادی زنان” … قسمت اول

زن ، عشق، مادر، عاطفه، مهر، لطافت، احساس… اینها کلماتی هستند که به راحتی کنار هم می نشینند و گویی از یک خانواده هستند زیرا بر خلاف رفتاری که در طول تاریخ چند هزارساله بشری با زن شده است خداوند مهربان زن را سمبل عشق و عطوفت آفرید. او را قدرت بدنی آنچنانی و مردوار نداد نه از این روی که مردان را قابل تر می دانست، بلکه از این روی که می دانست قدرت و قدرت طلبی خشونت باز تولید میکند و زن گنج مهر است و عطوفت.

بار حمل و زایش و رسالت طاقت فرسای پرورش فرزندان را به اجحاف به او واننهاد بلکه از  روی درایت می دانست آغوش گرم او مأمنی است برای کودکان و زنان و مردان جامعه بشری تا سرمایه ی بی بدیل محبتش را ذخیره ی روزهای سخت فرداها کنند.

اما در کنار انسانهایی که  دستاوردهای عظیم فکری و معنوی و اخلاقی  را در طول تاریخ رقم زده اند و ما و تمام انسان ها را شیفته و مدیون خویش ساخته اند همواره  بوده اند انسان نماهایی که  با غلبه خودکامگی و خودخواهی فاجعه آفریده اند.
گوش تاریخ پر است از قتل ها و غارت ها و جنگ ها و کشتارهای عده ای از انسان های خودکامه علیه عده ای دیگر.

و در این میان زن ها نیز در غالب جوامع و فرهنگ ها به سبب ظرافت و لطافت و تفاوت در قوای بدنی با مردان، نه تنها گرامی داشته نشده اند بلکه مورد ظلم و اجحاف واقع شده و مردان با اتکا بر قدرت خود بر سرنوشت آنها سایه افکنده و با وضع قوانین مردسالارانه آنها را از بسیاری از حقوقشان محروم  و در بند خود نگه داشته اند.
این روند تا سال ها ادامه داشته و در جوامع مختلف با شدت و ضعف، اعمال می شده است.

8 مارس روز جهانی زن

تا این که زنان پس از انقلاب صنعتی با یافتن امکان حضور در جامعه و چرخه تولید کارخانه ها به عنوان نیروی کار ، بیش از پیش متوجه تبعیض جنسیتی علیه خویشتن و برتری داده شدن مردان بر خودشان علی رغم تلاش و وظیفه شناسیشان در کار شدند و همین امر سبب شکل گیری جنبش و اعتصاباتی در اعتراض به تبعیض بین زنان و مردان شد.

هشت مارس یاد آور روزی است که عده ای از زنان کارگر برای باز پس گرفتن حقوق  مسلّمشان در برابری شرایط کار و دستمزد با مردان، دست به اعتصاب زدند ودر برابر بی عدالتی قد علم نمودند.

در سده های اخیر جنبش های زنان آزادیخواه برای باز پس گیری حقوق انسانی بدیهی سلب شده از ایشان مانند حق انتخاب همسر، حق حضور در جامعه و کار، حق رأی و اعمال نظر در سرنوشت جمعی، حق تحصیل، برابری ارث و… همواره فعال بوده و هزینه های گرانی از جان و عمر خویش داده اند.

آنچه امروزه در بسیاری از جوامع پیشرفته غربی برای زنان حقی برابر با مردان شمرده می شود راحت به دست نیامده است. هرچند حتا در آن جوامع نیز نظام های سرمایه داری و سودجو همچنان با تشویق زن ها به جلوه گری و به نمایش گذاشتن زیبایی های زنانه و ظاهری قصد بهره کشی به شیوه ای نوین از ایشان را دارند و تا پیمودن مسیر تعالی برای احقاق حقوق کامل راهی دراز در پیش است ولی پیشرفت ها در این زمینه را نمی توان نادیده گرفت و امید است زنان در جوامع در حال توسعه یا عقب افتاده، که همچنان سایه سنگین جهل و خرافات و تعصبهای نابخردانه مذهبی و قومی و قوانین نانوشته اما سخت و طاقت فرسای عرفی پنجه بر گلویشان گذاشته است ، بتوانند طبیعی ترین حقوق خود را از مردان باز پس گیرند.

آنچه امروزه در دنیای مدرن و عصر انفجار اطلاعات بزرگترین خطر بر سر راه زنان در رسیدن به این مهم است رقم خوردن  قوانین سخت گیرانه دیگری است که اگر ریشه در سنت و عرف جامعه نداشته باشد بی تردید باز بنیان در خودکامگی و شهوت پرستی و کیش شخصیت رهبرانی دارد که در فرقه ها و گروه های تروریستی با بهره گیری از احساسات مذهبی و دستاویز قرار دادن ارزش های دینی  و انسانی سعی در به زنجیر کشیدن زنان به گونه ای دیگر و جدید تر دارند.

نوع برخوردی که فرقه های مختلف و گروه های افراطی موجود در جهان نظیر طالبان، القاعده، داعش، بوکوحرام با زنان دارند نمونه های تاسف باری از این دست است.

سازمان مجاهدین خلق

در این میان بعضی از فرقه ها نظیر فرقه ستیزه جو و ضد انسانی رجوی ها با نام رسمی سازمان مجاهدین خلق پا را  فراتر گذاشته و با شیادی و عوام فریبی در قالب شعارهای رنگارنگ تبلیغاتی و جذاب از رسانه های دروغ پرداز خود  نظیر تساوی حقوق زن و مرد  و حتا فراتر از آن  برتری زنان  بر مردان و نیز آزادی زنان سعی در  جذب نیرو و کسب وجهه جهانی به امید دست یابی به قدرت  دارد. ترفند شیادانه ای که بیش از سی سال است جنایت ها رقم زده و زن های بسیاری را به بند کشیده است.

فرقه رجوی

گروه های افراطی و تکفیری

بسیاری از زنان جدا شده از سازمان مجاهدین خلق  انگیزه خود از پیوستن به این گروه و رفتن به عراق برای سالیان متمادی را شنیدن همین دست شعارهای فریبنده نظیر آزادی زنان، حقوق زنان و برتری زنان بر مردان از رسانه و بلندگوی تبلیغاتی سازمان با عنوان رسمی “سیمای آزادی” عنوان کرده اند.

با نگاهی اجمالی به دو مصاحبه انجام شده با دو زن عضو سابق این فرقه، خانم ها نسرین ابراهیمی وحمیرا محمد نژاد (درج شده در سایت نیم نگاه) پی می بریم این دو زن ستم دیده به امید رهایی از جو خفقان آلود خانه و مدرسه و اجتماع با شنیدن شعارهای تبلیغاتی فرقه رجوی ها در دام شکارچیان و سرسپرده گان این فرقه افتاده و به امید یافتن زندگی آزاد خانه و خانواده را ترک کرده به عراق رفتند.

ادامه دارد …

————

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید