شهرام گلستانه عضو سابقه دار سازمان تروریستی مجاهدین در سنای کانادا بدنبال چیست؟

0
511

شهرام گلستانه عضو سابقه دار سازمان تروریستی مجاهدین خلق در ساختمانهای شما بدنبال چیست؟ (سنای کانادا)

فریاد آزادی، هفتم مارس ۲۰۱۷:…  مطلع شدیم که یکی از فرماندهان و نفوذی های سازمان تروریستی مجاهدین خلق (با نامهای دیگری همچون فرقه رجوی، ارتش خصوص صدام، شورای ملی مقاومت ایران و …. نیز معرفی میشود) بنام شهرام گلستانه ماموریت یافته تا با نفوذ در مراکز قدرت از جمله سنای کانادا اهداف و دستورات رهبران این فرقه تروریستی را دنبال کند … 

لینک به منبع

لینک به متن انگلیسی

نامه سرگشاده به سنای کانادا. شهرام گلستانه عضو سابقه دار سازمان تروریستی مجاهدین خلق در ساختمانهای شما بدنبال چیست؟

عالیجناب جورج فیوری سخنگوی سنا

آقای عزیز

مطلع شدیم که یکی از فرماندهان و نفوذی های سازمان تروریستی مجاهدین خلق (با نامهای دیگری همچون فرقه رجوی، ارتش خصوص صدام، شورای ملی مقاومت ایران و …. نیز معرفی میشود) بنام شهرام گلستانه ماموریت یافته تا با نفوذ در مراکز قدرت از جمله سنای کانادا اهداف و دستورات رهبران این فرقه تروریستی را دنبال کند.

تاریخچه جنایات سازمان تروریستی مجاهدین خلق کاملا مشخص است و تقریبا تمامی کشورهای آزاد جهان آن را سازمانی تروریستی و فرقه ای خطرناک میدانند. این تعریف شامل دول کشورهای امریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان و کانادا نیز می گردد.

درست به همین خاطر است که به شهرام گلستانه دستور داده شده تا عضویت خود در این گروه تروریستی را مخفی نگه دارد. سازمانی که بعد از سقوط ولینعمت سابقش صدام حسین به همکاری با گروههای دیگر تروریستی در عراق و سوریه از جمله داعش روی آورده است. شهرام گلستانه البته مدعی است که سازمانی بنام “انجمن دموکراتیک ایرانیان در کانادا” را نمایندگی می کند.

با این وجود شهرام گلستانه در زمانهایی که رهبرانش لازم بدانند عضویت کاملش در سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) را انکار نمی کند . شهرام گلستانه در هشتم فوریه ۲۰۱۴ در سخنرانی در مقابل رهبر ایدئولوژیکش مریم رجوی در پاریس تحت الامر بودن کامل ایدئولوژیک خودش را به نمایش گذاشت و بر وفاداری خود به این فرقه تروریستی تاکید کرد. وی بصورتی مفتضحانه ای بر همه خواستگاههای ایدئولوژیک و هم چنین استراتژی و تاکتیک هایی که ارتش خصوصی صدام بکار گرفته است مهر تایید زد.

شواهد و مدارک زیادی دال بر عضویت این فرد در سازمان تروریستی مجاهدین خلق وجود دارند . ما بعنوان نمونه به یکی دو مدرک زیر اشاره می کنیم و مدارک دیگری نیز ضمیمه شده است.
آقایان و خانم های سناتور،

ما تعدادی از اعضا و مقامات سابق سازمان مجاهدین خلق ایران هستم. ما شهادت میدهیم که شهرام گلستانه یکی از فرماندهان و اعضای سابقه دار این سازمان است که چهره واقعی خود را در پس “انجمن دموکراتیک ایرانیان در کانادا” مخفی ساخته است. بسیاری از ما در کنار وی برای این سازمان فعالیت کرده ایم و بخوبی وی را از نزدیک میشناسیم

از توجه شما به این موضوع متشکریم

گروهی از اعضای سابق مجاهدین خلق

سخنرانی شهرام گلستانه در مراسم ۸ فوریه ۲۰۱۴ در ملاقات با مریم رجوی:
https://www.youtube.com/watch?v=qPSgZTk3QJM

https://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=133899

https://www.youtube.com/watch?v=5FcLDkj48Iw

https://www.youtube.com/watch?v=5MHvwVKo8Ak

http://www.iran-interlink.org/files/News4/Mar06/Canadian%20Minister170306.htm

https://www.youtube.com/watch?v=xTBFSVJwi9o

شهرام گلستانه مجاهدین خلق فرقه رجوی

شهرام گلستانه مجاهدین خلق فرقه رجوی

شهرام گلستانه مجاهدین خلق فرقه رجوی

شهرام گلستانه مجاهدین خلق فرقه رجوی

*

در همین رابطه:
http://www.iran-interlink.org/files/farsi%20pages%2019/ahmadi170306.htm

نامه ای به وزیر امور مهاجرت کانادا

شبکه خانواده، سوئد، هفدهم مارس

لینک به متن اصلی

جناب مایک کوله

وزیر امور مهاجرت کانادا

آقای کوله عزیز،

ما مطلع شدیم که آقای شهرام گلستانه (گلستانی، گلستان، …) که سالها است بصورت غیر رسمی و تحت نام “کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران” مسئولیت نمایندگی سازمان مجاهدین خلق (شورای ملی مقاومت، مجاهدین، …) در کانادا را به عهده دارد در سالهای اخیر سعی نموده است تا به طریقی به تابعیت کانادا دست یابد. بنظر می رسد که وی در سال ۲۰۰۰ میلادی درخواست نامه ای را در این رابطه تسلیم کرده باشد.

روزنامه های اتاوا اخیرا گزارش نموده اند که:

“… در پرونده گلستانه، بنظر می رسد که مسئله امنیت مشکل ساز بوده است. وی پرونده خود را به دادگاه فدرال کانادا برده است تا بتواند از دادگاه دستوری دریافت کند تا مقامات امور مهاجرت موظف گردند ظرف سی روز به تقاضای نام برده پاسخ دهند. در تصمیم دادگاه در ماه دسامبر گذشته قاضی پل رولیو بر علیه گلستانه رای داد و اظهار نمود که هیچ دلیلی برای قرار دادن محدوده  زمانی برای جواب به تقاضای تابعیت وجود ندارد…”

روزنامه همچنین اضافه می کند که:

“… وی بخاطر حملات در سال ۱۹۹۴ … محکوم گردیده است. این زمانی است که تعدادی یاغی مسلح به چوب و چماق و پتک ساختمانی را در نزدیکی پارلمان هیل مورد تهاجم قرار دادند… گلستانه به جرم ورود غیر مجاز و با زور و همچنین حمله به یک محل حفاظت شده بین المللی محکوم گردید. یک زن که توسط سرویس های امنیتی کانادا بعنوان مبتکر این حملات شناخته شده بود در سال ۱۹۹۳ از کانادا اخراج گردید. سرویس امنیتی کانادا وی را بعنوان رهبر سازمان مجاهدین خلق در کانادا شناسایی نمود… تحت قوانین فدرال کانادا، این گروه یک نیروی تروریستی شناخته شده است…. گلستانه هر گونه ارتباط با سازمان مجاهدین خلق را رد می کند…”

بعنوان اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق و بعنوان انجمنی که در راستای کمک به اعضای جدا شده از سازمان و قربانیان این فرقه تروریست فعالیت می نماید، ما باطلاع شما می رسانیم که اگر چه آقای گلستانه هر گونه ارتباطش با سازمان مجاهدین را نفی می نماید ولی وی سالها است که یکی از رهبران فرقه در کانادا می باشد و بیانات و فعالیت های او مرتبا از طریق نوشته های سازمان و همچنین شبکه ماهواره ای مخفی آن و سایت های اینترنتی وابسته به فرقه همچون سایت ایران فوکوس به زبان انگلیسی و سایت مجاهدین به زبان فارسی   پخش شده و می شود.

در صورت نیاز،ما می توانیم مدارک و شواهد مبسوط تری از فعالیت های وی در حمایت از رهبران این فرقه تروریستی در کانادا را به مراجع قضایی کشور ارائه نماییم. این مدارک شامل دست داشتن گلستانه در برگزاری میتیگ ها و تظاهرات برای فرقه و همچنین حمایت علنی و مستمر وی از سازمان مجاهدین خلق و رهبران آن می باشد (رهبران فرقه، مسعود رجوی که از زمان سقوط صدام حسین فراری شده و مریم رجوی که در حال حاضر در پاریس تحت تحقیق در رابطه با جرایم تروریستی می باشد). تاریخ برخی از این مدارک به همین چند هفته گذشته بر می گردند.

در زیر شما می توانید عکس جدیدی از آقای گلستانه را در حال حمایت از تروریسم زیر پرچم سازمان مجاهدین خلق را ملاحظه نمایید.

و عکس بعدی مصاحبه وی با برنامه مخفیانه ماهواره ای سازمان مجاهدین خلق می باشد.

بعنوان سازمانی که در حمایت از انبوه قربانیان این فرقه فعالیت می نماید،  به اطلاع می رسانیم که در صورت نیاز ما آماده هستیم تا مدارک و شواهد بیشتری در رابطه به استمرار فعالیت های آقای گلستانه و ماموران دیگر این فرقه تروریستی در کانادا را در اختیار مراجع ذیربط قرار دهیم

با احترام

بتول احمدی

شبکه خانواده
سوئد، ۱۷ مارس ۲۰۰۶

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید