محمود سپاهی: دستور کارجدید فرقه رجوی در البانی

0
139

دستور کارجدید  در البانی 

محمود سپاهی، یاران ایران، شانزدهم فوریه ۲۰۱۷:… از وقتی که جریان ترامپ وتهدید های او شروع شده وسلطنت طلبها شروع به کار کرده اند که مبادا اتفاقی بیفتد در ایران سران فرقه هم روش کار البانی را عوض کرده که مبادا اینها هم عقب بیفتند مریم رجوی با فرستادن سران مورد اعتماد خودش به البانی برای اموزش ومشخص کردن وظایف انها راه کار و اموزشهای جدیدی … 

لینک به منبع

https://www.youtube.com/watch?v=dG74Ot-MPlw&t=15s

دستور کارجدید البانی

 از وقتی که جریان ترامپ وتهدید های او شروع شده وسلطنت طلبها شروع به کار کرده اند که مبادا اتفاقی بیفتد در ایران سران فرقه هم روش کار البانی را عوض کرده که مبادا اینها هم عقب بیفتند مریم رجوی با فرستادن سران مورد اعتماد خودش به البانی برای اموزش ومشخص کردن وظایف انها راه کار و اموزشهای جدیدی وکلاسهای سیاسی برای سرگرم کردن و راضی نگاه داشتن انها اقدام کرده اند  هرچند که اسیران خودشان میدانند که این هزارمین بار که نه بلکه صد هزارمین بار است که از اشرف گرفته تا لیبرتی والعان هم در البانی این حرفها گفته شده ودردی را دوا نکرده است راستی من نمیدانم ادم چگونه میتواند سر خودش هم کلاه بگذارد حال میگوییم اگر در عراق بودند چیزی حتی بدون سلاح وتانک وتوپ خوب میگفتیم با یک وطن فروشی تعدادی سلاح به دست می اوردند اما در البانی دیگر چرا وچگونه این وعده های تو خالی را به این اسیران میدهند نکند واقعا توهم زده شده اند حال به این جمله توجه کنید

در یک مناظره که سلطنت طلبها گذاشته بودند وطوری حرف میزدند که باید همین الان بار وبندیل خود را بسته که عقب نیفتند هرکسی در هر جایی تماس میگرفت یکی از این تماس گیرنده ها گفت پس سازمان مجاهدین این وسط چه میشوند طرف جوابش را این گونه داد که انهم با خنده گفت اینها کابوت سیاسی هستند به این چیزها گوش ندهید ما در اروپا به انها میگوییم کابوت سیاسی حتی همین خانم رجوی هنوز پناهنده سیاسی ان داده نشده چندین ماه برای گرفتن ویزا ورفتن به سازمان ملل تلاش کرد ولی دولت فرانسه جواب رد داد وگفت که شما هنوز تحت تعقیب هستید واجازه داده نمیشود

حال بنگرید که که دیگر وضع چقدر خراب است که انها هم فکر میکند با امدن ترامپ همه به نون ونوایی میرسند

به همین خاطر در البانی تشکیلات را سفت وسخت تر کرده

گوش دادن به رادیو ممنوع اعلام شده

خروج افراد باید زیر نطر فرمانده فرد باشد

هر روز به مدت دوساعت کلاس سیاسی وتشکیلاتی با دوران جدید

که بیشتر نفرات یا مریض هستند که نمیروند ویا به نحوی از زیر این کار در میروند

اما باید گفت که شتر در خواب بیند زیرا این فرقه در ایران نه پایگاه مردمی دارد ونه هوادار ونه کسی دلخوشی از اینها دارد فقط این کار برای نگاه داشتن اسیرانی هست که نمیخواهند به انها اجازه انتخاب زاد داده شود به این بهانه میخواهند رازهای خود را مخفی نگه داشته

محمود سپاهی  انجمن یاران ایران

پاریس

https://www.youtube.com/watch?v=mhcJnm4_LjU&t=416s

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 2

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید