غفور فتاحیان: وطن فروشی سران بی وطن فرقۀ رجوی تا کجا؟

0
334

وطن فروشی سران بی وطن فرقۀ رجوی تا کجا؟

غفور فتاحیان، پیوند رهایی، سیزدهم فوریه ۲۰۱۷:… بله می شود نتیجه گرفت که این فرقه فقط و فقط بدنبال انتقام از مردم ایران می باشد و نه آزادی و دموکراسی چون خودشان بهتر از هر کسی می دانند که هیچ وقت پایشان به ایران نخواهد رسید و بنابراین می خواهند از مردم ایران انتقام بگیرند و لاغیر و گرنه چه لزومی دارد که برای حملۀ نظامی آمریکا به ایران لابی بگیرند و … 

لینک به منبع

وطن فروشی سران بی وطن فرقۀ رجوی تا کجا؟

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جدا شدۀ سازمان مجاهدین

 غفور فتاحیانقبل از انتخابات آمریکا فرقه رجوی با نذر و نیت و دعا و دادن وعده وعید به سالمندان گرفتار فرقه اش در آلبانی و دیگر خانه های سالمندن متعلق به فرقه در اینجا و آنجای ینگه دنیا می گفت دعا کنیم ترامپ در انتخابات امریکا پیروز شود تا راه سرنگونی جمهوری اسلامی را هموار کند!!.

البته اضافه کنم که همۀ سردمداران فرقه در کهولت سنی به سر می برند و امروز و فرادست که تک تک آنها به دست عزرائیل دستگیر شوند! همانند جابرزادۀ شکنجه گر و عامل قتل عام ناراضیان زندانی در داخل تشکیلات فرقه که روز شنبه ۱۱ فوریه ۲۰۱۷ توسط عزرائیل دستگیر و مستقیما به جهنم منتقل شد!…

اما این وطن فروشان بی وطن که پیوسته بر طبل جنگ و ناامنی برای داخل ایران می کوبند و از آمدن ترامپ سر از پا نمی شناسند به خوبی می دانند که آمریکا آنها را به قدرت نخواهد رساند ولی با این کارها فقط می خواهند از مردم ایران انتقام بگیرند و نمونۀ بارز آن این است که در سال ۸۸ که انتخابات بود و مردم از کروبی و موسوی حمایت می کردند مسعود رجوی در یک نشست عمومی در اشرف که فقط صدایش را می شنیدیم به ما گفت که این دانشجوایان معترض به نتیجه انتخابات را باید به سینۀ دیوار گذاشت و همه را به رگبار بست. خیلی از افراد به این حرف رجوی اعتراض داشتند و از سران فرقه می پرسیدند چرا  این مردم و دانشجویان از مریم حمایت نمی کنند و چرا اسم او را نمی برند و هیچ پشتیبانی از مجاهدین در داخل ایران نمی شود. من خودم در همان نشست پشت سر مهدی ابریشمچی (شریف) و محمد سید المحدثین (بهنام) نشسته بودم که متوجه شدم شریف به بهنام گفت: چقدر خوب می شد که پاسداران همۀ اینهایی را که دارند از موسوی و کروبی دفاع می کنند به رگبار می بستند!! بعد از آن بهنام گفت این آمریکای بیشرف هم که به ایران حمله نمیکند که رژیم را سرنگون کند و اینهمه مسائل دیگر تمام شود!!…

بله می شود نتیجه گرفت که این فرقه فقط و فقط بدنبال انتقام از مردم ایران می باشد و نه آزادی و دموکراسی چون خودشان بهتر از هر کسی می دانند که هیچ وقت پایشان به ایران نخواهد رسید و بنابراین می خواهند از مردم ایران انتقام بگیرند و لاغیر و گرنه چه لزومی دارد که برای حملۀ نظامی آمریکا به ایران لابی بگیرند و پول خرج کنند؟ ولی باید از این حضرات پرسید: مگر با جنگ و حملۀ نظامی، لیبی، افغانستان، عراق و سوریه درست شده است که این یکی یعنی ایران با جنگ و حمله به آن درست شود؟.

چون هر کسی که ذره ای شرف و حس میهن دوستی داشته باشد با هر نوع جنگی در میهنش و علیه میهنش مخالفت می کند ولی باند رجوی برای رسیدن به آن نذر و نیت و دعا هم می کنند زیرا ماهیت رجوی بر پایۀ وطن فروشی و مزدوری نهادینه شده است بنابراین عمل کردهای رجوی جای تعجب هم ندارد.

یکی از مسئولین سازمان که مخالف سیاست های نابخردانۀ رجوی بود هر بار که مرا می دید و من از او سؤال می کردم که سرنگونی کی است؟ بلافاصله به من جواب می داد که بار کج مجاهدین هیچ وقت به مقصد نمی رسد و من هم به شوخی می گفتم کدام بار کج؟ ما که همه بارهایمان راست و در مسیر صراط مستقیم است! او در جوابم گفت: «بار کجی که بعد از سی خرداد با اعلام مبارزۀ مسلحانه گذاشته شد و بعد هم به فرانسه آمدیم و کج تر از آن هم این است که آمدیم عراق!».

او سپس آهی کشید و ادامه داد: «افسوس که اگر اگر اگر در همان ایران می ماندیم و خط و مشی درست را انتخاب می کردیم نه الآن اینجا بودیم و نه وضعیت مردم ما اینطوری بود… این را از من بشنو که بار کج صد سال دیگر هم به منزل نمی رسد زیرا منزلی ندارد که به مقصد برسد و هزاران افسوس»…

*** 

احسان بیدی سیاوش رستارنجات یافتگان در آلبانی اقدامات تروریستی مجاهدین در تیرانا را محکوم می کنند

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید