عبدالکریم ابراهیمی: تهدیدات ترامپ و خوش رقصى رجوى

0
131

تهدیدات ترامپ و خوش رقصى رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوازدهم فوریه ۲۰۱۷:… این خیانت رجوى گواه یک واقعیت است که رجوى و دار و دسته اش نه تنها ایرانى نیستند و دشمن ملت ایران به حساب مى آیند، بلکه دشمن بشریت و انسانیت و حریت انسانى هستند و هیچ وقت نه ذره اى از شرافت و وجدان انسانى با خود دارند و نه بویى از انسانیت برده اند. در باطن از هیچ اصول و پرنسیب انسانى در … 

لینک به منبع

تهدیدات ترامپ و خوش رقصى رجوى

عبدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی

 با آمدن دونالد ترامپ بر مسند قدرت در آمریکا بعلت سیاستهاى تند روانه و ناشیانه خود جهان را به سمت بحران پیش خواهد برد، البته وجدانهاى آگاهى در آمریکا وجود دارند که مانع تندروى آقاى ترامپ گردند همانطور که قاطعانه دستگاه قضا و قضات با انصافى جلوى حکم ترامپ در ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور عمدتا مسلمان به بهانه تروریسم به خاک آمریکا را موقتاً سد کردند. اما سؤال اصلى این است که آیا هدف دونالد ترامپ از این شلم شنگول بازیها جلوگیرى از نفوذ تروریسم به آمریکاست؟

مسلماً که هیچکس این نیت را در اعمال دونالد ترامپ نمی بیند زیرا که معلوم است تروریستهاى اسلامى از کجا و چه کشورهایى هستند! پس چرا تروریست و تروریست پرور را ول کرده و به ملت بزرگ ایران توهین می کند.

آیا منطقى غیر از قلدرى و ناشیگرى در تصمیمات او وجود دارد؟

 اما بدتر از آقاى دونالد ترامپ، به زوج خیانتکار رجوى بنگرید که چگونه در یوزگى رفته و با آویختن به دامن سگهاى هار در هیئت حاکمه آمریکا براى تحریم و جنگ با ملت ایران، چه خوش رقصى می کند و با دم خود براى اسراى بدبخت در لیبرتى گردو می شکند که رژیم با آمدن دونالد ترامب، سرنگون می شود.

این خیانت رجوى گواه یک واقعیت است که رجوى و دار و دسته اش نه تنها ایرانى نیستند و دشمن ملت ایران به حساب مى آیند، بلکه دشمن بشریت و انسانیت و حریت انسانى هستند و هیچ وقت نه ذره اى از شرافت و وجدان انسانى با خود دارند و نه بویى از انسانیت برده اند. در باطن از هیچ اصول و پرنسیب انسانى در وجودشان خبرى نیست و ظاهراً براى حفظ بقا، خود را مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعى جلوه می دهند اما در درون جلادانى خون ریز و قصى القلب هستند که گروه تروریستى داعش در جنایت علیه بشریت به گرد پاى سران سازمان رجوى نمی رسند.

امروزه که یک تازه به دوران رسیده بر منصب ریاست جمهورى آمریکا نشسته که چهره واقعى و شیطانى و نیات پلید این جهانخوار را به جهانیان نشان داده و نفرت عموم را از راه و روش او برانگیخته و براى ملت متمدن و فرهنگ غنى ایران زمین خط و نشان می کشد و تحریم هاى ناجوانمردانه بر علیه مردم ایران به تصویب می رساند، زوج خیانتکار رجوى و سرانش به دامن جنگ طلبان آمریکا و حامیان نتانیاهوى وحشى و درنده خوى، افتاده که شاید ملت ایران را بیشتر زیر فشار اقتصادى ببرند و با استخاره که آمریکا با ایران درگیرى نظامى ایجاد نماید و رجویها از این پفیوزى و خیانت خود در حق مردم ایران چند روزى هلهله و شادى سر دهند و با آن أسیران در زنجیر خود را تغذیه نموده و بیشتر آنها را مغزشویى و برده و بنده خود کنند.

واقعیت این است که این دستور دونالد ترامپ در منع اتباع ایران براى سفر به آمریکا، یک توهین بزرگ است که هر انسان شریف و متمدن ایرانى با نفرت به بانیان آن نگاه کرده و موضعى کاملا بر ضد آن دارند و کسى که براى منافع خود با آن همخوان شود، خائن به تمام معناست و نمی شود بر آن نام  ایرانى نهاد زیرا که بویى از تمدن ایرانى و فرهنگ آن نبرده است، چون که این ملت ایران است که حق سرنوشت خود را رقم خواهد زد نه با زور اسلحه بیگانه که آنهم حتى براى یک ابرقدرتى مثل آمریکا مقدور نخواهد بود که با ملتى با این تمدن و فرهنگ کهن در بیفتد و نعره پیروزى سر دهد.

مردم ایران، در برابر تجاوز خارجى در هر صورتى متحد خواهند بود و اصلا مسائل و مشکلات داخل کشور خودشان را به کسى بند نخواهند کرد و براى تغییر در مملکت خودشان از بیگانه یارى نخواهند خواست و در برابر هر تجاوزى از خارج، دوشادوش هم بر علیه متجاوز خواهند جنگید و این را در تجاوز رژیم بعث به خاک میهن خود، به اثبات رساندند و تضاد داخلى را به نفع جنگ با متجاوز در اولویت خود گذاشتند و چه جانفشانی هایى که صورت ندادند و مطمئنا اگر اقاى دونالد ترامپ حرف و نیت خود را در رویارویى با ملت ایران عملى نماید، آنوقت است که سیلى محکم از ملت ایران دریافت خواهد کرد و با افتضاح کاخ سفید را ترک خواهد نمود و آنوقت است که رجوى و رجوى صفتان، دیگر پشیمانى از خیانتشان در حق مردم ایران فایده ندارد و کاملا مات و پوسیده خواهند شد و سرانجام شان با نفرین و نفرت مردم ایران خاتمه خواهد یافت.

„پایان“

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید