محمد رضا روحانی:نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقیدتى مجاهدین چنانچه در دسترس باشند

0
105
اینک رسوائى جدیدى از پرده برون افتاده و هر دم از این باغ برى مى رسد . یکى از دلخستگان شوریده همبستگى بین المللى شما در واشنگتن آقاى رودى جولیانى مستقیماً دست اندر کار تنظیم فرمان اقاى ترامپ براى سلب حقوق مکتسبه وقانونى میلیونها مهاجر، دانشجو وخویشاوندان انها بوده است. در این میان هموطنان ما بیش از دیگران در معرض خطر  وتجاوز سازمان یافته قرار گرفته اند.سکوت معنا دار مریدان شما در برابر این بیدادگرى آشکار و گسترده و به ویژه زیرپا گذاشتن حق مقدس پناهندگی، معناى حرکت خاموش با شعار استراتژیک جدید شما ” تلاش آرمانى بى چشم داشت وبى چشم انداز” را کاملاً اشکار مى کند . رسیدن به قدرت به هر شکل وبه هر قیمت. من در مصاحبه اى بعضى از وجوه فراوان وگسترده این تجاوز ها را بر شمرده ام.

دکتر محمد رضا روحانی ـ پژواک ایران ـ دوشنبه 6 فوریه 2017

نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقیدتى مجاهدین چنانچه در دسترس باشند

محمد رضا روحانی ـ 07.02.2017

منبع:پژواک ایران

روز ٨ فرور دین سال گذشته به شما اطلاع دادم که یاران ” همبستگى ملى” شما دست به جعل اشکار عنوان مقاله آقاى جان بولتون در نیویورک تایمز زده اند. عنوان مقاله این بود که” براى توقف بمب ایران،ایران را بمباران کنید” زیرسایه الطاف بى پایان “همبستگى ملى” شما با گردش قلمى جمله اقاى جان بولتون، دوست قدیمى شما، مشمول تلطیف جاعلانه اى شد” تاکید جان بولتون بر لزوم حمایت قوى امریکا از اپوزیسیون ایران ” لابد بمباران میهن ما توسط امریکا معنایش حمایت قوى از اپوزیسیون بود وما نمى دانستیم . از شما خواهش کردم که ” پاسخگوى” اجراى اوامر خود باشید

مقاله «آقاى رجوى جان بولتون خواهان بمباران میهن ما شده است»

 http://pezhvakeiran.com/maghaleh-68570.html
 طبق مقررات سیل مراحم کلامى، کتبى شما و حواریون شرافتمند شما تندتر شد به همراه فحش، فضاحت، تهدید هاى گوناگون وپرونده سازیهاى مسخره ونهضت ادامه دارد.
اینک رسوائى جدیدى از پرده برون افتاده و هر دم از این باغ برى مى رسد . یکى از دلخستگان شوریده همبستگى بین المللى شما در واشنگتن آقاى رودى جولیانى مستقیماً دست اندر کار تنظیم فرمان اقاى ترامپ براى سلب حقوق مکتسبه وقانونى میلیونها مهاجر، دانشجو وخویشاوندان انها بوده است. در این میان هموطنان ما بیش از دیگران در معرض خطر  وتجاوز سازمان یافته قرار گرفته اند.
 اغ
سکوت معنا دار مریدان شما در برابر این بیدادگرى آشکار و گسترده و به ویژه زیرپا گذاشتن حق مقدس پناهندگی، معناى حرکت خاموش با شعار استراتژیک جدید شما ” تلاش آرمانى بى چشم داشت وبى چشم انداز” را کاملاً اشکار مى کند . رسیدن به قدرت به هر شکل وبه هر قیمت. من در مصاحبه اى بعضى از وجوه فراوان وگسترده این تجاوز ها را بر شمرده ام.
https://www.youtube.com/watch?v=dLC7-2YYDXA
اینک مى دانم که شما خود را نیازمند نیک خواهى کسى نمى دانید . من این نامه را بر حسب وظیفه وجدانى خود نوشتم. از عواقب ونتایج ان با خبرم. چه کنم نمى توانم شاهد ساکت فرو رفتن بیشتر شما در این باطلاق کثیف باشم.
محمدرضا روحانی
۱۴ بهمن ۱۳۹۵

منبع:پژواک ایران

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید