چه آرزوی خامی دارد این جمشید پیمان نامی از گروه رجویه !!

0
155

این آزادی خواهان چه خصوصیاتی دارند ؟مثلا اگر اینها انقلابی هم باشد ، بطور حتم هرگز به مخیله ی شان خطور نمیکند که رئیس جمهوری سیستمی مانند سیستم سلطه گر آمریکائی میتواند دراین یا آن گوشه ازآزادی وآزادیخواهان حمایت کند واین امر درصورتی ممکن است که این متوقع، ازبیماری روحی رنج ببرد ویا انقدر نادان وخائن که مرز بین آزادیخواهی واستبداد را بدین شکل خشن ، درهم بریزد.

چه آرزوی خامی دارد این جمشید پیمان نامی از گروه رجویه !!

ارسال شده از طرف آقای وحید اثری اصل ، با تشکر از ایشان ـ 04.02.2017

شنبه 16/11/1395

این تهی شده از خصلت های انسانی ، یا گمراه و ویا بهترخوش خیال گشته که جمشید پیمان نام دارد، درنوشته ای با نام نگاه من به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نوشته است :

کسانی که در پی آزادی ایران از سلطه ی رژیم جمهوری اسلامی هستند و برای تحقق این هدف بطور جدی مبارزه می کنند،کسانی که اهل دو دوزه بازی کردن نیستند و به بهانه های مختلف آب به آسیاب رژیم آخوندی نمی ریزند و دوست دارند هر چه زود تر شرّ این رژیم کنده شود ، نیاز به پشتیبانی گسترده و موثر آزادی خواهان در هر کجای جهان دارند“.

این آزادی خواهان چه خصوصیاتی دارند ؟!

مثلا اگر اینها انقلابی هم باشد ، بطور حتم هرگز به مخیله ی شان خطور نمیکند که رئیس جمهوری سیستمی مانند سیستم سلطه گر آمریکائی میتواند دراین یا آن گوشه ازآزادی وآزادیخواهان حمایت کند واین امر درصورتی ممکن است که این متوقع، ازبیماری روحی رنج ببرد ویا انقدر نادان وخائن که مرز بین آزادیخواهی واستبداد را بدین شکل خشن ، درهم بریزد.

اگر زمانی دیدید که رئیس جمهور سیستم آمریکا از مبارزات آزادیخواهنه ی کشور ومردمی حمایت میکند، قضیه از دوحال خارج نیست :

1- سیستم عدالت اجتماعی درآن کشور بطور کامل برگزار شده و ثروتمندانش ازتمام میل وآزهای مربوط به این قشر دست کشیده است!

2- یا آقای جمشید پیمان و دوستانش ، دچار دیوانگی شده باشند که فکر کند با عدم تغییر سیستم در کشورهای متروپل ، میشود آزادی وانسانیت را پاس داشت!

البته این سخنان بدان منظور نیست که درتنازعات درون ضدخلقی دیگران ، ازخلآ موجود نباید ونمیتوان استفاده کرده ومردم کشورهایی که پیرامونی نامیده میشوند ، مجاز باین استفاده برای حل مشکلات خود وبالا بردن توان شان در سطح جهان نیستند.

درادامه ی مطلب آقای پیمان میخوانیم

” … بر این مبنا آزادی خواهان ایران همزمان با مبارزه رویارو با چنین رژیم جنایتکاری، باید برای قطع کمک های خارجی به این رژیم بکوشند و این امر را یکی از مبرم ترین وجوه مبارزه خود تلقی کنند .

یعنی میخواهید بگویید ایران هم مانند اسرائیل کمک ها وبودجه های نظامی و اجتماعی از دیگران دریافت میکند که ازنظر شما باید قطع شود؟؟

کسانی که معاملات تجاری و با ایران انجام میدهند، برای راحتی ارواح مردگانشان نمی دهند واز ما پول میگیرند ومسلم است که اگرپول یا کالا نگیرند ، چیزی نمیدهند وزمانی که صحبت پول ومنافع درمیان است ، باین نوع پیشنهادهای هرکس وازحمله شما ، تره هم خرد نمیکنند:

جان که نیست بگذرند، مال است که نمیتوان ازآن گذشت!

همینطور :

با عطف به این توضیح، اکنون و در آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آزادیخواهان ایران می کوشند رئیس جمهور جدید بزرگترین و تاثیر گذار ترین قدرت امروز جهان را در مسیر مورد نظرشان علیه جمهوری اسلامی قرار دهند. اگر این اتفاق بیفتد و آمریکا ــ و نیز سایر کشورهای بزرگ و تعیین کننده و همچنین سازمان ملل متحد ــ یکسره به سیاست مماشات و استمالت و همراهی با نظام آخوندی که بزرگترین صادر کننده و حامی تروریسم جهانی و ناقض دائمی حقوق بشر در همه ی عرصه ها است، پایان دهند، آنگاه راه برای تغییر نظام در ایران هموار می شود “.

تاثیر گذارترین بودنش فعلا محل شک وشبهه است وخود این بیچاره ادعا دارد که میخواهد آمریکا را بسازد وبه مقام سابق اش برگرداند. فعلا دور این یکی امکان را خط بکش عمو!

ازدیگر سو، آزادیخواهان واقعی ومردمی ایران هرگز نامه ای به ترامپ ننوشته وتوقعی هم ازاو ندارند وفقط میدانند که چگونه باید ازخلآ موجود که حاصل پسرفت اقتصادی، نظامی و اجتماعی سیستم آمریکائی است ، استفاده کرده ودمی هم که شده ، بیآسایند!

همچنین این طفلک ترامپ را زیادی اذیت نکنید که خودش گفته ، آمریکا بانی داعش وایران مبارزی برعلیه آنست.

ودرنهایت :

اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا هم این کار را بکند و در این راه گام بردارد ، من به عنوان یک ایرانی که سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را نخستین و مهم ترین گام در جهت تحقق آزادی و دموکراسی و سکولاریسم در ایران می بینم، به او سلام می کنم “.

علیک عمو جمشید!

متاسفم که او آمده در درجه ی اول مشکلات داخلی آمریکا را حل کند .

مشکل او درحل این معضلات ، اتخاذ سیاست راست روانه ایست که همین راست روی سبب این مشکلات است !

راه حل بدیعی ندارد این عمو ترامپ و میخواهد فساد سیستم آمریکائی را با صابونی که خود فاسد است بشوید وبنابراین زیاد دلخوش نباشید آقا جمشید!

یک فاشیست سنتی بنام ترامپ ( البته احتمالا بهتر از فاشیزم مدرن کلینتون ها ) ، قادر به کمک برای رهائی دیگران واستمرار آزادی نیست که درذاتش نیست!

وحید اهری اصل

////////////////////////////

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید