نادری: عوام فریبی مریم قجر عضدانلو در پیام میلاد مسیح و …

0
161

عوام فریبی مریم قجر عضدانلو در پیام میلاد مسیح و قیافه تو پوژی خورده اش در شکست داعشی ها در حلب

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۶:… آیا یادتان هست که همین دوستان مسیحی را بخاطر اینکه تسلیم شوند کار های شاق و غیر ضروری به آنها تحمیل می کردید از جمله علف کنی و خار کنی در بیابان های اشرف. آیا یادتان هست که در همه ی نشست ها آنها حق شرکت نمی دادید و با این کار آنها را در انزوا قرار می دادید تا تسلیم شوند و اعلام کنند که مجاهد … 

لینک به منبع

عوام فریبی مریم قجر عضدانلو  در پیام میلاد مسیح  و قیافه تو پوژی خورده اش در شکست داعشی ها در حلب

آنچه مد نظر بنده است اینکه شما که اینقدر به مسیح ایمان دارید و اعتقاد دارید  پس چرا هموطنان مسیحی مان در ارتش آزادیبخش را درعراق و قرارگاه اشرف اینقدر مورد اذیت آزار و حتی تحقیر قرار می دادید

نمونه های آن کم نیست  وقتی در عراق بودیم یگانی تشکیل دادید به اسم یگان مستقل  یا بقول خودتان و خواهران شورای رهبری  یگان دمل چرکین در تشکیلات با پوزش از دوستان که این عبارات را بکار می برم  و بقول مژگان پارسائی که می گفت این یگان مستقل آش …… تشکیلات هستند  این یگان تشکیل شده بود از دوستان مسیحی و یا مارکسیست و بچه های اهل حق تشکیل شده بود  خانم رجوی یادتان هست که در نشست های رده های تشکیلاتی این دوستان که همه هم از قشر زحمت کش بودن را غده سرطانی می نامیدی و می گفتی که از بی عرضه گی شما است که همچین یگانی در مناسبات پاک و مطهر مجاهدین وجود دارد

یادتان هست که این دوستان مسیحی را چطور در انزوا قرار داده بودید حضور یک فرمانده بالای مجاهدین به سایر نقاط برایشان ممنوع بود

آیا یادتان هست که آنها حق ارتباط با سایر بچه ها در قرار گاه را نداشتند و یا اینکه اگر کسی  از ما  با این دوستان ارتباطی درحد انسانی یک سلام علیک و احوال پرسی می کرد مورد بازخواست و بازجوئی قرار می دادید که باید بنویسی که چرا  با یکی از این بچه ها ارتباط برقرار کردی و اینکه باید بنویسی که چه حرف های بین شما رد بدل می شد ه

آیا یادتان هست که همین دوستان مسیحی را بخاطر اینکه تسلیم شوند کار های شاق و غیر ضروری به آنها تحمیل می کردید از جمله علف کنی و خار کنی در بیابان های اشرف

آیا یادتان هست که در همه ی نشست ها آنها حق شرکت نمی دادید و با این کار آنها را در انزوا قرار می دادید تا تسلیم شوند و اعلام کنند که مجاهد خلق شوند و انقلاب ایدئولوژیک شما را بپذیرند  فقط در مراسم های مثل نوروز آنها را شرکت می دادید آن هم با تحت الحفظ چند فرمانده بالای مجاهد

آیا یادتان هست که چقدر مرحوم فلیپ یوسفیه را مورد آزار اذیت قرار دادید تا بلاخره تسلیم شد که انقلاب ایدئو لوژیک شما را بپذیرد و به این هم بسنده نکردید و گفتید که شکل محتوا مکمل هم هستند برای اینکه به او اعتماد نداشتید و می گفتید ظاهری است و او را مجبور به ختنه هم کردید و با جراحی او را خنتنه کردید و به قول شما او یک مجاهد خلق شد  اما از آنجای که شما همیشه روی خون سوار می شوید  و وقتی که در درگیری های مرزی کشته شد برای تبلیغات سیاسی  او را رزمنده مسیحی اعلام کردید

خانم رجوی اینقدر در حق هم ظلم کردید اینقدر آنها را تحقیر کردید که عثمانی ها نکردن

حال برای مسیحیان جهان دل می سوزانید و پیام تبریک می فرستی برای افرادی مثل ما که در مناسبات شما  بودیم این پیام ها مضحک خنده دار است چون می دانیم اعتقادی ندارید به ادیان دیگر که به آنها احترام بگذارید نه فقط شما این طبیعت ایدئولوژی های تک حزبی و سکت مثل شما است چون یک اجتماع تک حزبی هستید و این دیدگاه از اصول شماست

پس لطفا به شعور مسیحیان هموطن مان و دیگر مسیحیان دنیا توهین نکنید

نادر نادری . فرانسه

*** 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید