اطلاعیه در مورد حک چند باره سایت ایران قلم ـ رجوی ! باور کن حقارت درمان دارد

0
1310

دیکتاتور ها می خواهند با سرکوب و سانسور لختی به دیگران بخندند تا موقتا حقارت خود را فراموش کنند، حقارتی که زاییده جنون قدرت و از آن سرچشمه می گیرد . رجوی رهبر فرقه مجاهدین در اوهام و توهمات خود هر ازگاهی خود را در تخت سلطنت در تهران می بیند، اما وقتی که صدای هلهله شادی مردم” حلب ” آنها را از رویاهای شبانه می پراند و به دنیای واقعیت می آورد، دوباره دچار تحقیر می شوند که دوباره چه شد من که در تهران بودم!!؟ اما رجوی بدان که حقارت درمان دارد، درمان حقارت ، نفی خشونت ، تروریسم و انتقاد از خود در سرفصل های مختلف 33 سال گذشته و رفتن داوطلبانه در پای میز محاکمه می باشد.

اطلاعیه در مورد حک چند باره سایت ایران قلم

رجوی ! باور کن حقارت درمان دارد

23.12.2016 ـ ایران قلم

فرقه های ایدئولوژیک که روش های استالینیستی را هم به خوبی آموخته اند راهی جز سرکوب و سانسور برای خاموش کردن صدای مخالفین خود ندارند. دیکتاتور ها می خواهند با سرکوب و سانسور لختی به دیگران بخندند تا موقتا حقارت خود را فراموش کنند، حقارتی که زاییده جنون قدرت و از آن سرچشمه می گیرد . رجوی رهبر فرقه مجاهدین در اوهام و توهمات خود هر ازگاهی خود را در تخت سلطنت در تهران می بیند، اما وقتی که صدای هلهله شادی مردم” حلب ” آنها را از رویاهای شبانه می پراند و به دنیای واقعیت می آورد، دوباره دچار تحقیر می شود که دوباره چه شد من که در تهران بودم!!؟ اما رجوی بدان که حقارت درمان دارد، درمان حقارت ، نفی خشونت ، تروریسم و انتقاد از خود در سرفصل های مختلف 33 سال گذشته و رفتن داوطلبانه در پای میز محاکمه می باشد.

لازم به یادآوری  این برای چندمین بار است که فرقه مجاهدین  به تخریب و حک سایت ایران قلم اقدام می کند،  اخرین بار آن در شهریور ماه 1394 بود، اما مثل گذشته  حاصلی برای او  نداشت. صدمات فنی که فرقه مجاهدین به سایت ایران قلم زده است با تلاش عزیزان بخش فنی در 24 ساعت گذشته در حال ترمیم می باشدو  سایت کانون ایران قلم مجددا  کار و فعالیت های افشاگرانه اش را آغاز کرده است. در اینجا مجددا جهت اطلاع رهبری فرقه مجاهدین یادآوری می کنیم که   همانطوری که زندان انفرادی در قلعه سرنگون شده اشرف ؛ حبس  در زندان ابوغریب و ترور فیزیکی و حمله چماقداران فرقه تروریستی شما در خیابان‌های اروپا به اعضای کانون ایران قلم و سایر منتقدان ؛ تا کنون تردید و تزلزلی در آنها بوجود نیاورده است ؛ از این پس نیز نه تنها این اقدامات بزدلانه خللی در عزم آهنین آنها ایجاد نمی کند؛ بلکه با اراده ای مصمم تر  به نقد خشونت و تروریسم ادامه خواهند داد.

با احترام تحریریه ایران قلم

hak-iraghalam2

hak-iraghalam

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید