با انصراف جولیانی رؤیای مریم قجر بر باد رفت!!

0
250

با انصراف جولیانی رؤیای مریم قجر بر باد رفت!!

 رضا صادقی جبلی، پیوند رهایی، یازدهم دسامبر ۲۰۱۶:…  چند هفته پیش در مقاله ای نوشتم که مریم قجر به تیرانا رفته و در آنجا به اسیران فرقه اش گفته که رودی جولیانی بر حمایت آقای ترامپ و دولت جدید آمریکا ازما تأکید کرده و این وعده و وعید جولیانی جانش را با شوق و اشتیاق برای اسیران فرقه در تیرانا تعریف کرده است که با کف و سوت تعدادی از رباتهایش … 

لینک به منبع

با انصراف جولیانی رؤیای مریم قجر بر باد رفت!!

نوشتۀ رضا صادقی جبلی از اعضا و مسئولین قدیمی جدا شدۀ سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

چند هفته پیش در مقاله ای نوشتم که مریم قجر به تیرانا رفته و در آنجا به اسیران فرقه اش گفته که رودی جولیانی بر حمایت آقای ترامپ و دولت جدید آمریکا ازما تأکید کرده و این وعده و وعید جولیانی جانش را با شوق و اشتیاق برای اسیران فرقه در تیرانا تعریف کرده است که با کف و سوت تعدادی از رباتهایش ولی با بی توجهی و بی اعتمادی شدید اکثریت قاطع اعضا روبرو شده بطوریکه افراد برای اولین بار در تاریخچه فرقه (مشخصا از زمان رفتن به عراق) با مریم قجر جر و بحث کرده و حرفهای وی را به چالش کشیده اند.

وطن فروشی و رذالت را بنگر که مریم قجر از حملۀ قطعی نظامی دولت جدید آمریکا به هدف امید دادن به اسیران فرقه اش صحبت کرده و گفته «مجاهدین باید آماده باشند که بزودی رژیم را سرنگون خواهیم کرد»!!.

البته خانم مریم قجر در جواب سؤال یکی از افراد که: «خوب خواهر چطوری؟ و ما که اینجا در آلبانی هستیم و سلاح و تانک هم نداریم چگونه می خواهیم رژیم را سرنگون کنیم؟!» دیگر مانند همیشه نتوانسته بگوید که شما کاری نداشته باشید و برادر خودش فکر همه چیز را کرده! این جمله ای که سالیان سال در اشرف شنیده بودیم و لی چرا این بار مریم قجر دیگر حرف از برادر و «البرز» (اسم رمز درون تشکیلاتی مسعود رجوی) و فرمانده کل و البته رهبر عقیدتی!! به میان نیاورد؟!!

البته تابلوهای مختلف به رسم رجوی مرحوم می توان ترسیم کرد تابلوهایی که نه تنها هرگز به تحقق نپیوست و عملی نشد بلکه ۱۸۰ درجه عکس آنها واقع شد ولی لااقل تابلوهای ما جداشده ها کم و بیش درست از آب درامده است.

اما علت:

۱-حرفی از مرحوم برادر مسعود نزد تا مورد سؤال قرار نگیرد که چرا مرحومیت رهبر عقیدتی را ارباب وهابی اعلام کرد و هنوز هم فرقه جواب روشنی نداده است؟

۲-آنقدر مریم ذهنش درگیر رودی جان جولیانی بوده که به کلی مسعود را فراموش کرده است و خوب اگر اف کل مرحوم شده باشد که دیگر دردی از سرنگونی نمی تواند دوا کند و بهتر است اصلا پشت سر مرده حرف نزنیم.

به هرحال مریم به پاریس برگشت سر مست از این نوع ازدواج جدیدش (ازدواج سیاسی استراتژیکش با جولیانی! به دنبال ازدواج اجتماعیش با مهدی و بعد هم ازدواج ایدئولوژیک تشکیلاتیش با مسعود!!) که شیربهایش را این بار حتما «استراتژی سرنگونی رژیم ضد بشری از اروپا»!! قرار داده و اعلام کرده است و قولش را هم خود رودی جون داده! آخر از سال ۶۰ به بعد و مخصوصا بعداز اولین شش ماه که قرار بود رژیم را سرنگون کنیم و نشد برادر مسعود رهبر عقیدتی همۀ مجاهدین خارج کشور استراتژی جدید «ازدواج ایدئولوژیک ورقص رهایی» را برای مبارزه و سرنگونی ارائه کرد که هم اکنون توسط تمامی مجاهدین از جمله ابوبکر البغدادی و بقیه جانیان به اجرا در آمده است! استراتژیی که هرچند برای فرقه و مخصوصا خود رجوی مرحوم سرنگونی در بر نداشت! ولی مریم اینبار قول داده است که با این ازدواج سیاسی حتما رژیم سرنگون می شود و اگر نشد همگی به آمریکا مهاجرت خواهیم کرد!!

اما تمامی این رؤیاهای مریم قجر امروز برباد رفت چرا که رودی جولیانی که آماده شده بود وزیر امور خارجۀ آمریکا بشود به دلیل همکاریهایش با فرقۀ رجوی با گرفتن پولهایی کلان از این فرقۀ تروریستی که شهروندان و مستشاران نظامی آمریکا را ترور کرده اند وادار شده که از کاندیداتوری نه تنها برای وزارت خارجه بلکه برای هر منصب دیگری در دولت ترامپ انصراف دهد.

 این تابلوی پوشالی مریم قجر هم که همین اول کار فعلا دردی از فرقه  آن هم در سراشیبی سقوط به ته زباله دان تاریخ دوا نکرد ولی خوب تابلوی مهاجرت دسته جمعی فرقه هنوز روی میز است! چرا که با این ازدواج فرخندۀ سیاسی استراتژیک!! و «هشتصد وکیل» ممکن است بشود از قانون خانواده استفاده کرد تا بتوان باقی ماندۀ تشکیلات و اعضای اسیر را که «زادگان پاک مریم رهایی»! هستند به آمریکا منتقل نمود!!!!.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید