نامۀ سرگشاده به خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

0
168

اعتراض به آزادی عمل مریم رجوی در اروپا

نامۀ سرگشاده به خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

 غفور فتاحیان، پیوند رهایی، پاریس، ششم دسامبر ۲۰۱۶:… در مقرهای فرقۀ رجوی که اکنون همه شان در خاک اروپا قرار دارند و بیشترین تعداد در آلبانی هستند دسترسی به هر چیزی خارج از سیستم تشکیلات فرقه ممنوع بوده و می باشد و فقط باید به خط مشی و برنامه ای که سران فرقه می دادند عمل نمود و هیچگونه انتقاد یا اعتراضی تحت هیچ عنوانی … 

لینک به منبع

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جدا شدۀ سازمان مجاهدین

سرکار خانم موگرینی مسئول محترم سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا،

اینجانب غفور فتاحیان به مدت بیست سال اسیر فرقۀ رجوی در عراق بودم و تمام جوانیم را در پادگانهای فرقۀ رجوی گذرانده ام لذا به طور کامل با سیاستهای این فرقه آشنایی دارم. من در طی این مدت هیچ گونه اطلاعی از خانواده و بستگان خودم نداشتم و هیچ گونه دسترسی به تلفن و حتی رادیو هم نداشتم تا چه رسد به انترنت و فضای مجازی نه تنها من بلکه تمام کسانی که در این فرقه گرفتار بوده و هستند در چینن شرایطی بوده می باشند.

اگر بخواهم در این مورد بطور خلاصه هم بنویسم شاید روزها و ماهها طول بکشد ولی بطور بسیار فشرده قسمت بسیار ناچیزی از آنچه من و امثال من در تشکیلات این فرقه دیده و تجربه کرده ایم را برای شما بازگو می کنم:

سرکار خانم موگرینی،

در قرن بیست و یکم در همین عراق که پادگان های نظامی فرقه رجوی بر پا بود شمار بسیار زیادی از دوستانمان که مخالف سیاستهای فرقه گرایانه رجوی بودند به زندانها و شکنجه گاهها فرستاده شدندو بسیاری از آنها کشته و ناپدید شدند ولی حالا همین شکنجه گران و آدمکشان در خیابانهای اروپا آزادانه می گردند.

خانم موگرینی

آیا می دانید که در فرقۀ رجوی ازدواج و دوست داشتن حرام و ممنوع و بلکه جرم بوده و می باشد؟! آیا می دانید اگر نکاتی جنسی به ذهن کسی بزند باید آن را بنویسد و سپس در جمع دوستانش آنها را بخواند تا به اصطلاح شرمنده شود و مورد انواع تحقیرها و توهینها قرار بگیرد؟!

آیا می دانید موقعی که ما و همۀ اعضای این فرقه در عراق بودیم تمام افراد در طی روز بایستی هیجده ساعت کار طاقت فرسا در زیر حرارت پنجاه درجۀ بیابانهای عراق آن هم با حد اقل غذا کار می کردند؟!!

و بعد از این همه کار هم که بسیاری از اسیران به آن برده داری نوین نام نهاده بودند تازه باید نمونه هایی از کم کاری را می نوشتی و در یک نشست شیبه دادگاه می نشستی و آنها را می خواندی و نفرات و مسئولین فرقه هم با فحش و تحقیر و توهین و بعضا با کتک کاری حساب فرد را می رسیدند؟!

خانم موگرینی،

در مقرهای فرقۀ رجوی که اکنون همه شان در خاک اروپا قرار دارند و بیشترین تعداد در آلبانی هستند دسترسی به هر چیزی خارج از سیستم تشکیلات فرقه ممنوع بوده و می باشد و فقط باید به خط  مشی و برنامه ای که سران فرقه می دادند عمل نمود و هیچگونه انتقاد یا اعتراضی تحت هیچ عنوانی نبایستی علیه زوج مسعود ومریم یعنی رهبری عالی فرقه انجام شود بلکه همه اعضا باید از این رهبری تعریف و تمجید بکنند  رهبریی که فرد زنده و مشخص کنونی آن مریم رجوی مقیم فرانسه می باشد که باید به خاطر انبوهی جنایاتش که در طی این مدت مرتکب شده در یک دادگاه بین المللی محاکمه شود.

تمام ادعاهای حقوق بشری و دموکراسی مآبانۀ مریم رجوی که در شوهای خود  در فرانسه و خاک اروپا بیان می کند تنها برای فریب اذهان عمومی و دولتها و پارلمانهای اروپا می باشد.

از این رو از شما به عنوان عالی ترین مقام مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا می خواهم که از قدرت و نفوذ خود استفاده کرده از فعالیت های این فرقه تروریستی که رهبری آن به نمایندگی مریم رجوی مقیم فرانسه می باشد، در خاک اروپا جلوگیری کنید.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید