محمد رزاقی:کینه حیوانی رجوی نسبت به دانشجویان ایرانی و خوابهای پنبه دانه …

0
229

کینه حیوانی رجوی نسبت به دانشجویان ایرانی و خوابهای پنبه دانه مریم قجر داعشی

 محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، پنجم دسامبر ۲۰۱۶:…  سپس رجوی به حمایت اقشار مختلف مردم از اقای خاتمی پرداخت و با بغض وکینه حیوانی شروع به توهین کردن به ملت ایران کرد و گفت : حساب ملت که معلوم ! ملت بی غیرت غرق در جیم ( مسائل جنسی ) هستند . حساب این دانشجوهای قرطی ؛ سوسول و مهندس ها هم که برای خاتمی صوت و کف … 

لینک به منبع

کینه حیوانی رجوی نسبت به دانشجویان ایرانی !

و خوابهای پنبه دانه مریم قجر داعشی …..

 محمد رزاقیسایت رجوی داعشی برای ۱۶ اذر که روز دانشجو می باشد یک فراخوان اعتراض یک هفته ای را درج کرده و در این فراخوان از انجمنها و دانشجویان موهوم که وجود خارجی ندارند نقل و قول کرده که گویا با فراخوان فرقه رجوی داعشی یک هفته در حمایت از این فرقه جنایتکار و ارتش دست ساز رجوی که انهم وجود خارجی ندارد و فقط در خیالات ابلهانه رجوی داعشی و سران فرقه وجود دارد به اعتراض خواهند پرداخت !

رجوی داعشی سعی می کند به مناسبتهای مختلف با صدور پیامهائی که هیچ ایرانی با شرافت به ان اهمیت نمی دهد برای خود کلاه نمدی بسازد .

جا دارد اینجا به  یک نمونه و ماهیت ؛کینه حیوانی رجوی داعشی نسبت به دانشجویان و طبقه روشنفکر ایرانی را بیان کنم .

چند ماه ار انتخاب اقای خاتمی به ریاست جمهوری نگذشته بود که رجوی در اردوگاه باقر زاده نشست عمومی برگزار کرد و گفت خاتمی گفته می خواهد معاند به منتقد و منتقد به موافق رژیم تبدیل کند و موضوع این که با سر کار امدن اقای خاتمی مردم ایران و دولتهای اروپائی و امریکائیها خاتمی زده شده اند و باید اعضاء فرقه هم خاتمی زدائی شوند !

رجوی داعشی در اوهام و خیالات ابلهانه خود مدعی بود که چون ایشان مریم قجر بعنوان رئیس جمهور باسمه ای معرفی کرده سران رژیم ایران هم در مقابل خاتمی را بعنوان ریئس جمهور انتخاب کرده تا  از سرنگونی نجات بدهند !

رجوی داعشی به اعضاء فرقه دستور داد علاوه بر اینکه همه باید از خاتمی عبور کنند و خاتمی زدائی شوند وهر عضوء فرقه با شاخص عملیات انتحاری به داخل ایران رفته عملیات نظامی ( ترور ؛ خمپاره زنی ) در داخل کشور انجام دهد تا خط خاتمی را بسوزانند و انقدردر داخل  ایران عملیات نظامی اجراء کنید که سران رژیم ایران مجبور شود فضاء را بسته و نظامی کنند و یا مجبور شوند خاتمی را برکنار و حتا دستگیر کنند !

سپس رجوی به حمایت اقشار مختلف مردم از اقای خاتمی پرداخت و با بغض وکینه حیوانی شروع به توهین کردن به ملت ایران کرد و گفت :

حساب ملت که معلوم ! ملت بی غیرت غرق در جیم ( مسائل جنسی ) هستند .

حساب این دانشجوهای قرطی ؛ سوسول و مهندس ها هم که برای خاتمی صوت و کف می زنند معلوم  باید بهشان گفت ما ریئس جمهور معرفی کردیم شما رفتید از خاتمی حمایت کردید !

سپس همه دانشجویان  ؛ مهندس ها را به جرم خیانت باید چسباند سینه دیوار تیر باران کرد !

حال رجوی داعشی با سوء استفاده ار روز دانشجو به دادن اطلاعیه های دروغین رو اورده و با شیادی و شامورته بازی می خواهد  وانمود کند که سری در میان دانشجوها دارد و  گویا جمعی از دانشجویان خوزستان یا گروهی از دانشجویان همدان از فرقه رجوی حمایت کرده اند ! در اصل این شیوه شناخته شده فرقه رجوی داعشی برای بزرگ کردن فرقه اش می باشد .

همچنین سایت فرقه رجوی داعشی  یک بیانیه بنام دامپزشک سابق محمد ملکی مزدور  در سایتهایش درج کرده که باید به ایشان هم بگویم دیر امدی ای نازنین !

اگر ۱۵ سال پیش به رجوی ارادت پیدا می کردی  ان موقع رجوی زنباره حتما با یک جهش انقلابی و ایدئولوژیک و مجاهد گونه دختر یا عروستان را به عقد خو دش در می اورد و راه سرنگونی درحرمسرایش بر روی تخت هموار می کرد .

اما به نظر می رسد این مزدور مفلوک به جزء نشخوار کردن یاوه های رجوی برای دریافت دلارهای خونین برای خرج فرزندش در بلاد کفر هیچ راه دیگری ندارد و مثل رجوی داعشی وعده سرنگونی و دگر گونی را به دانشجو ها پیش گش کرده که این بیانیه همانند پارس نشسته هم نیست بلکه  می ماند به زوزه های سگ استخوان خورده که موقع خوردن استخوان دهانش اب می افتد ولی موقع دفع ماتحت اش میسوزد و از سوزش زوره می کشد حالا ملکی مفلوک هم با دریافت دلارهای خونین از رجوی داعشی زوزه های جانسوزش را از طریق سایتهای فرقه رجوی داعشی به نمایش می گذارد .

اما به رجوی داعشی باید گفت بفرما این میدان اگر توانستید از میان ۵ ملیون دانشجو ۵۰ نفر در یک جا جمع کنی تا از رجوی داعشی حمایت کنند انوقت می توانی ادعا داشته باشی . مطمئنم ملت ایران و بطور خاص دانشجویان و فرهنگیان و جامعه روشنفکر ایران چه در داخل و یا خارج از ایران مثل همیشه به جفنگ ؛ یاوه گوئی های رجوی داعشی اهمیتی نخواهند داد حتا درون خانه و اطاقهای خود بعنوان حمیات از فرقه رجوی داعشی یک دقیقه هم به حالت اعتراض نخواهند ایستاد چه برسد به اینکه بخواهند به پیروی از اطلاعیه های رجوی داعشی یک هفته اعتراض کنند  .

 مطمئن ملت ایران ؛ بطور خاص قشر دانشجو ؛ روشنفکر ایرانی هیچ وقت وطن فروشی ؛ خیانت ؛ جنایت ؛ خود فروشی رجوی داعشی به سرویسهای اطلاعاتی مثل موساد ؛ شیوخ مرتجع عرب  فراموش نکرده و نخواهند کرد .

به مریم قجر داعشی هم می گویم طبق روش ثابت هر ساله به مناسبت روز دانشجو خوابهای پنبه دانه ات را تکرار کن امسال هم روز دانشجو خواهد رسید و خواهید دید که اب از اب تکان نخواهد خورد و شما بعنوان رئیس  جمهور حسرت به دل ترشیده با ان سران فرقه مخ پوسیده همچنان به دیدن خوابهای پنبه دانه به مناسبتهای مختلف دیگر ادامه بدهید .

پاریس : محمد رزاقی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید