تظاهرات مجاهدین خلق، فرقه رجوی، در کانادا

0
178

تظاهرات مجاهدین خلق، فرقه رجوی، در کانادا

 همایون کهزادی و علیرضا نصراللهی، انجمن یاران، پاریس، دوم دسامبر ۲۰۱۶:…  خنده بازار ودلقک بازی تعدادی از هواداران مجاهدین در کانادا باعث سرگمی خبرنگاران وتفریح مردم شده بود این روزها ما فکر میکردیم که دیگر فقط سازمان پایگاه اجتماعی ندارد اما بعد از درج خبر این تظاهرات در مونترال کانادا فهمیدیم که از این حرفها گذشته کاش پایگاه اجتماعی …

همایون کهزادی، یاران ایران، دوم دسامبر ۲۰۱۶:
لینک به منبع

تظاهرات هواداران مجاهدین در مونترال کانادا

خنده بازار ودلقک بازی تعدادی از هواداران مجاهدین در کانادا باعث سرگمی خبرنگاران وتفریح مردم شده بود این روزها ما فکر میکردیم که دیگر فقط سازمان پایگاه اجتماعی ندارد اما بعد از درج خبر این تظاهرات در مونترال کانادا فهمیدیم که از این حرفها گذشته کاش پایگاه اجتماعی نمیداشت خیلی سنگین تر از این بود باعث خنده وسرگرمی شوند

راستی نمیدانم با چه روی این سازمان هر بار فیل هوا میکند مثلا جریان همین تظاهرات که با عث خنده همگان شده

مثلا نوشته بودند که اعلام فرزندان ایران را متوقف کنید جنابی که این نوشته را به دست اینها داده اید خودتان به چند شیوه همین کار را میکنید بعد دست پیش را میگیرید که پس نیفتید

راستی چه کسی با بمبگذاری وانتحاری مردم ایران را به خاک وخون میکشید

راستی چه کسی اسیران دربندی را که حاضر نبودند که برده شما باشند را سر به نیست میکرد

راستی چه کسی در زمان جنگ به دشمن گرا میداد که مردم ایران را زیر توپ وبمباران به کشتن دهد

راستی چه کسی مخالفین خودش را که روزی عضو همان سازمان بودند را به دست دولت صدام راهی زندانهای ابوغریب میکرد

چه کسی جوانان ایران را فریب میداد وگوشت جلوی توپ میکرد

چه کسی کرد ها را زیر شنی تانکهای خود له میکرد

اگر واقعا به دنبال ظالم ومظلوم هستید لطفا دهان مبارک خودتان را بکوبید که این همه را به خاک وخون کشیدید

اگر به فکر مردم وجوانان ایران هستید لطف کنید به اسیرانی که دربند تان هستند اجازه دهید راه خودشان را انتخاب کنند

اگر به فکر مردم ایران هستید لطفا بنزین روی اتش تحریمها نریزید

اگر به فکر جوانان ایران هستید انها را وادار به قیام وشورش نکنید که بتوانید از اب گل الود بهره خود را صید کنید

وهزاران اگر دیگر این شعبده بازیها وشوها دیگر هیچ رنگی ندارد گذشت ان زمانی که گوشی برای شنیدن این همه بازیها وجود داشت دیگر نه اشرفی در کار است ونه لیبرتی البانی هم دو شقه شده وبه زودی عاقبت ان مثل اشرف ولیبرتی است پس لطفا چراغی را که به خانه رواست به مسجد نبرید

همایون کهزادی

علیرضا نصراللهی، یاران ایران، دوم دسامبر ۲۰۱۶:
لینک به منبع

پخش بیش از ده ها هزار بروشور و تراکت در پاریس و حومه

 Alireza_Nasrollahiدر جواب همایش سازمان مجاهدین که در روز شنبه در پاریس تحت عنوان حقوق بشر اجرا شد ما جمعی از جدا شده گان تصمیم گرفتیم که با پخش بیش از دهها هزار تراکت و بروشور در دو روز متوالی در پاریس و حومه دست به افشاگری زده و ماهیت کثیف این فرقه را در میان شهروندان فرانسوی و توریستهای کشورهای مختلف روشن کنیم.

چیزی که ما را خیلی قوت داد استقبال همگانی مردم از روش کار ما برای انتقاد از سازمانی که زمانی خود ما درون آن بودیم و الان داریم برعلیه آن افشاگری میکنیم.

وقتی مردم متوجه می شدن که ما و تمامی کسانی که در درون این تشکیلات بودیم چقدر رنج و سختی کشیده ایم با ما احساس همدردی میکردنند.

ما اعضای جداه شده از این فرقه بعد از مشکلات بسیار چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ زمانی توانستیم بروشور هایی به دو زبان فرانسه و عربی به چاپ برسانیم و آن را در ابعاد گسترده در میان مردم پخش کنیم.

هدف ما از این کار فقط و فقط روشن کردن چهره واقعی این فرقه در میان مردم دنیا هست،که بدانند که این فرقه خطرناکتر از داعش میباشد.

امیدوارم ما با کمک همه مردم دنیا و به خصوص مردم شریف ایران بتوانیم نسل هرچه خائن و مزدور را از سر این آب و خاک کوتاه کنیم.

کمک های شما خانواده ها جداشده از این فرقه تا به الان باعث دل گرمی ما برای ادامه در این راه بوده و میباشد با تشکر از همه شما

علیرضا نصراللهی انجمن یاران ایران

پاریس

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید