نامه سرگشاده میرباقر صداقی به دفتر کمیساری عالی پناهنده گی در شهر ژنو…

0
341

نامه سرگشاده به دفتر کمیساری عالی پناهنده گی در شهر ژنو برای درخواست تماس خانواده گی

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، شانزدهم نوامبر ۲۰۱۶:… از آنجائیکه فرقه ضد خانواده رجوی عزیزان ما را به اسارت و برده گی برده است و امکان هیچ تماس خانواده گی را به ما خانواده ها نمیدهد مدتیست تنها راه چاره را در این یافتم شاید با تماس با ارگانهای بین المللی و درخواست کمک از آنها فرقه خانواده ستیز رجوی را مجاب کنم تا اجازه تماس برادرم میر واقف صداقی را با مادر … 

لینک به منبع

نامه سرگشاده به دفتر کمیساری عالی پناهنده گی در شهر ژنو برای درخواست تماس خانواده گی

​از آنجائیکه فرقه ضد خانواده رجوی عزیزان ما را به اسارت و برده گی برده است و امکان هیچ تماس خانواده گی را به ما خانواده ها نمیدهد مدتیست تنها راه چاره را در این یافتم شاید با تماس با ارگانهای بین المللی و درخواست کمک از آنها  فرقه خانواده ستیز رجوی را مجاب کنم تا اجازه تماس برادرم میر واقف صداقی را با مادر پیرم را بدهد, مادرم به شدّت مریض هست و نیاز دارد در این دوران کهولت یعنی در سن هفتادوهفت سالگی  بعد از بیست وهفت سال دوری و بیخبری با پسرش میر واقف صداقی حتی چند دقیقه هم شده تماس تلفنی داشته باشد اما دریغ از یک جو انسانیت و شرف در مجاهدین و رهبران آنها .  بنا به سنّت خود مجاهدین من هم برای گزارش به خلق قهرمان و ثبت در سینه تاریخ متن نامه به زبان فرانسوی به همراه ترجمه در اینجا میآورم تا مردم و خلق قهرمان خود قضاوت کنند که چه حیوان صفتانی خواهان سهیم شدن در قدرت هستند .

اما متن ترجمه  نامه :

خانمها و آقایان محترم

درخواست برای برنامه ریزی تماس و  ارتباط در کمپ کمسیاریای عالی پناهندگی در تیرانا با میر واقف صداقی  متولد سال ۱۹۵۹ ملیت ایرانی .

من با شما در مورد برادرم که بیست وهفت سال از او بیخبر بودیم صحبت میکنم بدنبال اطلاعات کسب شده از اینترنت برادر من میر واقف صداقی در سال دوهزارو پانزده از کمپ لیبرتی عراق به اردوگاهی در تیرانا منتقل شده است .

من و  مادرم از پیدا کردن او بسیار خوشحال خواهیم شد. در حال حاضر ما بسیار دوست داریم در اسرع وقت با او تماس داشته باشیم و با او دیدار کنیم.

از آنجائیکه ما آدرس و امکان تماس نداریم امیدوار هستیم شما به ما کمک و راهنمائی لازم را بکنید تا ما با او تماس بگیریم ومن بتوانم  با برادرم میر واقف  در تیرانا ملاقات  کنم .

به امید دریافت پاسخ دلگرم کننده از شما , از شما سپاسگزارم در پیشبرد کارها ,  با بیشترین احترامات

میر باقر صداقی

نامه میر باقر صداقی به سازمان ملل برای نجات برادرش از فرقه رجوی

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید