آیا باند رجوی ، فوکو یاما را می شناسد؟!

0
407

آیا باند رجوی ، فوکو یاما را می شناسد؟! 

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، چهاردهم نوامبر ۲۰۱۶:… فرقه ی رجویه که اهل مطالعات عمیق و دنبال کشف روابط علت ومعلول ها نبوده وبا هدف گیری  قسمت های ناآگاه جامعه ، به شعار دادن مشغول است ، درجریان انتخاب ترامپ سخت دچار سردرگمی شده و ه رنوشته ای را که انتخاب این سوپر میلیاردر مستقل آمریکائی را هدف بگیرد، در رسانه های خود درج میکند! … 

http://iran-interlink.org

آیا باند رجوی ، فوکو یاما را می شناسد؟!

۲۴/۰۸/۱۳۹۵شمسی

محافل گوناگون چه درخارج وچه در داخل ایران، به بررسی انتخاب شوک آفرین ترامپ پرداخته اند و بدلایل روشن وناروشنی، به کنه قضیه نپرداخته و برخورد های سطحی درجریان مبارزات انتخاباتی را ، درایام بعد ازانتخابات هم پیشه کرده وتلاش برای دررفتن از عوارض تحلیل مشخص ازاوضاع معین میکنند!

فرقه ی رجویه که اهل مطالعات عمیق و دنبال کشف روابط علت ومعلول ها نبوده وبا هدف گیری  قسمت های ناآگاه جامعه ، به شعار دادن مشغول است ، درجریان انتخاب ترامپ سخت دچار سردرگمی شده و ه رنوشته ای را که انتخاب این سوپر میلیاردر مستقل آمریکائی را هدف بگیرد، در رسانه های خود درج میکند!

فوکو یاما  هم بعنوان یکی از نظریه پردازان نئولیبرالیزم اقتصادی ، ازشمول این قاعده خارج نشده و باند رجوی بدون اینکه بداند اوچه میگوید وچه میخواهد ویا لااقل موضع خودش درباره ی این مرد جنجالی تئوریزه کننده ی جهان تک قطبی به سرپرستی آمریکا را روشن کند ، به نقل نوشته ای ازاو پرداخته ومن مطمئنم که این فرقه ی منحط، ابدا سری ازموضوع برنیآورده وخواسته است بگوید که انتخاب ترامپ- بدون اینکه من قضاوت نهائی خود را درمورد عملکرد آتی اش داشته باشم- بی فایده بوده وبه تبع آن مردم آمریکا بهتر بود که هیلاری کلینتون صهیونیست را انتخاب میکردند!

 توضیح مختصر این مسئله لازم است که فوکو یا ماها نظریاتی میدهند وسپس میگویند که این نظریات قابل اثبات نیست و باید که بصورت ایمانی پذیرفته شود!!

 با این القای ذهنی، وقتی یک نظریه ی این جماعت درخدمت یک درصدی های مرفه جهان ، درعمل به شکست منتهی میشود، با پررویی زیاد جواب میدهند که مشکل از تئوری های آن نبوده بلکه این مجریان بودند که نتوانستند ، نظریات غیر قابل نقد آنها را تمام وکمال اجرا نمایند!

نوشته ی فوکو یاما  درمورد انتخاب ترامپ که رجویه آنرا با خوشحالی تمام رسانه ای کرده، برهمان سبک وسیاق معمول این نظریه پردازان استوار است و خلاصه ی کلامش این است که برنامه های ترامپ بحد کافی روشن نیست وسبب مشکلاتی درعین اجرا خواهد شد!

این نطریه پرداز برجسته و همواره طلبکار که سینه چاکان زیادی درمحافل روشنفکری بریده ی ما ایرانی ها دارد، درتحلیل دلیل انتخاب ترامپ نگفته است که غلط بودن نظریات امثال او بوده که هیلاری معتقد به این نظریه ها را باین روزانداخت!

کسانی که مبارزات انتخاباتی آمریکا را با دقت درخور پیگیری میکردند، بخوبی مشاهده نمودند که ورود برنی سندرز ازحزب دموکرات وکشاندن جوانان به مبارزات انتخاباتی که با وعده های شبه سوسالیستی همراه بود ، علت اصلی پرشور بودن این انتخابات بود!

حزب دموکرات اما، در اواخر کار زیر اورا خالی نمود ونگذاشت که نهضت بزرگش را که شروع کرده بود به پایان برساند و باو اجازه ی محک خورده شدن با رای مردم نداد!

با انتخاب ترامپ که بطور زیرکانه شعارهای برنی سندرز را پی گرفت ، معلوم شد که درصورت همکاری حزب دموکرات تحت چنبپره ی خانواده ی کلینتون ، این برنی سندرز بود که انتخاب میشد ونه هیلاری که ابدا اعتراضی به وضع موجود نداشت و درشکل وشمایل یک عضو مهم حکومتی ظاهر می شد!

با این وجود، چه انتخاب ترامپ درست باشد وچه نادرست واینکه آیا او مانند اوباما که با شعار ” امید ” مردم را بنفع خود پای صندوق ها آورد ودرنهایت امر، ازقدرت خود برای نجات بانک ها-  ونه مردمی که خانه هایشان بنفع بانک ها مصادره شد – استفاده کرد وبه  ” امید ” خیانت کرد- عمل میکند یانه – درآینده روشن خواهد شد.

اما نیت باند رجوی از دخول دراین مباحثات، کم وبیش قابل فهم بوده وتاحد زیادی میتوان به دلواپسی آن درانتخاب ترامپ پی برد با توجه به خبرزیر که میتواند آلترناتیو اخبار رسمی ومسلط جهانی باشد:

” میزگرد در مسکو، پس از پیروزی ترامپ: روسیه با کدام دیدگاه هابه استقبال پیروزی ترامپ رفت؟- ترجمه – نعمت بوستانی – چهارشنبه شب، (پس اعلام نتایج انتخابات امریکا) تلویزیون “روسیه امروز”

میزگردی را با شرکت چند خبرنگار داخلی، دو خبرنگار امریکائی، چند تن از نمایندگان مجلس دوما، زوگانف دبیراول حزب کمونیست روسیه، مسئول رابطه فرهنگی آمریکا و روسیه، یک نماینده از جامعه یهودیان روسیه و… تشکیل داد که بمدت ۲ ساعت ادامه داشت. رئوس مطالبی که دراین میزگرد مطرح شد را می خوانید:

۱-  آمریکا با بدهی ۳۲ تریلیون دلاری، بدهکار ترین کشور جهان است.

۲- سیر فقیر شدن طبقات متوسط در آمریکا از سال ۷۰ تا به امروز ادامه دارد.

۳ – امریکا در این سالها توجه به پیشرفت ساختار صنعت و کشاورزی نکرد. به عنوان مثال در ۳۰ سال گذشته در بزرگترین شهر این کشور، نیویورک حتی یک پل و یا تونل ساخته نشده است.

۴- نئولیبرالیسم و یا جهانی شدن نه تنها مردم آمریکا را بلکه جوامع اروپایی را نیز به سیر قهقرایی کشانده است.

۵- ترامپ فردی است عملگرا و زندگی گذشته او نشان داده که به تولید و ایجاد کار برای دیگران توجه داشته است.

۶ – او بر این باور است که باید برای تولید داخلی، صنعت این کشور به روز شود و برای زحمتکشان شغل فراهم شود.

۷- در سخنرانی های انتخاباتی خود همواره تاکید کرد که او خواهان تغییر حکومت ها در جهان نخواهد بود و به جای توسل به روش های نظامی با دولت های جهان راه گفتگو را در پیش خواند گرفت.

۸- از این به بعد دولت های اروپایی روی حمایت های آمریکا نباید حساب کنند.

۹ – ما با نظر مردم کریمه و الحاق آن به روسیه احترام خواهیم گذاشت و آن را به رسمیت خواهیم شناخت.

۱۰- اکثریت مردم آمریکا با انتخاب ترامپ به سیاست جنگ و خون ریزی که کلینتون وعده می داد “نه” گفتند. مردم آمریکا سیاست های جنگی کلینتون را تجربه کرده بودند.

۱۱- ترامپ بعد از پیروزی قول داده تا عوض مالیات گرفتن از طبقات ورشکسته و فقیر این کشور قانون مالیات بر ثروت را اجرا کند.

۱۲ – آیا می دانید ترامپ بیش از بیست کتاب تالیف کرده است و تعدای از کتاب های او در ایران هم به زبان فارسی ترجمه شده است؟

۱۳- ما باید از فرصت پیش آمده برای احیای اقتصادی کشور خودمان به بهترین وجه بهره بگیریم. بودجه لازمه را برای برداشتن فشار از شانه های مردم و مستحکم کردن روابط اجتماعی اختصاص بدهیم .

https://kprf.ru/party-live/cknews/160068.html

صابر

*** 

National Security: Could Maryam Rajavi (Mojahedin Khalq) blackmail her friends in high places – Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید