چه کسانی زمینه ساز کشتار سال ۱۳۶۷ بودند؟

0
178

چه کسانی زمینه ساز کشتار سال ۱۳۶۷ بودند؟

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، دهم نوامبر ۲۰۱۶:… مسعود رجوی همواره به قدری مشتاق و مشوق اعدام و کشتار بود که در ۱۳۸۸ در جریان جنبش سبز و اعتراض به نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری، در یک نشست عمومی در قرارگاه اشرف گفت: این جوانان و دانشجویان سوسولی که چشم به انتخابات رژیم دوخته و به مبارزۀ سیاسی و فرهنگی معتقدند نه به مقاومت … 

لینک به منبع

چه کسانی زمینه ساز کشتار سال ۱۳۶۷ بودند؟

در ۲۷ سال گذشته یک روی سکۀ کشتار های تابستان ۱۳۶۷ تا کنون رو شده است . بدون اغراق نزدیک به هزار مقاله و چند ده جلد کتاب نوشته شده است. سخنرانی ها و گرد همائی های زیادی تحت عنوان کشتار های سال ۶۷ برگزار شده است. در تمام این سالیان یک بعد این کشتار ، موج اعدامها، قتل عام و هر اسمی که بخواهیم بگذاریم روشنگری شده است که پیشتاز تمامی این سخنوران یا نویسندگان شادروان آقای منتظری بود که به این اعدام ها اعتراض کرد. او به طور واقعی پا به میدان نهاد و همگان می دانند که زنده یاد بهای این اعتراض را تا زمانی که در قید حیات بود پرداخت و از موضع خودش هم کوتاه نیامد. حتی همین آقای منتظری هم یک بعدی به مسأله نگاه کرد و جنبه های دیگر آن را باز نکرد. در حالی که می دانست باعث و بانی و زمینه ساز اصلی این کشتار ها و اعدام ها چه کسانی هستند؟.

بعد از آقای منتظری، نخست وزیر وقت یعنی آقای میرحسین موسوی هم که در سال ۱۳۶۷ استعفا داد ولی از سوی آقای خامنه ای ریئس جمهور وقت پذیرفته نشد. وی اعتراض داشت که به عنوان نخست وزیر چرا در جریان قرار ندارد. اگر از سال ۱۳۶۷ به این سو مسألۀ کشتار و اعدام ها را مرور کرده باشیم خواهیم دید که هیچ موقع مسئولان جمهوری اسلامی این کشتار و اعدام ها را انکار نکرده اند. آخرین مورد آن اظهارات علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران بود که وزیر دادگستری رژیم را زیر ضرب برد. او از بلندگوی مجلس اعلام می کند که در رابطه با کشتار ۶۷ باید شفاف سازی شود و دست اندرکاران آن باید از مردم بخاطر کشتار و اعدام ها معذرت خواهی کرده و خسارت را جبران کنند. در این رابطه گفتنی ها زیاد گفته شده اما هیچ موقع تمام جنبه های این کشتار باز و موشکافی نشده است.
اما روی دیگر سکه این کشتار ها چیست؟ اگر هموطنان در سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲ نشریات فرقه رجوی را که سخنرانی های مسعود رجوی را عموما انتشار می داد پیگری کرده باشند می بینند که رجوی سرنخ هایی را در این رابطه می داد. دوستان جدا شده تماما به یاد دارند که مسعود رجوی در نشست توجیهی که برای عملیات دروغ جاویدان برگزار کرده بود به روشنی توضیح داد که: «اگر اگر شکست بخوریم رژیم خمینی به صغیر و کبیر ما در زندان ها هم رحم نخواهد کرد و تمامی زندانیان را قتل عام خواهند نمود، حتی حتی هواداران فاز سیاسی که دنبال زندگی شان رفته اند سراغ آنها هم خواهند رفت و به خانواده های ما هم رحم نخواهند کرد….».

مسعود رجوی نه تنها می دانست تمامی افراد شرکت کننده در عملیات کشته خواهند شد بلکه این را هم بخوبی می دانست که بعد از این عملیات چه کشتارهایی در داخل زندان های ایران صورت خواهد گرفت. بگذریم که رقم این اعدامها بسیار کمتر از آن رقمی است که مسعود رجوی می خواست و پیش بینی می کرد و بعد از این کشتار هم آن را اعلام کرده است یعنی رقم سی هزار اعدام!! رقمی که هیچ شاهدی و تحلیل گری از جمله آقای منتظری نیز آن را قبول نداشته و ندارد و تعداد واقعی نزدیک پنج هزار نفر اعلام شده است. مسعود رجوی همواره به قدری مشتاق و مشوق اعدام و کشتار بود که در ۱۳۸۸ در جریان جنبش سبز و اعتراض به نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری، در یک نشست عمومی در قرارگاه اشرف گفت: این جوانان و دانشجویان سوسولی که چشم به انتخابات رژیم دوخته و به مبارزۀ سیاسی و فرهنگی معتقدند نه به مقاومت مسلحانه حقشان وحکمشان اعدام است، باید همه شان را در جلو دانشگاه به سینه دیوار چسباند!!

این رهبر فرقه به قدرت نرسیده این طور زمینه ساز کشتار ها و اعدامها است ببینید اگر بقدرت می رسید چه ها می کرد! در طی این سالیان شاهد بودیم و هستیم که فرقه رجوی تمام تلاش خود را کرده و مظلوم نمائی می کند که بیش از ۳۰ هزار نفر درسال ۱۳۶۷ اعدام شدند و با اجاره کردن تعدادی افغانی ، عرب ، افریقایی، و اروپایی شرقی و افراد بی خانمان آمریکائی و برگزاری سیرک هایی عوامل خارجی را که با هدف مشخصی به دنبال این فرقه هستند برای تبلیغات مرگ خواه و مرگ خوان خود بازار گرمی می کند. اما کسانی که ایرانی هستند و شناخت کافی از این فرقه دارند چی ؟ ایا این افراد و شخصیت ها هم واقعا از موضوع بی خبرند؟ یا اینکه نمی خواهند بهای این موضع گیری را بپردازند؟! نمی توان گفت این افراد که ادعا دارند سیاسی هستند و در جریان مسائل روز قرار دارند در این رابطه بی خبر هستند و اطلاعی ندارند. از تمامی این افراد فقط آقای ایرج مصداقی است که به همۀ جوانب این جریان پرداخته و آمار واقعی این کشتارها را بیان کرده است که بطور دقیق اعدام ۴۴۸۲ نفر را شامل می شود. وی بارها هم اعلام کرده هرکسی در این رابطه حرفی دارد می تواند با اعداد و ارقام بیایند و بحث کنند.

همانطور که هموطنان از دیر باز در جریان هستند فرقه رجوی در سال های مختلف با فراخوان دادن ها و برگزاری آکسیون های اجاره ای مختلف تمام تلاش خود را کرده است که این کشتار یا قتل عام ها را ۳۰ هزار نفر به خورد رسانه ها بدهد. به جدید ترین دروغ فرقۀ رجوی که روز ۱۴ آبان بود توجه کنید: (شاهین قبادی در مصاحبه با فارینر، گفت: : ما به اطلاعات جدید و مستحکمی درباره وسعت و تعداد مقامات رژیم ایران که در قتل‌عام ۶۷ مشارکت داشته‌اند، دست یافته‌ایم. تعدادی از مزارهای جمعی که بخشی از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در آنها به خاک سپرده شده‌اند، اخیراً در ایران کشف شده است). در پایان باید گفت اگر دادگاهی و محاکمه ای هم بخواهد برگزار بشود باید علاوه بر تمامی دست اندرکاران این کشتار زمینه سازان آن و در رأس آنان شخص مسعود رجوی نیز به پای میز عدالت کشانده شوند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید