سید امیر موثقی: فرقه تروریستی رجوی و رفتن به زیرحمایتهای عربستان

0
240

فرقه تروریستی رجوی و رفتن به زیرحمایتهای عربستان

 سید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، هفتم نوامبر ۲۰۱۶:… از بعد از سر نگون شدن دولت عراق و همچنین تو سری خوردن های مکرر فرقه ترو ریستی رجوی در جوامع حقوق بشری مریم قجر بران شد تا از شرایط سیاسی که بین ایران و کشور عربستان پدید آمده است همچون مسعود رجوی خائن که در دوران جنگ بین ایران و عراق از فرصت استفاده کرد و خودش را تو بغل دولت صدام انداخت  و حالا … 

لینک به منبع

فرقه ترو ریستی رجوی ورفتن به زیرحمایتهای عربستان

از بعد از سر نگون شدن دولت عراق و همچنین تو سری خوردن های مکرر فرقه ترو ریستی رجوی در جوامع حقوق بشری مریم قجر بران شد تا از شرایط سیاسی که بین ایران و کشور عربستان پدید آمده است همچون مسعود رجوی خائن که در دوران جنگ بین ایران و عراق از فرصت استفاده کرد و خودش را تو بغل دولت صدام انداخت  و حالا نوبت مریم قجر می باشد که خودش را عریان تر از مسعود تحویل دولت عربستان بدهد البته که اینبار شرایط ر ا دولت عربستان برای فرقه رجوی تهیه و تنظیم و در نهایت اعلام میکند .

بله در اولین پیش پرداخت که دولت سعودی به مریم داد در تابستان گذشته در پاریس این بود که از طرف دولت عربستان اعلام شود در گرد همایی چند صد نفری در پاریس که مسعود رجوی فوت کرده است و ازین پس مریم قجر هست که بطور تمام و کمال مسئولیت کار های فرقه ای و خائنانه تشکیلات رجوی را بر عهده دارد و دولت عربستان هم با مریم قجر پیمان نامه هایی را به امضا می رساند تا بتوانند برای دولت سعودی به کار اید همچون دولت عراق از این رو باید که مریم قجر نقش بسیار کلیدی برای دولت عربستان داشته باشد تا بین روابط ایران و عربستان خوب بهم بخورد و عربها بتوانند شرایط خوبی را برای فرقه رجوی مهیا سازند تا همچون قبل فرقه رجوی که دولت عراق خوب به این فرقه سرویس میداد بتوانند از دولت سعودی هم خوب سرویس بگیرند و برای دولت عربستان جاسوسی و وطن فروشی و خیانت به خلق کنند

بله این ترفند رجوی سالیان سال هست که تکرار می شود و خودش را به شیوه ای به دامن عربها می اندازد تا بتواند ماهیت سیاسی خودش را حفظ کند و  تشکیلات از پاشیده شده اش را به هر قیمتی که شده سرپا نگه دارد امروز رجوی ها شیپور چی دولت عربستان بر علیه ایران شده اند و سینه چاکان داعش و ادم کشانی که در سوریه و عراق گردن میزنند و به نام خدا و رسولش هر جنایتی را مرتکب میشوند . بله براستی چرا باید فرقه رجوی بخش قابل توجه ای از برنامه های سیمای خودش را به کشتار سوریه و حمایت از داعش سوریه اختصاص دهد . چرا و به چه دلیل باید که رجوی همواره به خواسته های دولت عربستان که بر ضد منافع ملی و میهنی ایران و ایرانی هست تن بدهد .

امروزدولتهای امریکا و انگلیس و اسرائیل دیگر خود بطور مشخص دست از حمایتهای این فرقه بر داشته اند و اینها را به گماشته های خود تحویل داده اند  تا در زمانهای مشخص از این ابلهان استفاده های خودشان را ببرند و و بعد هم سیفون سیاسیتان را بکشند و از بوی تعفنشان خلاص شوند .

بله امروز دولت عربستان به خوبی از مریم قجر میز بانی و حمایت می کند تا شاید که همچون دولت صدام بتواند در زمان مشخص از این فرقه بر علیه ملت ایران استفاده کند

اما من به عنوان یک جدا شده از این فر قه رجوی به دولت عربستان و سایر دولتهای حمایت کننده از این فرقه جنایت کار و خائن و مزدور میگویم که از سرنگون شدن دولت صدام درس عبرت بگیرید و با اتش این فرقه بنیان خود را تبدیل به خاکستر نکنید .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید