به دید باند رجوی، شاه پرستان فعال شده نباید بازداشت شوند!

0
196

به دید باند رجوی، شاه پرستان فعال شده نباید بازداشت شوند!

ارسال شده از طرف آقای حمید تبریزی ـ با تشکر از ایشان ـ  12/08/1395

شورای ملی مقاومت که همان نام مستعار فرقه ی ضد آزادی رجوی باشد، حساب زیاد وبی قواره ای برروی تجمع عده ای ازباستانگرایان افراطیکه اگر این آزادی بنفع آنها ادامه داشته باشد ، مشکلات امنیتی غیر قابل پیش بینی ای برای کشور بوجود خواهند آوردبازکرده وبطور مرتب به درج اعلامیه ها وفراخوان ها بنفع این حرکت بغایت مشکوک پرداخته است.

درآخرین اطلاعیه ی این جریان فرصت طلب و غیر متعهد به پرنسیب های اخلاقی وملی ، چنین آمده است :

فراخوان به آزادی فوری دستگیر شدگان تظاهرات پاسارگاد تاریخ درج خبر -1395:08:11علی صالحی، دادستان جنایتکار رژیم در شیراز، روز دوشنبه ۱۰ آبان (۳۱ اکتبر) از دستگیری شماری از شرکتکنندگان در تظاهرات ۷ آبان در پاسارگاد خبر داد. وی گفت: « اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بودلیدرها و سرشاخه‌های اصلی این تجمع که به سردادن شعارهای هنجارشکنانه و ضدارزش‌ها اقدام کرده بودند، دستگیر شدندبرای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و .. برخورد قضایی لازم با آنها صورت خواهد گرفت» (خبرگزاری حکومتی مهر۱۰ آبان.

کجای این حرف های دادستان شیراز غیر منطقی است وبخصوص که گفته است لیدرها وسردسته ها مورد تعقیب قرار خواهند گرفت ونه فریب خوردگان واحساساتی شدگان مقطعی؟

آیا توسل به کوروش که ازنظر محمدرضا پهلوی شاه شاهان بود ودرزمانی که مردم ایران درطول یکصد سال زندگی سیاسی خود مخالفت خود را بااین سیستم ارتجاعی آشکار ساخته و سرانجام در22بهمن 1357 این لکه ی ننگ راازتاریخ خود ستردند ، دارای وجاهت اخلاقی وقانونی است ویا دهن کجی به بزرگترین اقدام دموکراتیک مردم ایران بحساب میآید؟!

انتخاب محل اعتراض که ابدا اصالت آن مورد تایید کارشناسان غیر سلطنتی قرار نگرفته ، بشدت مورد شک وشبهه است و تنها رادیواسرائیل ،بی بی سی و مشابهین آنجا را برسمیت شناخته وازماه ها قبل برای این گردهم آیی استارت های لازم را میزدند!

دوباره:

در روز ۷ آبان هزاران تن از مردم شهرهای مختلف در اعتراض به سیاستهای ضدملی و ضد ایرانی رژیم آخوندی در بزرگداشت کوروش کبیر در آرامگاه وی در پاسارگاد دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان شعار می دادند: « مرگ بر دیکتاتور»، «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن»، « سردار بی مروت، ایران را کرده غارت»، «آزادی اندیشه با ریش و پشم نمی شه»، «حکومت آخوندی فقط ظلم، فقط جنگ» . این مراسم غیظ و کین سردمداران رژیم را به دنبال داشت .

اولا لقب کبیر به کوروش ازطرف رضاخان مهتر داده شده بود و میزان اعتبار این لقب بسته به اعتباری است که این قزاق سرسپرده ی انگلیسی دارد! وعجیب اینکه حتی درشاهنامه ی فردوسی هم، اسمی هم ازکوروش ذکر نگردیده وصفاتی بنفع او تراشیده نشده است!

ثانیا تعداد دیکتاتورها زیاد است واین مرگ گفتن ها شامل رجوی وادوات حقیرش هم میشود!

ثالثا، دولت ایران مانند هردولت دیگر عاشق چشم وابروی این و آن ویا دشمن دائمی کسی نیست وبرخوردها واقداماتش در چهارچوب منافع ملی بوده وبخوبی میداند که اگر درسوریه جلوی فتنه های بزرگ را نگیرد، مجبور میشود درمرزهای خود با هزینه های هزاران برابر ، بااین فتنه گری بزرگ تاریخ که نامش ایجاد خاورمیانه ی بزرگ با تکه پاره کردن کشورها وازجمله کشور ما میباشد ، محقق می شود ، مقابله نماید وبنابراین ایران برای خودش میجنگد ومنت چندانی برسر دیگران نمیگذارد!

همینکه ایران درسوریه میجنگد وخطر بزرگ را از مرزهای خود دور میکند درمسیر( فکری به حال مردم) است.

آیا شعار این شرکت کنندگان درمراسم بغایت مشکوک پاسارگاد با عملشان درتوسل به کوروش ( با ریش وپشم فراوان – که ازنظر شعار دهندگان مانع آزادی است؟! ) درتعارض نیست؟!

درپایان:

مقاومت ایران عموم مردم به ویژه جوانان را به اعتراض علیه این دستگیریها و همبستگی با خانواده آنها فرا می خواند و از کلیه مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر خواهان اقدام فوری برای آزادی بازداشت شدگان است .

مقاومت ایران که همان صورت استحاله شده ی سازمان مجاهدین خلق ضد پادشاهی و طبعا ضد کوروشی بوده، هرگز حاضر نمیشد که ازاین شاه شاهان با لقب کبیر یاد وتمجید کند وبنابراین وقتی ما فریاد می زنیم که سازمان مجاهدین ازبین رفته ، کسی برما خرده نگیرد!

حمید تبریزی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید