محمد رزاقی:نامه سرگشاده به عاصمه جیلانی جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل …

0
211

نامه سرگشاده به عاصمه جیلانی جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران

 محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و هفتم اکتبر ۲۰۱۶:… باید به اطلاع شما برسانم که چیزی بنام سازمان مجاهدین خلق ایران دیگر وجود خارجی ندارد .بلکه  یک فرقه تروریستی و مافیائی هست که سران این فرقه هم اکنون به رجوی داعشی و مریم قجر داعشی معروف هستند . من در مدتی که در عضویت این فرقه بودم شاهد مناسبات غیرانسانی رهبران این فرقه با اعضاء خود بودم . رجوی … 

لینک به منبع

نامه سرگشاده به عاصمه جیلانی جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران

 محمد رزاقیسرکار خانم عاصمه جیلانی جهانگیر گزارشگر سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران .

با سلام واحترام .

ضمن تبریک انتصاب جنابعالی به عنوان گزارشگر جدید سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران .

قبل از پرداختن به موضوعات اصلی و علت نوشتن این نامه اجازه می خواهم بصورت مختصر خودم را معرفی کنم .

 اینجانب محمد رزاقی عضو سابق سازمان مجاهدین خلق ایران هستم که به مدت نزدیک به بیست سال بصورت شبانه روزی در اردوگاههای اهدائی صدام به رجوی بهترین دوران زندگی ام را سران این فرقه به فنا دادند .

خانم عاصمه جیلانی جهانگیر .

در این نامه کوتاه میخواهم به ۲ مموضوع اصلی اشاره مختصر کنم .شاید این افشاگری کمک کند از نقض وحشتناک حقوق بشر در داخل مناسبات این فرقه تروریستی و مافیائی خبر دار شوید و هم اینکه مطمئن هستم در صورت توجه به افشاگری جدا شده ها از این فرقه باعث خواهد شد هم  به ماهیت و نیات پلید سران این فرقه خطر ناک پی ببرید و هم اینکه فریب شارلاتان بازی سران این فرقه  تروریستی و مافیائی را نخورید .

 خانم عاصمه جیلانی جهانگیر .

باید به اطلاع شما برسانم که چیزی بنام سازمان مجاهدین خلق ایران دیگر وجود خارجی ندارد .بلکه  یک فرقه تروریستی و مافیائی هست که سران این فرقه هم اکنون به رجوی داعشی و مریم قجر داعشی معروف هستند .

من در مدتی که در عضویت این فرقه بودم شاهد مناسبات غیرانسانی رهبران این فرقه با اعضاء خود بودم .

رجوی داعشی و مریم قجر داعشی بعنوان رهبران این فرقه قانونهای دست سازخودشان را به اعضاء اعمال می کردند و هنوز هم این رفتارغیرانسانی مریم قجر داعشی با اعضاء نگون بخت ادامه دارد .

به اطلاع شما می رسانم طبق دستور رجوی داعشی هیچ کس حق ازدواج را ندارد و فقط رهبر این فرقه حق داشتن زن و زندگی را دارد ؛ به دستور رجوی داعشی ارتباط با خانواده ممنوع می باشد و هستند کسانی که نزدیک به ۳۰ سال نمی توانند با خانواده خود ارتباط بر قرار کنند ؛ سران فرقه اجازه نمی دهند اعضاء با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنند و همه چیز بوسیله سران این فرقه کنترل می شود و اعضاء حق هیچ گونه حق تصمیم گیری را ندارند .

اعضاء نگون بخت هر روز باید در نشستهای موسوم به عملیات جاری مورد تحقیر و بر خورد فیزیکی قرار بگیرند و هر روز باید در نشستهای موسوم به غسل هفتگی مجبور هستند مسائل جنسی که به ذهنشان زده و یا فکر کرده اند و یا حتا در خواب دیده اند اعتراف کنند .

اعضاء نگون بخت حق انتخاب لباس ندارند ؛ حق رابطه انسانی با هم بعنوان دوست را ندارند و ….

خانواده هائی هستند که بارها به عراق تردد کردند تا بتوانند با فرزندان و پدران و مادران خود ملاقات کنند اما رجوی داعشی این اجازه را به اعضاء نگون بخت نداد وخانواده ها هنوز بعد ۳۰ سال نتوانسته اند با عزیزان خود حتا ۵ دقیقه ملاقات کنند  .

خانم عاصمه جیلانی جهانگیر .

من و بیش از ۵۰۰ نفر در سال ۷۳ به خاطر مخالفت با سیاستها و مناسبات فرقه گرایانه به دستور شخص رجوی و مریم قجر داعشی زندانی و شکنجه روحی و جسمی شدیم و من شاهد مرگ اعضاء نگون بخت در سلولی که زندانی بودم که به خاطر اعمال شکنجه های وحشتناک از طرف سران و زندانبانان و شکنجه گران این فرقه در زندان اردوگاه اشرف در عراق بودم وحاضرهستم درهر دادگاه و ارگانی جنایات رجوی و مریم قجر داعشی و دیگر سران این فرقه تروریستی و مافیائی را اثبات کنم .

خانم عاصمه جیلانی جهانگیر .

میخواهم بصورت کوتاه تجربیات خودم با توجه به شناخت از روشهای سران این فرقه تروریستی و مافیائی به اطلاع شما برسانم تا سران این فرقه نتوانند از موقعیت شما سوء استفاده کنند .

مطمئن باشید از همان روز و ساعتی که شما بعنوان گزارشگر حقوق بشر انتصاب شدید مریم قجر داعشی سناریو نویسی را شروع کرده و یک مشت سازمانهائ دست ساز خودش را که اسامی رنگارنگ هم دارند و گویا مدافع حقوق بشردر ایران هستند را برای ملاقات با شما خواهد فرستاد ؛ همچنین یک عده لابی که با دریافت دلارهای خونین برای رجوی داعشی در پارلمان اروپا و سازمانهای بین المللی لابی گری می کنند از طرف مریم قجر داعشی برای ملاقات با شما بعنوان مدافعان حقوق بشر در ایران فرستاده خواهد شد و مطمئن هستم مریم قجر داعشی از طریق این سازمانهای خود ساخته و لابی هایش خواهان ملاقات با شما خواهد شد .

خانم عاصمه جیلانی جهانگیر .

من از شما تقاضا می کنم و خواهش می کنم یک زمان ملاقات حضوری به من و دوستانم و قربانیان این فرقه و خانواده هائی که ۳۰ سال چشم انتظار یک ملاقات ۵ دقیقه ای هستند بدهید تا بصورت حضوری انچه سران این فرقه به دستور شخص رجوی و مریم قجر داعشی اورده اند بیان کنیم تا نقض ابتدائ ترین حقوق انسانی و شکنجه و رفتار های وحشیانه سران این فرقه ترریستی و مافیائی وماهیت رجوی و مریم قجر داعشی را بهتر بشناسید .

برای شما ارزوی موفقیت درزندگی و کارهایتان را دارم .

پاریس : محمد رزاقی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید