بهره برداریها و برداشتهای رجوی از اسلام – قسمت پنجم (فایل تصویری)

0
346

بهره برداریها و برداشتهای رجوی از اسلام – قسمت پنجم (فایل تصویری)

 پیوند رهایی، پاریس، سی ام سپتامبر ۲۰۱۶:… با تشکر از آقای حسین نژاد فرصتی بدست آوردیم که ادامه بدهیم بحث را تحت عنوان “بهره برداری و براشتهای رجوی از اسلام”. امروز قسمت پنجم این بحث را شروع می کنیم. سوال اولمان از شما آقای حسین نژاد این است که شعارها و ادعا هایی که رجوی تا کنون داشته و این روزها هم بدنبالش مریم قجر عضدانلو اینها را  تحت عناوینی همچون پیشتازی و حقوق زنان و بی مانند بودن موقعیت زنان در فرقه و امثال … 

لینک به منبع

بهره برداریها وبرداشتهای رجوی از اسلام – قسمت پنجم

بحث درباره

حقوق زنان در سازمان مجاهدین و توجیهات ایدئولوژیکی اسلامی آن توسط رجوی

گفتگوی محمد کرمی با  قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد سابق بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین درعراق

فرانسه – سپتامبر ۲۰۱۶

قسمت اول
https://youtu.be/x_m4bIZZxLA

قسمت دوم و سوم
https://youtu.be/hEzaoNER0hw

قسمت چهارم
https://youtu.be/xYjhXfO9B3g

قسمت پنجم

https://youtu.be/n9pIUeN3Boc

 *** 

مریم رجوی عراق صدام حسینتابلو “س = سرنگونی” مریم قجر چی شد؟

مریم رجوی: سرفرازی بجای سرنگونیَشعار جدید مجاهدین در سال ۱۳۹۵، «سرافرازی» بجای «سرنگونی»

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید