میرباقر صداقی: یاد آوری ایدئولوژی التقاطی سازمان مجاهدین خلق ایران

0
317

یاد آوری ایدئولوژی التقاطی سازمان مجاهدین خلق ایران

 میر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیست و هفتم سپتامبر ۲۰۱۶:… به یمن انقلاب ایدئولوژیک , نشست انتقادی دیگ و عملیات جاری انقلاب ایدئولوژیک حافظان و چماقداران بی نظیر همچون مهوش سپهری یعنی خواهر نسرین و برادر شریف را داشته و دارد تا در مناسبات با چماقداری از میراث مسعود رجوی پاسداری کنند هنوز از خاطر نمیبرم که بهروز نظریان میگفت برگه پزشک قانونی سفید اما با مهر و امضا شده از بغداد را جلویم گذاشتند و گفتند … 

لینک به منبع

یاد آوری ایدئولوژی التقاطی سازمان مجاهدین خلق ایران

میر باقر صداقی انجمن ایران ستارگان بیست وهفت سپتامبر دوهزارو شانزده

پیدایش  سازمان مجاهدین در  دهه ۴۰ مصادف بود با اوج پیروزیهای انقلابات کمونیستی . این سازمان با جمع بندی شکستهای انقلابهای گذشته ایران با گرایشات چپ مارکسیستی بوجود آمد اما ازآنجای که فکر میکرد فرهنگ ایران پذیرش افکار مارکسیستی را ندارد با یدک کشیدن نام سازمان مجاهدین خلق ایران سنگ اسلام علوی واسلام مجاهدین چپ مارکسیسم را به سینه زد , و داعیه نیروی چپ و  مترقی شد,خون حنیف نژاد و یارانش البته محترم است  اما خطا بودن این سازمان را بواسطه خونهای ریخته شده نمیتوان منکر شد بیرق با خطوط  سرخ و داس چکش به عهد گذشته  تعلق داشتند و دارند همیشه  مدعیان برای عوام فریبی یک حرف مشترک دارند ما راه سوم یا ما حرف دیگرداریم و با بزک کردن  عناوین و القاب به فریب میپردازند.

سازمان در شعار معتقد بود نیروهای انقلابی باید تضاد اصلی دوران را بشناسند تضاد در با خدا و بی خدا نیست تضاد اصلی دوران در استثمار شونده و استثمار کننده است و لاجرم مجاهدین در نهایت رو درروی امپریالیسم قرار خواهند  گرفت اما زمان نشان داد علی الرغم شعارهای چپ وترور مستشاران آمریکائی در ایران در دهه پنجاه این فرقه بخاطر ذات اپورتونیستی و فرصت طلب اگر لازم باشد دامن پوشیده بصورت علنی با آمپریالیسم هم کاسه شده وسیاست موازی خواهد داشت و برای ویران ایران و ایران حاضر است برای تحریک جامعه جهانی با افشا و بزرگنمائی سایتهای هسته ای ایران بر طبل جنگ کوبیده و با نئومحافظه کران جنگ طلب هم کاسه شود برخلاف تصور عامه  , دیالکتیک مجاهدین در تضاد مطلق با آرامانها و منافع ملی و در وحدت مطلق با بیگانه پرستی استوار بوده و هست  مجاهدین  در شعار و عمل در این سی وهشت سال گذشته بعد از سقوط نظام شاهنشاهی دنبال رو خط بشدِّت ارتجاعی بوده اند ذیلا به نمونه هائی از شعار و محتوای عمل  مجاهدین اشاره میکنم

اسلام انقلابی یا جمهوری دموکراتیک اسلامی تلفیق  اسلام چپ کمونیستی التقاط بادموکراسی

رهبر عقیدتی, قدرت مطلقه که نقش امام زمان را در مجاهدین داشته و دارد  تقدیس شده و دست نیافتنی

شعائر اجباری شامل نماز اجباری جماعت , حجاب اجباری ,روزه اجباری وتفکیک جنسیتی اجباری بصورتی که وقت پمپ بنزین در قرارگاههای مجاهدین به ساعات مردانه و زنانه برنامه ریزی شده بود, مردان و زنان حق تشکیل خانواده را نداشته وندارند اعضای متاهل  به اجبار از هم طلاق داده شدند و فرزندان این خانوادها به یتیمی به خارج فرستاده شده اند و هنوز خیلی از خانوادها از وضعیت بچه هایشان خبر ندارند.

تفکیک جنسیتی در قرارگاههای مجاهدین بقدری وحشتانک بود که روزی یک  دخترک میلیشیا در ضلع شرق قرارگاه اشرف  دویده سیاج را گرفت محکم تکان داد و گفت ای خدا ۶  ماه است قیافه حتی  یک مرد را ندیده ام اینجا کجاست .

دایره عقیدتی و سیاسی مجاهدین در انقلاب ایدئولوژیک درونی سازمان برنامه ریزی ونهادینه شده همه مجاهدان اشرف میبایست یک جور غدا میخوردند ( منهای رهبری و سیستم فرماندهی ) یک جور فکر میکردند دیالکتیک یعنی وز وز کردن و تکرار حرف رهبری هیچ مجاهد خلقی از خود هیچ چیزی نداشته وندارد همه مجاهدین باید خود را در  آینه مریم ببینند و گناهان خود را محک بزنند و بعد از دیدن گناهان خود چون مریم و مسعود معصوم و پاک ورها هستند به موضع بدهکاری افتاده و بی چون و چرا مرید رهبر عقیدتی باشند و  او راستایش کنند .

به یمن انقلاب ایدئولوژیک , نشست انتقادی دیگ و عملیات جاری انقلاب ایدئولوژیک حافظان و چماقداران بی نظیر همچون مهوش سپهری یعنی خواهر نسرین و برادر شریف را داشته و دارد تا در مناسبات با چماقداری از میراث مسعود رجوی پاسداری کنند هنوز از خاطر نمیبرم که بهروز نظریان میگفت برگه پزشک قانونی سفید اما با مهر و امضا شده از بغداد را جلویم گذاشتند و گفتند تو را میکشیم و بعد هر چه خواستیم در این برگه مینویسم تنها گناه بهروز این بود که نمیخواست در مناسبات مجاهدین بماند او دوست داشت پیش خانواده اش به ایران برگردد بهروز از اسیران جنگی بود که به سازمان پیوسته بود . شیوه های شکنجه در زندانهای مجاهدین به صورتهای زیر بوده است :

۱٫   ضرب شتم بوسیله شلاق بدون اینکه حتی یک کلمه بگویند چرا میزنند.
۲٫   زدن لگد به ساق پا با پوتین بطوری که از ساق پا بخاطر ضربات پی در پی خون جاری میشد .
۳٫   ضرب شتم با مشت و لگد .
۴٫   گنجاندن بیش از حد نفرات در یک اطاق بخاطر اینکه فضای کافی برای استراحت نداشته باشند و بیخوابی دادن از این طریق .
۵٫   حبس انفرادی .
۶٫   شکنجه کردن اعضای خانواده در مقابل همدیگر .
۷٫   گرسنگی  دادن بیش از حد .
۸٫   استفاده از استخبارات دولت عراق برای ترساندن .
۹٫   انتقال نفرات به زندان ابوغریب برای دیدن شرایط بد آنجا و برگرداندن این نفرات از زندان ابوغریب تا بواسطه مشاهدات این نفرات در دل بقیه رعب وحشت لازم ایجاد کنند تا آنها متقا عد به امضاء برگه ها و خواسته های سازمان شوند.
۱۰٫  نشان دادن برگه پزشک قانونی مهر امضاء شده به نفرات که این برگه  مخصوص شماست اگر خواسته ما را انجام ندهید شما را کشته و هر چه که بخواهیم در آن خواهیم نوشت تا کسی نتواند بعدا پی گیر مرگ شما باشد.
۱۱٫  بلا تکلیفی .

اهل تسنن و مسحیان در مجاهدین به صورت اجباری مسلمان  و شیعه میشدند در غیر اینصورت افراد در داخل مناسبات مجاهدین درجه دو میشدند و از حق وحقوق مساوی با دیگر اعضا برخوردار نبودند

تمام  زنان مجاهد نوامیس و در حریم رهبری است از اینرو واجب بود و همه زنان مجاب میشدند تا با مسعود  رجوی همبستر شوند . و در رقص رهائی که مریم رجوی ترتیب میداد پیش مسعود رفته با او هم خواب شوند.

موارد  فوق تنها نمونه هائی  از  جنگ ایدئولوژیک  سازمان مجاهدین بود , با این اندیشه شخص رجوی با تمام وجود معتقد بود که انقلاب ایدئولوژیک باید همگانی شده حتی بعد از سرنگونی رژیم خمینی باید مردم ایران نیز به تبعیت از مجاهدین از زوجهای خود طلاق گرفته و زنان خود را در حریم رهبر عقیدتی قرار دهند و در مدینه فاضله مجادین ذوب شوند

در سال ۱۳۶۴ مریم با طلاق از مهدی ابریشمچی به عقد مسعود درآمد تا به گفته خودش سنت شکنی کند پس از این ازدواج او بعنوان هم ردیف مسئول اول سازمان معرفی شد و وانمود شد که گویا تنها مریم توانسته است مسعود را بعنوان رهبر عقیدتی  زمانه کشف کند و به قِدر و منزلت او پی ببرد  در ادامه این سنت شکنی با همگانی شدن انقلاب ایدئولوژیک در سال یک هزارو شصد و هشت در مناسبات این سنت شکنی مریم رجوی باز گل کرد باعث شد تا مریم با دست خود سوره عقد دیگر زنان مجاهد خلق با مسعود رجوی را در رقص رهائی بخواند و لباس بخت بر تن این زنان نگون بخت کند تا با مسعود رجوی همبستر شوند .

در سال ۱۳۶۹ یعنی در اولین جنگ بین  عراق آمریکا مسعود رجوی  مسیح مجاهدین شد و اعلام کرد هرکس که صلیب خود را بر دوش نگرفته و از عقب من نیاید لایق من نیست هرکس که پدر و مادر و خانواده اش را  بیش از من دوست داشته باشد  لایق من نیست  اعزام بچه های مجاهدین به اروپا بر  این اصل استواربوده است ومتعاقبا کشتن عواطف خانوادگی مسعود رجوی در  این سال اعلان کرد مریم آینه مجاهدین است و هر مجاهد در مریم خود  را خواهد دید وگناهان خود  این رجوی است که  گناهان مجاهدین را پاک میکند و میبخشد پس مجاهدین باید حایل زن  را کنار گذاشته و از مریم و با مریم پاک و رها شوند .ورودی این نشستها نیز دادن حلقه ازدواج زوجین بود  و آنهای که  مجرد هستند  باید فکر ازدواج را از سرشان بیرون میکردند.   در ابتدا وانمود میشد که جبری در کار نیست اما هرکس که حاضر به پذیرش نبود از ارتش به بهانه های مختلف از جمله نفوذی پاسدار اخراج میشد همزمان نیز با  براه انداختن نشستهای وانمود میشد اعضای سازمان مرز بندی سر بریده مزدور ندارند منظور از این کار این بود که راه خارج رفتن این منتقدین  که نمیخواهند وارد انقلاب ایدئولوژیک بشوند را ببندند متعاقبا نیز تمامی این  اشخاص به زندان بدنام ابوغریب فرستاده شدند تا بعنوان اسیر جنگی با اسرای جنگی عراق با دولت ایران معاوضه شوند مسعود در این رابطه به صراحت میگفت هر که ازما نیست برماست پس دو سال خروجی ارتش آزادیبخش وبعد  بدلیل خروج غیر قانونی به عراق ۸ سال زندان ابوغریب و بعد هم ایران .

رجوی استدلال خوبی هم برای خودش داشت میگفت هرکه که از ایران  به خارج برود کسی حرفش را باور نمیکند باید بریده را خمینی مال کرد اما با وجود این خیلیها حاضر میشدند مناسبات سازمان را ترک کنند.

میر باقر صداقی بیست وهفتم سپتامبر دوهزارو شانزده

_______________________________

بیانیه رسمی کمیساریای عالی پناهندگان : اتمام انتقال ساکنان لیبرتی تا پایان سال ۲۰۱۶

آرشیو موضوع : نجات یافتگان در آلبانی ، ایران آزادی

احسان بیدی: حالا مسعود رجوی کجا هستی ” مرحوم ” یا مرده؟

مریم رجوی توکه باشهامت کامل اجازه دادی دستهایی انقلاب نکرده تورا نوازش کنند وبخاطر مردم ایران حاضر به هرکاری بودی وحتی انقدر شهامت داشتی تا ازشوهر سابقت جداشده وبا مسعودرجوی ازدواج کرده وانقدر دراین ایثار وازخودگذشتگی مست بودی که حتی دیگر همرزمان خودت را به طلاق اجباری مجبور کردی،  حالا چی؟ راستی مسعودرجوی انروزی که با صدام نشستی …

گزارش تلویزیون لبنانی اخبار الآن از تیرانا: مجاهدین دیگر به هدف نمی رسند و مبارزه شان به پایان رسید

گزارش تلویزیون لبنانی اخبار الآن از تیرانا: مجاهدین دیگر به هدف نمی رسند و مبارزه شان به پایان رسید  پیوند رهایی، بیستم سپتامبر ۲۰۱۶:… افراد مجاهدین خلق آزادانه در تیرانا رفت و آمد دارند و می گردند ولی به هیچکس اجازه داده نمی شود که وارد اردوگاههایشان بشود. من نتوانستم با آنها در مقرشان دیدار …

احسان بیدی: دیروز صدام ، امروز سلمان، فردا زیریک مشت خاک ناقابل

دیروز صدام ، امروز سلمان، فردا زیریک مشت خاک ناقابل  احسان بیدی، نجات یافتگان در آلبانی، (ایران آزادی، آلبانی)، نوزدهم سپتامبر ۲۰۱۶:… ولی دران شب رویایی ترکی فیصل امده بود که به همگان بگوید من صاحب اول واخر مریم رجوی وسازمان هستم وحتی به ارباب پیشین بگوید که من الانی رییس هستم.ترکی فیصل بخوبی واگاهانه …

علی جهانی: آیا فرقه رجوی می تواند تشکیلات پوسیده اش را در تیرانا حفظ کند؟

آیا فرقه رجوی می تواند تشکیلات پوسیده اش را در تیرانا حفظ کند؟  علی جهانی، وبلاگ آیینه، بیستم اوت ۲۰۱۶:… اما واقعیتها بسیار سرسخت تر از تحلیل های آبکی ذهن بیمار رجوی هست . لذا بر همین اساس صدام سرنگون شد و رجوی از ترس جانش و بخاطر فرار از پاسخگویی به مخفیگاه رفت و زنش …

منصور نظری : آیا آلبانی میتواند جایگزین اشرف شود؟

آیا آلبانی میتواند جایگزین اشرف شود؟  منصور نظری، ایران اینترلینک، هجدهم اوت ۲۰۱۶:…  اکنون پس از گذشت این همه سال قربانیان را از عراق به البانی منتقل میکنند اما دریغ از یک کلمه که اشتباه کرده اند دریغ از اینکه این همه خونریزی برای چه بود دریغ از اینکه چرا با دشمن اب وخاک ایران …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید