منصور نظری: چرا فرقه رجوی جمعبندی ۳۵ سال حضور در عراق را بیرون نمی دهد

0
255

چرا فرقه رجوی جمعبندی ۳۵ سال حضور در عراق را بیرون نمی دهد

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و ششم سپتامبر ۲۰۱۶:… نسل ما بهای سنگینی از بابت این فرقه پرداخت کرد ضربات جبران ناپذیری که این فرقه به نسل ما و مردم ما زد بی تردید در طول تاریخ یکصد ساله ایران بی سابقه است و البته درس بزرگ تاریخی است که باید همیشه انرا به یاد داشته باشیم تجربه ای بزرگ برای نسل های اینده که به دام فرقه هائی همچون فرقه رجوی نیافتند . نباید فریب ظاهر این فرقه را خورد همه چیز این فرقه بر … 

http://iran-interlink.org

چرا فرقه رجوی جمعبندی ۳۵ سال حضور در عراق را بیرون نمی دهد

 منصور نظریبالاخره پس از ۳۵ سال فراز و نشیب ورود سازمان مجاهدین به عراق اخرین نیروهای باقیمانده سرافکنده خاک عراق را ترک کردند کاری که از همان ابتدا بیراهه بود و مسعود رجوی بعنوان تئوریسین این داستان تلخ انرا رقم زده بود .

براستی چگونه است فرقه ای که برای انتخابات شورای شهر جمعبندی ارائه میدهد ولی از ارائه یک جمعبندی ۳۵ ساله حضور درعراق عاجز است مشکل چیست ؟

از انجا که این فرقه هیچگاه در برابر مردم ایران و نیروهای خودش شفاف نبوده و همیشه با دروغ وفریب هر شکستی را پیروزی جا زده اینبار هم با همان روش همیشگی با پرپائی جشن میخواهند سر تاریخ را هم کلاه بگذارند غافل از انکه اینها میتوانند سر همه کلاه بگذارند  ولی سر تاریخ را هرگز نمیتوانند کلاه بگذارند و به همین دلیل روشن است که از ارائه یک جمعبندی عاجز هستند و نمیتوانند بگویند برای چه رفتند ؟ چه کردند ؟ و سرانجامشان چه شد ؟

اینک پس از همه ان فراز و نشیب ها برای همه روشن شده است که این مسیر از ابتدا با بنای کجی که مسعود رجوی گذاشت به بیراهه رفته است و به همین دلیل هم مسعود رجوی نیست که پاسخ دهد که چرا چنین کرده است . اینک پس از اینهمه سال انچه باقیمانده هزاران معلول هزاران کشته و هزاران خانواده بی سرپرست و هزاران اواره وهیچ کس هم نیست که پاسخ دهد چرا ؟ براستی مسئول  این همه مصیبت کجاست که پاسخ بدهد که چرا چنین کرده است ؟

والبته  هم اینک نیز نیروهای اسیر باقیمانده در آلبانی را سرگرم همه چیز کرده اند الا جمعبندی ۳۵ ساله شان طبق روش جاری این فرقه پس از هر شکست بدلیل اینکه نمی خواهند برای رهبر عقیدتی شان ابروریزی شود همه چیز را سر این اسیران نگونبخت خراب میکنند و انها را مجبور میکنند که در نشست های داخلی شان بگویند که این نیروها بودند که باعث شکست شده اند و نه تصمیمات مسعود رجوی .

هم اینک این فرقه وارد فازی شده است که از ان ناگزیر است فازی که قطعا همان نیروها اواری خواهند بود بر سر  این فرقه چرا که تا دیروز بگیر و ببند صدام حسین و ابوغریب و زندان اشرف بود ولی امروز صدام حسینی در کار نیست و زندان اشرف و ابوغریبی در کار نیست و باید بصورت قانونمند منتظر اوار شدن ان نیروهای اسیر بر سر این فرقه بود والبته فرقه این را به خوبی میداند و به همین دلیل از شیوه های دیگری برای جایگزین سازی ابوغریب استفاده میکند از جمله مشروط کردن حقوق پناهندگی افراد به سازمان و همین طور مشروط کردن وضعیت حقوقی افراد از طریق سازمان و این همان شگرد جدیدیست که این فرقه جایگزین زندان ابوغریب کرده است .

اما از انجا که شرایط بسیار تغئیر کرده و باید مطمئن بود که این حربه به شکست خواهد انجامید و مطمئنا اسیران نگونبخت راه رهائی خود را از این فرقه خواهند یافت و این دستگاه ارتجاعی فرقه رجوی است که در نهایت بور خواهد شد .

نسل ما بهای سنگینی از بابت این فرقه پرداخت کرد ضربات جبران ناپذیری که این فرقه به نسل ما و مردم ما زد بی تردید در طول تاریخ یکصد ساله ایران بی سابقه است و البته درس بزرگ تاریخی است که باید همیشه انرا به یاد داشته باشیم تجربه ای بزرگ برای نسل های اینده که به دام فرقه هائی همچون فرقه رجوی نیافتند . نباید فریب ظاهر این فرقه را خورد همه چیز این فرقه بر پایه دروغ و فریب استوار است روشی که مسعود رجوی بنیانگذار اصلی ان است کسی که مدعی عدالت وصداقت بود و میگفت که بر سر در این فرقه زده اند فدا و صداقت خودش هیچ کدام از اینها را نداشت و نه تنها انها را نداشت بلکه با شعارهای فریبکارانه نسلی همچو ما را به دام کشاند و قربانی کرد او هیچ پرنسیب انقلابی که نه هیچ پرنسیب انسانی را برپا نداشت و با پست ترین روش ها همین نسلی که با اعتقاد به شعار ازادی و برابری و برادری و فدا و صداقت پا به میدان گذاشته بودند را  یا به کشتن داد و یا با کثیف ترین شیوه ها در زندان های ابوغریب و زندانهای اشرف به بند کشید در طول تاریخ ایران چنین نمونه هائی بی سابقه است .

و سرانجام کسی که اینگونه حتی به نیروهای خودش ظلم و ستم میکند همین است که در خفا بسر ببرد مرده یا زنده فرقی نمیکند و این پاسخ اتودینامیک  تاریخ به این موجودات است .

*** 

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26684

فرقه رجوی روح سرگردان و پدیده متناقض 

منصور نظری، ایران اینترلینک، پنجم سپتامبر ۲۰۱۶:…  سقوط سازمان از آن پس شتابان گشت و مسعود رجوی که شیفته قدرت و حکومت بود بقول خودش سازمان را از بالای آبشار به پائین پرتاب کرد. آنچنان پرتابی که حتی امروز اثری از او هم نیست و گم شده است. کجا ؟ خدا میداند. اما امروز سازمان مجاهدین کجاست ؟ سازمان مجاهدین امروز همچون روح سرگردانیست که خودش هم نمی داند چه میکند و چه میگوید . بطور خاص پس از سقوط صدام … 

یا خودش می آید یا خبرش

http://iran-interlink.org

فرقه رجوی روح سرگردان و پدیده متناقض

 از زمان تاسیس سازمان مجاهدین تا به امروز این سازمان آبستن حوادث متعددی بوده است از جریان مارکسیستی که در درون سازمان مجاهدین شکل گرفت تا کشتن نزدیک ترین یاران درون این سازمان همچون مجید شریف واقفی و صمدیه لباف و… همینطور پس از پیروزی انقلاب ایران ظهور رهبری ناشایستی همچون مسعود رجوی بعنوان راهنما وضعیت این سازمان را پیچیده تر کرد و ضربات جبران ناپذیری به چند نسل از مردم ایران زد .

با ظهور مسعود رجوی بعنوان رهبر سقوط تشکیلاتی سیاسی عقیدتی و استراتژیکی این سازمان شتاب گرفت چرا که مسعود رجوی تشنه قدرت بود و سودای قدرت او را مست و دیوانه کرده بود که سرانجام با تصمیم ضد ملی ضد میهنی و ضد مردمی ۳۰ خرداد جامعه ایران را به خونریزی کشاند و مردم ایران از هر طرف بهای سنگینی  از بابت ان پرداخت کردند .

سقوط سازمان از آن پس شتابان گشت و مسعود رجوی که شیفته قدرت و حکومت بود بقول خودش سازمان را از بالای آبشار به پائین پرتاب کرد. آنچنان پرتابی که حتی امروز اثری از او هم نیست و گم شده است. کجا ؟ خدا میداند.

اما امروز سازمان مجاهدین کجاست ؟ سازمان مجاهدین امروز همچون روح سرگردانیست که خودش هم نمی داند چه میکند و چه میگوید . بطور خاص پس از سقوط صدام حسین بعنوان پشتیبان تمام عیار فرقه اینها معلوم نیست چه میکنند روزی شعار چو اشرف نباشد تن من مباد میدهند و روز دیگر با فرمان هیلاری کیلینتون به لیبرتی میروند و روز دیگر به پدر و مادر و خواهر و برادر همان نفرات سنگ پرتاب میکنند فحاشی میکنند ایضا همانها که میگفتند عراق سنگر پایداری و مقاومت است امروز زودتر از دیگران گریخته اند  ایا نمیتوان گفت که اینها دیگر فقط یک روح سرگردان هستند که خودشان هم نمی دانند چه میکنند .انها حتی از دیروزشان یعنی از پروسه طی شده شان با صدام حسین عبرت نگرفته اند و بدنبال جانشین صدام به سراغ سعودی ها رفته اند تا کاسه ای بشکند تغاری بریزد و جهان گردد از ان کاسه لیسان .اگر چه کار این فرقه از عبرت گذشته است و خودشان هم میدانند که اب رفته به جوی باز نمی گردد .

البته از انجا که ساختار فرقه رجوی بگونه ای است که خط و خطوط مسعود رجوی را پیش میبرند بهمین خاطر نمیتوانند چشمشان را باز کنند و جهان را انگونه که هست ببینند نه انگونه که دوست دارند  اینها طبق اموخته هائی که از رجوی گرفته اند رفتار میکنند و مثل انسانهائی که در درون غار زندگی کرده اند نمی فهمند که دوران دروغ گفتن تمام شده است دیگر نمیتوانند قربانیان و اسیران در دست خود را از نگاه کردن به اینترنت منع کنند نمیتوانند مانع نفرات اسیر شوند که میخواهند تلفن همراه داشته باشند و صد البته که همان اسیران نگونبخت روزی خواهند فهمید که رجوی فقط یک کلاهبردار شیفته قدرت بوده که برای رسیدن به قدرت با جان و مالشان بازی کرده است و امروز هم بی پاسخ رفته است .

در حقیقت فرقه رجوی عبرت روزگار است درس تاریخ است  مشقی است که باید با خط درشت بنویسیم تا مبادا کسی بدامش بیافتد .

________________________________

از بسیجی جنایتکار تا اعدام ضدبشری یک زندانی! نگاهی به مواضع متناقض مریم رجوی

آرشیو موضوع : مریم رجوی

علی جهانی: شروع سال تحصیلی و اراجیف تکراری مریم قجر

شروع سال تحصیلی و اراجیف تکراری مریم قجر  علی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و پنجم سپتامبر ۲۰۱۶:…  همزمان با شروع سال تحصیلی جدید طبق روال همیشگی مریم قجر این ریئس جمهور مادام العمر و برگزیده شوهر مفقود الااثر خود که اخیرا در فقدان ایشان حسابی جست …

و چه کسی رجوی ها را بخاطر این ترورها محاکمه کند؟!

 منظور این نوچه ی رجوی، شوی مفتضح 19تیر ماه این گروه هفت خط درحومه ی پاریس بود که دستآورد مهم اش، حضور شاهزاده ی اطلاعاتی عربستان واعلام مرگ مسعود رجوی بود وبقیه ی داستان همان بود که در سال های گذشته بود والبته آبی از آب تکان نمیخورد و رجوی ها میماندند با بادکنک های خالی شده در …

بهمراه مریم، روزنامه ی قطری هم چیزی از مسعود رجوی مطرح نکرد!

بهمراه مریم، روزنامه ی قطری هم چیزی از مسعود رجوی مطرح نکرد!  صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سی و یکم اوت ۲۰۱۶:… شما که با سوء استفاده ی کامل از مذهب وگذاشتن رجوی بجای انبیا ، شهره ی آفاق هستید ، چگونه خواهید توانست این کارهای برضد خودتان را انجام دهید! اگر واقعا تغییر راه …

محمد حسین سبحانی : پرداخت بدهی ” امپریالیسم ” به مجاهدین خلق

اما مسئله اصلی ، خروج  مسئولین ارشد مجاهدین خلق  و احتمالا  خود مسعود رجوی  از عراق، به نظر می‌رسد هم‌اکنون در یک توافق پشت پرده با همکاری آمریکا و عربستان سعودی در حال اجراست و آمریکا قرار است بدهی خود به تروریسم را بپردازد . در همین ارتباط  در دو ماه گذشته ده‌ها نفر از مسئولین ارشد فرقه مجاهدین با اسم جعلی …

عبدالکریم ابراهیمی:پیوند آل سعود با مریم رجوی، سیاستی مضحک و شکست خورده

 جالب اینکه بعد از شرکت ترکى فیصل در مراسم خیمه شب بازى مریم رجوى در بورژه پاریس و سخنرانى در آنجا و بعد از ماجراى کودتاى ناکام در ترکیه و چرخش آن کشور بر ضد سیاست قبلى خود و آل سعود، عربستان چنان از تحولات آینده به وحشت افتاده که به سیم آخر زده و با سیاستى نا …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید