غفور فتاحیان: آشنایی با شعبده بازیهای رجوی در شعارهای فریبکارانۀ «پیروزی»!

0
245

البته تمام سالمندان فرقۀ رجوی در آلبانی اکنون آشنایی کامل با این شیوه های فرقه دارند و سالیان است که به این نوع شیوه های خاص رجوی و دیگر سرمداران فرقه عادت کرده اند و خوب می دانند که این حرفها و شعارهای مضحک و تو خالی همانند «پیروزی» خواندن شکست فضاحت بار عملیات فروغ تنها و تنها برای دلخوش کردن و سرخ نگه داشتن صورت زرد و رنگ پریدۀ «رهبری عقیدتی» با سیلی شعر و شعار و طبل و شیپور و نگه داشتن اندک اطرافیانش پیرامون خود برای چند صباحی بیشتر است و بس و هیچ هدف و نتیجه و دستاورد دیگری ندارد، زیرا رهبری این فرقه بنا بر ماهیت ارتجاعی و دجالانه اش نمی تواند واقعیتها را بیان کند و در قبال حرفهایش مسئول یعنی جوابگو باشد.
آشنایی با شعبده بازیهای رجوی در شعارهای فریبکارانۀ «پیروزی»!

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جدا شدۀ سازمان مجاهدین ـ غفور فتاحیان ــ 18.09.2016

لینک به منبع

بعداز خروج مفتحضانه فرقۀ رجوی از عراق و شکست فلاکتبار تمام شعارها و استراتژیهای سرکردۀ فرقه مسعود رجوی، مریم قجر این شکست زبونانه را یک پیروزی برای «ارتش» منحل شده و موهوم رجوی دانست و سایتهای ریز و درشت فرقۀ رجوی با آب وتاب این به اصطلاح «بزرگترین پیروزی»!! را جشن می گیرند!!…

کسی در این فرقه نیست از این شیادهای سیاسی بپرسد کدام پیروزی؟! این چه پیروزی است که شما را با زور از عراق بیرون انداختند؟! . مگر همین سرکردۀ فرقه نبود که همین چند وقت پیش خواستار به رسمیت شناختن کمپ لیبرتی به عنوان کمپ پناهندگی و بازگرداندن سلاحهایشان شده بود؟ حال چه اتفاقی افتاد که اخراج و بیرون کردن با زور را پیروزی می دانند؟!

مگر سرکردۀ فرقه نبود که داد و فریاد راه انداخته بود که ما برای سرنگونی رژیم به «جوار خاک میهن» یعنی عراق آمدیم و تا آخرین نفر در اینجا می مانیم؟ هر کس در اینجا با ما و در «ارتش آزادیبخش» نیست اگر در ایران است خائن و با رژیم است و اگر در خارجه است عافیت طلب و خوش نشین ساحل رود سن است و پناهندگی اش را مدیون رنج و خون ما در عراق می باشد در نتیجه او نیز نوعی «خونخوار» به شمار می رود!! مگر رجوی نبود که به نیروهای چپ و مارکسیست ایران و مشخصا به چریکهای فدایی طعنه می زد که شما اروپا و آمریکا هستید ولی ما در «جوار خاک میهن» و در گرمای 50 درجۀ عراق و در رنج و خون و… وی می گفت: «شما شعار عقب نشینی به میان توده ها می دادید ولی آن قدر عقب نشینی کردید که سر از شانزه لیزه درآوردید اما بیشتر عقب نشینی نکنید و مواظب باشید به دریای مانش نیفتید»!!!

مگر رجوی نبود که می گفت: «حرکت و خط سیر ما بر عکس حرکت و خط سیر خمینی است… خمینی از عراق به پاریس و از آنجا به تهران رفت ولی ما از پاریس به عراق و از آنجا به تهران می رویم»!! حالا چه شد و چرا دوباره به همان ساحل رود سن و شانزه لیزه و ساحل دریای مانش برگشتید و پشیمان شده و همان حرکت و خط سیر خمینی را در پیش گرفتید؟ یعنی دوباره از عراق به اروپا آمده و می خواهید از اروپا به تهران بروید؟

راستی آقای رجوی چه شد آن فریبکاریها به نام بیانیه های «5/2 میلیون» و«3 میلیون شیعه» و«12 هزار» وکیل عراقی؟ در «حمایت از باقی ماندن مجاهدین در عراق» در بسیج فعالیت سراسری علیه حکم شورای حکومتی عراق در روزهای بعد از سرنگونی صدام با مصوبه ای به اتفاق آراء مبنی بر ضرورت اخراج سازمان مجاهدین خلق از خاک عراق و اصلی در قانون اساسی جدید عراق مبنی بر اینکه «نیروهای تروریستی خارجی در خاک عراق جایی ندارند»؟؟!!! چرا از آن میلیونها عراقی موهوم در بیانیه های تقلبی با امضاهای ساختگی پنج نفر هم صدایشان موقع اخراج شما از عراق در نیامد که همان عبارتهای دستنویس خودتان به اسم آنها را تکرار کند که «اینها مهمان ما بلکه جزء عشایر و خانواده های ما عراقیان هستند»!!!.

البته این از شگردهای فرقۀ رجوی است که همه چیز را برای فریب اسیران و سالمندان مستقر در آلبانی و قالب کردن موهومات به جای حقائق بر آنان وارونه نشان می دهد و رسواترین شکستهای آشکار استراتژیک را «بزرگترین پیروزی»!! توصیف می کند تا به آن نگونبختان مسأله دار و درهم ریخته و روحیه باخته در آلبانی و هواداران پادرهوایش در خارجه روحیه ای کاذب بدهد.

البته تمام سالمندان فرقۀ رجوی در آلبانی اکنون آشنایی کامل با این شیوه های فرقه دارند و سالیان است که به این نوع شیوه های خاص رجوی و دیگر سرمداران فرقه عادت کرده اند و خوب می دانند که این حرفها و شعارهای مضحک و تو خالی همانند «پیروزی» خواندن شکست فضاحت بار عملیات فروغ تنها و تنها برای دلخوش کردن و سرخ نگه داشتن صورت زرد و رنگ پریدۀ «رهبری عقیدتی» با سیلی شعر و شعار و طبل و شیپور و نگه داشتن اندک اطرافیانش پیرامون خود برای چند صباحی بیشتر است و بس و هیچ هدف و نتیجه و دستاورد دیگری ندارد، زیرا رهبری این فرقه بنا بر ماهیت ارتجاعی و دجالانه اش نمی تواند واقعیتها را بیان کند و در قبال حرفهایش مسئول یعنی جوابگو باشد.

البته از این خالی بندیها و شیادیهای رجوی کم نیست و در سالیان گذاشته هم از این موارد زیاد بود مثلا بعد از حملۀ امریکا به عراق و جریان خلع سلاح، رجوی با دادن یک پیام به ما در قرارگاه اشرف در عراق از این تحویل سلاحها به آمریکا به عنوان یک «پیروزی بزرگ»!! یاد کرد و گفت: «من یک می خواستم هزار آوردم»!! اینجا یکی از افراد بلند شد و به مسئول نشست ما زهره اخیانی که پیام «برادر» یعنی رجوی را برای ما خواند گفت: «من نمی توانم بفهمم که این چه پیروزی است که ما بدست آوردیم؟ و این کجایش پیروزی است؟ آخر دادن سلاح و اسیر شمردن تمام ما توسط آمریکا که پیروزی نیست… پیروزی یعنی اینکه چیزی را بصورت مادی بدست بیاوریم نه اینکه به زور، سلاحها و مهماتمان را از ما بگیرند… ما چه بدست آوردیم؟ یا ما معنی پیروزی را نمی دانیم یا اینکه……»، هنوز حرف این فرد تمام نشده بود که دلقک های رجوی وسط صحبت او پریده و با بدترین فحش ها و توهینها و تهمتها بر سر او ریختند و حرف او را ناشی از «پاسدار و رژیم و خمینی درونش»!! خواندند. سپس زهره اخیانی گفت: «هنر رهبری ما این است که هر شکستی را به پیروزی تبدیل می کند ولی این را تو و امثال تو نمی فهمید»!!.

حال من نیز حرف آن دوستم را ولی در این فضای آزادی که هستم تکرار می کنم که فرقۀ رجوی با اخراجش از عراق چی چیزی را بدست آورده که آن را «بزرگترین پیروزی» نام می نهد؟ اگر واقعا این یک پیروزی است چرا چند سال بیش از آنجا خارج نشدید تا ماندن در عراق به بهای آنهمه جان انسانها که در اشرف و لیبرتی کشته شدند و درست تر اینکه توسط شخص رجوی به کشتن داده شدند تمام نشود.

پس این یک شکست استراتژیک  برای مسعود رجوی و رهبری او و دار و دسته اش است و تمام این نغمه سراییهای «پیروزی» بیش از یک دود و دم تبلیغاتی عوامفریبانه برای لاپوشانی مسئولیتهایش در قبال تمام شکستها و رسوایی ها و خیانتهای گذشته اش نیست.

________________________________________

کانون وبلاگنویسان: پدیده تروریست و راه اشتباه جهان

آرشیو موضوع : مجاهدین ـ داعش

نادر کشتکار: قابل توجه وطن فروشان فرقه رجوی در رابطه با سخنان اخیر مفتی اعظم عربستان

قابل توجه وطن فروشان فرقه رجوی در رابطه با سخنان اخیر مفتی اعظم عربستان نادر کشتکار، وبلاگ کشتکار، نهم سپتامبر ۲۰۱۶:… اکنون در مدار جدید مزدوری، فرقه رجوی به نوکری کسانی در آمده و دم تکان میدهد که علنأعالیترین رهبران مذهبیش مردم ایران ونه دولت و حکومت ایران را غیر مسلمان،کافر و واجب القتل میدانند.اما …

حمایت صریح محافل اسرائیلی از داعش ( عشایر انقلابی رجوی)

 رجوی ها ، با پیش کشیدن وبرجسته کردن نیروهای طرفدار نومحافظه کاران که  ظاهر خشونت بار کمتر از داعش دارند ودرماهیت فرقی با داعش ندارند، ، بنوعی تقلا نمود که به ظاهر هم که شده، سفره ی خود را از ” عشایر انقلابی” جدا ساخته و خود را از اتهام تبلیغ  بنفع داعش دور نگه دارد و منتظر …

نادر نادری: نگرانی رجوی از شکست داعش در موصل

نگرانی رجوی از شکست داعش در موصل نادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، بیست و پنجم ژوئن ۲۰۱۶:… در طی این چند روز سایت های ریز درشت رجوی از تشکیل گردان های ضربت در عراق برای بیرون راندن داعش از موصل بیش از سرنگونی رژیم ایران نگران شده؟؟؟ و و بیشتر از داعش نگران عملیات موصل شده …

عبدالکریم ابراهیمی: عراق بعد از داعش، هشدار به رجوى

عراق بعد از داعش، هشدار به رجوى  عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و دوم ژوئن ۲۰۱۶:… خانم رجوى به هوش باش که نفرت مردم عراق از شما اگر بیشتر از داعش نباشد، کمتر نیست، بنابر این دلسوزانه به شما توصیه میکنم که جان دوستانم در عراق (لیبرتى) در خطر است. دیگر بس کنید و عراق عراق …

نادر کشتکار: به کوری چشم عربستان و وطن فروشان فرقه رجوی

به کوری چشم عربستان و وطن فروشان فرقه رجوی نادر کشتکار، وبلاگ کشتکار، بیست و دوم ژوئن ۲۰۱۶:…  به گزارش خبرگزاریها در هفته گذشته یکی از بزرگترین طرحهای مشترک مزدوران فرقه رجوی با نیروهای تروریستی داعش که زیر نظر سازمان امنیت عربستان شکل گرفته است ،و هدف از آن انجام عملیات بمب گزاری در پنجاه …

کانون وبلاگنویسان: پدیده تروریست و راه اشتباه جهان

پدیده تروریست و راه اشتباه جهان کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و پنجم مارس ۲۰۱۶:… روریست در اروپا وحشت آفریده است ، هزینه های سرسام آور ، ترس ، عدم تعین و جنگ روانی پدیده تروریست باعث شده است تا دولت مردان اروپایی به فکر مبارزه با تروریست بیفتند . اما دقیقا اشتباه از همینجا …

مسعود بنی صدر: زندگی در یک فرقه تروریستی و فرار از آن

زندگی در یک فرقه تروریستی و فرار از آن مسعود بنی صدر، فیر آبزرور، هفدهم ژانویه ۲۰۱۶:… مجاهدین خلق در سال ۱۹۶۵ در ایران در ضدیت با امپریالیسم آمریکا تأسیس شد. این گروه، در حالیکه مارکسیسم و اسلام را ترکیب کرده بود، در انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ شرکت نمود. بهرحال، بعد از گسستن از دولت …

دویچه وله: بیش از ۱۲۰ کشته در حملات تروریستی پاریس

حوالی ساعت ۱۲:۳۰ نیمه‌شب به وقت محلی، پلیس فرانسه با یورش به سالن “باتاکلان” تلاش کرد تا گروگان‌ها را آزاد کند، اما بیشتر گروگان‌ها کشته شده بودند. در مجموع چهار تن از گروگان‌گیرها در این حادثه کشته شدند؛ سه نفر از آنها با کمربندهای انتحاری اقدام به خودکشی کردند و دیگری با شلیک گلوله پلیس کشته شد.بیشتر بخوانید: …

گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجارهای بیروت را بر عهده گرفت

آن طور که رسانه‌های لبنانی گزارش کرده‌اند، مهاجمان انتحاری، با پای پیاده خود را به محل انفجار رسانده‌اند. مهاجم اول خود را در مقابل مغازه‌هایی که مردم در آن‌ها در حال رفت‌وآمد بودند منفجر کرده است و دقایقی بعد پس از تجمع مردم برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان، عامل انتحاری دوم جلیقه خود را مقابل «مسجد امام حسین» منفجر کرد. محل …

سکوت شریک شدن در جرم است ـ برده جنسی داعش: قیمت من هشت دلار بود

جینان پس از اسارتش در اولین حملات پیکارجویان گروه «حکومت اسلامی» به شمال عراق، مدتی توسط این گروه به نقاط مختلف منتقل شد و در ‌‌نهایت توسط دو مرد، یک مامور سابق پلیس و یک روحانی خریداری شد. به نوشته سایت فرانسوی زبان، «لا لیبر» بلژیک، جینان می‌گوید «قیمت من ده هزار دینار …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید