با این حساب، تمامی زندگی باند رجوی شده نقطه ی عطف!

0
215

همه ی پیروزی ها وشکست های شما، بزرگترین پیروزی شما بود! مرد ومردانه این بار قول بدهید که دیگر دبه درنیآورید وپیروزی اخیر را بعدها تحقیر وتخطئه نکنید ودیگری را بجایش نگذارید باین زودی! به ذهن ما اجازه دهید که قدرت نگه داشتن تعداد وارقام بی پایان پیروزی ها تان را  درخود داشته باشد. مثلا ازامکاناتی مانند فاکتور گرفتن ودسته بندی ، استفاده کنید! اما قادر به هضم اینهمه پیروزی که ” لاتعدو  ولا تحسی” است ، نیستیم!! کمی رعایت حال ما را بکنید!!

با این حساب، تمامی زندگی باند رجوی شده نقطه ی عطف!

منبع: انجمن نجات  ـ 18.09.2016

آقای سینا دشتی که از مداحان اصلی باند رجوی است طی مقاله ای بانام ” یک گام به جلو، هزار گام به جلو “. نوشته است:
” هجرت بزرگ اعضاى سازمان مجاهدین خلق ایران از لیبرتى به اروپا و به سالم خارج شدن مهمترین ستون فقرات مبارزات دموکراتیک مردم ایران براى سرنگونى رژیم ولایت‌فقیه از نادر لحظه‌های است که ما شاهد یک نقطه‌ی عطف تاریخى هستیم که اثرات آن در تاریخ معاصر ایران، تعیین‌کننده خواهد بود “.
هجرت معمولا به آن نوع نقل مکان ها میگویند که مکان حی وحاضر اجازه ی نشو و نما به انسان نمی دهد واو با دست زدن به مهاجرت، درصدد بازکردن دست وبال خود برای فعالیت های مثمر ثمر تر می شود.
اگر باند رجوی هجرت کرده ، بااین حساب باید نبردهای بی امان آنها در کمپ های اشرف ولیبرتی را که مدام ازآن دم میزدند، کشک بوده وبنابراین بایستی به نقد این کشکیات پرداخته و ضرورت هجرت خود را به افکار عمومی توضیح میدادند که ندادند وهزار بار هم نخواهند داد!!
شما که همواره دم از پیروزی های وقفه ناپذیر درسال های طولانی  اقامت تان درعراق میزدید، اگر راست میگفتید، چه احتیاجی به این هجرت بزرگ داشتید؟!
بنابراین یا حالا دروغ میگویید و یا سابقا لاف زنی میکردید که بنظر می رسد هردو وجه قضیه درست باشد!
شماها بارها ازنقاط عطف تاریخی سخن بمیان آوردید که هربار با جمع شدن گرد وخاک هیاهو ، چیزی برجای باقی نماند ودیگر اینکه سرنوشت جریان مفلوکی مثل شما، اهمیتی برای تاریخ ایران ندارد جز وضع روحی خانواده های گرفتار!!
هموست که دوباره مینویسد:
” … اما تلاش رژیم براى نابودى مطلق مجاهدین که با سیاست رذالت پیشگى امریکا و غرب از مجاهدین بیش از ١٧٧ شهید و هزاران زخمى گرفت، توسط این مقاومت به چالش کشیده شد. …آرى ما شاهد این روزها بوده‌ایم و شاید تنها با آخرین قطره‌های صبر و تحمل، از تلاشى روح و روانمان جلوگیرى کردیم، تنها چون مریم گفته بود “که صبر کنید و تحمل کنید و مقاومت کنید”، اما در وراى آنچه از سختى و شداید به مقاومت و مجاهدین گذشت، اما این مقاومت حلقات محاصره را یک‌به‌یک شکست، لیست سیاه را در اروپا و امریکا و کانادا را در هم کوبید…” .
اینکه این 177 نفر چرا وبه چه دلیل احمقانه ای کشته شدند ، بماند برای بعد!
اما غرب و … چگونه می توانستند بخاطر این مرگ های مشکوک، جمهوری اسلامی را سرنگون کرده وشماها را بجای آنها بگذارند، تصوری است که تنها درذهن های بیمار شما میگنجد وفرسنگ ها با تحلیل های عقل سلیم فاصله دارد!
اینکه شما درلیست سفید یا سیاه این یا آن کشور که سرانش همه چیز را ازنقطه نظر منافع طبقاتی یک درصدی های متنعم جهان معنی میکنند،  باشید یا نباشید، برای مردم عادی ایران – که اکثریت قریب به تمام اهالی را تشکیل میدهند – پشیزی ارزش ندارد!
آنچه ارجمند وگرامی است، نظری است که فرهیختگان وتحلیلگران مردمی این جماعت ارائه نمیدهند و این فرهیختگان تفاوتی به درلیست قرار گرفتن وبیرون آمدن شما قایل نشده ووقعی بدان نگذاشتند.
مسخره تر اینکه :
” اما فراتر از همه‌ی این دستاوردها، در هجرت بزرگ، رژیم از دست یافتن به مهمترین هدف استراتژیک خود بازماند و مجاهدین از دهان اژدهاى ارتجاع ابو داعش، براى تصرف قله‌ی دماوند بیرون جهیدند. از این لحظه فاشیسم آخوندى در لاک دفاعى فرو خواهد رفت، از این نقطه تهاجم مقاومت به‌طور مادى و سیاسى روزمره شروع خواهد شد. از این نقطه معلوم نیست که سه سال طول بکشد یا کمتر و یا بیشتر، اما هدف آزادسازی تهران است، در مدارى بالاتر و مدرن‌تر از هفتاد سال قبل…”.
پس وقتی که شما درعراق بودید ومدام دم ازپیروزی زده وبه رخ این  وآن میکشیدید، دروغ میگفتید؟!
دیگر اینکه اینهمه لابی زدن ها و مجبور کردن آنها برای حمایت از باقی ماندن اسرای رجوی  درلیبرتی برای چه بود؟!
آیا آن موقع اشتباه میکردید؟!
اگر جواب مثبت است، به موجب کدامین تحلیل ها پی به این اشتباه خود بردید؟!
واقعیت این است که فشار خانواده ها مانند آوار سنگین برسر شما فرود آمد و ترسیدید که این فشارها منجر به انجام ملاقات ها شده و صحبت کردن خانواده ها با این اسرای ازهمه چیز بی خبر، آنها را به عدم تمکین ازرهبری شما وادارد وآنها با ترک سازمان ودست زدن به افشاگری، نشانی ازتاک وتاکستان ( رجوی وباندش) نگذارند.
خواست دولت عراق هم که با افزوده شدن به این کفه ی ترازو مزید برعلت شد و شما ناچار به ترک عراق گردیده و مانند همیشه بصورت پیروزمندانه ای شکست خوردید!
در رسیدن به تهران هم اینقدر درنگ نکنید، ما بی صبرانه منتظر رویت جمال امام زمان سابق ( و فعلی؟) شما هستیم . چرا که برابر قول محکم مسعود رجوی ، قرار بود درسال 1377 بادیدن این چهره به سعادت برسیم که هنوز نرسیده ایم!!
ما از آب و جارو کردن کوچه هایمان بخاطر این حضور نورانی، خسته شده ایم!! بس کنید این وعده دادن های نامحقق پرشمار را!!
سرانجام اینکه :
” … بزرگترین شکست رژیم، بزرگترین پیروزى مجاهدین خلق ایران، الآن به واقعیت پیوسته است. ما در این لحظه که تاریخ از آن بسیار خواهد گفت، زندگى کرده‌ایم. ما در این لحظه با مجاهدین زنده ماندیم، زنده شدیم و چه لحظات شیرینى، مبارک … “.
همه ی پیروزی ها وشکست های شما، بزرگترین پیروزی شما بود!
مرد ومردانه این بار قول بدهید که دیگر دبه درنیآورید وپیروزی اخیر را بعدها تحقیر وتخطئه نکنید ودیگری را بجایش نگذارید باین زودی!
به ذهن ما اجازه دهید که قدرت نگه داشتن تعداد وارقام بی پایان پیروزی ها تان را  درخود داشته باشد.
مثلا ازامکاناتی مانند فاکتور گرفتن ودسته بندی ، استفاده کنید!
ما قادر به هضم اینهمه پیروزی که ” لاتعدو  ولا تحسی” است ، نیستیم!!
کمی رعایت حال ما را بکنید!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : مجاهدین خلق و خروج کامل از عراق

همایون کهزادی: وقتی که سمبه پر زور باشد

وقتی که سمبه پر زور باشد  همایون کهزادی، دوازدهم سپتامبر ۲۰۱۶:…  پس شعار اگر اشرف ایستادگی کند جهانی ایستادگی خواهد کرد چه شد. اگر کوه ها از جا بجنبند اشرف تکان نخواهد خورد چه شد. اصلا مگر از روز اول بخاطر سرنگونی رژیم به عراق نرفتند ومیگفتند که ما بخاطر این امده ایم که در جوار خاک …

حیدر نژاد: پایان انتقال به آلبانی و سرپوش گذاشتن بر یک شکست استراتژیک به …

سازمان مجاهدین، پایان انتقال به آلبانی و سرپوش گذاشتن بر یک شکست استراتژیک به بهای جان انسان ها حنیف حیدر نژاد، سایت حیدر نژاد، دوازدهم سپتامبر ۲۰۱۶:… چرا از پس از سرنگونی صدام حسین در ۱۴ سال پیش رهبری مجاهدین به خروج نیروهایش از عراق اقدام نکرد؟ چرا پروسه خروج از عراق ۱۴ سال به دراز کشیده شد؟ …

با چند انتقال پیروزمندانه ی دیگر، کار باند رجوی ساخته است!

البته این درماهیت فرقه هاست که تصور میکنند که هراتفاقی که برایشان افتد، خیر مطلق است وبرای هر کسی که کوچکترین زاویه ای با آنها داشته باشد، شر مطلق وبه تبع آن، لابد این عمل هم خیر مطلق برای آنها ست که تصادفا برای ماهم یک خیر نسبی است! فقط این را میدانیم که رهبران این باند، تا …

محمد حسین سبحانی : پرداخت بدهی ” امپریالیسم ” به مجاهدین خلق

اما مسئله اصلی ، خروج  مسئولین ارشد مجاهدین خلق  و احتمالا  خود مسعود رجوی  از عراق، به نظر می‌رسد هم‌اکنون در یک توافق پشت پرده با همکاری آمریکا و عربستان سعودی در حال اجراست و آمریکا قرار است بدهی خود به تروریسم را بپردازد . در همین ارتباط  در دو ماه گذشته ده‌ها نفر از مسئولین ارشد فرقه مجاهدین با اسم جعلی …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید