میرباقر صداقی: چگونه سازمان با خنده و جشن شکستها را به پیروزی تبدیل میکند

0
394

چگونه سازمان با خنده و جشن شکستها را به پیروزی تبدیل میکند

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۶:… یادم هست روزیکه زیر اسکورت هلی کوپترهای جنگی آمریکا تمامی سلاحها تانکها و توپها را به مقر فیلق ۲ ( سپاه دوم عراق بردیم برای خلع سلاح همه بچه ها از اینکه تمامی عمرمان را برای پوچ در عراق برای شعارهای توخالی رجوی صرف کرده بودم دچار شوک و سرگیجه بودیم بعد از گذاشتن تانکها در محدوده ای که آمریکائیها مشخص کرده بودند در همان فیلق ۲ در مقر فرماندهی … 

لینک به منبع

چگونه سازمان با خنده و جشن شکستها را به پیروزی تبدیل میکند

پایان مجاهدین خلق فرقه رجوی در عراق

 میر باقر صداقی ​یادم هست روزیکه زیر اسکورت هلی کوپترهای جنگی آمریکا تمامی سلاحها تانکها و توپها را به مقر فیلق ۲ ( سپاه دوم عراق بردیم برای خلع سلاح همه بچه ها از اینکه تمامی عمرمان را برای پوچ در عراق برای شعارهای توخالی رجوی صرف کرده بودم دچار شوک و سرگیجه بودیم بعد از گذاشتن تانکها در محدوده ای که آمریکائیها مشخص کرده بودند در همان فیلق ۲ در مقر فرماندهی که حیاط بزرگ با دیوارهای بلندداشت ما را اسکان دادند تا راحتر تحت کنترل آمریکائیها باشیم و امکان پخش شدن نداشته باشیم در این گیر وداد خواهر مسئول یگان ما خواهر ناهید آمد و گفت فرخ سبزه قبا بچه ها را جمع کن ببر جشن داریم بخاطر گردآوری سلاح گوسفند سر بریده اند دارند کباب میکنند شما دیر رسیدید عجله کنید در مقابل اعتراض بچه ها به جشن خانم ناهید عصبانی شدند و همانجا نشست انتقادی دیگ گذاشتند که شما از خلع سلاح ( که سازمان آنرا گردآوری سلاح میگفت) واو شدید شما باید بروید نکرده هایتان و ترسهایتان را پروژه کنید و بیاورید که از چه ترسیده اید حالا هم لازم نشده با این قیافه اخمو و گرفته برید جشن و کباب خوری اخم و گرفتگی را همینجا زمین میگذارید بعد میروید جشن و الا هر چه دیدید از چشم خودتان دیدید طبق معمول یکسری کاسه لیس دوان دوان برای جشن رفتند و عده ای با دلی پر از زخم و اندوه در ژرفهای فریبهای رهبری مسعود و مریم به فکر فرو رفتیم و از رفتن به جشن امتناع کردیم .خیلها با خود میگفتیم اینبار باید رهبری جواب دهد که چرا وارد خاک ایران نشدیم ما که آماده بودیم دفتر مجاهدین را با افتخار ببندیم این چه ذلتی بود که رهبری پذیرفت آیا باید باور میکردیم رهبری بجای سلاح صاحب سلاح را حفظ کرده است یا این دروغ بزرگ برای ترس از مرگ بود چون اگر ما رزمندگان همه سربدار میشدیم و رهبری زنده در فرنگ پیدا میشد خیلی برای سازمان خیط تمام میشد شاید این هنر تاریخ بود و میبایست مریم رجوی توسط پلیس ضد شورش و مامورین امنیتی فرانسه در هیفده ژوئن دوهزارو سه دستگیر شود تا فرار آنها علنی میشد و امر بر کسی مشتبه نشود که رهبری مجاهدین اهل فدا وصداقت است .

سازمان مجاهدین خلق فرقه رجوی عراق

بعد از این همه افتضاح میبایست در سازمان خانه تکانی اساسی میشد اما حیف و دریغ از یک مثقال آزادی و دموکراسی در سازمان .

یادم هست آقای دیوید کامرون پس از اعلام نتایج نهایی همه پرس خروج این کشور از اتحادیه اروپا با اعلام استعفای خود گفت بهترین فرد برای هدایت کشور در مرحله جدید نیستم و در ادامه تصریح کرد باید به خواست مردم انگستان احترام گذاشت , کشور ما در تمرین بزرگ دموکراتیک شرکت کرد . شاید این تمرین , بزرگ دموکراتیک در تاریخ انگلیس بوده باشد .مگر آقای کامرون چه اشتباه استراتژیک کرده بود که لایق استعفا باشد .

هفته گذشته انتقال ساکنین اروگاه لیبرتی در عراق به آلبانی تکمیل شد ۱۴ سال از فرار و مخفی شدن مسعود رجوی گذشته است اما سازمان تا به امروز هیچوقت به اشتباهات و شکستهای خود اعتراف نکرده است وجواب نداده است که چرا باید انتقال نفرات از عراق با آلبانی ۱۴ سال طول بکشد سازمان که قدرت مالی کافی داشت چطور نفرات جدا شده با کمترین امکانات مالی بیش از هشت سال است خود را به کشورهای پناهنده پذیر رسانده اند و بعد از پذیرش پناهنده گی زندگی راحتی را شروع کرده ان اما هنوز نفرات سازمان پروسه پناهجو را میگذراند و تازه پروسه انتقال تمامی نفرات از عراق جنگ زده به کشورآلبانی تکمیل شده است . مسبب این همه تاخیر کیست ؟ آیا میشد مانع تلفات ۱۴۰ نفری نیروها در عراق شد و اگر میشد مقصر این کم کاری کیست ؟ چرا رهبری سازمان شعار میداد اگر اشرف بایستد جهان پشتش خواهد ایستاد و بر ماند در عراق اصرار میکرد چرا رهبری مجاهدین معتقد بود اشرف کانون استراتژیک نبرد ولیبرتی پل پیروزی است و همه ما خوب میدانیم نهایتاً ترک اشرف با کشتار میسر شد.و تعداد زیادی هم در زیر موشک باران در کمپ لیبرتی جان باختند .و رهبری مجاهدین مقصر این همه خونهاست .

همه ما بنوبه خود از انتقال نفرات از کمپ لیبرتی به آلبانی خوشحالیم چون میدانیم در دنیای آزاد و قانونمند فرقه رجوی کمترین توان را برای انتحار دارد بله باید قبول و باور داشت در این ۱۴ سال سازمان نفراتش را خودش به کشتن داده است سازمان خیلی وقتها پیش میتوانست با ترک بموقع از عراق مانع کشته شدن نفرات شود اما متاسفانه خط رهبری سازمان بر تلف کردن نفرات در عراق متمرکز بود از اینرو باید از تکمیل شدن پروسه اخراج نفرات سازمان از عراق استقبال کرد و خوشحال شد .

اما این وسط چیزیکه بیش از هرچیز مضحکه است سخنرانی مریم رجوی در جشن انتقال موفقیت آمیز مجاهدان لیبرتی در بیست شهریور نودوپنج است انگار خانم رجوی یادش رفته است شوهر همیشه بیدارش شعار داده بود میرود عراق تا بر افروزد آتشها در کوهستانها و با تاسیس ارتش آزدادیبخش مسئولیت سرنگونی را بعهده گرفته بودند و حال خانم مریم رجوی چگونه انتقال چند هزار نفر از عراق به آلبانی را پیروزی بزرگ میداند بیائید جمله آغازین خانم رجوی را در این جشن با هم مرور کنیم خانم مریم رجوی میگویند سر انجام , کارزارهای بی وقفه سیاسی و بین المللی برای حفاظت اشرفیان و انتقال امن جمعی و سازمانی آنها به بار نشست . توطئه ها و طرحهای نابودی و متلاشی کردن مجاهدین در هم شکست و رژیم با ولایت فقیه با وزارت اطلاعاتش , با نیروه تروریستی قدس وبا تمام مزدبگیران گوناگونش در عراق , که همه آنها تشنه به خون مجاهدین بودند , کور و بور برجا ماند.

باید به این خانم گفت چه دیر آمدی ای نگار سر مست در زمان حضور نیروهای آمریکائی در عراق بیش از هزار نفر از فرقه شما جدا شدند و به خواست شما در زندان تیف تحت نظر آمریکائیها بودند درتیف بیش از هشت صد نفر به درخواست خود تحت نظر صلیب سرخ به ایران رفتند ۱۹۷ نفر باقیمانده تیف بیش از هشت سال است که به کشورهای مختلف رفته و پناهنده شده اند وهم اکنون در کشورهای آزاد زندگی راحتی دارند نه به ۱۴ سال انتظار نیاز بود و نه به کارزار بی وقفه سیاسی و بین المللی هم اکنون ما ازلحاظ پروسه پناهنده گی به فاصله سال نوری از نفرات شما جلوتر هستیم اگر فراموش نکنید هنوز نفرات شما در آلبانی متقاضی و پناهنجو هستند. برخلاف شما که این نفرات را بی جهت در عراق نگه داشته و به کشتن دادید ما از انتقال دوستانمان به آلبانی خیلی خوشحال هستیم و برای تک تک آنها آرزوی خوشبختی در زندگی میکنیم شما خانم رجوی بجای بیلان دروغ , که از رژیم پیش گرفته اید بگوئید که سرنگونی چه شد و چه بر سر ارتش آزادیبخش آمد و چه بر سر سلاحهای ارتش آزادیبخش آمد و جواب بدهید چگونه در انهدام سلاحهای ارتش آزادیبخش با آمریکائ ها همکاری میکردید مگر یادتان رفته در پروژه مالی که در اشرف راه انداخته بودید جعبه های چوبی برای ارتش امریکا می ساختید تا مهمات ارتش آزادیبخش در آن پر شود برای انتقال به شمال زاغه ها مهمات اشرف برای انهدام و انفجار مگر یادتان رفته پوکه های توپهای ۱۳۰ میلیمتری را بخاطر برنج و مس آنها خالی میکردید مگر یادتان رفته پوسته گیربگسهای تانکها را با پتک می شکستید تا آلمنیوم آنها را بفروشید . شما که بدست خود بیش از رژیم ولایت فقیه در انهدام فیزیکی مجاهدین تنها آلترناتیو دموکراتیک دست داشته اید.

شما که نگرانی از طرف آمریکائیها نداشتید یادتان رفته برای خوش رقصی پیش آنها دختران خوش سیما را برای پزیرائی مهمانیها یتان می فرستادید چه نیازی بود که آقای پاول روزانه در مورد شما صحبت کند شما علنا ً در مناسبات میگفتید که سیاست موا زی با پنتاگون دارید و یک شبه تمامی کتابهای ضد آمپریالیستی را از کتابخانه ها جمع آوری کردید حتی تمام کاست های ترانه سرود سرکوچه کمین مجاهد پر کینه ……. را از بین بردید. و در سیاست انتقال جمعی مجاهدان اشرف به آلبانی آمریکائیها با زیر پا گذاشتن اولین قانون پناهنده گی پناهنده گی شما را به صورت جمعی پذیرفته بودند و خدا را شکر که به آرزویتان رسیدید . شما اگر واقعا این همه دست ودل باز بودید با چند هزار یورو میتوانستید ۱۴ سال پیش تک تک این نگونبختها را به کشورهای اروپای غربی منتقل کنید نه به آلبانی نه نیاز به شهید بود نه نیاز به نقص عضو. برخلاف تصورات فریبکارانه تو انتقال نفرات از عراق نه کارزار است نه نیاز به بغرنج ترین شرایط مردم جنگ زده عادی عراق و سوریه حتی با پای پیاده هم شده هر روز خود را به کشورهای اروپائی میرسانند خانم رجوی بجای داستان سرایی جیمز باندی و عاشورا گونه و آسمان ریسمان بافتن برای ۱۴ سال تاخیر بگوئید چه مرگتان بود که مانع خارج شدن نفرات از عراق میشدید . فروپاشی ارتش آزادیبخش آنهم به این شکل برخلاف تصور کودکانه تو رژیم را بیشتر تثبیت کرده است و حال رژیم از سمت مرزهای غربیش احساس آرامش بیشتر میکند .و اگر رژیم توانسته است مانع انتقال شما به سوئیس و ایتالیا شود بی شک توان اینرا هم داشت تا مانع انتقال نیروها به آلبانی شود . خانم رجوی چرا به این همه دروغ نیاز دارید ؟

میر باقر صداقی انجمن ایران ستارگان سوئیس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسین موسویان: یازده هدف چهار لابی ضد ایرانی

آرشیو موضوع : تحقیق و پژوهش

شهاب میرزایی ـ بی بی سی : مجاهدین خلق، پایان سی سال حضور در عراق

مجاهدین خلق: پایان سی سال حضور در عراق شهاب میرزایی، بی بی سی، سیزدهم سپتامبر ۲۰۱۶:… یکی از بحث برانگیز ترین موضوعاتی که درباره حضور مجاهدین در عراق بیان می شود همراهی آن ها با ارتش عراق در سرکوب نیروهای کرد و شیعه پس از جنگ اول خلیج فارس است. اتهامی که مجاهدین خلق همواره آن …

گاندی و اقبال ؛ مشاهیری از شرق

گاندی کوشید تاشعار عملی “سرکشی درمقابل قانون” را وارد جنبش عمومی کند .بعدها بعضی از مدافعان حقوق بشر در غرب مانند مارتین لوترکینگ زیرتاثیر اوقرارگرفتند . از نظر چپ ها اوبه رد سوسیالیسم علمی ومبارزه طبفاتی پرداخت و یک اصلاح اجتماعی سیاسی و اتوپیسم خرده بورژوایی دهقانی رانمایندگی میکرد. گاندی در راه رفع اختلاف میان مسلمانان وهندوها نیزکوششهای …

کریم غلامی: مجاهدین ۱۵ سال بعد از جشن و پایکوبی برای تلفات یازده سپتامبر ۲۰۰۱

مجاهدین ۱۵ سال بعد از جشن و پایکوبی برای تلفات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ کریم غلامی، ایران فانوس، دوازدهم سپتامبر ۲۰۱۶:…  هر چقدر که از فاجعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ فاصله بگیریم، هرگز آن روزهای تاریک در سازمان مجاهدین را فراموش نخواهم کرد. بارها از مواضع و عملکرد های مجاهدین دچار شوک شده ام. یکی از …

ایران قلم:رجوی و پایان سه دهه تحلیل آبکی در عراق

قبل از اینکه گزارش بی طرفانه !! رادیو فردا در مورد ” سه دهه حضور رسمی اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق پایان یافت ”  را بخوانید به عکس های زیر توجه کنید که خود همه چیز را شفاف و عریان می کند. باید از رجوی فقط برسید پس چرا سی سال اشتباه و خیانت؟ پس چرا  …

کنگره آمریکا حق شکایت خانواده‌ قربانیان ۱۱ سپتامبر از عربستان را تصویب کرد

۱۵ نفر از ۱۹ هواپیماربایی که حملات به برج‌های تجارت جهانی را انجام دادند شهروند سعودی بودند. یک گزارش کنگره، که به تازگی از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده، می‌گوید هواپیمارباها در زمان حضور در آمریکا ظاهرا با افرادی در ارتباط بودند که با حکومت عربستان رابطه داشتند. یکی از افرادی نیز که به نقش خود در حملات ۱۱ …

حسین موسویان: یازده هدف چهار لابی ضد ایرانی

حسین موسویان: یازده هدف چهار لابی ضد ایرانی دنیای اقتصاد، ششم سپتامبر ۲۰۱۶:… در روزهای اخیر گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه یک نهاد نیرومند غیردولتی به نام اتحاد علیه ایران هسته‌ای به شدت در حال فضا‌سازی و سم پاشی علیه برجام است و با نامه‌نگاری به شرکت‌های اروپایی آنان را از معامله با ایران …

تکامل یک فرقه ایدئولوژیک

برای شناخت و  ارزیابی بهتر از زوایای پیدا و پنهان یک فرقه ایدئولوژیک شاید سال ها نیاز به تحقیق ، پژوهش و  روشنگری باشد ، البته با همه این تلاش ها، باز شاید نتوان برای جامعه خطر فرقه های خشونت طلب و تروریستی را آشکار کرد، زیرا فرقه ها با تکیه بر جهل و نادانی از یک سو، …

خطر ائتلاف‌های ضدایرانی در منطقه را دست‌کم نگیرید

در شرایط امروز این احتمال وجود ندارد که محورها و  ائتلاف های دائمی به وجود بیاید. از طرف دیگر، ترکیه همیشه ایران را به عنوان یک رقیب دیده است. تغییر لحنِ ترکیه فقط یک حرکت تاکتیکی است. روسیه هم همیشه از ایران به عنوانِ ابزار استفاده کرده است. از دیدگاهِ روسیه، ایران در حال حاضر گزینه های زیادی …

کریم غلامی:نگاهی به فرار خفت بار سران مجاهدین از „کانون استراتژیک مبارزه مسلحانه

مجاهدین در ایران آتش جنگی را به راه انداختند که نهایتا خودشان در این آتش سوختند. وضعیت کنونی مجاهدین چنان شده که با اسم های جعلی در حال فرار از „کانون استراتژیک مبارزه مسلحانه هستند!“. بی شرافتی رهبران و سران مجاهدین در آن است، وقتی که وضعیت برای خودشان خطرناک می شود، با هواپیمای خصوصی پا به فرار …

در ذهن یک داعشی چه می‌گذرد؟

 برنامه داعش برای حمله به غرب و مناطق خارج از عراق و سوریه چیست؟ دیدم در فرانسه، بلژیک، ترکیه، لبنان و دیگر جاها چه کرده است. برادرانمان در اروپا، آمریکا و کل دنیا مشغول آماده کردن سورپرایزهایی هستند. آنچه قبلاً انجام داده‌ایم در مقایسه با این سورپرایزها شبیه یک جک خواهند بود. {literal}{{/literal}شبکه اروپایی داعش که …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید