تبریک بجای تسلیت!

0
346

احقاق حقوق انها ازکانال رهائی ازچنبره ی رجوی میگذشت وبنابراین شما باید توضیح دهید که چه کاری دراین راستا- بازگرداندن خصوصیات انسانی شان که توسط رجوی از ضمیر آگاه شان پاک شده بود – انجام دادید؟! به خانم رجوی هم که می رسیم، این موضوع را اضافه میکنیم که او تا اخرین نفس سعی بر ابقای کمپ لیبرتی و حتی مسلح شدن افراد آن تا حد تبدیل کمپ موقتی به یک پادگان نظامی- که این کارها بیشتر جان لیبرتی نشینان را درمعرض خطر قرار میداد- پای فشرد و جای تبریک وتهنیتی دراین مورد باقی نگذاشته و عادلانه تر است که مورد نفرین قرار گیرد وانهم ازنوع نفرینی که خانواده ها میکنند!!

تبریک بجای تسلیت!

منبع: انجمن نجات

همانطور که انتظار می رفت، لازم بود که باند رجوی برای کم اهمیت جلوه دادن فرار مفتضحانه ی خود ازعراق- که ابدا چنین تصمیمی نداشت و این فرار را عوامل مختلف و در راس آن فشار بی امان خانواده ها به او تحمیل کرد- به کارهایی دست زده که قبلا هم ، همینگونه عمل میکرد.
این فرقه ی منحوس و خائن به ” خلق قهرمان ایران ” ، یک گام به جلو برداشته و بجای تحلیل صادقانه ی علت این شکست، آنرا یک پیروزی بزرگ قلمداد کرده است!!
دراین میان ومثل همیشه ، علاوه براینکه  نهادها و رسانه های خود سازمان به رقص و پایکوبی پرداختند، به نیابت ازطرف مردم شهرهای گوناگون ایران، سیاستمداران بازنشسته و …، شروع به انتشار اعلامیه های مجعول کرده وادعا نمودند که این فرار ، ازنوع پیروزمندانه اش بوده است!
دراین مجموعه ” بیانیه کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک در رابطه با انتقال کامل مجاهدین لیبرتی ” نیز انتشار یافته وطی آن گفته شده است :
” دوستان کانادایی ایران دموکراتیک به‌مناسبت پیروزی بزرگ مقاومت ایران در انتقال سالم تک‌تک ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به آلبانی و ناکام گذاشتن توطئه‌های رژیم ملاها علیه جان ساکنان، خود را در شادی مردم و مقاومت ایران شریک می‌داند و بهترین تبریکات و شادباشهایش را به خانم مریم رجوی و تک‌تک ساکنان اشرف و حامیانشان تقدیم میدارد “.
راست آنست که دراین مورد ،در درجه ی اول ،این خانواده های گرفتار رجوی بودند که طی بیش از ده سال مبارزه ی سخت وبی امان ونابرابر ، انتقال سالم فرزندانشان به کشور ثالث را گام اولیه برای رهائی فرزندان خود میدانستند که دراین راستا به جد کوشیدند و موفقیتی نسبی هم بدست آوردند .
اگر این انتقال خوب است ، عرض این تبریک ها باید برای خانواده ها باشد دربرابر تسلیتی که به رهبران باند رجوی بخاطر عدم تحقق نیات پلیدشان درنگه داشتن دائمی اسرای رجوی درعراق وازاین روست که ظاهر این کانادایی یا کانادایی های دوستدار رجوی، سوراخ دعا را گم کرده یا کرده اند!!
همچنین:
” دوستان کانادایی ایران دموکراتیک به دولت و مردم آلبانی تشکر و تبریکات خود را تقدیم می‌کند. سرزمین مادری مادر ترزا، باز رهبری و مهربانی خود را در یک موضوع مهم کرامت انسانی نشان داد “.
ملت آلبانی که کاری دراین مورد نکرده و باید منتظر ماند ودید که دولت این کشور به تعهدات خود دایر بر کمک به زدودن رسوبات فرقه ای ازذهن این قربانیان چه اقدامات مثبتی میکند ، چه حرفه وشغلی به آنها یاد میدهد وچه کمک های دیگری که بتواند این افراد مسخ شده درمناسبات رجوی را درجوامع اروپایی انتگریزه ( ادغام ) نموده وآنها را  به زندگی عادی برگرداند، انجام میدهد.
بنابراین فعلا زود است که بتوان به کسی تبریک گفت ویا ازاو درمورد کارهائی که قرار بود بکند ونکرده، انتقاد نمود!!
دوباره:
” این انتقال به‌دلیل اقدامات ناکافی سازمان ملل، کانادا، آمریکا و کشورهای دیگر بیش از حد طولانی‌مدت بود و موجب خسارتهای جبران ناپذیری از جمله جان ۱۴۱ تن از ساکنان گردید. این انتقال همچنین به کابوس حملات موشکی ساکنان لیبرتی پایان داد و رژیم ملاها را در رسیدن به اهداف پلیدش ناکام گذاشت “.
اگر این طولانی مدت بودن، تقصیر کشورها ومنابعی بود که ذکر شده ، چرا باند رجوی درهم گامی با آنها و پیشاپیش آنها، به طولانی بودن این پروسه کمک کرد؟!
اگر انتقاد واعتراضی به کسانی وارد است، باند رجوی هم دراین مجموعه قرار دارد وشما اگر ریگی درکفش تان نیست وراست میگویید، چرا باین مسئله برخورد نکرده اید؟؟
آیا شما هم جزو کسانی نبودید که به تغییر کاربری لیبرتی ازکمپ موقت به کمپ دائمی اصرار داشتید وحال که شکست خوردید، با کتمان حقیقت، خاک تو چشم مردم می پاشید؟!
دیگر اینکه، کابوس حملات موشکی بیش ازهمه بر خانواده های مرتبط وارد میشد ورجوی تا رمقی داشت ، نخواست که این کابوس، گریبان خانواده ها را رها کند واز این روست که بشما توصیه میشود که اگر دوستان ایران دموکراتیک هستید؟؟!! ، باند رجوی ر از این بابت به باد شدید ترین حملات خود بگیرید!!
عجیب تر اینکه:
” … ما به همه ساکنان کمپ لیبرتی که طی بیش از یک دهه مقاومت، پایداری پرشکوهی را در برابر حملات تروریستی و اقدامات تحریک آمیز رژیم ملاها و ایادی‌اش در عراق ترسیم نمودند، و راه مردم ایران را در نهایت برای دستیابی به آزادی و دموکراسی هموار ساختند، درود می‌فرستیم “.
ساکنان لیبرتی، اراده وقدرتی ازخود نداشتند وتنها برای اجرای دستورات این زن وشوهر کوک شده بودند ومقاومت انها ناخاسته وازنوع جمادی و نادلبخواهی وغیر ارادی بود و ابدا قابل تحسین ویا نکوهش نیستند!!!
اینکه این موجودات جمادی شده، چه کمکی به آزادی ودموکراسی میکرده اند، ابدا روشن نیست و منطقفی هم نیست مثلا به سنگی که درموقعیتی قرار گرفته، درود فرستاد ویا لعن ونفرین اش کرد!!!
سرانجام:
” دوستان کانادایی ایران دموکراتیک که سالها به‌دنبال تأمین حفاظت از ساکنان کمپ اشرف و لیبرتی و احقاق حقوقشان بود، معتقد است که این پیروزی مدیون نقش بارز خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در رهبری این کارزار بود. او هیچ فرصتی را برای جلب توجه جهانیان به مسأله ساکنان از دست نداد. او شایسته بالاترین تقدیرهاست “.
احقاق حقوق انها ازکانال رهائی ازچنبره ی رجوی میگذشت وبنابراین شما باید توضیح دهید که چه کاری دراین راستا- بازگرداندن خصوصیات انسانی شان که توسط رجوی از ضمیر آگاه شان پاک شده بود – انجام دادید؟!
به خانم رجوی هم که می رسیم، این موضوع را اضافه میکنیم که او تا اخرین نفس سعی بر ابقای کمپ لیبرتی و حتی مسلح شدن افراد آن تا حد تبدیل کمپ موقتی به یک پادگان نظامی- که این کارها بیشتر جان لیبرتی نشینان را درمعرض خطر قرار میداد- پای فشرد و جای تبریک وتهنیتی دراین مورد باقی نگذاشته و عادلانه تر است که مورد نفرین قرار گیرد وانهم ازنوع نفرینی که خانواده ها میکنند!!
گروهی ازاعضای خانواده های اسرای رجوی
تبریز- ایران

_________________________________

آکسیون دو پدر در شهر محل اقامت مریم رجوی برای آزادی دخترانشان

آرشیو موضوع : خانواده قربانیان اسیر در سازمان مجاهدین

نامه سرگشاده خانواده ایرانپور به وزارت خارجه استرالیا

نامه سرگشاده خانواده ایرانپور به وزارت خارجه استرالیا  فریاد آزادی، هفتم سپتامبر ۲۰۱۶:… یاید یادآوری کنیم که این فرقه در دهه شصت شمسی در ایران و به‌خاطر نزاع بر سر قدرت، اقدامات تروریستی متعددی را در کشور ما انجام داد و ده‌ها هزار نفر را به کام مرگ فرستاد. ما در شهرمان شیراز از نزدیک …

اعزام افراد از دوزخ لیبرتی به آلبانی ، تهدیدها و فرصت ها ـ قسمت دوم

من از دنیا دلگیرم که دستانش را روی گوشش گذاشته تا صدای ما را نشنود. درد دلهای زیادی دارم از این فراق نا خواسته که گوش شنوایی برای شنیدنش نیست. من نمیدانم شکایت این دنیای بی قانون را کجا مطرح کنم؟! من بدنبال انصاف وعدالتم اما دنیا گویی علاوه بر ناشنوایی دچار نابینایی و زبان بستگی مادام العمر …

نشریه پازتا ایمپکت تیرانا: مجاهدین نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

Polemikë e madhe pasi MEK nuk mund të provojë nëse lideri Massoud Rajavi ka vdekur apo është gjallë گازتا ایمپکت، تیرانا، آلبانی، بیست و یکم اوت ۲۰۱۶:… (نشریه پازتا ایمپکت تیرانا (آلبانی) مطلب هافینگتون پست تحت عنوان “جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است” را به زبان آلبانی ترجمه و تکثیر …

تهمت زنی باند رجوی با نام دکتر ابراهیم جدی ( دکتر حمید)

شما یک تبریزی هستید وحتما یادتان هست که بعد ازقیام 29 بهمن 1356تبریز که ارکان نظام ستم شاهی را به لرزه درآورد، محمد رضا شاه گفت که این آشوبگران ازآن سوی تبریز آمده اند وخارجی هستند که شاعر طنزپرداز تبریزی درجوابش گفت ” رجبعلی نن ، یوسوف علی- هاردان اولدولار خارجه لی = چگونه میشود رجبعلی ویوسفعلی های …

مراجعه سوم خانواده های قربانیان به کمپ لیبرتی عراق ـ سفر ششم

مراجعه سوم در سفر ششم (+ گزارش دوم از روز ششم) ینیاد خانواده سحر، بغداد، سوم اوت ۲۰۱۶:… و باز هم تنها بدرقه کننده خانواده های بی دفاع آفتابی بود که از شرم رفتارهای وحشیانه سوات کم مقدار مدافع ناحق فرقه با پشتیبانی کمیساریا که حایل عشق و محبت بودند به سرخی میزد و به آن سوی دنیا …

آکسیون دو پدر در شهر محل اقامت مریم رجوی برای آزادی دخترانشان

این دو پدر با مراجعه به ادارات فرمانداری و شهرداری و ژاندارمری شهر اورسورواز و استان والدواز مورد حمایت و استقبال مقامات محلی قرار گرفته و اقدام به افشاگری با حمل پلاکارد و پخش تراکتهای مربوط به خواسته خانوادگی شان مبنی بر آزادی برای دخترانشان در این ادارات و نیز در خیابانها و اماکن عمومی شهر اورسوراواز …

ایران قلم : خانواده ها و مصطفی محمدی همچنان سمیه و قربانیان را فریاد می زنند

 شب رفتنی ست سپیده نزدیک ست هر ترفندی که دارید بزنید به دنیا اعلام کنید که مصطفی محمدی مزدور رژیم است گفتم که حرفی تازه بزن و شما ای شب پرستان کور دل از خواب غفلت بیدار شوید وای بر پدری که امروز نه تنها صدای مظلومیت فرزاندانش را نمیشنود بلکه انکار حق میکند مصطفی محمدی همچون آب …

نامه سرگشاده خانم بهشتی به مجامع بین المللی (+ نمونه هایی از محکومیت های حمله به لیبرتی)

نامه سرگشاده خانم بهشتی به مجامع بین المللی (+ نمونه هایی از محکومیت های حمله به لیبرتی)  انجمن نجات، ششم ژوئیه ۲۰۱۶:… ما به شدت نگران سلامتی عزیزانمان هستیم و قبل از هر کس رجوی را مسئول این کار می دانیم چرا که این رجویست که هم چنان در ماندن در عراق جنگ زده اصرار دارد …

مادران،‌ قربانیان فراموش شده فرقه رجوی – قسمت چهارم

مادران،‌ قربانیان فراموش شده فرقه رجوی – قسمت چهارم  انجمن نجات، مرکز تهران، چهارم ژوئیه ۲۰۱۶:…  خانم جلالی سرگذشت فرزند اسیر خود را اینطور ادامه میدهد: “فکر می کردیم فرزندم در نیروی انتظامی مشغول فعالیت است. بعد از مدتی خبر دار شدم که پس از مرخصی به نیروی انتظامی برنگشته است. نگرانی و دلواپسی سراسر وجودم …

مادران،‌ قربانیان فراموش شده – قسمت سوم

مادران،‌ قربانیان فراموش شده – قسمت سوم انجمن نجات، مرکز تهران، سی ام ژوئن ۲۰۱۶:…  خانم نجیبه ارشادی نمین مادری است که سالیان سال در انتظار فرزند خود عظیم می باشد. عظیم به امید زندگی بهتر با همسر و دو فرزندش راهی ترکیه شد و دیگر از او خبری نیامد. او همچون بسیاری دیگر در …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید