برپائی جشن و پایکوبی توسط مریم قجر داعشی برای پیروزی رژیم ایران ؛ وزارت اطلاعات !

0
264

برپائی جشن و پایکوبی توسط مریم قجر داعشی برای پیروزی رژیم ایران ؛ وزارت اطلاعات !

 محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، سیزدهم سپتامبر ۲۰۱۶:… انتقال اعضاء اسیر در چنگال رجوی داعشی از عراق به یک کشور امن که جان اعضاء از حملات ساختگی رجوی داعشی در امان بماند و از اینکه از این به بعد رجوی داعشی نمی تواند با همکاری پسمانده های بعثی و تروریستهای طارق الهاشمی و داعشی های البغدادی به جان اعضاء نگون بخت تعرض کند وپروسه شهید سازی رجوی به بن بست برسد در درجه اول مایه خوشحالی خانواده ها …

لینک به منبع

برپائی جشن و پایکوبی توسط مریم قجر داعشی برای پیروزی رژیم ایران ؛ وزارت اطلاعات !

این هفته شاهد خروج همه اعضاء فرقه رجوی از کمپ لیبرتی عراق به سوی تیرانای آلبانی بودیم .

با خروج اعضاء فرقه رجوی داعشی پرونده حضور این فرقه در عراق برای همیشه بسته شد .

 محمد رزاقیانتقال اعضاء اسیر در چنگال رجوی داعشی از عراق به یک کشور امن که جان اعضاء از حملات ساختگی رجوی داعشی در امان بماند و از اینکه از این به بعد رجوی داعشی نمی تواند با همکاری پسمانده های بعثی و تروریستهای طارق الهاشمی و داعشی های البغدادی به جان اعضاء نگون بخت تعرض کند وپروسه شهید سازی رجوی به بن بست برسد در درجه اول مایه خوشحالی خانواده ها و جدا شده هائی که در این مدت با افشاگریهایشان تلاش کردند نیت پلید رجوی داعشی را برای به اسارت نگه داشتن اعضاء در عراق برای همه روشن سازند .

خروج اعضاء فرقه رجوی از عراق مهر پایان و ثبت شکست استراتژی جنگ مسلحانه ای که رجوی جنایتکار هزاران نفر را کشت و به کشتن داد ؛ شکست سیاسی و معلوم شد تمام تحلیلهای رجوی ابدوغ خیاری بوده و هست و مشخص شد رجوی حتا نمی تواند کوچکترین رویداد در مورد ایران تجزیه تحلیل کند و همچنین شکست ایدئولوژی دست ساز رجوی داعشی که مدعی بود با انقلاب ایدئلوژیک و طلاق زن و زندگی و … می خواهد رژیم ایران سرنگون کند !

مریم قجر داعشی طبق معمول با شیادی و کلاشی ؛ دروغ ؛ شارلاتانیزم خاص … برپائی جشن و پایکوبی می خواهد بر شکست همه جانبه رجوی روح پلید سر پوش بگذارد .

حال برپائی جشن مریم قجر داعشی هم مثل همان مثال معروف که اگر قمار بازی که باخته نگوید به ت …م ـ دق مرگ می شود !

واقعیت اینکه رجوی داعشی برای شکست خفت بارش دست به همه شارلاتان بازی و کلاشی خواهد زد تا وانمود کند پیروز شده اند و گویا ان همه عربده کشی ؛ اطلاعیه های ساختگی ؛ ان همه برپائی شوهای مختلف توسط مریم قجر داعشی در اروپا برای حفظ اردوگاه بد نام اشرف وکمپ لیبرتی ؛ پرداخت رشوه به یک مشت جنایتکار در عراق ؛ اروپا و امریکا اصلآ کار رجوی داعشی نبوده !

جهت یاد اوری به مریم قجر داعشی وسران مخ پوسیده مقیم اردوگاه اور سوراواز و خانه های امن اروپا باید بگویم با ادعا اطوار بزینه وار نمی توانید خواسته های شیطانی خودتان مبنی بر مانده گاری اعضاء در عراق لاپوشانی کنید .

همه اعضاء نگون بخت بار اول در سال ۸۲ زمانیکه قرار شد برای گرفتن کارت اسارت پیش نیروهای امریکائی ثبت شوند شب قبل در اردوگاه بد نام اشرف توسط سران فرقه ( عباس داوری و احمد واقف ) باید توجیه می شدند که وقتی با امریکائیها مصاحبه می کنید روی ۳ موضوع باید پافشاری کنید کوتاه نیایید :

۱ــ رجوی رهبر عقیدتی مجاهدین بوده و هست !

۲ــ می خواهیم در عراق و در اردوگاه اشرف بمانیم !

۳ــ اینکه عضوء مجاهدین هستم و خواهم بود !

پس از ان هم اوردن چند شیخک از پس مانده های حزب بعث صدام ملعون به اردوگاه اشرف ؛ درست کردن امضاء های جعلی که گویا بیش از ۵ ملیون از مردم عراق خواهان مانده گاری فرقه رجوی داعشی در عراق هستند وبرپائی شوهای مختلف در داخل اردوگاه اشرف با پرداخت هزاران دلار به یک مشت بعضی های سابق مثل الجبوری ؛ صالح مطلک و … که گویا انها هم خواهان ماندن فرقه رجوی داعشی در عراق هستند .

در اوایل سال ۸۳ باز زمانیکه می خواستیم برای مصاحبه با ماموران وزارت خارجه امریکا در شمال اردوگاه اشرف مستقر بودند برویم خواندن پیام رجوی و مریم قجر داعشی وتوجیه توسط سران فرقه و تاکید برای مانده گاری در اردوگاه بد نام اشرف و اینکه حفظ شرف ــ حفظ اشرف است ! حتما از یاد کسی نرفته است .

حتما شعارهای تو خالی شخص رجوی روح پلید هم از یادها نرفته :

ــ چو اشرف نباشد تن من مباد .

ــ اشرف کانون استراتژیک .

ــ اگر اشرف به ایستد جمهان در مقابل رژیم خواهد ایستاد .

ــ از سانتی متر به سانتی متر اشرف دفاع خواهیم کرد .

ــ عربده کشی و بیا ؛ بیا ؛ گفتنهای رجوی داعشی چه شد؟

ــ کمپ لیبرتی رزمگاه اشرف نشانها چه شد؟

ــ درخواست و برگرداندن قسمتی از سلاح چه شد؟

ــ برق درخواست سلاح از طرف مریم قجر در روز جهانی زن در شوئی که مریم قجر داعشی در المان همه را برق گرفتگی دچار کرده بود چه شد؟

ــ در شوهای مریم قجر به سفارش و نوشته هادی که از قبل توسط سران فرقه اماده می شد یک مشت جیره خوار از دور خارج مدعی بودند که راه تهران از بغداد می گذرد !

حال چی ؟ حتما از فردا باید شعار بدهید راه تهران از تیرانا می گذرد !

ــ رجوی روح پلید شعار گونی ؛ سنگر؛ سرنگونی برای اعضاء نگون بخت در کمپ لیبرتی ساخته بود پس سرنگونی چه شد؟

ــ رجوی داعشی مدعی بود که می خواهد پلی از لیبرتی به تهران بزند پس چرا این پل سر از تیرانا در اورد ؟

ــ از همه مهمتر ارتش ازادیبخش دست ساز رجوی داعشی چه شد؟؟؟

سال ۸۲ بعد از سقوط ارباب رجوی داعشی ( ۲دام ملعون ) زمانیکه امریکائیها همه اعضاء نگون بخت فرقه رجوی را در اردوگاه بد نام اشرف جمع کردند خیلی از اعضاء می گفتند عراق دیگر جای ماندن نیست !

درست بیاد دارم وقتی با مژگان پارسائی این موضوع را مطرح کردم در جلو جمع با کمال پر روئی گفت :

خروج اعضاء سازمان از عراق خواست رژیم ایران ؛ وزارت اطلاعات !!!

همچنین بارها و بارها در اطلاعیه های شیاد خانه و برنامه هائی که رجوی داعشی از تلویزیون بنام سیمای اسارت پخش می کرد مدعی بود که کسانی که در رابطه با خروج اعضاء سازمان حرف می زنند همگی وابسته به رژیم ایران ؛ وزارت اطلاعات هستند !

پس با همین استدلال سخیف شخص رجوی و مریم قجر داعشی که می گفتند هر کس خواهان خروج اعضاء فرقه رجوی از عراق باشد مامور رژیم ایران ؛ وزارت اطلاعات ! پس باید گفت عجبا این جشنی که مریم قجرداعشی بر پا کرده به خاطر پیروزی رژیم ایران ؛ وزارت اطلاعات و به غیر این هیچ معنی دیگری ندارد و نمی تواند داشته باشد !

اما یک نگاه به اطلاعیه شیاد خانه شورای دست ساز رجوی داعشی و سخنرانی مریم قجر داعشی در جشن پیروزی رژیم ایران ؛ وزارت اطلاعات دراردوگاه اور سوراوازگویای همه چیز است .

مریم قجر داعشی خود بند اب داده و خواسته مثل همیشه شکست خفت بارشان را با ادا اطوار بوزینه وار لاپوشانی کند و به چند موضوع اشاره کرده که قابل توجه است .

ــ مریم قجر مدعی شده بعد از ۱۴ سال موفق شدند اعضاء بصورت سازمانی از عراق خارج کنند !

باید به مریم قجر داعشی بگویم اولآ دولت البانی شما را به صفت سازمان مجاهدین قبول نکرده و همچنین کمیساریای عالی پناهندگی افراد به رسمیت می شناسد نه فرقه رجوی داعشی .

از انجا که شما و سران فرقه اجازه نمی دهید اعضاء نگون بخت از حق و حقوق خود مطلع باشند و با پرداخت رشوه همچنان اعضاء را در البانی درداخل ساختمانهای پوشیده شده در کنترل نگه می دارید ادعا دارید بصورت سازمانی خارج شده اید اگر ریگی به کفش ندارید اجازه بدهید اعضاء نگون بخت تردد ازاد داشته باشند و امکان تماس با دنیای بیرون و خانواده هایشان انوقت خواهید دید که به محض اینکه اعضاء نگون بخت با واقعیت ها اشنا می شوند چه کار می کنند .

ــ مریم قجر داعشی فرموده اند که گویا در ظاهر رژیم ایران می خواست اعضاء فرقه از عراق خارج شوند ولی کمر به نابودی؛ اسارت انها بسته بود؟!

مریم قجر داعشی بهتر از هر کس می داند که اگر رژیم ایران قصد کشتار و نابودی اعضاء فرقه را داشت اولآ در همان روزهای اول سرنگونی صدام ملعون در عراق که سگ صاحبش را نمی شناخت رژیم ایران می توانست نیت خودش را عملی کند . دومآ رزیمی که می تواند از ایران امده و نیروهای عراق برای جنگ با داعش فرماندهی کند داعشی های وحشی به زانو در بیاورد مطمئن می توانست با یک حرکت ضربه اساسی به مقرهای رجوی داعشی بزند اما همین رژیم هم بهتر از همه می دانست که قصد شما شهید سازی و خلاص شدن از دست اعضائی هست که در عراق روی دستتان باد کرده .

اما نکته جالب و خنده دار تر از همه اینکه مریم قجر داعشی در این جشن مدعی شده با خروج اعضاء فرقه از عراق سرنگونی رژیم ایران تازه اغاز شده !

مریم قجر داعشی در این جشن فرموده اند :

حالا دوران تازه‌یی آغاز شده است که سرلوحه‌اش پیشرفت همه‌جانبه برای سرنگونی ولایت فقیه است.

خوب اینجا چند سوال اساسی پیش می اید که باید مریم قجر داعشی به ان جواب بدهد .

ــ رجوی ۳۰ سال پیش مدعی بود که می خواهد برود در عراق , در کوهستانها به افروزد اتشها و … این ارتش ازادیبخش دست ساز رجوی و صدام چه شد؟

ــ رجوی در هر نشست مدعی بود که تنها راه سرنگونی رژیم ایران جنگ مسلحانه است و ارتش ازادیبخش و هر کس یا هر حزب و سازمانی در اروپا و خارجه مانده رسوب کرده یا ولگرد سیاسی شده یا رفته پی زن و زندگی !

حال رجوی داعشی بعد ۳۰ سال رفتن به عراق رسیده به نقطه سر خط . اگر قرار بود رژیم ایران با شوء تظاهرات در اروپا و امریکا و … سرنگون شود پس چرا از همان اول رجوی داعشی به عراق رفت و هزار اشرف در اروپا و امریکا درست نکرد ؟

مریم قجر داعشی و سران فرقه انقدر ابله تشریف دارند که فکر می کنند می توانند با این ادا اطورا ها می توانند بر شکست خفت بارشان سر پوش بگذارند و اعضاء و کسانی که سالها شاهد تاکید و پافشاری رجوی و مریم قجر داعشی بر مانده گاری اعضاء نگون بخت در عراق فراموش کنند .

اما اخرین نکته که هم خنده دارهم اینکه دلم به حال اعضاء نگون بخت می سوزد .

در اطلاعیه شورای دست ساز رجوی گفته شده که خروج اعضاء فرقه رجوی از عراق با تلاشهای مستمر مریم قجر داعشی در اروپا صورت گرفته است !

کسانی که در داخل تشکیلات فرقه رجوی بودند می دانند که طرح این موضوع صرفآ به خاطر سرکوب اعضاء نگون بختی هست که در اسارت ذهنی و جسمی فرقه رجوی داعشی هستند .

از انجا که رجوی و مریم قجر داعشی هیچ وقت پاسخگوی شکستهای خفت بارشان نبودند و هر زمان تقصیر اصلی شکستهایشان را به گردن اعضاء نگون بخت می انداختند . مطمئن هستم حال که اعضاء نگون بخت به البانی و … منتقل شده اند باید هر شب پروژه خروج از عراق بصورت گزارش نویسی باید بنویسند و بخوانند و شکست خفت بار رجوی داعشی به گردن بگیرند مثلا حتما باید بنویسند :

ــ چرا از اردوگاه بد نام اشرف جانانه دفاع نکردند ؟

ــ چرا حاضر شدند از اردوگاه اشرف خارج شوند ؟

ــ چرا در اردوگاه اشرف کشته نشدند ؟

ــ چرا تا بحال زنده هستند و عکسهایشان به قاب عکسهائی که مریم قجر بر دیوار اویزان می کرد افزوده نشده ؟

ــ مهمتر از همه اینکه اکنون به خارج از عراق امده اند باید مدیون و بدهکار مریم قجر داعشی باشند که انها را از عراق خارج کرده !

اینها را از تجربه بیست سال بودن دردرون مناسبات فرقه گرایانه رجوی داعشی می گویم و مطمئن هستم از همان روزی که پای اعضاء نگون بخت به البانی رسیده باید همه بشینند گناه شکست خفت بار ـ رجوی داعشی به گردن بگیرند و به سر خود بزنند که نکرده های زیادی دارند و کوتاهی کرده اند ته خط هم دوست داشتند از عراق خارج شده و به اروپا بیایند و مارک اروپا دوست باید به خودشان بزنند … خدا به دادشان برسد چون می دانم این پروسه خوانی و فحش شنیدن برای اکثر اعضاء از شکنجه جسمی سخت تر است.

پاریس : محمد رزاقی

rajavi-saddam-hussain-porsesh-aval

————————————————–

تکامل یک فرقه ایدئولوژیک

آرشیو موضوع : تحقیق و پژوهش

گاندی و اقبال ؛ مشاهیری از شرق

گاندی کوشید تاشعار عملی “سرکشی درمقابل قانون” را وارد جنبش عمومی کند .بعدها بعضی از مدافعان حقوق بشر در غرب مانند مارتین لوترکینگ زیرتاثیر اوقرارگرفتند . از نظر چپ ها اوبه رد سوسیالیسم علمی ومبارزه طبفاتی پرداخت و یک اصلاح اجتماعی سیاسی و اتوپیسم خرده بورژوایی دهقانی رانمایندگی میکرد. گاندی در راه رفع اختلاف میان مسلمانان وهندوها نیزکوششهای …

کریم غلامی: مجاهدین ۱۵ سال بعد از جشن و پایکوبی برای تلفات یازده سپتامبر ۲۰۰۱

مجاهدین ۱۵ سال بعد از جشن و پایکوبی برای تلفات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ کریم غلامی، ایران فانوس، دوازدهم سپتامبر ۲۰۱۶:…  هر چقدر که از فاجعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ فاصله بگیریم، هرگز آن روزهای تاریک در سازمان مجاهدین را فراموش نخواهم کرد. بارها از مواضع و عملکرد های مجاهدین دچار شوک شده ام. یکی از …

ایران قلم:رجوی و پایان سه دهه تحلیل آبکی در عراق

قبل از اینکه گزارش بی طرفانه !! رادیو فردا در مورد ” سه دهه حضور رسمی اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق پایان یافت ”  را بخوانید به عکس های زیر توجه کنید که خود همه چیز را شفاف و عریان می کند. باید از رجوی فقط برسید پس چرا سی سال اشتباه و خیانت؟ پس چرا  …

کنگره آمریکا حق شکایت خانواده‌ قربانیان ۱۱ سپتامبر از عربستان را تصویب کرد

۱۵ نفر از ۱۹ هواپیماربایی که حملات به برج‌های تجارت جهانی را انجام دادند شهروند سعودی بودند. یک گزارش کنگره، که به تازگی از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده، می‌گوید هواپیمارباها در زمان حضور در آمریکا ظاهرا با افرادی در ارتباط بودند که با حکومت عربستان رابطه داشتند. یکی از افرادی نیز که به نقش خود در حملات ۱۱ …

حسین موسویان: یازده هدف چهار لابی ضد ایرانی

حسین موسویان: یازده هدف چهار لابی ضد ایرانی دنیای اقتصاد، ششم سپتامبر ۲۰۱۶:… در روزهای اخیر گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه یک نهاد نیرومند غیردولتی به نام اتحاد علیه ایران هسته‌ای به شدت در حال فضا‌سازی و سم پاشی علیه برجام است و با نامه‌نگاری به شرکت‌های اروپایی آنان را از معامله با ایران …

تکامل یک فرقه ایدئولوژیک

برای شناخت و  ارزیابی بهتر از زوایای پیدا و پنهان یک فرقه ایدئولوژیک شاید سال ها نیاز به تحقیق ، پژوهش و  روشنگری باشد ، البته با همه این تلاش ها، باز شاید نتوان برای جامعه خطر فرقه های خشونت طلب و تروریستی را آشکار کرد، زیرا فرقه ها با تکیه بر جهل و نادانی از یک سو، …

خطر ائتلاف‌های ضدایرانی در منطقه را دست‌کم نگیرید

در شرایط امروز این احتمال وجود ندارد که محورها و  ائتلاف های دائمی به وجود بیاید. از طرف دیگر، ترکیه همیشه ایران را به عنوان یک رقیب دیده است. تغییر لحنِ ترکیه فقط یک حرکت تاکتیکی است. روسیه هم همیشه از ایران به عنوانِ ابزار استفاده کرده است. از دیدگاهِ روسیه، ایران در حال حاضر گزینه های زیادی …

کریم غلامی:نگاهی به فرار خفت بار سران مجاهدین از „کانون استراتژیک مبارزه مسلحانه

مجاهدین در ایران آتش جنگی را به راه انداختند که نهایتا خودشان در این آتش سوختند. وضعیت کنونی مجاهدین چنان شده که با اسم های جعلی در حال فرار از „کانون استراتژیک مبارزه مسلحانه هستند!“. بی شرافتی رهبران و سران مجاهدین در آن است، وقتی که وضعیت برای خودشان خطرناک می شود، با هواپیمای خصوصی پا به فرار …

در ذهن یک داعشی چه می‌گذرد؟

 برنامه داعش برای حمله به غرب و مناطق خارج از عراق و سوریه چیست؟ دیدم در فرانسه، بلژیک، ترکیه، لبنان و دیگر جاها چه کرده است. برادرانمان در اروپا، آمریکا و کل دنیا مشغول آماده کردن سورپرایزهایی هستند. آنچه قبلاً انجام داده‌ایم در مقایسه با این سورپرایزها شبیه یک جک خواهند بود. {literal}{{/literal}شبکه اروپایی داعش که …

بمب‌گذار دفتر نخست‌وزیری که بود و چه شد؟

چند هفته پس از انفجار نخست‌وزیری در شامگاه ۲۲ شهریور ۱۳۶۰ آیت‌الله املشی، دادستان کل کشور در تلویزیون حاضر شد و مسعود کشمیری را به عنوان عامل انفجار نخست‌وزیری معرفی کرد. آیت‌الله ربانی املشی گفت: «عامل انفجار نخست‌وزیری همان شخصی بود که نام او در بین شهدا برده شد و روز اول در کنار شهیدان عزیز، رییس‌جمهوری و …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید