چیدن تمام تخم مرغ ها درسبد سوراخ حکومت عربستان!

0
235

عربستان از روی ترسی که فکر میکند که درحال ازدست دادن  موقعیت ممتازش ، پیش آمریکاست  و دست به ماجرا جوئی دریمن وسوریه زد، چیزی بدست نیآورد واز سر ناچاری نماینده ای به مراسم خیمه شب بازی های مریم در19 تیر درپاریس فرستاد که بلکه یک آتوی کوچک برای جنگ روانی با ایران بدست آورد که با مطرح کردن مرگ مسعود رجوی، کار را خرابتر نموده و اینجا باردیگر ” سکنجبین صفرا فزود)! دولت خانم دوباره میگوید: ” …وی تأکید کرد در چشم‌انداز آینده هیچ امیدی به اصلاح این رژیم و یا جستجو برای راه‌حل در داخل آن وجود ندارد، چشم‌انداز آینده، سرنگونی این رژیم بدون هیچ تردیدی با تمامی جناحها و باندهایش خواهد بود. چرا که آنها نقش بسیار زیادی در … و صدور تروریسم به منطقه طی بیش از سه دهه داشته‌اند “.

چیدن تمام تخم مرغ ها درسبد سوراخ حکومت عربستان!

منبع: انجمن نجات  ـ 25.08.2016

خانم دولت نوروزی ، نماینده ی فرقه ی رجوی در انگلستان ، مصاحبه ی مفصلی را با روزنامه ی الیوم عربستان انجام داده که من هرچه خواستم با خلاصه کردن آن وجلوگیری از پرچانگی این خانم ، اززحمت خوانندگان کم کنم، بیشتر از این موفق نشدم و نقدی که ذیلا میشود، اجبارا طولانی شد!
خانم دولت نوروزی میگوید:
” خانم نوروزی در گفتگویش با روزنامه ”الیوم “تأکید کرد که تحولات داخل ایران و جامعه بین‌المللی، بیانگر ضرورت تغییر رژیم بیش از هر وقت دیگر می‌باشد، و تصریح نمود که زمان تغییر این رژیم فرا رسیده است و جامعه بین‌المللی لازم است از خواستهای مردم ایران و اهدافش برای محقق نمودن آزادی و احترام به حقوق‌بشر و دموکراسی و جدایی دین از دولت، کمک نماید “.
برخلاف نظر آرمانی! این خانم ، تحولات داخل ایران درمقایسه با سال های وجود تحریم ظالمانه ، روبه بهبودی است که مسلما برای جبران این ضررها وخرابی ها، به کار وکوشش چندین ساله نیاز بوده وگریزی ازآن نیست وبنظر می رسد، برای حکومت ایران ، جبران این ضررها، بمراتب راحت تر از سرنگون شدن است!
به تحولات بین المللی ومنطقه ای هم که برسیم، چیزی را جز عقب نشینی های پیروزمندانه ی سلطه گران وطمع کردن دوباره ی آنها وبرهم خوردن اتحادها وبرقراری اتحادهای جدید و … که نتیجه اش گرفتار شدن دراین دور تسلسل است ، مشاهده نمیکنیم!
اوضاع منطقه درمقایسه با سال های قبل ، چرخشی مثبت بنفع نیروهای غیرمداخله گر درامور کشورها دارد و درمقایسه ی وضع حال دولت سوریه که نخستین سنگر مقاومت دربرابر تجاوزگری های صهیونیست هاست ، باوجودی که هنوز مطلوب نیست ، بهتر از گذشته بنظر می رسد!
عربستان از روی ترسی که فکر میکند که درحال ازدست دادن  موقعیت ممتازش ، پیش آمریکاست  و دست به ماجرا جوئی دریمن وسوریه زد، چیزی بدست نیآورد واز سر ناچاری نماینده ای به مراسم خیمه شب بازی های مریم در19 تیر درپاریس فرستاد که بلکه یک آتوی کوچک برای جنگ روانی با ایران بدست آورد که با مطرح کردن مرگ مسعود رجوی، کار را خرابتر نموده و اینجا باردیگر ” سکنجبین صفرا فزود)!
دولت خانم دوباره میگوید:
” …وی تأکید کرد در چشم‌انداز آینده هیچ امیدی به اصلاح این رژیم و یا جستجو برای راه‌حل در داخل آن وجود ندارد، چشم‌انداز آینده، سرنگونی این رژیم بدون هیچ تردیدی با تمامی جناحها و باندهایش خواهد بود. چرا که آنها نقش بسیار زیادی در … و صدور تروریسم به منطقه طی بیش از سه دهه داشته‌اند “.
این که این خانم با این تحلیل های خیالی باین نتیجه برسد، دور از ذهن نیست!
اما بانی ومجری اصلی تروریزم، همان هایی هستند که باند منسوبه ی این خانم به دست وپای شان افتاده است.
بازها معروض افتاده که تروریزم غالب فعلی جهان ، ازنوع تکفیری آن است که توسط همین مخاطبان وممدوحان دولت نوروزی درافغانستان ایجاد شد وهیچ ارتباطی با ایران ندارد!
خانم نوروزی میگوید:
” … بسیار از مسئولان عرب امروز این حقیقت را درک کرده‌اند که رژیم ضدبشری آخوندی از هیچ حمایتی در داخل ایران برخوردار نیست و تنها با استفاده از اهرم سرکوب و صدور تروریسم و جنگ‌افروزی در کشورهای خاورمیانه است که به عمر حاکمیت در حال احتضار خود ادامه می‌دهد، اگر استفاده از این اهرمها نبود مدتها بود که سرنگون شده بود… اکنون زمان آن رسیده که کشورهای عربی سرنوشت خود را در رها نمودن مردم منطقه و مسلمانان و سایر پیروان ادیان دیگر ترسیم کنند و این از طریق پشتیبانی از مقاومت ایران در سرنگونی این رژیم است …”.
یعنی این مسئولین عرب، حضور پرشکوه مردم ایران درپای صندوق های رای را نمی بینند؟!
دیگر اینکه مگر این ایران است که قصد ایجاد خاورمیانه ی بزرگ را داشته وناچار به جنگ افروزی شده است!
هدف شما ازخارج ساختن اسرائیل وشرکاء از انظار عمومی و متهم کردن ایران بجای این رژیم متجاوز چیست؟!
دیگر اینکه مگر کشورهای عربی حال وروز بهتر ازایران دارند که بخواهند با سرنگون کردن حکومتآ با کمک باند رجوی، به چیز جدیدی دست یابند؟!
یعنی میخواهند ایران را هم مانند خود ارتجاعی تر کنند؟! ایرانی که با وجود ده ها انتقاد از آن، ازنقطه نظر تعاریف دانشمندان مردمی وجامعه شناسان، ازهر حیث وهرجهت، بارها پشرفته تر ازآنهاست!
این اربابان شما، چه نفعی در برقراری دموکراسی درایران دارند. درحالی که رابطه ی خود آنها با دموکراسی مانند رابطه ی جن وبسم اله است؟!
همچنین:
” …  در یک کلام آلترناتیو مقاومت مردم ایران در این گردهمایی بزرگ به دنیا به اثبات رسید صحت حرفش و صلاحیت و اعتبار و مقبولیتش چه در بین مردم ایران و جامعه ایرانیان در داخل و خارج کشور و همچنین در سطح گسترده بلحاظ بین‌المللی “.
این مقبولیت تنها دردنیای تصورات شماست وگرنه ما بعنوان داخل نشینان که نیک وبد حکومت ایران را بهتر ازشما دیده وارزیابی عینی تری نسبت بدان داریم، نشانی ازاین مقبولیت داخلی شما ندیده و جنس این اعتبار بین المللی هم برما روشن است:
جناح های هارتر امپریالیزم وصهیونیرم جهانی درکنار ارتجاع منطقه،  که دشمن اصلی هرنوع جامعه ی بی طبقه درسراسر جهان هستند، از شما حمایت زبانی وعملی کرده وبدین وسیله ثابت میکنند که باند رجوی سازمان مجاهدین خلق را بلعیده واعتقادی به برقراری ” جامعه ی بی طبقه ی توحیدی” ندارد ودراصل سازمانی با آن مشخصات دهه ی 40 و50، وجود خارجی ندارد!
اگر شما این استحاله را می پذیرید، راهتان هموار وعزم تان استوارتر باد !!
خود زنی این نوچه ی رجوی ها بشکل زیر ادامه پیدا میکند:
” … طبیعتاً خیلی روشن است که بسیار بسیار مهم و ارزشمند است حمایتهای کشورهای عربی از اهداف این مقاومت برای سرنگونی این رژیم، برای دستیابی به آزادی و دموکراسی واقعی در ایران بسیار مهم است …بنابراین من فکر می‌کنم زمان آن رسیده که کشورهای عربی سرنوشت خودشان و کشورهای منطقه را به‌دست بگیرند و بتوانند مردم منطقه، مسلمانان و بقیه اقشار و بقیه ادیان مختلف از کشورهای منطقه را از شر وجود این رژیم که به واقع مثل یک اختاپوس، مثل یک غده بزرگ سرطانی، به جان مردم منطقه افتاده را با کمک مقاومت ایران از میان بردارند…”.
چگونه ممکن است که این کشورهای عربی مرتجع ، از باند رجوی حمایت کنند؟!
غیر ازاین است که همجنس ومرتجع و زائده ی دنیای سلطه گران باشند؟!
دراینصورت آیا می خواهید بازهم به خودتان افتخار کنید؟!
این سران کشورهای عربی چه احتیاجی به آزادی ودموکراسی دارند؟!
آیا قرار است که با حمایت ازآزادی ودموکراسی، دست به انتحار بزنند؟! دیوانه شده اند ویا آمال شیطانی خود را در وجود باند رجوی مشاهده می کنند؟!
آیا  سرنوشت ولگام این کشورهای عربی دست ایران است که بخواهند این لگام را پاره کرده وبه آزادی واستقلال برسند!
بدنبال بدست گیرنده ی این لگام بروید و سران سلطه گران را دربین آنها مشاهده کنید وخواهید دید که این جلودار، دنیای غرب است و ایران نیست!!
خانم نوروزی به جاسوسی های تشکیلات رجوی ، اینگونه افتخار میکند:
”  … طی بیش از سه دهه افشاگریهای مستمر این مقاومت اسناد و مدارکی که در اختیار نهادهای بین‌المللی به‌ویژه ارگانهای مختلف سازمان ملل و هم‌چنین سازمانهای بین‌المللی حقوق‌بشری قرارداده تا کنون منجر به تصویب ۶۲قطعنامه در نهادهای مختلف سازمان ملل در محکوم کردن جنایتهای رژیم آخوندی “.
تمامی این برنامه ها درخدمت تحریم ظالمانه ی هرچه بیشتر مردم ایران بوده و اتفاقا خلق قهرمان بوده که متضرر شده و دانشمندانی که از اقشار پایینی جامعه برخاسته بودند، ترور شدند وقس علیهذا…
اعلام علنی وبی تعارف  ارباب جدید:
” … یک جبهه متحد علیه این رژیم و مزدوران و گروه‌های تروریستیش تشکیل بدهیم که به کمک همدیگر و به‌ویژه با ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی بتوانیم سیاست قاطعیت در مقابل این رژیم را اعمال کنیم. ..و به نظر ما نباید در انتظار اروپا و یا آمریکا نشست بلکه این در توان خود ما با رهبری ائتلاف کشورهای اتحاد عرب به رهبری عربستان امکانپذیر است و می‌تواند محقق شود “.
تشکیل جبهه به رهبری عربستان مرتجع تر ازهمه و تروریست پرور!! آنهم برای آزادی ایران واعراب؟؟!!!
این یکی مبارک تان باد و از کسانی که بخاطر دستمالی حاضر به آتش زدن بازار قیصریه هستند، انتظاری جز این نمیتوان داشت!
افتادن به یاد خلق های عرب ، با ایجاد جبهه به رهبری عربستان:
” …بنابراین خلقهای عرب کشورهای منطقه در تمامی زمینه‌ها می‌توانند نقش کیفی ایفا کنند و بخواهند از دولتهای عربی، از اتحادیه عرب، قاطعیت نشان بدهند و هیچ‌گونه پشت سیاست مماشات کشورهای اروپایی و آمریکا تأخیر و تعلل نداشته باشد. بلکه برعکس خودشان قدم پیش بگذارند و سرنوشت و آینده مردم و کشورهای منطقه را به‌دست بگیرند …”.
یعنی خلق عرب باید ازدشمنان خود که همان شیوخ مرتجع وسران سلطه گرآمریکا و اروپاست، درخواست کنند که برای آزادی آنها- که این آزادی ازطرف همان ها سلب شده- کمک کنند؟!
خواب نما که نشده ای خواهر؟!
خلق عرب مورد نظر شما، اگر قاطعیت نشان دهند ، باید دردرجه ی اول این سران خود را از صحنه جارو کنند وشما مطمئنا این را که نمیخواهید خواهر؟!
صابر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایران قلم:چرا مریم رجوی از  مرده یا زنده بودن مسعود رجوی ابهام زدایی نمی کند؟

آرشیو موضوع : تحقیق و پژوهش

صداقی:از زیارت مخفی مسعود رجوی از مکه تا دعوت علنی از مریم رجوی برای زیارت

از زیارت مخفی مسعود رجوی از مکه تا دعوت علنی از مریم رجوی برای زیارت چه چیز فرقه کرده است میر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیست و پنجم اوت ۲۰۱۶:…  حمایت مستقیم آل سعود از فرقه رجوی و این میهمانیهای آشکار و نهان نشان از شکست استراتژیک آل سعود در عراق , سوریه و یمن …

محتویات “تقویم کاری” دومین مرد مقتدر نازی‌ها منتشر می‌شود

مؤسسه تاریخی آلمان (DHI) مستقر در مسکو در یکی از آرشیوهای خود در سال ۲۰۱۳ به صورت تصادفی تقویم کاری هیملر را که سال‌ها در آنجا خاک خورده بود، پیدا کرد. تاریخدانان هیملر را دومین فرد قدرتمند حزب نازی، پس از آدولف هیتلر، معرفی می‌کنند. هیملر که به هنگام مرگ در سال ۱۹۴۵، ۴۵ ساله بود، برنامه‌ریز و …

نشریه پازتا ایمپکت تیرانا: مجاهدین نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

Polemikë e madhe pasi MEK nuk mund të provojë nëse lideri Massoud Rajavi ka vdekur apo është gjallë گازتا ایمپکت، تیرانا، آلبانی، بیست و یکم اوت ۲۰۱۶:… (نشریه پازتا ایمپکت تیرانا (آلبانی) مطلب هافینگتون پست تحت عنوان “جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است” را به زبان آلبانی ترجمه و تکثیر …

رضا صادقی جبلی: خاطراتی دردناک از عراق (۴) – مشت و لگد و آجر بر سر مهرداد …

خاطراتی دردناک از عراق (۴) – مشت و لگد و آجر بر سر مهرداد به جرم اعتراض به نحوۀ انتقاد  رضا صادقی جبلی، پیوند رهایی، بیست و یکم اوت ۲۰۱۶:… مهرداد اکبری از بچه‌های قدیمی و از نفرات یکان مهندسی در قرارگاه همایون (از قرارگاههای سازمان مجاهدین در جنوب عراق) فردی بسیار آرام و ورزشکاری که …

هشت اشتباه سیاست ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه

ایالات متحده در خاورمیانه با تلخکامی هائی روبرو بوده که خود تا حدود زیادی مسئول آنهاست. اشتباهات دیپلماتیک این کشور را، خواه در اشغال عراق، خواه در عزم تحمیل دموکراسی، خواه در فهم نادرست از اسلام یا در پشتیبانی از اسرائیل آشکارا می توان باز شناخت. این نکات را از سخنرانی ”چاس فریمن جونیور“ در روز …

ایران قلم:چرا مریم رجوی از مرده یا زنده بودن مسعود رجوی ابهام زدایی نمی کند؟

اما حالا کم کم آثار زهر اعلام « مرحوم » بودن مسعود رجوی بارز می‌شود و نیروهای درون تشکیلات از خود سؤال می‌کنند که واقعیت چیست ؟ آیا برادر مسعودر جوی مرده است؟ اگر مرده است چرا فیصل ترکی عنصر امنیتی عربستان سعودی آن را اعلام می کند؟ و اگر برادر مسعود « مرحوم « نشده و زنده …

فرار چهارم سرکردگان فرقه رجوی از عراق و جا گذاشتن قربانیان

فرار چهارم سرکردگان فرقه رجوی ندای حقیقت، هجدهم اوت ۲۰۱۶:…  فرار زبونانه سران فرقه رجوی با نام و پاسپورت جعلی ادامه دارد. سران خیانت کاری که قبل از اعضای اسیر و قربانی زیر دست به فکر نجات خویش هستند اغلب این افراد چون محسن سیاهکلاه ، عذرا علوی طالقانی و سهیلا شعبانی در لیست تحت تعقیب …

«بازی تاج و تخت» و «خانه پوشالی» در رمان صدام

بازی تاج و تخت» و «خانه پوشالی» در رمان صدام داستان‌هایی که دیکتاتورهای بزرگ نوشتند جان داگدیل/ ترجمه: شیدا قماشچی تاریخ ایرانی: در ماه دسامبر یک عنوان جدید به رمان‌های نوشته شده توسط دیکتاتور‌ها اضافه خواهد شد. کتاب صدام حسین که ناشران آن را ترکیبی از «بازی تاج و تخت» و «خانهٔ پوشالی» می‌نامند پیش از کریسمس وارد بازار می‌شود تا در بازار …

انشار یک فایل صوتی درباره اعدام‌های دهه ۱۳۶۰

انشار یک فایل صوتی درباره اعدام‌های دهه ۱۳۶۰  آرش کرمی، المانیتور، هفدهم اوت ۲۰۱۶:… در ماه‌های پایانی جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷، سازمان مجاهدین خلق ایران حمله‌ای را از داخل خاک عراق به نواحی غربی ایران آغاز کرد. این حمله به سرعت دفع شد اما عاملی بود تا آیت‌الله روح‌الله خمینی اندکی …

تصاویر شکنجه و تلاش برای ربودن و قتل آقای حسین نژاد در حومۀ پاریس توسط ایادی فرقه رجوی

محمود ائمی (محسن عباسی) دستش را دور گردنم و گلویم حلقه کرده و قصد داشت مرا خفه کند تا بدینگونه دستور رهبر فراری و غایبش مسعود رجوی علیه جداشدگان را اجرا کند. رجوی در یکی از نشستهای به اصطلاح او «حوض» در اوائل دهۀ هفتاد در بغداد که من خودم در آن حضور داشتم گفت: «اگر ما شکست …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید