قحط الرجال درمقابل کثرت کرسی ریاست پوشالی در باند رجوی!

0
181

اما مسلم اسکندر فیلابی  درخدمت رجوی بوده و برای راضی نگه داشتن وفریب او ، لازم آمده که این کمیسیون بی خاصیت هم وجود داشته باشد تا این کشتی گیر اسبق هم  رئیس آن شده وبی عنوان نباشد!! این فرد هم ، مطلب را جدی گرفته – که اگر نمی گرفت از نان  و آب راحت برخوردار نمیشد – که متاسفانه نبودن کار ومیدان درمناسبات حقیر سازمانی  برای تخصص او ، مجبورش ساخته که شغل مفسری وتحلیل گری را پیشه کند و لازمه اش هم دست بقلم بردن گاه وبیگاه  و تعریف وتمجید از مسعود ومریم – که اخیرا کفه ی ترازو دراین مورد بنفع مریم سنگینی کرده – میباشد! این شخص که لقب نادرست پهلوانی را هم یدک میکشد ، تحلیل سیاسی – تاریخی بنام ”  از آن ماست پیروزی ” ارائه داده ودرفضای مجازی باند رجوی منتشر کرده که نگاهی کوتاه بدان، ممکن است مفید به فایده باشد. اوبعد از ارائه ی یک  تحلیل آبکی ازدوران محمد رضا شاه و عواملی که سبب شد انقلاب ایران به به شکل فعلی آن درآید، شروع به بزرگ نمائی ” توفان درفنجان کردن ” مریم رجوی در 19تیر  درحومه ی پارس وآنهم در سالنی باظرفیت بشدت محدود ، درآمده ونوشته است: ” …کهکشان بزرگ مقاومت امسال درخشید و همه چشم‌ها را خیره کرد.

قحط الرجال درمقابل کثرت کرسی ریاست پوشالی در باند رجوی!

منبع: انجمن نجات  16.08.2016

شاید هیچ نمونه ی تاریخی را  درهیچ کجای جهان نتوان یافت که مانند باند رجوی، به تعداد تمامی اعضای خود، فرمانده، عضو شورای مرکزی ، مسئول این یا آن کار وجود داشته باشد.
بعبارت ساده تر، اگر کمتر از یک هزار زن اغلب بیچاره وتحقیر شده وجود دارد، هزار نفر آنها جزو رهبران سازمان هستند!!
باند رجوی هرعیب وایرادی که داشته باشد، ازنظر داشتن کرسی های ریاست و روسای کمیسیون ها  و… ، هیچ مشکلی ندارد !
از همین روست که به آقای  مسلم اسکندر فیلابی که یک کشتی گیر اسبق است ، یک کمیسیونی بنام کمیسیون ورزش ساخته وبرصندلی اش نشانده اند که معلوم نیست درگروهی درشکل وشمایل باند رجوی، این کمیسیون به چه کار میآید!!
اما مسلم اسکندر فیلابی  درخدمت رجوی بوده و برای راضی نگه داشتن وفریب او ، لازم آمده که این کمیسیون بی خاصیت هم وجود داشته باشد تا این کشتی گیر اسبق هم  رئیس آن شده وبی عنوان نباشد!!
این فرد هم ، مطلب را جدی گرفته – که اگر نمی گرفت از نان  و آب راحت برخوردار نمیشد – که متاسفانه نبودن کار ومیدان درمناسبات حقیر سازمانی  برای تخصص او ، مجبورش ساخته که شغل مفسری وتحلیل گری را پیشه کند و لازمه اش هم دست بقلم بردن گاه وبیگاه  و تعریف وتمجید از مسعود ومریم – که اخیرا کفه ی ترازو دراین مورد بنفع مریم سنگینی کرده – میباشد!
این شخص که لقب نادرست پهلوانی را هم یدک میکشد ، تحلیل سیاسی – تاریخی بنام ”  از آن ماست پیروزی ” ارائه داده ودرفضای مجازی باند رجوی منتشر کرده که نگاهی کوتاه بدان، ممکن است مفید به فایده باشد.
اوبعد از ارائه ی یک  تحلیل آبکی ازدوران محمد رضا شاه و عواملی که سبب شد انقلاب ایران به به شکل فعلی آن درآید، شروع به بزرگ نمائی ” توفان درفنجان کردن ” مریم رجوی در 19تیر  درحومه ی پارس وآنهم در سالنی باظرفیت بشدت محدود ، درآمده ونوشته است:
” …کهکشان بزرگ مقاومت امسال درخشید و همه چشم‌ها را خیره کرد. این گردهمایی برای هرکس نکته یا نکات ویژه‌ای متفاوت از دیگران داشت. .. من به‌عنوان کسی که اندک اطلاعی از پشت پرده این گردهمایی پرشکوه داشته و نیز به‌عنوان یک ناظر و شاهد صحنه یک‌بار دیگر و برای هزارمین بار این سؤال برایم مطرح شد که راز پیروزی‌های مقاومت در چیست؟ و چگونه است که در روزگاری که رژیم این‌چنین بسیج کرده تا با به خدمت گرفتن تمامی امکانات مالی و سیاسی و بین‌المللی خود، صدای مردم و مقاومت ایران را در گلو خفه کند، مقاومت ما و مجاهدین ما موفق می‌شوند با حداقل امکاناتی که در دسترس دارند و درحالی‌که درگیر مسائل متعدد و گوناگون دیگری هم هستند چنین گردهمایی به معنای واقعی «تاریخی» را برگزار کنند “.
فرق بزرگ این فیل هوا کردن امسال مریم با سال های قبل، فقط وفقط حضور شاهزاده ترکی فیصل عربستانی در آن واعلام صریح مرگ مسعود رجوی بود که این پهلوانک ما ، ابدا  دراین تحلیل گونه ی خود ،به این اساسی ترین قسمت گردهم آئی نپرداخته است!
بلی تاریخی و عجیب وتازه بودن این گردهم آئی، فقط وفقط بخاطر حضور بشدت مشکوک این توطئه گر وخونریز عربستانی بود ومن دراین مورد مخالفتی با آقای فیلابی ندارم!
امکانات تکنیکی و … هم عمدتا با صرف پول مهیا میشود که باند رجوی مشکلی دراین مورد ندارد وشاهزاده ی مورد بحث عربستانی که اینقدر قدرت دارد که چشم درچشم مریم ودیگران خبر مرگ نائب امام زمان شما را اعلام کند، میتواند با پول های توجیبی اش هم مخارج اینگونه گردهم آیی ها را تامین کند. بخصوص اینکه ما میدانیم این شاهزاده ها درطی 30 سال گذشته موفق به تجهیز ارتش های صدها هزار نفری تکفیری درسراسر جهان شده اند!
بلی اینها همان شاهزاده هایی هستند که درطول چندین سال، یک تریلیون دلار برای فروپاشی شوروی کمک کردند!
فیلابی میگوید:
” …در مقاومت ما تکیه اصلی برای هر تغییر تکیه‌بر عنصر انسانی است… در مقاومت ما تکیه اصلی بر روی همین عنصر انسانی است. عنصر انسانی هم امری نامفهوم و رؤیایی نیست. منظورم نقش عنصر پیشتاز و پیشاهنگ جامعه است “.
ظاهر مسئله درست است اما درمناسبات رجوی ساخته وشماها پرداخته، روال کارها  بر شستشوی مغزی افراد و تبدیل آنها به روبوت های کاملا مطیع وقابل اداره در عرصه های محدودی است و سازمان مجاهدین رجوی ، تکیه ای برعنصر انسانی ندارد!
پیشتاز بودن، مقوله ای گسترده تر است ولی عجالتا میتوان گفت که برعهده گرفتن نقش پیشتازی ، تنها با تکیه برخرد جمعی وتحت شرایط مناسبی ممکن است که باند رجوی تهی ازاین مختصات است!!
این بار ، مخاطب ما پهلوانی نشان داده وحرف راستی را مطرح کرده است:
” … هیچ کار، اعم از بزرگ و گسترده تا کوچک و محدود، پیش نخواهد رفت مگر این‌که قبل از هر چیز مناسبات درونی خودمان را پاک و منزه و بر اساس صداقت و جوانمردی و وفا بنا کنیم “.
قبلا که جمع تان جمع بود ورجوی حاضر بر سر نیروها درعراق،  مناسبات حرمسرادرای کثیف را درتشکیلات ” روبوته شده” برقرار کرده بود، صحبتی از پاکدامنی و … نمیتوانست باشد!
آیا حالا که او به هردلیل نمیتواند حضور سابق خود را اثبات نماید، آیا شما تصمیم گرفته اید که کارهای اورا به نقد کشیده وبادرافکندن طرحی نو، سازمان را بسوی پاکیزگی بکشید؟
چه مطالعات وتحقیقاتی سبب شد که شما یک باره ازحالت ” روبوت ” خارج شده وبه انسان های فهیم ومنتقد تبدیل شده و توان اظهار نظر مستقل را داشته باشید؟؟؟!!
سرانجام اینکه:
” …حتی سیاست دولت‌هایی که در طول سالیان گذشته با سیاست مماشات کمک‌کار رژیم بوده‌اند تغییر می‌کند و بر دوستان مقاومت و دشمنان رژیم افزوده می‌شود… اکثر کشورهاى اروپائى و آمریکائی و عربى و اسلامى خاورمیانه علناً از این رژیم فاسد فاصله گرفته و به‌طرف این مقاومت آمده‌اند… “.
منظورتان عربستان واقمار اوست که بسوی باند رجوی میآیند؟
دراین صورت آنها قبول کرده اند که شما شعار اولیه واستراتژیک سازمان ( جامعه ی بی طبق ی توحیدی) را نفی نموده وحاضر به هم سفرگی با شما شده اند!
عربستان ودیگرانی که تا بخواهید طبقاتی هستند ونه بی طبقه!
اگر این تغییر درهدف اولیه ی رهبران وبنیانگذاران سازمان را باطلاع این مرتجعین و سلطه گران جهانی رسانیده اید، چرا مردم ایران را ازاین مسئله بیخبر گذاشته اید؟!
یعنی مردم اینقدر نامحرم اند که  حکومت عربستان و … نیست؟!
صابر

___________________________________

فرار مفتضحانه زهره اخیانی دبیرکل باسمه ای فرقه، فرشته یگانه دبیربه اصطلاح شورا و … با نام جعلی به آلمان

آرشیو موضوع : تحقیق و پژوهش

سخنرانی محمد حسین سبحانی در جلسه فعالین حقوق بشر در پاریس ـ ۹ یولی ۲۰۱۶

اما همانطور که در ابتدا اشاره کردم؛ نکته‌ای که این روز را تاریخی کرد نه بخاطر اهمیت سازمان مجاهدین بود و نه بخاطر اهمیت دستگیری مریم رجوی ، بلکه از این جهت این روز تاریخی است که چشم و گوش مردم جهان با پدیده …

محمد حسین سبحانی: ” مرحوم مسعود رجوی “

تصور من این است که باید معمای ” مرحوم مسعود رجوی ” را در محورهای 7 و 8 جستجو کرد. البته روشن است که باید  به همه این فرضیه ها ، اول از همه،  فرقه مجاهدین خلق و رهبری آن پاسخ بدهند که البته …

ایران قلم: در مراسمی که از جانب یک سازمان فرقه گرا و تروریستی برگزار می شود، شرکت نکنید

مسعود رجوی و مریم رجوی و سران این فرقه  به دلیل خیانت هایی که علیه مردم ایران مرتکب شده اند نه تنها از هیچ پایگاه مردمی برخوردار نیستند بلکه به شدت مورد تنفر و انزجار آحاد ملت ایران قرار دارند و به همین دلیل قادر نیستند که ایرانیان …

عمل چریکی و مسلحانه هم ترویج خشونت می​کند و هم …

عمل چریکی در ذات خود یک عمل متناقض است که هم ترویج خشونت می​کند و هم ترویج شجاعت، از خود گذشتگی، ایثار و فداکاری در راه مردم، در راه آرمان و در راه سازمان و چون به افراط فداکاری می​کند، به خودش حق می​دهد دست به خشونت​هایی بزند که از نظر یک روح دموکراتیک و انسانی یا محکوم …

علی جهانی: چه کسی جاسوس و خائن هست؟

از همه می خواهم که قضاوت کنند که بعنوان مثال بنده که  برای تهیه معیشت زندگی  ؛ روزی نه ساعت در رستوران مشغول کار سخت هستم و با حد اقل در آمد  در یک  خانه ای اجاره ای زندگی می کنم و سالی یک بار چند هفته تعطیل هستم ولی  حتی پس اندازی برای رفتن به تعطیلات …

گفتگو با سعید شاهسوندی ـ پیش‌زمینه‌های جزوه سبز (۲)

اکنون تقی شهرام دستش از دنیا کوتاه است و کسی نمی‌خواهد بر زخمهای کهنه نمک بپاشد. او انگیزه مبارزه با ستم و میرایی داشت و با کسانیکه دستشان از دور بر آتش بوده است اصلاً و ابدا قابل قیاس نیست. از آنجا که نقش فرد در تاریخ (چه سازنده و چه مخربانه) واقعی است، باید ببینیم چه باید کرد که …

غبارزدایی از آینه‌ها ـ ضربه خانه شیخ هادی و انتقاد از خود بهرام آرام

مرداد ۵۳ در سالگشت کودتای آمریکایی-انگلیسی سال ۱۳۳۲، سازمان تحت رهبری محمد تقی شهرام، چند انفجار بزرگ را در تهران در خیابان مخبرالدوله و حوالی سفارت انگلیس و…تدارک می‌دید که ازجمله به دلیل ناهماهنگی در توان و اجرا و…، انفجار در خانه پایگاهی واقع در خیابان شیخ هادی، و پیامدهای سهمگین دیگری را به دنبال داشت. آنچه …

ایران فانوس: بازرگان دختر نداشت

بازرگان دختر نداشت ایران فانوس، بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۶:…  مسعود رجوی که از احوال شورای باقیمانده باخبر بود و می دانست که آنها مشکل مردم ندارند، بلکه مشکل شکم دارند، سعی کرد سبیل اعضای باقیمانده را چرب تر کند و به طور خاص منوچهر هزارخانی را مورد عطوفت و دلجویی قرار دهد و او …

روایتی از فیش حقوقی مهندس بازرگان در دوران نخست‌وزیری

مهندس هاشم صباغیان وزیر کشور دولت موقت در خاطره‌ای از مهندس بازرگان می‌نویسد:” چندماه از نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان گذشته بود که فیش حقوقی ایشان از حسابداری نخست وزیری رسید. بازرگان نگاهی به آن افکند و گفت: مگر این مردم چند بار باید به من حقوق بدهند من حقوق بازنشستگی را از دانشگاه دریافت می‌کنم و آن نتیجه …

رونمایی از مرد امنیتی پشت ‌پرده در ۳۰ خرداد ۶۰

هر‌کس که تنها یک بار به تاریخ معاصر نگاهی انداخته باشد قطعا نام خسرو قنبری‌تهرانی را در لابه‌لای این صفحات دیده است. تهرانی جزء معدود افرادی است که سابقه زندانی سیاسی در قبل و بعد از انقلاب را دارد. تهرانی را می‌توان یکی از پایه‌گذاران یک نهاد اطلاعاتی بعد از انقلاب دانست. در واقع او یک مقام اطلاعاتی و …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید