ایران فانوس : پیروزی علیه قربانیان

0
233

پیروزی علیه قربانیان

 ایران فانوس، آلمان، بیست و هفتم ژوئیه ۲۰۱۶:… واقعیت تلخ این است که مجاهدین خلق پس از شوی نمایشی بورژه پاریس که مترصد استنتاج پیروزی از آن نمایش بودند و بر اثر اعتراف ترکی الفیصل و مرحوم خواندن مسعود رجوی، که نمایش به شکست منجر شد، برای نیروهای درمانده و زهواردرفته نیازمند روحیه و پیروزی هستند. ضمناً قربانی و پاپوش را خودشان به دادگاه ارائه داده و مستندات را نیز خودشان برای دادگاه جور کرده و در اصل یک طرفه نزد قاضی رفته اند تا ضمن روحیه بخشیدن به نیروهای سرخورده، منتقدین … 

قربانیان رجوی پاریسبهزاد علیشاهی: چرا سازمان مجاهدین یک” فرقه ” خطرناک است و یک سازمان سیاسی نیست؟

جاسوسی رجوی، دستگیری پناهی؟!!

لینک به منبع

پیروزی علیه قربانیان

طی هفته گذشته که ایالت بایرن آلمان حداقل چهار حمله تروریستی را با به جای گذاشتن دهها تن کشته و زخمی، پشت سر گذاشت و در این رابطه تبلیغات پر طمطراق مجاهدین خلق به روی خود نیاورد و نباید از آنها حرفی زد و تحلیل کرد، اما طی همین هفته، دستگاه پیروزی شمار مجاهدین در باب دستگیری و حکم زندان دو تن از قربانیانش، به گردش درآمد و شور و شعف به راه انداخت.

تبلیغات مجاهدین، در حالی از جاسوسی و حکم دو و نیم ساله قربانیانش شوق و شادی به راه انداخته و از جانب خود و قضاییه آلمان حکم قربانیان را پیروزی به خورد اعضای درمانده و سرخورده خود می دهد که تقریباً نصف و یا همه رویداد را سانسور کرده و نه از نوع جاسوسی و نه از هویت قربانیان و ابزارهای جاسوسی، حرفی به میان نمی آورد چون اگر مورد جاسوسی که چه بوده و هویت قربانیان چه هست، گفته و پرداخته شود، تف سربالا است و در نتیجه پبروزی به شکست منجر خواهد شد.

مجاهدین خلق در حالی قربانیان خود را جاسوس می نامند که در این رابطه نگفته اند که آنان قربانیان، در چه مواردی مرتکب عمل جاسوسی شده و چه اطلاعات مهمی را به جمهوری اسلامی فروخته اند. مجاهدین قبلاً و بارها در تبلیغات شان اعتراف کرده اند که ما در کشور آلمان پناهنده سیاسی هستیم! حال پرسش اینجاست که یک پناهنده و یا هوادار مجاهد، چه چیز پنهان و سری در اختیار دارد و جمهوری اسلامی از آن بی خبر است و برای دانستنش جاسوس استخدام می کند و هزینه می پردازد و در این رابطه جهموری اسلامی چرا از نفرات خود استفاده نمی کند بلکه از نفراتی که از کودکی در مناسبات مجاهدین بوده و ایران و جمهوری اسلامی را نه دیده و نه شناخت دارند را مورد استفاده قرار می دهد. تبلیغات مجاهدین، فاش نمی کند که آنان در کشور آلمان از چه اطلاعات محرمانه و یا ابزارهای خطرناک استفاده می کنند و در پی چه ماموریتها و سلاحها و پولها و اطلاعات سری هستند که اینها در مجموع جمهوری اسلامی را راغب کرده تا جهت به دست آوردن آن اطلاعات، جاسوس استخدام کند و آن هم نه از جانب خودش بلکه جاسوسی که از ابتدا در مناسبات مجاهدین بزرگ شده و به چیزی خارج از مجاهدین آگاهی و اشراف ندارد.

واقعیت تلخ این است که مجاهدین خلق پس از شوی نمایشی بورژه پاریس که مترصد استنتاج پیروزی از آن نمایش بودند و بر اثر اعتراف ترکی الفیصل و مرحوم خواندن مسعود رجوی، که نمایش به شکست منجر شد، برای نیروهای درمانده و زهواردرفته نیازمند روحیه و پیروزی هستند. ضمناً قربانی و پاپوش را خودشان به دادگاه ارائه داده و مستندات را نیز خودشان برای دادگاه جور کرده و در اصل یک طرفه نزد قاضی رفته اند تا ضمن روحیه بخشیدن به نیروهای سرخورده، منتقدین شان را که در کشور آلمان هر روز بیشتر و فعالتر می شوند را بترسانند و از میدان بیرون کنند.

کسی که دیگران و قربانیانش را به قانون احاله می دهد، خود نیز می بایست در مقابل قانون تمکین کند، پس چرا مجاهدین و سران شان از قانون گریزانند به ویژه مسعود رجوی نمی آید و در مقابل قانون قرار نمی گیرد و به شکایات خیل عظیم مردم و قربانیانش پاسخگو نمی شود و چرا ایشان که این بار یاد قانون افتاده و از حکم قانونی علیه قربانیانش راضی و خوشنود است، چرا برای قربانیان دیگرش حکم اعدام و غیر قانونی صادر می کند. قربانیانی که هم اکنون تحت نظر قانون زندگی و مبارزه می کنند و بی شک به آنچه که قانون امر کند، تمکین می کنند علیرغم این که قوانین اروپا در باب تروریسم و فرقه گرایی، کمبود و نواقص زیادی دارد که به سبب آن ما هر روز شاهد خشونت و ترور در کشورهای اروپایی هستیم.

با این وجود ما همیشه و برای همه راهکار و مبارزات قانونی را پیشنهاد کرده و عمل خواهیم کرد با آن که نیک می دانیم فرقه مجاهدین یک نیروی قانون گریز و ضد غرب است و به جز آنجا که در ارتباط با مخالفین شان به قانون مراجعه می کنند، ولی خودشان هرگز به رای و نظر قانون تمکین نکرده و نخواهند کرد.

با وجود این که ما همواره به قوانین محل زندگی مان پایبند بوده و احترام گذاشته و دیگران را به راهکار قانونی تشویق کرده ایم، از یاد نباید برد که قربانیان فرقه استثناء هستند، همان طور که فرقه های قانون گریز استثناء هستند.

قربانیان فرقه در یک ساختار سالم و یا ناسالم اجتماعی دچار صدمه و زیان نشدند که قانون بتواند از حقوق ضایع شده شان حمایت کند. قربانیان فرقه، در مسیر فریب و استبداد و ویرانسازی و عریانسازی فرقه، وقتی که پا به جامعه آزاد می گذارند از مال و جان و توان و خانواده و سلامت و عمر و جوانی و همه چیزشان، چیزی در چنته ندارند تا از حیات و موجودیت خود دفاع کرده و به زندگی معمولی شان ادامه دهند. عضو جداشده فرقه که پا به دنیای آزاد می گذارد و هیچ چیز جهت ادامه زندگی ندارد و همه چیز را فرقه از او و به عمد سلب کرده تا او نتواند به زندگی اش خارج از مناسبات فرقه ادامه دهد و در خاتمه هیچ قرارداد و تصفیه حسابی هم با هم نداشته و عضو اخراجی فرقه جهت سر پا ماندن و زنده ماندن و تخلیه هیجانات منفی و اعتراض به روشهای غیر سیاسی و غیر انسانی فرقه، اگر به هر دستاویزی چنگ بزند و در راستای دفاع از خود به راهکار غیر قانونی متوسل شود، جرم و گناهی مرتکب نشده بلکه جرم و گناه متوجه سران فرقه است که عضو فرقه را به آنجا رسانده اند تا جهت زنده ماندن به واکنشهای غیر قانونی دست بزند.

البته این امور در مورد قربانیان زندانی فرقه که در کشور آلمان و بیرون از فرقه نیز مورد ستم و ظلم فرقه ای قرار گرفته اند صدق نمی کند زیرا آنان بر علیه مردم و منافع ملی کشوری کاری نکرده اند. جاسوسی را در اصل فرقه مجاهدین بر علیه مردم و منافع ملی ایران و در خدمت بسیاری از دولتهای عربی و غربی، مرتکب شده که حال در راستای معکوس نشان دادن اعمال جاسوسی خود بناگزیر و صرف هزینه ای سنگین قربانیانش را آن هم با ساختن پاپوش به جاسوسی متهم و محکوم می کند.

به تجربه ثابت شد، عضو رهاشده از فرقه که بیرون می آید و شروع به اعتراض می کند، هر آنچه را که مثبت باشد از آن خودش و هر آنچه که منفی باشد و جرم تلقی شود، به طور صد در صد سران فرقه مقصر و پاسخگو هستند چرا این که عضو فرقه در یک مناسبات حرفه ای و تمام وقت همه چیز و بود و نبودش را از دست داده است و بنابراین عضو رهاشده از فرقه هر آنچه را که واکنش نشان دهد در راستای دفاع از موجودیت خود است و منافاتی با حقوق بشر ندارد.

کانون سیاسی/فرهنگی ایران فانوس

____________________________________________

آرشیو موضوع : انجمن های مدافع حقوق بشر

بیانیه رسمی کمیساریای عالی پناهندگان : اتمام انتقال ساکنان لیبرتی تا پایان سال ۲۰۱۶

بیانیه رسمی کمیساریای عالی پناهندگان : اتمام انتقال ساکنان لیبرتی تا پایان سال 2016  کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث به نقل از بیانیه کمیساریا، بیست و دوم ژوئیه ۲۰۱۶:…  چشم انداز انتقال تمامی ساکنان لیبرتی به کشور ثالث در سال ۲۰۱۶ از زمان آغاز این راه حل با تلاشهای بین المللی …

انتقال ساکنان لیبرتی آری. فرار سران و به کشتن دادن اعضا خیر

انتقال ساکنان لیبرتی آری. فرار سران و به کشتن دادن اعضا خیر ندای حقیقت، بیست و یکم ژوئیه ۲۰۱۶:… یکی از جدیدترین طرح های خیانتکارانه رجوی که در صدد اجرای آن می باشد همانا فراری دادن خود و اعضای رده بالای فرقه از لیبرتی و انتقال آنها به اروپا و باقی گذاشتن بقیه اعضا در اسارتگاه …

مریم سنجابی:فرار سران رده یک فرقه رجوی از لیبرتی و فریب کاری پیرامون شخص رجوی

فرار سران رده یک فرقه رجوی از لیبرتی و فریب کاری پیرامون شخص رجوی  مریم سنجابی، ندای حقیقت، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۶:…  ولی من از این فرصت میخواهم استفاده نموده و به همه خانواده های مظلوم اسیران و اعضای قربانی شده و مجامع بین المللی بیطرف هشدار داده و اعلام می کنم این کار هم یک …

ایران فانوس: در محکومیت عملیات تروریستی نیس فرانسه

زمانی که مردم فرانسه خود مابین مردم اروپا قربانی تروریسم کور و افسارگسیخته اند و در تناقض با این، دولتمردان به نحو مشکوکی بساط تشویق و تایید تروریستهای دیگر را در فرانسه مهیا و فراهم می کنند، این پارادوکس قابل توجیه نیست. از آنجا که ما گروهی از قربانیان تروریسم هستیم و در این رابطه اطلاعات مکفی …

سخنرانی محمد حسین سبحانی در جلسه فعالین حقوق بشر در پاریس ـ ۹ یولی ۲۰۱۶

اما همانطور که در ابتدا اشاره کردم؛ نکته‌ای که این روز را تاریخی کرد نه بخاطر اهمیت سازمان مجاهدین بود و نه بخاطر اهمیت دستگیری مریم رجوی ، بلکه از این جهت این روز تاریخی است که چشم و گوش مردم جهان با پدیده …

احسان بیدی : با تروریسم همراه نشوید

این خیمه شب بازی که توسط فرقه رجوی انجام شد و گند بالاتری که فیصل ترکی به این برنامه با تکرار دوبار جمله مرحوم مسعود رجوی زد ، همه چیز را روشن کرد. بنابراین نه برای رجوی ونه برای اربابان رجوی هیچ ابی گرم نخواهد شد وصد البته ازهمین الان بازنده بازی فرقه رجوی است . …

میلاد آریایی : افشای درگذشت پدر تروریسم در ایران

از نگاه من ، اگر این خبر درست باشد ، نبود و فقدان حضور پدر تروریسم در ایران – مسعود رجوی- مجاهدین باقی مانده به رهبری مریم رجوی را بیشتر به سوی خشونت افسار گسیخته سوق داده و با توجه به ناکارآمدی سیاسی و بی سوادی مریم رجوی در این زمینه پروسه اضمحلال و در ماندگی آنان …

ایران قلم : خانواده ها و مصطفی محمدی همچنان سمیه و قربانیان را فریاد می زنند

 شب رفتنی ست سپیده نزدیک ست هر ترفندی که دارید بزنید به دنیا اعلام کنید که مصطفی محمدی مزدور رژیم است گفتم که حرفی تازه بزن و شما ای شب پرستان کور دل از خواب غفلت بیدار شوید وای بر پدری که امروز نه تنها صدای مظلومیت فرزاندانش را نمیشنود بلکه انکار حق میکند مصطفی محمدی همچون آب …

مصاحبه ایران قلم با آقای صداقی در آکسیون فعالین حقوق بشر در پاریس

افتضاح استخدام تماشاچی و سخنران توسط مجاهدین تنها حرف منتقدین نیست افتضاح بار آمده آنقدر بزرگ است که حتی خبرگزاریهای خارجی هم به آن اشاره کرده اند از جمله صدای آمریکا در مصاحبه ای با چند سناتور بازنشسته از آنها پرسید آیا در مقابل سخنرانی از مجاهدین پول دریافت …

محمد حسین سبحانی: ” مرحوم مسعود رجوی “

تصور من این است که باید معمای ” مرحوم مسعود رجوی ” را در محورهای 7 و 8 جستجو کرد. البته روشن است که باید  به همه این فرضیه ها ، اول از همه،  فرقه مجاهدین خلق و رهبری آن پاسخ بدهند که البته …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید