دیروز صدام امروز سلمان!!

0
473

دیروز صدام امروز سلمان!!

قربانعلی حسین نژاد، بیست و دوم ژوئیه ۲۰۱۶:.. در رابطه با ارباب جدید فرقۀ رجوی یعنی عربستان سعودی باید بگویم که با توجه به تجارب و مشاهدات اینجانب مبنی بر اینکه مسئولان سازمان در ستاد سیاسی از جمله روابط خارجی همیشه یا خودشان سخنرانیهای مهمانان جلسات را می نوشتند و برای عربها من خودم به عربی ترجمه می کردم … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشاین روزهای سیاه فرقه رجوی

تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

لینک به منبع

دیروز صدام امروز سلمان!!

آیا اعلام فوت رجوی یک سناریوی سعودی است؟

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد سابق بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

به دنبال طرح ادعای فوت مسعود رجوی از جانب یکی از شاهزادگان سعودی (به نام ترکی الفیصل)در جریان سخنرانی مراسم سالیانۀ فرقۀ رجوی در پاریس که منجر به ایجاد موج رسانه‌ای- تبلیغاتی جدیددر رابطه با این فرقه شد، با توجه به آشنایی ما جداشدگان بویژه اینجانب که همیشه در بخشهای سیاسی، خبری و مطبوعاتی، تبلیغات و انتشارات و روابط خارجی سازمان کار می کردم با شگردها و ترفندهای این فرقه و انواع فریبکاریها و تقلبهایش برای پیش برد اهداف مرحله ای اش در شرایط مشخص در مورد این موضوع یعنی فوت رجوی شک دارم و شخصا به عنوان نظر خودم احتمال پنجاه درصدی می دهم که موضوع طراحی شده از سوی اربابان جدید رجوی یعنی سعودیها در اوضاع و شرایط حاضر با توجه به تشدید تضادهایشان با رژیم ایران بر سر ماجرای سفارت سعودی و یمن و سوریه و لبنان و بحرین و… باشد.

در رابطه با ارباب جدید فرقۀ رجوی یعنی عربستان سعودی باید بگویم که با توجه به تجارب و مشاهدات اینجانب مبنی بر اینکه مسئولان سازمان در ستاد سیاسی از جمله روابط خارجی همیشه یا خودشان سخنرانیهای مهمانان جلسات را می نوشتند و برای عربها من خودم به عربی ترجمه می کردم تا بخوانند و یا نوشته ها و سخنرانیهای آنها قبلا توسط سران فرقه چک و بررسی و تغییر داده می شد و یا سانسور می شد تا حرفی برخلاف مواضع فرقه گفته و اعلام نشود، باید بگویم که مسئولان فرقه به هیچ عنوان نه می توانند و نه توان آن را دارند که متن سخنرانی مقامات ارباب خودشان یعنی سعودیها را چک کنند و یا به آنان مطلبی را دیکته کنند که چه موضوعی را بیان کنند و چه موضوعی را بیان نکنند بلکه بر عکس این سران سعودی هستند که می توانند برخی امور را که در آن منافع مشخص سیاسی دارند به سران فرقۀ رجوی دیکته کنند و چه بسا همین اعلام خبر مرگ سردستۀ فرقه خط دیکته شده توسط خود خاندان سعودی به سران فرقه باشد که مصلحت آن است که خبر مرگ رجوی را بدهیم تا در این شرایط درونی و بیرونی تشکیلات فرقه که اعضا و هواداران همگی مسأله دار شده اند که پس مبارزه و ارتش و مقاومت مسلحانه و جنگ شهری و استراتژی جنگ آزادیبخش چه شد؟ یعنی در زمان اوج نیاز فریب خوردگان فرقه به پاسخ های شخص مسعود رجوی در رابطه با تمامی ادعاهای واهی‌ و شکستهای استراتژیکش و پوچ از آب درآمدن همۀ شعر و شعارهایش و وعده و وعیدهایش، دیگر مسعود رجوی به فراموشی سپرده شود و سکان این کشتی به گل نشسته به دست مریم داده شود تا مسعود رجوی از پاسخگویی در قبال رسوایی ها و شکستها و خیانتهایش دربرده شود.

مرگ واقعی شخص رجوی، استراتژی و تفکرات غلط وی از سال‌های گذشته بوده است و حیات فیزیکی وی هیچگونه ارزشی برای افکار عمومی ندارد (صحت و یا عدم صحت اظهارات ترکی‌الفیصل تفاوتی در اصل موضوع ساختار ضدانسانی، فرقه‌ای و جنایات فرقه نداشته و ندارد) و علت و هدف فراری و مخفی شدن رجوی و امام زمان بازیهای او و غیبتهای صغرا و کبرای او لا پوشانی غلطها و سیاستهای نادرست و بلکه جنایتکارانه و خیانتکارانۀ اش و در رفتن از پاسخگویی در قبال آنها می باشد سیاستهایی که دقیقا در تمام این سه دهه و اندی در خدمت سرکوب و خفقان و دیکتاتوری در کشورمان بوده و بزرگترین ضربه را بر کل جنبش آزادیخواهانۀ مردممان وارد کرده است.

در مراسم سالیانه فرقه در سالن نمایشگاه هوایی فرودگاه بورژه در حومۀ پاریس و قبل از سخنرانی ترکی الفیصل رئیس سابق اطلاعات و امنیت عربستان سعودی که کلمه مرحوم را بکار برد مریم رجوی موقع شروع سخنرانیش به دنبال شعار نوچه هایش: «شیر همیشه بیدار، خدا تو را نگه دار» با پخش تصویری از مسعود رجوی (که نشان می دهد متن و زمان شعارها هم از قبل طراحی شده اند) گفت: «حتما خدا دعای شما را شنیده و مستجاب کرده است» یعنی مسعود رجوی زنده است. بنابر این از آنجایی که این دو موضوع یعنی این حرفهای مریم قجر و شعارهای طراحی شده مبنی بر زنده بودن مسعود رجوی از یک سو و اطلاق صفت «مرحوم» به مسعود رجوی از سوی مقام سعودی سخنران جلسه در تضاد با هم می‌باشند می توان احتمال این را که موضوع اعلام مرگ رجوی یک سناریوی تحمیلی از سوی ارباب جدید او یعنی عربستان باشد برای رد گم کردن حضور مسعود رجوی در آن کشور و فراموش شدن او و رهبریش برای فرقه و تیز کردن مریم به عنوان رهبر جدید دلخواه عربستان واربابان دیگر هر دوتایشان یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه و… وارد دانست چرا که مریم امروز خیلی برای همۀ آنها به خوبی جا افتاده و مقبول و دلنشین! شده است هر چند سرویسهای اطلاعاتی همه شان از جمله عربستان (که گزارش آن سال گذشته توسط ویکی لیکس افشا شد) به خوبی می دانند که رجوی و فرقه اش در داخل ایران و حتی در میان اپوزیسیون ایرانی خارج کشور هیچگونه پایگاهی ندارد و فاقد هر گونه تأثیر و نقشی در تحولات داخل ایران می باشند امری که هر کس به راحتی می تواند با نگاهی به همین بزم و شوی مریم رجوی در بورژۀ پاریس که تمام سخنرانانش و اکثریت شرکت کنندگانش خارجی بودند آن را دریابد و از خودش بپرسد: پس کو حتی آن شخصیتهای ایرانی برجستۀ «شورای ملی مقاومت» رجوی؟ پس کو حتی یک نفر از صدها شخصیت علمی و فرهنگی و سیاسی ایرانی اپوزیسیون پناهنده در اروپا که بیاید اینجا و سخنرانی کند؟ اگر ایرانیان خارجه مخالف رژیم تمایل به شرکت در این شو داشتند دیگر چه نیازی بود خانم رجوی دانشجویان و جوانان لهستان و اروپای شرقی و پناهندگان عرب سوری و… و افغان را از کشورهای مختلف با وعدۀ پول و غذا و هتل و گردش در پاریس و پول تو جیبی (به تعبیر آقای المرعبی لابی لبنانی سابق فرقۀ رجوی در پاریس که همکاریش را با آن قطع کرد در مقاله اش پیرامون این شوی مریم قجر) به این شوی خود بکشاند؟ حتما به عکسهای این متن نگاه کنید تا ایرانیان!!! را ببینید که چگونه ماشاالله دور رهبر مقاومتشان جمع شده اند و پرچمهای شیر و خورشید نشان ایران را تکان می دهند!! واقعا این خانم رجوی رئیس جمهور آیندۀ ایران است ها!! نه رئیس جمهور سوریه و افغانستان و لهستان و عربستان و مصر و اردن و جنگ طلبان و جنایتکاران ارتش و سیای آمریکا و اروپائیان در ارتباط با اسرائیل !!!خواهش می کنم دقت کنید اگر یک ایرانی یک شخصیت اپوزیسیون ایرانی و یک پرچم ایران دیدید در این شوی مریم قجر مدعی «انقلاب نوین مردم ایران»!! و تنها آلترناتیو مشروع حاکمیت ایران و تنها رهبری و بزرگترین اپوزیسیون ایران!! ایران!! و «مجاهدین خلق ایران» هی ایران هی ایران!! خواهش می کنم اگر پیدا کردید ما را هم خبر کنید!!!…

من خطاب به دوستان و همکاران سالیانم در داخل فرقۀ رجوی در فرانسه و در عراق و در آلبانی (اگر احیانا حرفم در محفلهایشان توسط برخی از آنها که به انترنت به علت کار تخصصی شان دسترسی دارند به آنها برسد) می گویم ولو یک بار این سؤال را که از خودتان بکنید: چرا همه اش دور سازمان ما شخصیتهای خارجی امپریالیستی یا وابسته به امپریالیستهای جنایتکار و مهمانان خارجی ناشناخته و یا مقامات سابق مرتجعترین شیوخ منطقه و مشخصا از عربستان جمع می شوند؟ پس کجایند شخصیتهای شورا و شخصیتهای سیاسی و فرهنگی ایرانی پناهنده در خارج؟ چرا به سازمان ما نزدیک هم نمی شوند؟ در خارجه که ترسی از کسی و از زندان و دستگیری ندارند. چرا باید مرگ رهبر عقیدتی مان برادر مسعود را اگر صحت داشته باشد باید یک مسئول اطلاعات و امنیت عربستان سعودی که شکنجه و اعدام و سربریدن و گردن زدن و دست بریدن توسط رژیم خاندانی شان همیشه مورد اعتراض سازمانهای حقوق بشری جهان بوده است و حمایت مادی و معنویشان از گروه تروریستی و جنایکار داعش زبانزد همگان می باشد در برنامۀ خواهر مریم در پاریس اعلام کند؟ آیا ما و مردم ایران بیگانه ایم ولی شیوخ عربستان خودی هستند؟!! مگر ما برای تحقق آزادی و برابری و مبارزه با زندان و اعدام و شکنجه و ارتجاع و افکار ارتجاعی به سازمان نپیوسته ایم؟ و سرانجام: چرا همیشه رهبر عقیدتی مان باید وابسته به یک ارباب خارجی باشد: «دیروز صدام و امروز سلمان (پادشاه عربستان)»؟؟!!.

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابش

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید