آکسیون دو پدر در شهر محل اقامت مریم رجوی برای آزادی دخترانشان

0
426

این دو پدر با مراجعه به ادارات فرمانداری و شهرداری و ژاندارمری شهر اورسورواز و استان والدواز مورد حمایت و استقبال مقامات محلی قرار گرفته و اقدام به افشاگری با حمل پلاکارد و پخش تراکتهای مربوط به خواسته خانوادگی شان مبنی بر آزادی برای دخترانشان در این ادارات و نیز در خیابانها و اماکن عمومی شهر اورسوراواز و استان والدواز کردند. مردم محل ضمن ابراز همدردی با این دو پدر و حمایت از خواستۀ بر حق آنان از اینکه رهبری این فرقۀ تروریستی و ضد انسانی و ضد عواطف خانوادگی و گروهی از خدمۀ این رهبری در شهر و منطقۀ آنان اقامت دارند ابراز نارضایتی و ناراحتی می کردند. آقایان مصطفی محمدی و قربانعلی حسین نژاد با این افشاگری و آکسیون اعتراضی شجاعانه شان در شهر اورسوراواز و استان والدواز صدای اعتراض و خواستۀ هزاران عضو خانواده های اسرای فرقۀ رجوی در کمپ لیبرتی در عراق و در کمپ فرقه در آلبانی را از یک سو به گوش مقامات فرانسوی و از سوی دیگر به گوش رهبری فرقۀ رجوی و مشخصا مریم قجر عضدانلو و همدستان و ریزه خواران سفرۀ رنگارنگش از جمله سخنرانان اجاره ای خارجی برای شوی سالانه اش که هنوز در مقر او در اورسورواز مهمان سورچرانی هایش بودند رساندند تا پوچی و دروغ بودن ادعاها و شعر و شعارهای آزادیخواهی و دموکراسی طلبی! و طرفداری از حقوق زنان و دختران!! را که مریم رجوی در سخنرانیهای فریبکارانه اش سر می دهد به خوبی دریابند

آکسیون دو پدر در شهر محل اقامت مریم رجوی برای آزادی دخترانشان

پیوند رهایی، پاریس، پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۶

لینک به منبع

 حقوق بشر در میدان شتله پاریس توجه بفرمایید

 

قربانعلی حسین نژاد مصطفی محمدی

روز چهارشنبه ۲۳ تیر ۹۵ برابر با ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۶ آقایان مصطفی محمدی و قربانعلی حسین نژاد از جداشدگان تشکیلات سازمان مجاهدین خلق (فرقۀ رجوی) که دخترانشان همچنان در اسارت این فرقه در آلبانی بدون ارتباط و تماس با دنیای بیرون و با خانواده هایشان باقی مانده اند در اماکن مختلف شهر اورسورواز و استان والدواز محل اقامت مریم رجوی و مقر مرکزی اروپایی سازمان مجاهدین خلق دست به آکسیون و فعالیت گسترده ای با حمل پلاکاردهایی دارای تصاویر دخترانشان و عباراتی به زبان فرانسه زدند که طی آن به انتقال دخترانشان توسط سران فرقۀ رجوی از کانادا و فرانسه به قرارگاههای نظامی سازمان در عراق در حالیکه هنوز به سن قانونی نرسیده بودند اعتراض کرده و خواستار آزادی دخترانشان در ارتباط و تماس با دنیای بیرون بویژه با خانواده هایشان شدند.

این دو پدر با مراجعه به ادارات فرمانداری و شهرداری و ژاندارمری شهر اورسورواز و استان والدواز مورد حمایت و استقبال مقامات محلی قرار گرفته و اقدام به افشاگری با حمل پلاکارد و پخش تراکتهای مربوط به خواسته خانوادگی شان مبنی بر آزادی برای دخترانشان در این ادارات و نیز در خیابانها و اماکن عمومی شهر اورسوراواز و استان والدواز کردند.

مردم محل ضمن ابراز همدردی با این دو پدر و حمایت از خواستۀ بر حق آنان از اینکه رهبری این فرقۀ تروریستی و ضد انسانی و ضد عواطف خانوادگی و گروهی از خدمۀ این رهبری در شهر و منطقۀ آنان اقامت دارند ابراز نارضایتی و ناراحتی می کردند.

آقایان مصطفی محمدی و قربانعلی حسین نژاد با این افشاگری و آکسیون اعتراضی شجاعانه شان در شهر اورسوراواز و استان والدواز صدای اعتراض و خواستۀ هزاران عضو خانواده های اسرای فرقۀ رجوی در کمپ لیبرتی در عراق و در کمپ فرقه در آلبانی را از یک سو به گوش مقامات فرانسوی و از سوی دیگر به گوش رهبری فرقۀ رجوی و مشخصا مریم قجر عضدانلو و همدستان و ریزه خواران سفرۀ رنگارنگش از جمله سخنرانان اجاره ای خارجی برای شوی سالانه اش که هنوز در مقر او در اورسورواز مهمان سورچرانی هایش بودند رساندند تا پوچی و دروغ بودن ادعاها و شعر و شعارهای آزادیخواهی و دموکراسی طلبی! و طرفداری از حقوق زنان و دختران!! را که مریم رجوی در سخنرانیهای فریبکارانه اش سر می دهد به خوبی دریابند

image-1468421554860-V

image-1468421712832-V

image-1468421972751-V

image-1468421993657-V

image-1468422012073-V

image-1468422060758-V

image-1468422680838-V

image-1468426437972-V

image-1468426496529-V

image-1468426510077-V

image-1468426530129-V

image-1468426553642-V

image-1468426567409-V

image-1468427820091-V

*** 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید