اگر جرات دارد، رجوی هم ژست های دموکراتیک( ونه دموکراسی) بگیرد!

0
314

توقع ما از رجوی وگماشتگان نزدیک اش این است که فعلا سنگ بزرگ برندارند وبه کارساده وراحت ومربوط به خود بپردازد و  ازاین روست که عجالتا ازشما میخواهیم  این التزام به تعهد پذیرش انتقاد را ازرجوی بگیرید که بقیه ی کارها بعهده ی مردم و رژیم ایران است ! عجله نکنید هموطنان! کار را اصولی و پایه ای تر آغاز کنید و دروهله ی اول به حل مشکلات تشکیلاتی وایئولوژیکی خود بپردارید وخود را باندازه ی یک دهم مردم ایران آزاد کنید!! ما میدانیم کسانی که خود آزاد نیستند، نمیتوانند دیگران – ازجمله مردم ایران – رابه آزادی برسانند!! ما باطرح این موضوعات ازمسئله ی اصلی خود که رهائی فرزندان مان ازاسارت جسمی وفکری رجوی است ، منحرف نخواهیم شد و  با قاطعیت تمام بشما میگوییم که فقط خودتان را خسته ورجوی را منفورتر میکنید!! ما فعلا برروی این مشکل اصلی خود، تمرکز کافی داریم و به مسائل انحرافی مطرح شده توسط شما، وقعی نخواهیم گذاشت!!

اگر جرات دارد، رجوی هم ژست های دموکراتیک( ونه دموکراسی) بگیرد!

وبسایت رسمی گروه سکتاریستی رجوی، یادداشتی تحت عنوان ” ژستهای دموکراسی بر سر دو راهی سرنگونی “! منتشر کرده که معلوم است این نویسنده ی یک متن سیاسی، فرق بین دموکراسی ودموکراتیک را نمیداند یا راه ورسم درست نویسی صفت موصوف دراستعمال لغات فرنگی به فارسی را بلد نیست!
هر شق قضیه که درست باشد، فرقی برای باند رجوی ندارد. چرا که آنها با تسلیم کامل شدن دربرابر رهبر روان پریش خود، معتقد باین شده اند که رجوی بجای آنها فکر میکند وتصمیم میگیرد واحتمالا دربیشتر مواقع هم، مینویسد!!
در نوشته ی وبسایت رجوی آمده است:
”  … خامنه‌ای در پاسخ مطالبات دانشجویان رویه آخوند روحانی را پیش گرفت و مثل آن …، حیطه اختیارات «بر اساس قانون و منطق» را پیش کشید و گفت: «بر اساس قانون و منطق, رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیریهای جزیی و اجرایی دستگاهها وارد شود و اگر مسئولان اجرایی دچار اشتباه شوند, باید مجلس از ابزارهای نظارتی هم‌چون استیضاح استفاده کند و یا این‌که رئیس‌جمهور مانع از اجرای آن تصمیم اشتباه شود. شبکه خبر رژیم950412 “.
این اظهار نظر رهبر کشور، اتفاقا برخلاف گفته های رجوی است که میگوید من قانون مطلق وعقل کلم و صاحب مشروع مال، جان وناموس شما!
آیا دوست داشتید که ایشان بگویند من توجهی به هیچ قانونی ندارم وهمه چیز وهمه ی اختیارات مال من است؟!
دراین جملات بر قدرت واختیارات مجلس ودولت صحه گذاشته شده است وچرا باید مورد انتقاد رجوی یا منشی های دربار اوباشد؟!
علت روشن است.
برای اینکه اینگونه برخوردهای قانونی، پته ی رجوی را روی آب می ریزد و میزان بالای دیکتاتور منشی وخودسری او وعدم تابعیت به هیچ قانونی را افشا میکند!!
درقسمت دیگر نوشته ی مورد نقد آمده است:
” … ولی‌فقیه … در یک کلام می‌گوید بروید یقه روحانی را بگیرید. البته این‌طور هم نیست که خودش در هیچ جایی وارد نشود، او می‌گوید: «البته رهبری در مواردی که احساس کند برخی اقدامات حتی اقدامات جزئی, موجب انحراف نظام از مسیر اصلی می‌شود, باید ورود پیدا کند و مانع از آن کار شود”.
رئیس جمهور ، بعنوان رئیس قوه ی مجریه ی کشور، نظارت وحیطه ای بیش از روسای سایر قوا بر امور دارد وبنابراین ، معرفی ایشان به مردم وحل مشکلات مردم توسط ایشان، به معنی گرفتن یقه ی او نیست.
به قسمتی ازسخنان رهبری که به اختیاراتش مربوط است، هیچ ایرادقانونی، منطقی وعرفی وارد نیست.
باز بخوانیم:
” … حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به سخن یکی از دانشجویان درباره‌ی تبعات منفی بیان حرف‌های مخالف حرف رهبری خاطرنشان کردند: بارها گفته‌ایم حرف مخالف رهبری, نه جرم است و نه معارضه‌ای با آن می‌شود “.
این حرف درمقابل دوربین تلویزیون ها وخبرگزاری ها برزبان جاری شده ودارای صراحت است.
اگر شما آنرا کم اهمیت میدانید ، رجوی را هم وادار سازید که ازاین حرف ها بزند واین تعهدات را بعهده بگیرد.
کسانی که عزیزانی در گرو واسارت رجوی دارند، شنیدن این حرف اززبان رجوی را پیروزی بزرگی برای خود وفرزندان دربند وفلاکت زده ی خود دانسته وبخاطر آن جشن وسرور بپا خواهند کرد!!
ما شنیدن این نوع حرف ها اززبان رجوی را بشرط اینکه رسانه ای باشد واعضای نگون بخت باند وی  هم بشنوند ، به فال نیک خواهیم گرفت و مصرانه تحقق این عمل را خواستاریم.
درهر صورت، رجوی هم اگر جرات دارد، این کار را بکند!!
ودرخاتمه اینکه:
” واقعیت این است که ولی فقیه وامانده و درمانده از همه جا در دوراهی‌یی گیر کرده. یک راه قدرت بیشتر و دیگری سرنگونی. حالا به نظر شما با توجه به جام زهر اتمی و جام زهرهای در تقدیری که خامنه‌ای تلاش می‌کند در مقابل آنها ایستادگی کند، آیا قدرتی برای نظام در کار خواهد بود؟ یا این‌که سمت و سوی نظام لاجرم در مسیر دومی است که خامنه‌ای ترسیم کرده، مسیر سرنگونی ” !
توقع ما از رجوی وگماشتگان نزدیک اش این است که فعلا سنگ بزرگ برندارند وبه کارساده وراحت ومربوط به خود بپردازد و  ازاین روست که عجالتا ازشما میخواهیم  این التزام به تعهد پذیرش انتقاد را ازرجوی بگیرید که بقیه ی کارها بعهده ی مردم و رژیم ایران است !
عجله نکنید هموطنان!
کار را اصولی و پایه ای تر آغاز کنید و دروهله ی اول به حل مشکلات تشکیلاتی وایئولوژیکی خود بپردارید وخود را باندازه ی یک دهم مردم ایران آزاد کنید!!
ما میدانیم کسانی که خود آزاد نیستند، نمیتوانند دیگران – ازجمله مردم ایران – رابه آزادی برسانند!!
ما باطرح این موضوعات ازمسئله ی اصلی خود که رهائی فرزندان مان ازاسارت جسمی وفکری رجوی است ، منحرف نخواهیم شد و  با قاطعیت تمام بشما میگوییم که فقط خودتان را خسته ورجوی را منفورتر میکنید!!
ما فعلا برروی این مشکل اصلی خود، تمرکز کافی داریم و به مسائل انحرافی مطرح شده توسط شما، وقعی نخواهیم گذاشت!!
گروهی از اعضای خانواده های اسرای رجوی در کمپ لیبرتی وتیرانا
تبریز – ایران

لینک به منبع: انجمن نجات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیدار جدا شدگان فرقۀ رجوی با معاون سفیر لهستان: مجاهدین دانشجویان لهستانی را هدف گرفته اند

آرشیو موضوع : 17 ژوئن 2003

افشاگری اعضای سابق فرقۀ رجوی در “اور سولواز” ـ قلعه مریم رجوی

افشاگری اعضای سابق فرقۀ رجوی در “اور سولواز” (شماره ۱) یاران ایران، پاریس، چهارم ژوئیه ۲۰۱۶:…  این کمپین تبلیغی و افشاگری با استقبال و توجه گستردۀ مردم اورسوراواز روبرو شد بطوریکه بسیاری از مردم شهر ضمن ابراز نارضایتی از حضور افراد فرقۀ رجوی در شهرشان از جداشدگان اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت این فرقه و …

فعالیتهای افشاگرانۀ گسترده توسط جداشدگان فرقۀ رجوی در فرانسه (شماره ۲)

فعالیتهای افشاگرانۀ گسترده توسط جداشدگان فرقۀ رجوی در فرانسه (شماره ۲) پیوند رهایی، چهارم ژوئیه ۲۰۱۶:…  در ادامۀ سلسله فعالیتهای تبلیغی جدا شدگان در افشای ماهیت فرقۀ رجوی طی روزهای گذشته گروهی از جدا شدگان و اعضای سابق فرقه به پخش و نصب هزاران نشریه، بروشور، تراکت، پوستر و آفیش در افشای سوابق تروریستی و …

عبدالکریم ابراهیمی:خیمه شب بازى مریم رجوى و سیاهى لشکر

خیمه شب بازى مریم رجوى و سیاهى لشکر عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سوم ژوئیه ۲۰۱۶:… سؤال اساسى از مریم رجوى این است که آیا شرکت ایرانیان وطن پرست و جلاى وطن کرده هم در این خیمه شب بازیهایت با آمار و ارقام میتوانید به سمع بیرون از خود برسانید؟ آیا به قول خودت از شخصیت هاى …

گفتگو پیرامون برخورد مجاهدین خلق با خانواده ها و توضیحات شاهدین نشست های خودسوزی ژوئن ۲۰۰۳

گفتگو پیرامون برخورد مجاهدین خلق با خانواده ها و توضیحات شاهدین نشست های خودسوزی ژوئن ۲۰۰۳  پیوند رهایی، سوم ژوئیه ۲۰۱۶:… میزگرد گروهی از اعضای سابق و مسئولان قدیمی سازمان مجاهدین خلق آقایان قربانعلی حسین نژاد از مسئولین قدیمی و مترجم ارشد سابق بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین در عراق عیسی آزاده از …

فعالیتهای افشاگرانۀ گسترده توسط جداشدگان فرقۀ رجوی در فرانسه (شماره ۱)

فعالیتهای افشاگرانۀ گسترده توسط جداشدگان فرقۀ رجوی در فرانسه (شماره ۱)  پیوند رهایی، پاریس، دوم ژوئیه ۲۰۱۶:…  طی هفتۀ جاری جمعی از اعضای سابق فرقۀ رجوی طی سلسله فعالیتهای گسترده با توجه به حضور صدها هزار شهروند از سرتاسر اروپا برای تماشای فوتبال یورو ۲۰۱۶ اقدام به پخش و نصب صدها هزار نشریه، پوستر، آفیش، …

دیدار جدا شدگان فرقۀ رجوی با معاون سفیر لهستان: مجاهدین دانشجویان لهستانی را هدف گرفته اند

دیدار جدا شدگان فرقۀ رجوی با معاون سفیر لهستان: مجاهدین دانشجویان لهستانی را هدف گرفته اند  وبلاک عیاران و سایت پیوند رهایی، سی ام ژوئن ۲۰۱۶:… آقای کرمی در این دیدار به نحوۀ ارتباط گیری وعضو گیری افراد خارجی توسط فرقۀ رجوی برای فعالیت در برنامه های آن پرداخت و در این رابطه انبوهی فاکت و …

نامه سرگشاده انجمن زنان به آقای جان ویلیامز سناتور استرالیائی

نامه سرگشاده انجمن زنان به آقای جان ویلیامز سناتور استرالیائی  زنان ایران، بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۶:…  ما متوجه تبلیغ فرقه رجوی با سوء استفاده از نام شما هستیم، بعنوان زنانی که قبلا تحت شرایط تفتیش عقاید مریم رجوی و فرقه او به رهبری مسعود رجوی بودیم لازم است نکاتی را به اطلاع شما برسانیم. شما …

نامۀ حسین نژاد به دعوت شدگان عرب به برنامۀ ۹ ژوئیۀ مریم رجوی در فرانسه

نامۀ حسین نژاد به دعوت شدگان عرب به برنامۀ ۹ ژوئیۀ مریم رجوی در فرانسه پیوند رهایی، پاریس، بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۶:…  در زیر موضع رسمی دولت فرانسه در قبال سازمان مجاهدین خلق ایران (OMPI) را که توسط سخنگوی وزارت خارجۀ فرانسه اعلام شده و بارها بر آن تأکید شده است یادآور می شویم: «موضع …

مشعل های انسانی ، در ژوئن ۲۰۰۳ بدستور مریم قجر عضدانلو روشن شد

مشعل های انسانی ، در ژوئن ۲۰۰۳ بدستور مریم قجر عضدانلو روشن شد محمد کرمی، وبلاگ عیاران، هجدهم ژوئن ۲۰۱۵:… این مشعل ها به خاطر چه کسی خود را عرق در آتش کردند ؟ با چه منطقی در عرض سه روز این کار را انجام دادند ؟ این خود سوزی ها به خاطر دستگیری مریم …

میر باقر صداقی: … مریم رجوی ارزش آنرا نداشت​

حمید عرفا برای هیچ بخاطر فرمان تشکیلاتی خودت را به آتش کشیدی مریم رجوی ارزش آنرا نداشت​  میر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیست و سوم ژوئن ۲۰۱۶:… مگر خالو یادت رفته بعد ازخلع سلاح و فرار رهبر فراری تناقض همه ما این بود که چرا رهبری چون جرات نمیکردیم بگوئیم رهبری میگفتیم سازمان اینهمه سال به …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید