باند رجوی، قصد بازایستادن از وعده ی سر خرمن ندارد!

0
171

این قلم بدست رجوی- وشاید خود رجوی- مدرکی برای ثبوت قسمت اول این فرضیه ی خیال پردازانه بدست نمیدهد وبنابراین اعتباری درآن حد دارد! اگر مماشاتی وجود دارد، با کنار گذاشته شدن آن، راهی بجز حمله ی نظامی به کشور وجود ندارد وآیا شما نتیجه ی این کار را سرنگونی مثبت ودرراستای ایجاد ” جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ” میدانید؟! یعنی بما اجازه میدهید که مفهوم ” جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ” را اینگونه درک کنیم؟! ویانه، متقاعد شویم که رجوی ازاین شعار دست برداشته وشماها هم  که بخاطر بوی کباب آن جامعه ی موعود رفته بودید، اینقدر درمانده اید که اعتراضی به تغییر اهداف بنیانگذاران سازمان نمیکنید!!! باند رجوی، قصد بازایستادن از وعده ی سر خرمن ندارد!

منبع: انجمن نجات  ـ 04.07.2016

آقای حمید بهرامی که دردنیای خیالات الکی خوش است و هرچه رجوی میگوید را بمنزله ی وحی تلقی کرده و به چیزی جز آن اعتقاد ندارد، به عرضه ی تحلیل هم روی آورده و نوشته ای عرضه داشته ونام آنرا ” بن بست اصلاح طلبی و تقویت موضع سرنگونی ” گذاشته و رسانه های رجوی منتشرش کرده اند!
فرضیه ها واستدلالات مربوط به اصلاحات و … این هموطن اسیر چنبره ی رجوی، همانست که هم زنجیران دیگرش بطور روزانه مطرح میکنند وسلطنت طلبان وگروه های چپ نما ، با انشائی قویتر از او مینویسند که بهمین خاطر این قسمت ازتحلیل ایشان بخاطر عاری بودن از فایده ی تحلیلی مورد توجه قرار نمیگیرد وتنها به قسمت ” سرنگونی ” آن نگاهی کوتاه انداخته میشود.
حمیدرضا بهرامی دراین قسمت از تحلیل مشعشع اش!! مینویسد:
” اثبات مواضع نیروهای سرنگونی طلب: بعد از آخرین شکست سراب اصلاحات و اعتدال کلیت جامعه به این باور رسیده و خواهد رسید که موضع و اهداف نیروهای سرنگونی طلب در قالب شورای ملی مقاومت یا در خارج از این شورا تقویت شده و بیشتر از هر زمانی نیروهای سرنگونی طلب دست بالا را خواهند داشت “.
این ” اثبات ” سرنگونی، چه نمودهایی داشته است که پای تحلیل این هموطن دراین عرصه لنگان است؟!
او ازکجا میداند که اعتدال و اصلاحات شکست خورده و به چه دلیلی ” کلیت جامعه” به این باور ( اثبات مواضع نیروهای سرنگون طلب )- با توجه به شرکت بالاتر ازاستانداردهای جهانی مردم ایران درانتخابات – رسیده اند؟
این ادعا زمانی است که درکشوری مانند آمریکا وباوجود صرف میلیاردها دلار وصرف 6 ماه وقت با رسانه های آنمچنان غول آسا، مردم آمریکا،اقبالی درحد نصف مردم ایران به انتخابات نشان میدهند و درآنجا کسی این ادعا را نمیکند که ” مواضع نیروهای سرنگون طلب” مقبول تر شده است!
چگونه است که مردم عراق از صدامی که 99درصد رای تمام اهالی رادرانتخابات مال خود میکرد، درسربزنگاه حتی 20درصد شان هم از حکومت اوحمایت نکرده وبجای آن ودرپناه سربازهای خارجی، به چپاول ادارات  و… مشغول شدند؟!
اوکه نتایج انتخابات چند ماه پیش را پذیرفته، ناگهان به ترتیب زیر دچار غیب گویی گردیده است:
” از نظر نگارنده این مطلب ، انتخابات 94 آخرین زمانی بود که نیروهای اصلاح طلب توانستند با ایجاد سراب همیشگی بخشی از ملت را با خود همراه کرد اما با شکست ادامه ی پروژه ی فریب عملا از در ضعیف ترین مواضع قرار دارند “.
شما ظاهرا فرقی بین انتخابات و سرنگونی را چندان هضم نمیکنید وفکر میکنید که اگر مثلا اصلاح طلبان توفیقی در انتخابات یافتند، میبایست جناح دیگر را قتل عام میکردند تا بشما ثابت کنند که موفق به کسب یک پیروزی نسبی شده اند وچون این کار را نکردند، حتما درموضع ضعف قرار گرفتند؟؟!!
همچنین:
” اکنون کلیت جامعه ی ایرانی آماده ی جذب موضع سرنگونی و همراهی با شورای ملی مقاومت می باشد البته شرایط بین المللی و سیاست مماشات نقش مهمی در سرنگونی این رژیم دارد.همچنین سیاست های منطقه ای و صدور تروریسم از اهرم های دیگر سرنگونی است. به هر حال موضع اپوزیسیون سرنگونی طلب بیش از هر زمانی تقویت شده است “.
این قلم بدست رجوی- وشاید خود رجوی- مدرکی برای ثبوت قسمت اول این فرضیه ی خیال پردازانه بدست نمیدهد وبنابراین اعتباری درآن حد دارد!
اگز مماشاتی وجود دارد، با کنار گذاشته شدن آن، راهی بجز حمله ی نظامی به کشور وجود ندارد وآیا شما نتیجه ی این کار را سرنگونی مثبت ودرراستای ایجاد ” جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ” میدانید؟!
یعنی بما اجازه میدهید که مفهوم ” جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ” را اینگونه درک کنیم؟! ویانه، متقاعد شویم که رجوی ازاین شعار دست برداشته وشماها هم  که بخاطر بوی کباب آن جامعه ی موعود رفته بودید، اینقدر درمانده اید که اعتراضی به تغییر اهداف بنیانگذاران سازمان نمیکنید!!!
قسمت آخر را طوری مطرح کرده اید یا کرده اند که خواننده استنباطی جز اینکه ” تروریزم درخدمت سرنگونی است” ، نمیتواند بکند!!
درحالی که قبلا گفته بودید که رژیم ایران با صدور تروریزم عمر حاکمیت خود را طولانی میکند!
معلوم است چکار داری میکنی پسر؟!
سعید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتگو پیرامون برخورد مجاهدین خلق با خانواده ها و توضیحات شاهدین نشست های خودسوزی ژوئن ۲۰۰۳

۱۳ تیر ۱۳۹۵

گفتگو پیرامون برخورد مجاهدین خلق با خانواده ها و توضیحات شاهدین نشست های خودسوزی ژوئن ۲۰۰۳  پیوند رهایی، سوم ژوئیه …

گفتگو پیرامون برخورد مجاهدین خلق با خانواده ها و توضیحات شاهدین نشست های خودسوزی ژوئن ۲۰۰۳

آرشیو موضوع : 17 ژوئن 2003

هیاهوی ۱۷ژوئن مافیای رجوی ودروغگویی های مربوطه!

این باور خام ادامه داشت تا اینکه خبر آزادی او و تبلیغ خود سوزی ها واخذ تعهدات کتبی مبنی براعلام داوطلب بودن تک تک ما برای خود سوزی ، به همه جا درز کرد وما دراینجا بود که فهمیدیم که مریم دست به چه فداکاری هایی در خروج بی سروصدا دراشرف واقامت در کاخ اورسو زده است وبا …

عبدالکریم ابراهیمی:هفده ژوئن، آینه تمام نماى چهره تروریستى فرقه رجوى

هفده ژوئن، آینه تمام نماى چهره تروریستى فرقه رجوى  عبدالکریم ابراهیمی، نوزدهم ژوئن ۲۰۱۶:…  هفده ژوئن، روزى تاریخى در مبارزه با تروریسم و تروریسم پرورى است. درست در سال ۲۰۰۳ در این روز، نیروهاى امنیتى و پلیس ضد تروریست فرانسه طى یک عملیات هماهنگ به مقر مریم رجوى و تعدادى از مقرهای سران فرقه رجوى، …

مقاله صدیقه مجاوری دلیلی بر اثبات یا نفی دعاوی رجوی در انقلاب به اصطلاح ایدئولوژیکی داخلی فرقه رجوی؟

مقاله صدیقه مجاوری دلیلی بر اثبات یا نفی دعاوی رجوی در انقلاب به اصطلاح ایدئولوژیکی داخلی فرقه رجوی؟  امید آزادی (امضاء محفوظ)، هفدهم ژوئن ۲۰۱۶:… وی در زمان خودسوزی دارای پسری ۹ ساله بود که نشان میداد تولد این فرزند ۹ سال قبل از زمان خودسوزی یعنی در سال ۷۳ صورت گرفته است و این …

سبحانی: ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ ـ یک روز تاریخی در مبارزه علیه تروریسم و فرقه گرایی

هم اکنون 13 سال از  17 ژوئن 2003  گذشته است و همچنان پرونده  مسعود رجوی …

میلاد آریایی: سیلی سرخ واقعیت و کلاه ۱۷ ژوئن مجاهدین

در چنین وضعیت نابسامانی کلاه گشاد هفده ژوئن را مجاهدین با دلتنگی و آشفتگی مثال زدنی هر سال بر سر میکنند تا کمی از سوزش دردهایشان کاسته شود. بر آنانی که با صرف میلیون ها دلار سخنران و تماشاچی کرایه ای استخدام میکنند تا برای از ما بهتران تلاش ها و دست و پا زدن هایشان را لیست …

صداقی:آیا امسال فریضه گردهمایی ماه ژوئن فرقه رجوی به فراموشی سپرده شده

آیا امسال فریضه و فراخوان گردهمایی ماه ژوئن هر ساله فرقه رجوی در پاریس به فراموشی سپرده شده میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و پنجم می ۲۰۱۶:… هیفده ژوئن دوهزارو سه واحد هایی از پلیس ضد تروریست فرانسه به بیش از ده مقر فرقه تروریستی مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس حمله کرده و سرکرده فرقه رجوی …

۱۷ ژوئن یاد آور وحشیگری افراطی در خاطرات مردم اروپا

سی ژوئن یاد آور وحشیگری افراطی در خاطرات مردم اروپا  ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، بیستم می ۲۰۱۶:…  سی ژوئن سال ۲۰۰۳ زمانی که مریم رجوی و دارودسته اش توسط پلیس فرانسه بازداشت میشوند، سرکردگان سازمان از ترس و وحشت به افراد شستشو مغزی شده خود فرمان خودسوزی در خیابان های اروپا می دهند و در …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید